НААУ

Науково-консультативна рада

Науково-консультативна рада є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України. Рішенням Ради адвокатів України від 06 квітня 2013 року № 119 затверджено Положення про Науково-консультативну раду при Національній асоціації адвокатів України та її склад.

 

Завданнями Науково-консультативної ради є розробка науково-обґрунтованих рекомендацій з питань, пов’язаних з:
- набуттям права на заняття адвокатською діяльністю, організаційними формами адвокатської діяльності;
- видами адвокатської діяльності, правами і обов'язками адвокатів, гарантіями адвокатської діяльності;
- зупиненням та припиненням права на заняття адвокатською діяльністю; дисциплінарною відповідальністю адвоката;
- адвокатським самоврядуванням та здійсненням в Україні адвокатської діяльності адвокатом іноземної держави.

 

Науково-консультативна рада покликана сприяти зміцненню та розвитку інституту адвокатури в Україні. До завдань Науково-консультативної ради також належать визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі адвокатури і адвокатської діяльності та сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів України.

 

Повноваження Науково-консультативної ради:
- надання наукових висновків, рекомендацій та пропозицій щодо рішень, які ухвалюються у відповідності до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» з питань адвокатської діяльності;
- розгляд проектів рішень, висновків, роз’яснень тощо НААУ, Ради адвокатів України щодо питань, які виникають під час здійснення адвокатської діяльності, виходячи з завдань, викладених у Положенні про Науково-консультативну раду при НААУ;
- попередній розгляд інших питань діяльності НААУ та інших органів адвокатського самоврядування, підготовка яких потребує наукового забезпечення;
- аналіз і опрацювання судової практики, з метою підвищення ефективності адвокатської діяльності;
- аналіз міжнародного й вітчизняного досвіду з питань адвокатської діяльності;
- вивчення та надання рекомендацій з питань правового характеру, що виникають у адвокатській практиці;
- надання висновків щодо проектів законодавчих актів та з інших питань адвокатської діяльності, підготовка яких потребує наукового обґрунтування;
- сприяння зміцненню міжнародного співробітництва з питань адвокатури та права, організація обміну відповідними науково-інформаційними матеріалами;
- участь в організації та підготовці семінарів, науково-практичних конференцій з актуальних проблем адвокатської діяльності;
- участь у розробці та розгляді пропозицій щодо підготовки програм стажування та підвищення кваліфікації адвокатів України;
- надання за дорученням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України консультаційної, інформаційної та іншої допомоги з питань, що належать до її компетенції.

 

Склад Науково-консультативної ради

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Святоцький Олександр Дмитрович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Стефанчук Руслан Олексійович

 

Члени Науково-консультативної ради

АДАМ РЕДЗІК (Республіка Польща)
доктор юридичний наук, професор Варшавського університету, адвокат;

 

ВІЛЬЯМ ЕЛІОТ БАТЛЕР (Сполучені Штати Америки)
почесний професор права Університету штату Пенсильванія, почесний професор порівняльного права Лондонського університету, член адвокатури округа Колумбія та Верховного Суду США, іноземний член НАН України та НАПрН України, адвокат;

 

АФАНАСІЄВ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Української академії банківської справи (м. Суми), член Ради адвокатів України від адвокатів Сумської області;

 

БІРЮКОВА АЛІНА МИКОЛАЇВНА
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від Київської області;

 

ВАСИЛИК ІРИНА БОГДАНІВНА
кандидат історичних наук, доцент, керівник науково-методичного центру адвокатури і права при НААУ;

 

ВІЛЬЧИК ТЕТЯНА БОРИСІВНА
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

ВЕЛИЧКО ЛАРИСА ЮРІЇВНА
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри права та європейської інтеграції Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член Ради адвокатів Харківської області;

 

ЗЕЙКАН ЯРОСЛАВ ПАВЛОВИЧ
адвокат, доцент Академії адвокатури України, старший партнер Адвокатського об’єднання «ЗЕЙКАН, ПОПОВИЧ, ГОЛУБ І ПАРТНЕРИ», голова Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при НААУ;

 

СЕЛІВАНОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України;

 

КОЛОМОЄЦЬ ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Запорізького національного університету;

 

КРУПНОВА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та правосуддя Міжнародного гуманітарно-економічного університету ім. С.Деменчука (м. Рівне);

 

ЛУЦЮК ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
адвокат, Доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

 

КАРАМАН ІГОР ВІКТОРОВИЧ
доктор права, начальник відділу підвищення кваліфікації адвокатів, науково-методичного забезпечення адвокатської діяльності, стажування та кваліфікаційних іспитів департаменту інформації, навчально-методичного забезпечення та зовнішніх зв'язків Національної асоціації адвокатів України;

 

КУЗНЄЦОВА НАТАЛІЯ СЕМЕНІВНА
адвокат, доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України;

 

МІСЯЦЬ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент кафедри післядипломної економічної освіти та права Хмельницького національного університету;

 

НЕМЕШ ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
адвокат, кандидат юридичних наук, доцент;

 

ПАНОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

 

ПАЦУРКІВСЬКИЙ ПЕТРО СТАНІСЛАВОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

 

РАБІНОВИЧ ПЕТРО МОЙСЕЙОВИЧ
доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії правових наук України;

 

ТЕПЛЮК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
доктор юридичних наук, доцент, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керівник Головного юридичного управління;

 

БАКАЯНОВА НАНА МЕЗЕНІВНА (за згодою).

  

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Додаток до Положення про доповнення;
Рішення №72 від 26 лютого;
Рішення №158 від 17 грудня;
Рішення №129 від 13 листопада

Нормативні документи

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл