Демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру адвокату Татарову напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката - заява НААУ | НААУ

Демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру адвокату Татарову напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката - заява НААУ

Різне
15:13 Пт 18.12.20 11452 Переглядів
Версія для друку

Національна асоціація адвокатів України обурена діями в.о. керівника  Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Грущука, який, як відомо зі ЗМІ, підписав повідомлення про підозру адвокату Олегу Юрійовичу Татарову (наразі обіймає посаду  заступника Офісу Президента України).

Ці дії в.о. керівника САП зухвало порушують вимоги Кримінального Процесуального Кодексу та закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату.

Таке демонстративне порушення  порядку повідомлення про підозру особі, яка має статус адвоката, напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом зневаги до професії адвоката і всього інституту адвокатури з боку працівників Національного антикорупційного бюро України та САП.

Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою є заступником Генерального прокурора, проте, особа, яка тимчасово виконує обов’язки керівника САП, не набуває всієї повноти його повноважень. Таким чином, Максим Грищук, тимчасово виконуючи обов’язки керівника САП, вчинив перевищення повноважень. Це є кримінально карним діянням і має бути розслідуваним у Державному бюро розслідувань.

Як відомо із засобів масової інформації, з 01.12.2020 року керівником групи прокурів у справі «УКРБУДУ» і квартир для Нацгвардійців, де фігурує адвокат, заступник голови Офісу президента України Олег Татаров, є Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Лише остання могла у межах наданих повноважень надати доручення своїм заступникам на підписання та прокурорам САП - на вручення підозри Татарову О.Ю., чого зроблено не було.

В.о. керівника САП Максим Грищук та начальник управління САП Андрій Довгань не мають процесуальних прав на вручення підозри Татарову без доручення старшого групи прокурорів Ірини Венедіктової.

Адвокат Олег Татаров надавав правову допомогу компанії «УКРБУД» та її посадових особам. Відкриваючи проти нього кримінальне провадження, САП та детективи НАБУ протиправно ототожнили адвоката з його клієнтом та вчинили дії по втручанню у приватне спілкування адвоката з його клієнтом.

НААУ повідомляє, що Олег Татаров має статус адвоката на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2905 від 11.03.2015 року, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області. Хоча право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Татарова зупинене  з  03 серпня 2020 року на підставі п.1 ч.1 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», останній зберігає статус адвоката України.

Приписами статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачена охорона професійних прав адвокатів, у відповідності до встановленого законом спеціального статусу адвоката, а також гарантії адвокатської діяльності.

Адвокати, діяльність яких зупинена, зберігають статус адвоката та в силу норм ст.ст. 480, 481 Кримінального процесуального кодексу України, і відтак є особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження. 

Статтею 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено заборони на втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; вимоги від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинене право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом. Забороняється проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Цією ж статтею профільного закону забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом. Законом встановлені прямі  заборони на втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом, правову позицію адвоката. Орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону.

Забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом.

Не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката. Забороняється ототожнення адвоката з клієнтом.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

Рада адвокатів України, як вищий колегіальний орган адвокатського самоврядування, який працює у період між з’їздами адвокатів України є послідовною у своїх позиціях та неодноразово застосовувала висновки Резолюції позачергового З’їзду адвокатів України щодо захисту прав адвокатів від 26-27 квітня 2014 року, надавала роз’яснення з даного приводу, зокрема у рішеннях № 132 від 24.10.2014 року «Про затвердження роз’яснення щодо права адвоката, діяльність якого зупинена відповідно до пункту першого частини першої статті 31 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», бути учасником адвокатського об’єднання», рішенні № 126 від 10.06.2016 року «Про затвердження роз’яснення щодо можливості притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності під час зупинення його права на заняття адвокатською діяльністю» та рішенні № 74 від 26.02.2016 року «Про затвердження роз’яснення щодо гарантій адвокатської діяльності та окремих умов дисциплінарної відповідальності».

Системний аналіз вищезазначених норм Закону України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  чітко вказує на те, що у разі  зупинення адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю відповідно до пункту першого частини першої статті 31 Закону, такий адвокат не має права її здійснювати, проте він не позбавлений статусу адвоката та на нього поширюються гарантії адвокатської діяльності, передбачені чинним законодавством України.

Фундаментальним принципом здійснення адвокатської діяльності  є незалежність інституту адвокатури та кожного адвоката (ст. 1, 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

Незалежність адвокатської діяльності забезпечується на законодавчому (національному і міжнародному) та практичному рівнях недопущенням будь- якого втручання, переслідування, насильства стосовно адвоката з боку держави, суспільства, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб.

Позитивним обов’язком держави є створення належних умов для діяльності адвокатури, забезпечення прав адвоката та дотримання гарантій адвокатської діяльності, проведення неупередженого розслідування фактів таких порушень  (ст. 5, 20, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, Декларація ООН «Про право та обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини і основоположні свободи» від 09 грудня 1998 року).

Зазначені нормативно-правові акти розповсюджують сферу професійних гарантій на будь яку особу, яка перебуває в статусі адвоката, незалежно від її стану та функції в конкретних суспільних відносинах і безвідносно до її клієнтів та справ.

НААУ повідомить про вчинені порушення процесуального і профільного законодавства стосовно Олега Татарова правоохоронні органи та міжнародні інституції, професійні європейські організації і вимагатиме розслідування і належної реакції на кримінальне переслідування адвоката.

 

 

 


 

Популярні новини

Навчання

Юрист у США з ліцензією та без: поради для українських адвокатів

Стати юристом (або адвокатом, що у Сполучених Штатах Америки є синонімічним поняттям) – це завдання надзвичайної складності. Виключень не роблять нікому. Навіть українцям, які перебувають у США із 24 лютого 2022 року.

17:45 Пн 04.12.23 549

Анонс

11 грудня стартує тиждень довкілевого права

Адвокати, які практикують у сфері довкілевого права, матимуть змогу поповнити свої знання – 11 грудня 2023 року у Національній асоціації адвокатів України розпочинається тиждень довкілевого права.

15:37 Пн 04.12.23 556

Анонс

Представники НААУ у Кіпрі, Ізраїлі та США розкажуть про доступ до…

Триває серія вебінарів, під час яких представники НААУ за кордоном висвітлюють специфіку визнання правничої кваліфікації в країні перебування та надають практичні поради щодо доступу до професії на територіях інших країн. Наступний вебінар присвячений юридичній практиці у Кіпрі, Ізраїлі та США.

17:52 Пт 01.12.23 5097

Анонс

Адвокати розкажуть, як діяти у спорах щодо земель КСП, коли немає…

8 грудня 2023 року у НААУ відбудеться круглий стіл на тему «Колективна власність на землю: шляхи трансформації».

16:35 Пт 01.12.23 5381

Навчання

Іноземний адвокат у Чехії: як отримати статус розповіла представник…

Законом Чеської Республіки про адвокатуру від 13.03.96 № 85/1996 передбачена процедура набуття статусу іноземного адвоката у цій країні. Цей статус дає можливість практикувати там міжнародне право та право рідної країни адвоката.

15:30 Пт 01.12.23 5197

Анонс

У НААУ проведуть круглий стіл до 75-річчя з Дня прийняття Загальної…

8 грудня 2023 року у НААУ відбудеться круглий стіл на тему «Праволюдинність як ціннісний вектор провадження медичної практики», приурочений 75-річчю з Дня прийняття Загальної декларації прав людини (10.12.1948).

14:50 Пт 01.12.23 5081

Підтримка

Ще 10 адвокатів отримали допомогу від Опікунської ради НААУ

Опікунська рада НААУ підтримала родини ще 10 адвокатів, які опинились у складних життєвих обставинах через воєнні дії в Україні.

14:00 Пт 01.12.23 5066

Видання

Адвокати дали практичні поради українцям за кордоном з юридичних…

Як громадянам України, які постійно проживають або тимчасово перебувають за межами України, стати на консульський облік, оформити документи та виплати при народженні дитини, зареєструвати шлюб тощо – у НААУ дали практичні поради.

12:50 Пт 01.12.23 5028

Вестник:№11 листопад 2023 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл