НААУ

Ордер адвоката

Ордер на надання правової допомоги - письмовий документ, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги у випадках та порядку, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Ордер видається адвокатом, який здійснює індивідуальну діяльність; адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Типову форму ордера, а також єдині для всіх адвокатів України, адвокатських об’єднань та бюро правила виготовлення, оформлення, зберігання, обліку ордерів затверджує Рада адвокатів України.

 

Ордер встановленої форми є обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями для підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених статтею 20 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Увага! З 2019 року бланки ордерів генеруються онлайн через «Особистий кабінет адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Ордер містить обов’язкові реквізити, частина яких заповнюється при генерації автоматично, серед них - двовимірний штрих-код (QR-код) з посиланням на профайл адвоката в ЄРАУ. Решту реквізитів адвокат заповнює самостійно.

 

Якщо ви ще не створили «Особистий кабінет адвоката», перегляньте тут  алгоритм, як це зробити самостійно, або подивіться інструкцію у відеоролику

 

Адвокати, чия адвокатська діяльність зупинена або чиє свідоцтво про адвокатську діяльність анульовано, не мають доступу до генерації ордерів.

 

РАУ надала роз'яснення, за яким ордер, згенерований онлайн, не обов’язково має бути роздрукований у кольоровому вигляді.

 

Положення про ордер не передбачає обов’язку адвоката щодо роздрукування ордеру у кольоровому та/або чорно-білому вигляді. Отже, адвокат вправі роздруковувати ордер як у чорно-білому так і в кольоровому вигляді на власний розсуд.

 

В ордері на надання правової допомоги, який видається адвокатом або адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням, не заборонено здійснювати виправлення і дописки, у разі якщо обсяг повноважень адвоката змінюється в межах такого договору.

 

Ордер на надання правової допомоги не замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою для здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту.

 

Водночас, ордер може бути оформлений адвокатом на підставі усної угоди з клієнтом, що перебуває, зокрема, у слідчому ізоляторі, але у найближчий можливий строк адвокат зобов’язаний укласти з клієнтом договір про надання правової допомоги у письмовій формі.

 

Статтею 24 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено обов’язковий випадок оформлення адвокатом ордеру – під час реалізації права на подання адвокатського запиту.

 

До 01 січня 2022 року також можна отримувати ордерні книжки у радах адвокатів регіонів або як виняток у передбачених Радою адвокатів України випадках безпосередньо у Раді адвокатів України. Типова форма ордеру, виготовлена друкарським способом на замовлення ради адвокатів регіону відповідно до Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затверджене рішенням Ради адвокатів України No 36 від 17 грудня 2012 року, із змінами та доповненнями, діє після 01 січня 2022 року до закінчення повноважень адвоката у конкретній справі (провадженні).

 

Пронумеровані бланки ордерів у кількості 50 примірників, із серією кожного регіону, які зброшуровані в ордерну книжку підлягають отриманню за заявами виключно за наступних умов:

-  адвокатам, що здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, у разі наявності відомостей про себе в Єдиному реєстрі адвокатів України та відміткою про сплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

-  адвокатським бюро, створеним на виконання вимог частини 4 статті 14 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», при умові письмового повідомлення Ради адвокатів України про його створення та сплати адвокатом, який його створив, щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування;

-  адвокатським об’єднанням, при умові письмового повідомлення Ради адвокатів України про його створення та сплати адвокатами – членами такого об’єднання щорічного внеску адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування.

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення № 106 від 11;
Положення про ордер на надання;
Положення про ордер на надання;
Рішення №118 від 21 вересня;
Рішення №98 від 20 вересня;
Рішення №97 від 20 вересня;
Рішення №68 від 26 червня;
Рішення №57 від 12 квітня;
Положення про ордер на надання;
Рішення №41 від 12 квітня;
Положення про ордер на надання;
Положення про ордер на надання

Нормативні документи

Попередні версії документу

Версія від 29.04.22

Версія від 11.09.21

Версія від 17.11.20

Версія від 14.02.20

Версія від 12.04.19

Версія від 27.05.17

Версія від 27.07.13

Перегляд файлу: Ордер адвоката (зразок)

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл