Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Комітети

Акордеон: Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ утворений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74, з метою захисту професійних, та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Основні завдання Комітету: 
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у галузі захисту прав та інтересів адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності;
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення професійних прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності; 
- створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій адвокатської діяльності; 
- оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності Комітету; 
- представництво інтересів адвокатів у правоохоронних органах, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, судах, громадських об’єднаннях; 
- вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності; внесення пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущенних порушеннях; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед адвокатської спільноти, щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та гарантій адвокатської діяльності; 
- інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції Комітету; 
- вивчення думок адвокатської спільноти, щодо стану дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності і прийняття її до уваги у своїй роботі; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно адвоката; 
- контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України; 
- участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію; 
- участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з правоохоронними органами щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій; 
- організація роботи телефону Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів; 
-забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із здійсненням адвокатської діяльності, участь в укладанні у встановленому законом порядку договорів з органами адвокатського самоврядування інших держав.

 

Телефон гарячої лінії: 067 692 44 43

 

Щоб заявити про порушення прав адвоката або гарантій адвокатської діяльності, перейдіть до форми заяви:

Заявити про порушення

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Клочков Володимир Володимирович

 

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євген Вікторович

 
 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Григоренко Юрій Сергійович

Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Надіч Нонна Дидронівна

Секції Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності:

Секція аналітичної роботи та стратегічного планування

Голова секції

Герасименко Євген Станіславович

Члени секції

Гарник Олег Андрійович

Герасименко Євген Станіславович

Григоренко Юрій Сергійович

Дроздов Олександр Михайлович

Ємельянов Володимир Романович

Захаров Артем В’ячеславович

Зьома В’ячеслав Олександрович

Леус Ганна Олексіївна

Мацко Володимир Володимирович

Надіч Нонна Дидронівна

Панченко Максим Вадимович

Пеліхос Євген Миколайович

Питомець Артем Валерійович

Романенко Ярослав Михайлович

Сєднєв Юрій Володимирович

Скокін Леонід Леонідович

Христова Марія Миколаївна

Шаповалова Ірина Володимирівна

 

Секція оперативної роботи

Голова секцїї

Солодко  Євген Вікторович

Члени секції

Вільгушинський Володимир Михайлович

Гуревський Сергій Сергійович

Жук Юрій Миколайович

Колесников Ігор Валерійович

Корчевий Максим Сергійович

Косяк Олег Володимирович

Мірошников Євген Михайлович

Ордін Оксана Василівна

Паршин Артем Ігорович

Сердюк Віталій Анатолійович

Слинько Сергій Миколайович

Четвертак Костянтин Сергійович

Юрченко Юрій Борисович

 

 

Секція роботи з регіонами та зверненнями до Комітету

 

Голова секції

Карнаух-Голодняк  Олена Володимирівна

Члени секції

Аліфанов Павло Валерійович

Барилюк Оксана Антонівна

Герасименко Марк Валерійович

Герелюк Тарас Богданович

Гудзера Тарас Сергійович

Єгоров  Богдан Станіславович

Зеленяк Єгор Сергійович

Івановський Юрій Олександрович

Калашник Олена Миколаївна

Лясковець Олексій Володимирович

Негробов Олександр Вікторович

Петріга Сергій Анатолійович

Раєвський Володимир Володимирович

Тимчук Олександр Вікторович

Якима Євген Іванович

 

Секція взаємодії з професійними організаціями та об’єднаннями юристів та адвокатів

Голова секції

Клочков Володимир Володимирович

Члени секції

Бойко Галина Євгенівна

Гончаров Михайло Сергійович

Дашковська Дарина Ігорівна

Жогіна Олена Олександрівна

Литвин Анна Олександрівна

Орлов Ігор Федорович

Піліпенко Дмитро Олександрович

Хачатуров Роман Сергійович

Черних Олександр Сергійович

Штельмашенко Оксана Андріївна

 

Секція інформаційного забезпечення

Голова секції

Богатир Володимир Вікторович

Члени секції

Панченко Ольга Вікторівна

Пронін Євген Ігорович

Чернушич Спартак Миколайович

Зразки документів

(Розроблено Комітетом захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Одеської області)

Перегляд файлу: Заява про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП

Перегляд файлу: Акт опитування особи, якій відомі фактичні обставини, пов’язані із проведенням процесуальних дій стосовно адвоката

Перегляд файлу: Акт представників Ради адвокатів регіону про не допуск до участі в процесуальних діях стосовно адвоката відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Перегляд файлу: Звіт представника Ради адвокатів регіону щодо реагування на виклик про порушення прав адвоката

Перегляд файлу: Звіт представника Ради адвокатів регіону щодо участі в процесуальних діях відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Перегляд файлу: Зразок заяви щодо зарахування до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

 

 

                                        

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет захисту прав;
Рішення №30 від 2 квітня;
Рішення №190 від 27 липня;
Рішення №182 від 27 липня;
Рішення №117 від 6 квітня;
Рішення №74 від 16 лютого

Нормативні документи

 

Виджет спільних актів: Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Положення 15.12.2017

Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Розпорядження

Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Розпорядження

Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Перегляд файлу: Розпорядження №78 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Куденьчука Олексія Андрійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №24 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Захарова Артема Вячеславовича»

Розпорядження 24.03.2017

Розпорядження №24 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Захарова Артема Вячеславовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №27 від 10 квітня 2017 року «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Черних Олександра Сергійовича»

Розпорядження 10.04.2017

Розпорядження №27 від 10 квітня 2017 року «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Черних Олександра Сергійовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №28 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Нікітюк Катерини Олександрівни»

Розпорядження 10.04.2017

Розпорядження №28 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Нікітюк Катерини Олександрівни»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №57 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів Слинька Сергія Миколайовича, Григоренка Юрія Сергійовича»

Розпорядження 08.06.2017

Розпорядження №57 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів Слинька Сергія Миколайовича, Григоренка Юрія Сергійовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №73 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Єгорова Богдана Станіславовича»

Розпорядження 01.09.2017

Розпорядження №73 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Єгорова Богдана Станіславовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №75 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Штельмашенко Оксани Андріївни»

Розпорядження 07.09.2017

Розпорядження №75 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Штельмашенко Оксани Андріївни»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №104 «Про включення адвокатів до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

Розпорядження 04.12.2017

Розпорядження №104 «Про включення адвокатів до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 109 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Кучера Олексія Володимировича, Косяка Олега Володимировича, Сороку Максима Сергійовича, Гнатюк Тетяну Віталіївну

Розпорядження 27.12.2017

Розпорядження № 109 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Кучера Олексія Володимировича, Косяка Олега Володимировича, Сороку Максима Сергійовича, Гнатюк Тетяну Віталіївну

 

Виджет спільних актів: Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

Розпорядження 26.02.2018

Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів...

Розпорядження 26.02.2018

Про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №25 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

Розпорядження 19.03.2018

Розпорядження №25 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 63 про призначення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Мірошникова Євгена Михайловича, Четвертака Костянтина Сегійновича, Жука Юрія Миколайовича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження № 63 про призначення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Мірошникова Євгена Михайловича, Четвертака Костянтина Сегійновича, Жука Юрія Миколайовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №87 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Надіч Нонни Дидронівни

Розпорядження 07.08.2018

Розпорядження №87 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Надіч Нонни Дидронівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №106 від 21 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Шумова Олександра Володимировича, Шкурідіна Євгена Євгеновича, Пономаренка Дениса Васильовича

Розпорядження 21.09.2018

Розпорядження №106 від 21 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Шумова Олександра Володимировича, Шкурідіна Євгена Євгеновича, Пономаренка Дениса Васильовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №110 від 27 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Лясковця Олексія Володимировича, Корчевого Максима Сергійовича

Розпорядження 27.09.2018

Розпорядження №110 від 27 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Лясковця Олексія Володимировича, Корчевого Максима Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження 112 від 05 жовтня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Клочкова Володимира Володимировича

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження 112 від 05 жовтня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Клочкова Володимира Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження №116 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Бойко Галину Євгенівну

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження №116 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Бойко Галину Євгенівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 135 від 28 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Аліфанова Павла Валерійовича, Жогіної Олени Олександрівни, Піліпенка Дмитра Олександровича, Головюк Ірини Василівни, Жовтана Юрія Валерійовича

Розпорядження 28.11.2018

Розпорядження № 135 від 28 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Аліфанова Павла Валерійовича, Жогіної Олени Олександрівни, Піліпенка Дмитра Олександровича, Головюк Ірини Василівни, Жовтана Юрія Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 136 від 30 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката: Богатиря Володимира Вікторовича

Розпорядження 30.11.2018

Розпорядження № 136 від 30 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката: Богатиря Володимира Вікторовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 142 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Клочкова Володимира Володимировича

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження № 142 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Клочкова Володимира Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 22 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Гудзеру Тараса Сергійовича, Христової Марії Миколаївни

Розпорядження 18.03.2019

Розпорядження № 22 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Гудзеру Тараса Сергійовича, Христової Марії Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження №34 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ємельянова Володимира Романовича

Розпорядження 22.04.2019

Розпорядження №34 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ємельянова Володимира Романовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №49 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Григоренка Юрія Сергійовича

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження №49 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Григоренка Юрія Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 про призначення Секретарем Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Надіч Нонну Дидронівну

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження №50 про призначення Секретарем Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Надіч Нонну Дидронівну

Виджет спільних актів: Розпорядження 81 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Леус Ганни Олексіївни

Розпорядження 12.07.2019

Розпорядження 81 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Леус Ганни Олексіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 54 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Герасименка Євгена Станіславовича

Розпорядження 21.05.2019

Розпорядження № 54 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Герасименка Євгена Станіславовича

Виджет спільних актів: Розпорядження 89 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Панченка Максима Вадимовича, Гуревського Сергія Сергійовича, Литвин Анну Олександрівну

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження 89 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Панченка Максима Вадимовича, Гуревського Сергія Сергійовича, Литвин Анну Олександрівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 133 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Герасименка Марка Валерійовича

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 133 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Герасименка Марка Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №206 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ордін Оксану Василівну

Розпорядження 03.12.2019

Розпорядження №206 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ордін Оксану Василівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 232 про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів

Розпорядження 23.12.2019

Розпорядження № 232 про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів
 

Акордеон: Комітет з міжнародних зв’язків

Комітет з міжнародних зв’язків НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Мета створення Комітету: налагодження, розвиток та підтримання відносин між Національною асоціацією адвокатів України та іноземними, а також міжнародними організаціями.

Завдання Комітету: 
- надання рекомендацій щодо встановлення зв’язків із іноземними та міжнародними організаціями; 
- підготовка необхідних документів для оформлення відносин між НААУ та іноземними/міжнародними організаціями; 
- здійснення організаційного забезпечення, з метою прийняття НААУ до міжнародних об’єднань адвокатів/юристів; 
- підтримання ділових відносин з іноземними/міжнародними організаціями на постійній основі; 
- надання пропозицій Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах; 
- надання пропозицій щодо проведення НААУ міжнародних заходів в Україні; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з міжнародних зв’язків.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гречківський Іван Павлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

Персональний склад Ради Комітету

Гречківський Іван Павлович - Голова Комітету

Власюк Віталій Вікторович - Заступник Голови Комітету

Барашков Кирило Ігорович

Білоцький Владислав Валерійович

Бузаров Андрій Ігорович

Клим’юк Олег Юрійович

Козіна Галина Вадимівна

Мнишенко Євгенія Сергіївна

Нагорний Олександр Костянтинович

Ясевін Віктор Валерійович

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Бабич Анна Валеріївна 
Бузаров Андрій Ігорович 

Васюренко Аліна Олегівна

Горощенко Любов Володимирівна
Дроздов Олександр Михайлович

Іванов Вадим Петрович

Караман Ігор Вікторович
Клим'юк Олег Юрійович 
Колесник Ганна Миколаївна

Мащенко Андрій Геннадійович 
Мнишенко Євгенія Сергіївна 

Нагорний Олександр Костянтинович

Нєнов Іван Іванович

Оберкович Сергій Олексійович 

Орлик Марія Сергіївна
Павлов Микола Олександрович

Пронченко Андрій Валерійович

Порохняк Ярослав Орестович 

Салова Елеонора Володимирівна

Сібільова Олена Вікторівна

Шевчук Олексій Анатолійович 

Юхно Кирило Олександрович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №70 від 26 лютого;
Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №54 від 4-5 липня;
Рішення №225 від 27 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 83 про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Рішення 01.06.2018

Рішення № 83 про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Положення 01.06.2018

Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Розпорядження

Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №35 «Про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвокатів Нєнова Івана Івановича та Мащенка Андрія Геннадійовича»

Розпорядження 28.04.2017

Розпорядження №35 «Про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвокатів Нєнова Івана Івановича та Мащенка Андрія Геннадійовича»

Виджет спільних актів: Про включення до складу комітету міжнародних зв’язків адвоката Нагорного Олександра Костянтиновича

Розпорядження 12.07.2017

Про включення до складу комітету міжнародних зв’язків адвоката Нагорного Олександра Костянтиновича

Виджет спільних актів: Про призначення заступником Голови Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Власюка Віталія Вікторовича

Розпорядження 08.08.2017

Про призначення заступником Голови Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Власюка Віталія Вікторовича

Виджет спільних актів: Про включення до складу Комітету з міжнародних зв'язків адвоката Орлик Марії Сергіївни

Pозпорядження 20.09.2017

Про включення до складу Комітету з міжнародних зв'язків адвоката Орлик Марії Сергіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження №46 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Салову Елеонору Володимирівну

Розпорядження 30.05.2018

Розпорядження №46 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Салову Елеонору Володимирівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 79 про затвердження персонального складу Ради Комітету з міжнародних зв’язків НААУ

Розпорядження 12.07.2018

Розпорядження № 79 про затвердження персонального складу Ради Комітету з міжнародних зв’язків НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження 96 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків НААУадвоката Юхно Кирила Олександровича

Розпорядження 21.08.2018

Розпорядження 96 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків НААУадвоката Юхно Кирила Олександровича

Перегляд файлу: Подання про призначення членів Ради Комітету з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України на 2019 рік

Виджет спільних актів: Розпорядження №16 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Іванова Вадима Петровича

Розпорядження 25.02.2019

Розпорядження №16 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Іванова Вадима Петровича

 

Акордеон: Комітет з питань адвокатської етики

Комітет з питань адвокатської етики НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України, яке відбулося 01 червня 2013 року. Нормативним документом, регулюючим діяльність Комітету є Положення про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України (рішення РАУ № 24 від 28 лютого 2014 року).

Основними завданнями Комітету є сприяння впровадженню, дотриманню та удосконалення Правил адвокатської етики.

Мета і завдання Комітету: 
- розроблення механізму забезпечення реалізації Правил адвокатської етики; 
- вивчення, аналіз та узагальнення професійних вимог до діяльності і правил поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, підготовка рекомендацій щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Правил адвокатської етики; 
- підготовка роз'яснень з’їзду адвокатів України або Ради адвокатів України щодо Правил адвокатської етики; 
- здійснення моніторингу та узагальнення практики застосування Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій щодо удосконалення Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань адвокатської етики; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Циганков Андрій Ігорович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Лебідь Олександра Павлівна

Мазурок Дмитро Ігорович

Надточиєва Анна Петрівна

Назаренко Діана Леонідівна

Опанасик Владислав Володимирович

Пліса Наталія Михайлівна

Підлужний Василь Михайлович

Тарасова Ася Миколаївна

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет з питань;
Рішення №24 від 28 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №27 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України адвоката Покотила І.М.

Розпорядження 19.05.2018

Розпорядження №27 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України адвоката Покотила І.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Тарасової Асі Миколаївни

Розпорядження 14.08.2019

Розпорядження № 97 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Тарасової Асі Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 98 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Мазурка Дмитра Ігоровича

Розпорядження 14.08.2019

Розпорядження № 98 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Мазурка Дмитра Ігоровича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 103 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Назаренко Д.Л.

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 103 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Назаренко Д.Л.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 104 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики адвокатів Шевчука О.А., Сидоровича Р.М.

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 104 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики адвокатів Шевчука О.А., Сидоровича Р.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 209 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Опанасика Владислава Володимировича

Розпорядження 04.12.2019

Розпорядження № 209 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Опанасика Владислава Володимировича

 

Акордеон: Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 174. Головою Комітету призначено адвоката, керівника Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату Національної асоціації адвокатів України) Красника Вадима Володимировича.

Комітет створено з метою сприяння професійного розвитку адвокатів, презентування пріорітетних напрямків діяльності єдиної професійної організації адвокатів в Україні і підвищенню ролі інституту адвокатури в українському та міжнародному суспільствах.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Красник Вадим Володимирович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Ізовітова Лідія Павлівна 
Гвоздій Валентин Анатолійович 
Гречківський Павло Миколайович
Афанасієв Роман Володимирович 
Будз Тарас Васильович 
Кошеля Василь Васильович 
Маланюк Микола Михайлович 
Полонський Юрій Мойсейович 
Сумська Наталія Дмитрівна

Бачинський Тарас Володимирович

Білоцький Владислав Валерійович

Боряк Ганна Леонідівна

Вилков Сергій Валентинович

Готін Олександр Миколайович

Гречківський Іван Павлович

Дульський Олександр Леонідович

Колесник Ганна Миколаївна

Колесников Ігор Валерійович

Ламах Тарас Борисович

Островська Марія Анатоліївна

Сенюта Ірина Ярославівна

Ситюк Владислав Вадимович

Сібільова Олена Вікторівна

Солодко Євген Вікторович

Ставнійчук Марина Іванівна

Федчишин Віоллета Віталіївна

Хабібуллін Вадим Монев'ярович

Циганков Андрій Ігорович

Ющенко Олексій Олегович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №174 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 46 Про звільнення адвоката Петрової Наталії Іванівни з посади Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження № 46 Про звільнення адвоката Петрової Наталії Іванівни з посади Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

 

Акордеон: Комітет з питань верховенства права

Комітет з питань верховенства права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним згідно з рішенням Ради адвокатів України від 15.11.2017 № 240 при Національній асоціації адвокатів України.

 

Основною метою створення та діяльності Комітету НААУ з питань верховенства права є поширення європейського розуміння верховенства права, як фундаментальної суспільної цінності та основи конституційного порядку, здійснення досліджень верховенства права та привнесення в українську адвокатуру та правосуддя сучасних підходів до його розуміння та практичного застосування.

 

Завдання Комітету:

- сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів у сфері конституційно-правового регулювання з метою належного забезпечення реалізації конституційно визначених прав, свобод і обов’язків людини та підвищення ролі адвокатів у системі захисту прав людини в Україні, у тому числі у сфері функціонування конституційного правосуддя;

- аналіз проектів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатурою та/або адвокатською діяльністю, на відповідність висновкам Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії), європейським стандартам та цінностям;

- здійснення розробки практичних рекомендацій утвердження верховенства права в Україні, підготовку прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;

- науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення верховенства права, людиноцентричних цінностей у правовій свідомості адвокатів, інших учасників здійснення правосуддя;

- здійснення підготовки наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах адвокатської та іншої юридичної діяльності;

- надання рекомендацій щодо застосування принципу верховенства права, міжнародних стандартів прав людини, правових позицій Верховного Суду, Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини, Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії) адвокатам та органам адвокатського самоврядування.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ставнійчук Марина Іванівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терлецький Дмитро Сергійович

Персональний склад Ради Комітету

Ставнійчук Марина Іванівна

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Василик Віталій Валентинович

Власюк Віталій Вікторович

Зайцева Оксана Олександрівна

Карпенко Олександра Володимирівна

Котляр Андрій Олексійович

Крупнова Любов Василівна

Прядко Олена Дмитрівна

Салміна Яна Олегівна

Терлецький Дмитро Сергійович

Тоцький Броніслав Артурович

Триньова Яна Олегівна

Уласевич Анастасія Сергіївна

Хмельников Артем Олександрович

Чорненький Віталій Ігорович

Шевчук Ірина Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Бестаєв Іван Львович

Василик Віталій Валентинович

Вичіков Віктор Васильович

Власюк Віталій Вікторович

Войтенко Ігор Васильович

Жарський Тарас Володимирович

Зайцева Оксана Олександрівна

Ільченко Сергій Юрійович

Карпенко Олександра Володимирівна

Колягіна ТетянаЄвгенівна

Котляр Андрій Олексійович

Крупнова Любов Василівна

Курбатов Денис Володимирович

Лаврова Карина Михайлівна

Лелюх Людмила Петрівна

Лещенко Андрій Вікторович

Михайлюк Сергій Іванович

Могильницький Максим Сергійович

Мотилюк Олексій Вільямович

Нікітін Олег Станіславович

Ноготкова Світлана Валентинівна

Оніщик Юрій Віталійович

Осієвська Ірина Василівна

Очиченко Олена Григорівна

Павлюк Михайло Валерійович

Парфан Тарас Дмитрович

Пащенко Анна Сергіївна

Пеліхос Євген Миколайович

Помазановська Олена Ігорівна

Постригань Тетяна Леонідівна

Потапова Сніжана Михайлівна

Прутян Олександр Анатолійович

Прядко Олена Дмитрівна

Риков Вадим Валентинович

Рубель Світлана Петрівна

Салміна Яна Олегівна

Ситников Олександр Федотович

Скачкова Лариса Михайлівна

Ставнійчук Марина Іванівна

Стратійчук Вікторія Володимирівна

Терлецький Дмитро Сергійович

Тоцький Броніслав Артурович

Триньова Яна Олегівна

Турчина Олена Олександрівна

Уласевич Анастасія Сергіївна

Хмельников Артем Олександрович

Чеботарьов Олександр Петрович

Чорненький Віталій Ігорович

Шевчук Ірина Анатоліївна

Шмат Руслан Петрович

Щербак Марина Валеріївна

Щипицина Ірина Володимирівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

Рішення 15.11.2017

Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

Перегляд файлу: Положення про Комітет з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження 143 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права...

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 143 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права...

Виджет спільних актів: Розпорядження 144 про затвердження персонального складу Комітету з питань верховенства права

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 144 про затвердження персонального складу Комітету з питань верховенства права

Виджет спільних актів: Розпорядження 148 про затвердження персонального складу Ради Комітету з питань верховенства права

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 148 про затвердження персонального складу Ради Комітету з питань верховенства права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвокатів Лещенка Андрія Вікторовича, Рикова Вадима Валентиновича, Рубель Світлани Петрівни

Розпорядження 17.01.2019

Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвокатів Лещенка Андрія Вікторовича, Рикова Вадима Валентиновича, Рубель Світлани Петрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 48 про звільнення адвоката Єзерова Альберта Анатолійовича з посади Заступника Голови Комітету з питань верховенства права адвокатів

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження № 48 про звільнення адвоката Єзерова Альберта Анатолійовича з посади Заступника Голови Комітету з питань верховенства права адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 55 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права Терлецького Д.С.

Розпорядження 21.05.2019

Розпорядження № 55 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права Терлецького Д.С.

Виджет спільних актів: Розпорядження №112 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвоката Мотилюка Олексія Вільямовича

Розпорядження 03.09.2019

Розпорядження №112 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвоката Мотилюка Олексія Вільямовича

Акордеон: Комітет регуляторної політики

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євген Вікторович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

Рішення 08.09.2018

Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

Виджет спільних актів: Розпорядження №99 про призначення адвоката Солодка Євгена Вікторовича Головою Комітету регуляторної політики

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження №99 про призначення адвоката Солодка Євгена Вікторовича Головою Комітету регуляторної політики

 

Акордеон: Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Готін Олександр Миколайович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Івасюк Ірина Юріївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тірзікян Сусанна Григорівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Касаткін Андрій Миколайович

Члени комітету

Колесник Ольга Юріївна

Постернак Олександр Геннадійович

Шурхно Андрій Анатолійович

Яндян Олена Анатоліївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Рішення 01.06.2018

Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Положення 01.06.2018

Положення про Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №81 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 18.07.2018

Розпорядження №81 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №1 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №1 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження №2 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №2 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження №3 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення секретаря Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №3 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення секретаря Комітету

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

 

Акордеон: Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, що діє в складі НААУ  є консультаційно-дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Основними завданнями Комітету є
- визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; 
- розроблення концептуальних засад проектів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатською діяльністю; 
- вивчення і аналіз законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням світового досвіду; 
- підготовка висновків щодо доцільності прийняття законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ющенко Олексій Олегович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Маркова Тетяна Леонідівна

 

Законопроектна секція

Веселов Олександр Вікторович

Гуменюк Анжела Володимирівна

Кундрик Руслан Святославович

Райко Василь Васильович 

Самборський Тарас Миколайович

Слівінський Ігор Олександрович

Чернуха Марія Михайлівна – координатор секції

Чундак Маріанна Володимирівна

Ющенко Олексій Олегович

 

Аналітична секція

Вавженчук Сергій Ярославович – координатор секції

Вилков Сергій Валентинович

Дроздов Олександр Михайлович

Ляшенко Олена Степанівна

Маркова Тетяна Леонідівна

Мартиновський Олександр Валерійович

Фесенко Анатолій Леонідович

Філатов Юрій Олексійович

Царик Руслана Миколаївна

 

Секція взаємодії з Верховною Радою України

Ванаш Денис Володимирович

Гвоздій Валентин Анатолійович

Горох Олексій Петрович

Дульський Олександр Леонідович

Заєць Євген Григорович

Захаров Артем Вячеславович

Зеленяк Єгор Сергійович

Колесник Ганна Миколаївна

Кухар Олексій Іванович

Островська Марія Анатоліївна

Печенкін Ігор Віталійович

Самсоненко В'ячеслав Володимирович

Сібільова Олена Вікторівна

Соловйов  Артем  Сергійович

Солодко Євген Вікторович – координатор секції

Фещик Наталія Миколаївна

Якименко Микола Миколайович

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет законотворчих ініціатив;
Рішення №71 від 26 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

Розпорядження 10.10.2016

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження №76 від 12.09.2017 року про звільнення адвоката Зейкана Ярослава Павловича з посади Голови законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 12.09.2017

Розпорядження №76 від 12.09.2017 року про звільнення адвоката Зейкана Ярослава Павловича з посади Голови законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження №77 від 12.09.2017 року про призначення адвоката Ющенка Олексія Олеговича на посаду Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 12.09.2017

Розпорядження №77 від 12.09.2017 року про призначення адвоката Ющенка Олексія Олеговича на посаду Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження №99 «Про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів Вилкова Сергія Валентиновича, Соловйова Артема Сергійовича, Дульського Олександра Леонідовича, Зайця Євгена Григоровича»

Розпорядження 17.11.2017

Розпорядження №99 «Про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів Вилкова Сергія Валентиновича, Соловйова Артема Сергійовича, Дульського Олександра Леонідовича, Зайця Євгена Григоровича»

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів ...

Розпорядження 21 13.03.2018

Про виключення зі складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів ...

Виджет спільних актів: Розпорядження №78 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Мартиновського Олександра Валерійовича

Розпорядження 12.07.2018

Розпорядження №78 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Мартиновського Олександра Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №80 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Маркової Тетяни Леонідівни

Розпорядження 18.07.2018

Розпорядження №80 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Маркової Тетяни Леонідівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 93 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Ванаша Дениса Володимировича

Розпорядження 21.08.2018

Розпорядження № 93 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Ванаша Дениса Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження №114 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів: Ляшенко Олену Степанівну, Слівінського Ігоря Олександровича, Фещик Наталію Миколаївну

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження №114 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів: Ляшенко Олену Степанівну, Слівінського Ігоря Олександровича, Фещик Наталію Миколаївну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 23 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Зеленяка Єгора Сергійовича

Розпорядження 27.03.2019

Розпорядження № 23 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Зеленяка Єгора Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 68 від 24.06.2019 року про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Чернухи Марії Михайлівни

Розпорядження 24.06.2019

Розпорядження № 68 від 24.06.2019 року про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Чернухи Марії Михайлівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 121 про призначення Заступника Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 20.09.2019

Розпорядження № 121 про призначення Заступника Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 131 про виключення зі складу Комітету Законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Лапутька Сергія Олексійовича

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 131 про виключення зі складу Комітету Законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Лапутька Сергія Олексійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 137 про виключення зі складу Комітету Законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів

Розпорядження 01.10.2019

Розпорядження № 137 про виключення зі складу Комітету Законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 153 про створення секцій в структурі Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 21.10.2019

Розпорядження № 153 про створення секцій в структурі Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження №52 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження №52 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності


 

Акордеон: Комітет з міжнародного права

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Асрян Арам Овікович

Дворник Дмитро Саввич

Калашник Олена Миколаївна

Ковальчук Вадим Анатолійович

Никітенко Ростислав Павлович

Тропін Захар Володимирович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

 

Акордеон: Комітет з сімейного права

 

Мета Комітету – сприяння розвитку сімейного права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів, шляхом створення алгоритмів та стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин.

Завдання Комітету: 

- розробка проектів правових актів з питань захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин, пропозиції до них і чинного законодавства;

- збір, узагальнення й аналіз кращих практик правореалізації і правозастосування у сфері сімейного права;

- виявлення актуальних проблем у сфері сімейного права та сприяння їх вирішенню;

- здійснення моніторингу потреб адвокатів у сфері вирішення сімейних спорів та сприяння їх задоволенню;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів у сфері сімейного права;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, спрямованих на експертне обговорення проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів у сфері сімейного права;

- запровадження в Україні професійної спільноти адвокатів зі спеціалізацією «Адвокат дитини»;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері сімейного права (налагодження співпраці з адвокатами зарубіжних країн, які спеціалізуються на сімейних справах);

- взаємодія та співпраця з органами влади, громадськими об’єднаннями, профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток сімейного права.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гаро Ганна Олександрівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гретченко Лариса Леонідівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Савицька Світлана Леонідівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Аннюк Мирослава Іванівна

Бобак Оксана Василівна

Бузанов Дмитро Вікторович

Водоп’ян Тетяна Вікторівна

Денисова Тамара Степанівна

Гриценко Людмила Олександрівна

Жидачек Тетяна Миколаївна

Кіт Христина Ігорівна

Круглякова Ганна Артемівна

Малик Олександр Володимирович

Паламарчук Наталія Володимирівна

Піллероа Мадан Марія Анатоліївна

Попіка Ірина Анатоліївна

Савонік Наталія Ігорівна

Семенюк Ольга Григорівна

Сєришева Ольга Сергіївна

Філатова Ольга Сергіївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 134 про включення до складу Комітету з сімейного права адвокатів

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 134 про включення до складу Комітету з сімейного права адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 200 про включення до складу Комітету з сімейного права адвоката Ткаченко Світлану Василівну

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження № 200 про включення до складу Комітету з сімейного права адвоката Ткаченко Світлану Василівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 229 про призначення Заступника Голови Комітету з сімейного права

Розпорядження 18.12.2019

Розпорядження № 229 про призначення Заступника Голови Комітету з сімейного права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 233 про виключення зі складу Комітету з сімейного права адвоката Гретченко Павла Євгеновича

Розпорядження 27.12.2019

Розпорядження № 233 про виключення зі складу Комітету з сімейного права адвоката Гретченко Павла Євгеновича

 

 

Акордеон: Комітет адвокатської практики

Комітет адвокатської практики НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України рішенням РАУ від 2 червня 2018 року № 101.

Метою діяльності Комітету адвокатської практики НААУ є сприяння розвитку адвокатського самоврядування, враховуючи пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку адвокатури України, встановлення найкращих сучасних стандартів.

 

 Завданнями Комітету є:

- підготовка практичних рекомендацій щодо вибору форми здійснення адвокатської діяльності та побудови взаємодії з партнерами;

- надання рекомендацій щодо розробки та реалізації стратегій просування адвокатських послуг та ефективного тайм-менеджменту;

- надання рекомендацій у питаннях маркетингу адвокатської діяльності;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для молодих адвокатів щодо організації адвокатської діяльності;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої, судової влади та з провідними адвокатськими компаніями з метою проведення спільних круглих столів, семінарів та майстер класів з метою обміну досвідом, розвитку адвокатської професії, підвищення її престижу та усунення прогалин в законодавстві.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Білоцький Владислав Валерійович

Члени Комітету


Кузьменко Наталія Олегівна

Четвертак Костянтин Сергійович

Віхляєв Володимир Вікторович

Лимар Юрій Володимирович

Сацик Роман Васильович

Дєєв Максим Валерійович

Жук Юрій Миколайович

Івашківський Андрій Олегович

Ісаєва Наталія Сергіївна

Каганович Олег Ігорович

Мар'єнко Вікторія Юріївна

Тягунова Ганна Вадимівна

Тягунов Олег Анатолійович

Скокін Леонід Леонідович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №101 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету адвокатської практики

Рішення 02.06.2018

Рішення №101 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету адвокатської практики

Виджет спільних актів: Розпорядження №6 про призначення Головою Комітету адвокатської практики НААУ адвоката Білоцького Владислава Валерійовича

Розпорядження 16.01.2020

Розпорядження №6 про призначення Головою Комітету адвокатської практики НААУ адвоката Білоцького Владислава Валерійовича


 

Акордеон: Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стадартів

Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів НААУ (надалі ― Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Основна мета та завдання Комітету закріплені в Положенні про Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів (далі – Положення).

Відповідно до п. 2 Положення, метою створення Комітету є імплементація європейських правових стандартів до правозастосовної діяльності України, євроінтеграція та взаємодія з європейськими інституціями з питань розвитку адвокатури, утвердження принципу верховенства права і забезпечення прав людини в Україні, сприяння українським адвокатам у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації в Україні та за її межами.

У розділі II вищезазначеного Положення закріплені завдання та повноваження Комітету.

 

Основними завданнями Комітету є:

- сприяння професійного розвитку української адвокатури відповідно до європейських стандартів, зокрема, шляхом організації та проведення освітньо-навчальних та науково-практичних заходів, в тому числі, семінарів, тренінгів, форумів, конференцій, круглих столів та інше, як в Україні, так і за її межами, в тому числі, за сприяння та участі міжнародних організацій;

- сприяння встановленню та підтриманню ділових зав’язків із міжнародними організаціями, зокрема, Радою Європи, їх органами, в тому числі, Європейським судом з прав людини, Венеціанською комісією, з метою інтегрування європейських стандартів в адвокатуру України, а також забезпечення розвитку правозастосовної практики в Україні;

- надання пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних освітньо-навчальних та наукових заходах, щодо проведення спільних заходів за участю міжнародних організацій, їх органів з метою забезпечення розвитку адвокатури України;

- сприяння підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини в міжнародній правозастосовній практиці, зокрема, Європейського суду з прав людини шляхом організації проведення освітньо-навчальних та наукових заходів для правників України;

- організація розроблення, друку та оприлюднення для загального користування роз’яснювальних та аналітичних матеріалів, в тому числі, методичних рекомендацій, пам’яток, інших допоміжних роз’яснень та матеріалів і т.п., з актуальних правових питань розвитку інституту захисту прав та інтересів людини в правозастосовній практиці європейських інституцій;

- участь в підготовці пропозицій по вдосконаленню законодавства про забезпечення реалізації прав людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

- інші завдання, що випливають з мети створення Комітету.

 

Повноваження Комітету:

- досягати мети, з якою створено Комітет та виконувати визначені цим Положенням завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами, Правилами адвокатської етики, Положенням про Раду адвокатів України, Положенням про Комітет, рішеннями РАУ і З’їзду адвокатів України, а також дорученнями, розпорядженням та іншими документами, виданими Головою НААУ, РАУ;

- одержувати від будь-яких фізичних та юридичних осіб (за їх згодою) консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для досягнення мети, з якою створено Комітет;

- співпрацювати з іншими структурами, утвореними при НААУ, РАУ, залучати до своєї роботи адвокатів, працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського самоврядування, правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, а також представників наукових інституцій;

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на Комітет завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії, підкомітети, секції і т.п. (робочі органи Комітету);

- брати участь та організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад, круглих столів та інших заходів в Україні та за її межами;

- висвітлювати роботу Комітету, а також актуальні питання, що випливають із повноважень Комітету;

- брати участь у громадських та соціальних проектах, ініційованих міжнародними організаціями, українськими громадськими об'єднаннями з питань, що відносяться до сфери відання Комітету;

- інші повноваження, що випливають з мети створення Комітету та завдань, визначених цим Положенням.

 

 Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дульський Олександр Леонідович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Боряк Ганна Леонідівна

Бурдак Віталій Олександрович

Величко Лариса Юріївна

Григоренко Юрій Сергійовича

Дроздов Олександр Михайлович

Євценко Роман Ігорович

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Клименко Олена Миколаївна

Кляровська Леся Валентинівна

Козлов Олександр Олександрович

Назаренко Діана Леонідівна

Островська Людмила Анатолівна

Островська Марія Анатоліївна

Пархета Андрій Анатолійович

Савченко Тарас Михайлович

Смірнова Ірина Сергіївна

Сокалюк Дмитро Всеволодович

Соколецька Клавдія Михайлівна

Стоянов Микола Михайлович

Фещик Наталія Миколаївна

Хмелевська Наталія Володимирівна

Ющенко Олексій Олегович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Рішення РАУ 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету по наближенню системи адвокатури України до Європейських правових стандартів адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження про призначення Головою Комітету по наближенню системи адвокатури України до Європейських правових стандартів адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №43 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дроздова Олександра Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №43 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дроздова Олександра Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №47 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Боряк Ганни Леонідівни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №47 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Боряк Ганни Леонідівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №48 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Величко Лариси Юріївни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №48 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Величко Лариси Юріївни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Савченка Тараса Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №50 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Савченка Тараса Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №51 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Сокалюка Дмитра Всеволодовича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №51 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Сокалюка Дмитра Всеволодовича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №52 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Соколецької Клавдії Михайлівни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №52 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Соколецької Клавдії Михайлівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №53 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Стоянова Миколи Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №53 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Стоянова Миколи Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №54 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Євценка Романа Ігоровича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №54 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Євценка Романа Ігоровича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №58 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвокатів Смірнової Ірини Сергіївни та Хмелевської Наталії Володимирівни»

Розпорядження 15.06.2017

Розпорядження №58 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвокатів Смірнової Ірини Сергіївни та Хмелевської Наталії Володимирівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження 47 про звільнення адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича з посади Голови Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів

Розпорядження 06.06.2018

Розпорядження 47 про звільнення адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича з посади Голови Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів

Виджет спільних актів: Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

Розпорядження 06.06.2018

Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №66 про включення адвокатів до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №66 про включення адвокатів до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Виджет спільних актів: Розпорядження №71 про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Козлова Олександра Олександровича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №71 про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Козлова Олександра Олександровича

 

Акордеон: Комітет захисту прав людини

Комітет захисту прав людини НААУ є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 20 від 03 березня 2015 року.

Основні завдання Комітету: 
- підготовка пропозицій Комітету щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини; 
- підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства про права людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права; 
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення прав і свобод людини, які відбулися на території України; 
- аналіз та узагальнення практики у сфері захисту прав та основоположних свобод людини; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та основоположних свобод людини; 
- створення і систематичне вдосконалення рекомендацій щодо реагування захисника при порушенні прав та основоположних свобод людини (клієнта); 
- вивчення і застосування методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем захисту прав і свобод громадян; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед населення (у вигляді круглих столів, конференцій тощо) щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та свобод; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно людини (клієнта); 
- аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення прав та свобод людини в Україні; 
- вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану дотримання прав та основоположних свобод людини та подання результатів вивчення відповідним органам, установам, організаціям; 
- підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини; 
- підготовка в межах компетенції пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ. 
- за дорученням Голови НААУ, РАУ розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених цим Положенням.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гнатюк Тетяна Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Старенький Сергій Євгенійович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Анапріюк Андрій Сергійович

Бойченко Юрій Васильович

Бузанов Дмитро Вікторович

Войтенко Катерина Валеріївна

Гайдай Олена Валеріївна

Гайдай Роман Петрович

Гречко Дар’я Володимирівна

Дорошенко Наталія Анатоліївна

Дюбенкова Наталія Володимирівна

Іванов Андрій Петрович

Ілляшенко Марина Олександрівна

Кирплюк Дмитро Володимирович

Коноваленко Дмитро Сергійович

Корюкін Олександр Юрійович

Круглякова Ганна Артемівна

Лисак Сергій Олександрович

Новікова Ольга Олегівна

Поваляєв Олег Борисович

Полотнянко Оксана Іванівна

Риков Вадим Володимирович

Рогатюк Андрій Ігорович

Розметов Равшанбек Назарович

Свєтлічний Ігор Валерійович

Сівак Тетяна Олександрівна

Сєрокурова Оксана Віталіївна

Смірнова Ірина Сергіївна

Сорока Мирослава Леонідівна

Топоріна Леся Миколаївна

Улибіна Вікторія Олександрівна

Ульянов Олег Віталійович

Хлистов Олександр Юрійович

Чернобай Олег Валерійович

Юсупова Катерина Олександрівна

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Виджет спільних актів: Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Положення

Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

Виджет спільних актів: Розпорядження №38 «Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини при НААУ Бондаренко Антоніни Леонідівни»

Розпорядження 05.05.2017

Розпорядження №38 «Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини при НААУ Бондаренко Антоніни Леонідівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №63 «Про включення адвоката Поваляєва Олега Борисовича до складу Комітету захисту прав людини»

Розпорядження 12.07.2017

Розпорядження №63 «Про включення адвоката Поваляєва Олега Борисовича до складу Комітету захисту прав людини»

Виджет спільних актів: Розпорядження №74 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сороки Мирослави Леонідівни

Розпорядження 07.09.2017

Розпорядження №74 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сороки Мирослави Леонідівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №105 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сєрокурової Оксани Вікторівни»

Розпорядження 06.12.2017

Розпорядження №105 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сєрокурової Оксани Вікторівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 1 про включення до складу Комітету захисту прав людини Кирплюка Дмитра Володимировача

Розпорядження 09.01.2018

Розпорядження № 1 про включення до складу Комітету захисту прав людини Кирплюка Дмитра Володимировача

Виджет спільних актів: Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету захисту прав людини Старенького Сергія Євгенійовича

Розпорядження 15.01.2018

Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету захисту прав людини Старенького Сергія Євгенійовича

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини Бірюка Миколи Миколайовича, Кічужинець Людмили Михайлівни, Зозулі Наталії Володимирівни

Розпорядження 12 05.02.2018

Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини Бірюка Миколи Миколайовича, Кічужинець Людмили Михайлівни, Зозулі Наталії Володимирівни

Виджет спільних актів: Розпорядження 13 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав людини Поваляєва Олега Борисовича

Розпорядження 05.02.2018

Розпорядження 13 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав людини Поваляєва Олега Борисовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №41 про включення до складу Комітету захисту прав людини Гаро Ганни Олександрівни

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження №41 про включення до складу Комітету захисту прав людини Гаро Ганни Олександрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №65 про включення до складу Комітету захисту прав людини Бузанова Дмитра Вікторовича

Розпорядження 24.06.2019

Розпорядження №65 про включення до складу Комітету захисту прав людини Бузанова Дмитра Вікторовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 84 про включення до складу Комітету захисту прав людини Рогатюка Андрія Ігоровича

Розпорядження 18.07.2019

Розпорядження № 84 про включення до складу Комітету захисту прав людини Рогатюка Андрія Ігоровича

 

Акордеон: Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю, що діє в складі НААУ, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 06 лютого 2020 року № 31.

Метою створення Комітету є: об'єднання адвокатів та обмін досвідом з питань надання правової допомоги особам з інвалідністю, взаємодія з представниками органів державної та виконавчої влади, судових та правоохоронних органів щодо правової позиції із захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем і надання пропозицій щодо приведення національного законодавства з питань захисту прав осіб з інвалідністю у відповідність до міжнародного законодавства та створення безбар’єрного простору.

Основними завданнями Комітету є:

- забезпечення захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

- сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей для осіб з інвалідністю;

- просвітницька діяльність з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- взаємодія та координація роботи з питань захисту прав осіб з інвалідністю зі структурними підрозділами, які надають безоплатну правову допомогу таким особам;

- виявлення актуальних проблем та проведення досліджень з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- інформування про новини, тенденції та проблеми з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- розробка, підготовка, поширення аналітичних та/або методичних матеріалів для адвокатів з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- збір, узагальнення та аналіз міжнародних та вітчизняних правозастосовчих і судових практик з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- розробка проектів правових актів та/або підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо захисту прав осіб з інвалідністю і приведення його у відповідність до норм міжнародного права;

- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами незалежно від форм власності та підпорядкування з метою розв’язання суспільно важливих питань, пов’язаних із захистом прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

- підготовка та/або участь в організації та/або проведенні семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів, вебінарів та інших заходів, які організовуються Національною асоціацією адвокатів України та стосуються питань діяльності комітету;

- співпраця з профільними закладами вищої освіти з метою спільної участі в наукових, дослідницьких програмах і проектах, спрямованих на розвиток системи правової охорони і захисту прав осіб з інвалідністю;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до їх компетенції.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вознюк Олександр Григорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Чиж Богдан Ігорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Красник Тетяна Миколаївна


 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Богорел Руслан Васильович

Жарий Дмитро Юрійович

Костракевич Іванна Василівна

Лунгул Людмила Анатоліївна

Неженець-Чеканова Натела Євгенівна

Паламарчук Ольга Анатоліївна

Підкова Олександр Володимирович

Полозюк Олег Миколайович

Усова Юлія Олексіївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження 133 про затвердження складу Ради Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження 133 про затвердження складу Ради Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №31 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Розпорядження 06.02.2020

Розпорядження №31 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

 

Акордеон: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ (надалі ― Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів рішенням Ради адвокатів України № 176 від 05.08.2017 р.

Основна мета та завдання Комітету закріплені в Положенні про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики (далі – Положення), яке затверджене рішенням Ради адвокатів України № 176 від 05.08.2017 р.

Відповідно до п. 2.1. Положення, метою створення Комітету є сприяння розвитку медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у сфері адвокатури, розширення спеціалізованих практик, забезпечення ефективного захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

У розділі 3 вищезазначеного Положення закріплені завдання Комітету, зокрема, для досягнення своєї мети Комітет:

- розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, пропозиції до них і чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав людини, і виносить їх на розгляд РАУ;

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері медичного і фармацевтичного права;

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики та права громадського здоров’я;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку профільних царин і забезпечення прав людини;

- співпрацює з спеціалізованими юридичними клініками та медико-юридичними клініками щодо сприяння наданню безоплатної правової допомоги населенню у медичних справах і поширенню практичних знань з-поміж студентства;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із забезпеченням прав людини у сфері охорони здоров’я для їх врахування органами влади у своїй роботі;

- розглядає звернення у межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Положенням, а також документами РАУ;

- висвітлює свою роботу, а також актуальні питання у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у засобах масової інформації;

- ухвалює рекомендації або готує пропозиції, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сенюта Ірина Ярославівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терешко Христина Ярославівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кашинцева Оксана Юріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сізінцова Юлія Юріївна

Члени Комітету

Антонов Сергій Володимирович

Богачук Василь Степанович

Богомазова Ірина Олександрівна

Буглак Валентина Вікторівна

Валах Вікторія Володимирівна

Вилков Сергій Валентинович

Вітязь Оксана Петрівна

Водоп’ян Тетяна Вікторівна

Гончаров Михайло Сергійович

Гретченко Лариса Леонідівна

Дроздов Олександр Михайлович

Дюжев Дмитро Володимирович

Ільченко Сергій Юрійович

Калинюк Наталія Миколаївна

Кашинцева Оксана Юріївна

Корнага Олександр Ігорович

Кузнєцов Микита Олександрович

Левчук Тетяна Василівна

Майданик Роман Андрійович

Майстро Дмитро Миколайович

Маркочева Наталія Вікторівна

Матова Тетяна Володимирівна

Міськів Оксана Тарасівна

Остопарченко Лідія Володимирівна

Павлов Сергій Сергійович

Поповський Дмитро Петрович

Прутян Олександр Анатолійович

Риков Вадим Володимирович

Савелова Юлія Михайлівна

Саманюк Ірина Миколаївна

Стьопіна Юлія Олександрівна

Тимофеєв Андрій Володимирович

Триньова Яна Олегівна

Троценко Ольга Вікторівна

Хмара Міла Василівна

Черних Тетяна Сергіївна

Чорна Лілія Олександрівна

Чорновус Наталія Федорівна

Чуприна Зінаїда Миколаївна

Юдін Олег Юрійович

Якубовський Олександр Олександрович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №41 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету Медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 16.05.2018

Розпорядження №41 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету Медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

 

Виджет спільних актів: РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 84 про затвердження персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 20.09.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 84 про затвердження персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

Виджет спільних актів: Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Виджет спільних актів: ПОЛОЖЕННЯ про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Положення 05.08.2017

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Виджет спільних актів: Розпорядження № 1 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 10.01.2019

Розпорядження № 1 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження №183 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 12.11.2019

Розпорядження №183 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

 

Акордеон: Комітет з питань гендерної політики при НААУ

Комітет з питань гендерної політики, що діє в складі НААУ  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження №  20 від 7 березня 2019 року.

 

Мета створення Комітету: розвиток жіночого лідерства в юридичній, зокрема адвокатській, професії.

 

Завдання Комітету:

– сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя;

– покращення обізнаності щодо гендерної проблематики та підвищення рівня гендерної чутливості серед адвокатів і майбутніх правників;

– проведення досліджень стану забезпеченості прав і рівня представництва жінок у юридичній професії в Україні;

– вивчення іноземного досвіду та найкращих вітчизняних практик досягнення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у юридичній професії, а також протидії негативним явищам у цій сфері;

– забезпечення активного впливу НААУ на процеси практичної реалізації ідей гендерної рівності та співпраця з усіма заінтересованими учасниками, зокрема участь у розробці, експертних і громадських обговореннях проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, а також документів програмного характеру;

– посилення взаємної підтримки жінок, а також жінок і чоловіків із професійного юридичного середовища з метою подолання будь-яких проявів дискримінації за ознакою статі;

– проведення мотиваційних зустрічей та інших заходів, спрямованих на утвердження та реалізацію ідей гендерної рівності та недискримінації;

– заохочення посилення уваги до питань гендерної політики серед майбутніх правників, зокрема шляхом впровадження програм менторства.

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Андріанова Тетяна Анатоліївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

Члени Комітету

Гретченко Лариса Леонідівна

Зернова Анастасія Андріївна

Поліщук Вікторія Віталіївна

Щербакова Ольга Сергіївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

Розпорядження 07.03.2019

Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 213 про включення до складу Комітету з питань гендерної політики адвоката Гретченко Ларису Леонідівну

Розпорядження 05.12.2019

Розпорядження № 213 про включення до складу Комітету з питань гендерної політики адвоката Гретченко Ларису Леонідівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 214 про призначення Заступника Голови Комітету з питань гендерної політики

Розпорядження 05.12.2019

Розпорядження № 214 про призначення Заступника Голови Комітету з питань гендерної політики

 

 

 

Акордеон: Комітет з кримінального права та процесу

Мета комітету:

Надати практичну, правову допомогу адвокатам під час здійснення ними захисту у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілого.

 

Задля реалізації поставленої мети, Комітет визначає наступні завдання:

- Своєчасне інформування адвокатів про нові тенденції у роботі судових та правоохоронних органів;

- Своєчасне інформування адвокатів про законодавчі ініціативи у кримінальному праві та процесі;

- Своєчасне інформування адвокатів про нормо творчість правоохоронних органів;

- Створення дискусійного майданчика для обговорення практичних аспектів діяльності адвоката у захисті Клієнтів у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілих;

- Збір та аналіз нагальних проблем адвокатів, що виникають в їх діяльності під час захисту у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілих;

- Ініціювання перед компетентними органами вирішення питань, що ускладнюють або унеможливлюють здійснення адвокатами належного захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Ініціювання перед компетентними органами питань, направлених на удосконалення роботи адвоката під час захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Формування узагальнень практичної діяльності правоохоронних, судових органів та окремих адвокатів за напрямками кримінального права та процесу;

- Розробка законодавчих та нормативно-правових актів з питань кримінального права та процесу;

- Розробка методичних рекомендацій та практичних порад адвокатам під час здійснення ними захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Надання допомоги ВША НААУ у визначенні тематичних напрямків підвищення кваліфікації адвокатів у галузі кримінального права та процесу;

- Надання допомоги НААУ у організації та проведенні круглих столів та форумів з тематики кримінального права та процесу;

- Участь у круглих столах та форумах, що проводяться судовими та правоохоронними органами, а також іншими організаціями на теми кримінального права та процесу.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Моісєєва Анжеліка Анатоліївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бауман Юрій Тіберійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Горох Олексій Петрович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Бауман Юрій Тіберійович

Гловюк Ірина Василівна

Гончаров Роман Олександрович

Горох Олексій Петрович

Дзіковський Максим Романович

Дьомін Денис Сергійович

Карелов Костянтин Юрійович 

Кравченко Антон Валерійович 

Легких Кирило Вікторович

Мірошник Олександр Миколайович

Нерсесян Армен Сабірович

Свінціцький Ігор Анатолійович

Староста Іван Іванович

Хильченко Анастасія Сергіївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

Виджет спільних актів: Розпорядження №144 про включення до складу Комітету з кримінального права та процесу

Розпорядження 08.10.2019

Розпорядження №144 про включення до складу Комітету з кримінального права та процесу

Виджет спільних актів: Розпорядження №145 про призначення Заступників Голови Комітету з кримінального права та процесу

Розпорядження 08.10.2019

Розпорядження №145 про призначення Заступників Голови Комітету з кримінального права та процесу

Виджет спільних актів: Розпорядження №231 про включення до складу Комітету з кримінального права та процесу адвоката Хильченко Анастасію Сергіївну

Розпорядження 23.12.2019

Розпорядження №231 про включення до складу Комітету з кримінального права та процесу адвоката Хильченко Анастасію Сергіївну

 

Акордеон: Комітет з цивільного права та процесу

Мета: вдосконалення інститутів цивільного (зокрема, речового, зобов’язального та спадкового) права та розширення досвіду адвокатів шляхом поглиблення теоретичних знань і практичних навичок судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.

Завдання:

- збір та узагальнення правозастосовної практики у галузях цивільного права і процесу (дайджести судової практики, консолідовані правові позиції Верховного Суду та рішення ЄСПЛ);

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері цивільного права, надання пропозицій щодо удосконалення національного цивільного та цивільно-процесуального законодавства;

- отримання спеціальних теоретичних знань і набуття практичних навиків у галузі цивільного права та процесу;

- організація та проведення практикумів, семінарів, форумів, тренінгів та інших заходів НААУ;

- вивчення іноземного досвіду роботи адвокатів у сфері цивільного права  та процесу;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до їх компетенції;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі у наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток цивільного права та процесу;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними організаціями, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами з метою розвитку цивільного права та процесу та формування правових позицій для їх врахування органами влади у своїй роботі.

При Комітеті діють окремі профільні секції:

1. Секція з речового права, 

2. Секція з зобов’язального права, 

3. Секція з спадкового права, 

4. Секція з цивільного процесу.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Простибоженко Олег Сергійович

Члени Комітету

Березенська Юлія Олександрівна
Даниленко Платон Олександрович

Мотилюк Олексій Вільямович

Оліградський Орест Васильович
Очеретяний Віктор Євгенійович
Руденко Зоя Володимирівна
Савицька Світлана Леонідівна

Телестакова Арменуі Абриківна

Шкварко Валерія Іванівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

Виджет спільних актів: Розпорядження №169 від про включення до складу Комітету з цивільного права та процесу адвокатів

Розпорядження 04.11.2019

Розпорядження №169 від про включення до складу Комітету з цивільного права та процесу адвокатів

 

 

Акордеон: Комітет з ІТ-права

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Афян Артем Артурович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кузніченко Сергій Олександрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Герелюк Тарас Богданович

Члени Комітету

Білоцький Владислав Валерійович

Вакім Вадад Єліасівна

Василечко Наталія Володимирівна

Вовнюк Віктор Іванович

Вольвак Олександр Миколайович

Герелюк Тарас Богданович

Дроздов Олександр Михайлович

Зеленко Дмитро Сергійович 

Кузніченко Сергій Олександрович

Лисий Олександр Олександрович

Лучковський Валентин Вікторович

Мохнюк Руслана Геннадіївна

Харебава Тетяна Борисівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

Рішення 30.03.2018

Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з ІТ-права, затверджене рішенням РАУ №43 від 30.03.2018 року

Положення 30.03.2018

Положення про Комітет з ІТ-права, затверджене рішенням РАУ №43 від 30.03.2018 року

Виджет спільних актів: Розпорядження №37 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з IT-права

Розпорядження 11.05.2018

Розпорядження №37 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з IT-права

Виджет спільних актів: Розпорядження №90 про ліквідацію Секції з інтелектуальної власності та авторського права у структурі Комітету з ІТ-права

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження №90 про ліквідацію Секції з інтелектуальної власності та авторського права у структурі Комітету з ІТ-права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 210 про включення до складу Комітету з IT-права Лисого О.О.

Розпорядження 04.12.2019

Розпорядження № 210 про включення до складу Комітету з IT-права Лисого О.О.

 

Акордеон: Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності, що діє в складі  НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до Рішення РАУ № 52 від 12 квітня 2019 року.

Комітет був створений з метою вивчення питань та практики впровадження способів та методів кібербезпеки та захисту інформації, засобів зв’язку, автоматизованих систем, телекомунікаційних та електронних систем та мереж, систем електронного судочинства та обміну документами між учасниками судового процесу, електронних доказів, комп’ютерної техніки, які використовуються адвокатами при наданні правової допомоги, містять інформацію, що є предметом адвокатської таємниці та розробки ефективних засобів захисту такої інформації, електронних документів, електронних доказів, адвокатської таємниці, електронних даних, які належать адвокатам та/або були отримані ними при здійсненні адвокатської діяльності (забезпечення кібербезпеки адвокатської діяльності).

Основними завданнями Комітету є:

- сприяння проведенню реформ в Україні, спрямованих на розвиток кібербезпеки та захисту інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та технологій які використовуються у адвокатській діяльності;

- сприяння підвищенню кібербезпеки при застосуванні інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та технологій, систем електронного судочинства та обміну документами між учасниками судового процесу та при здійсненні адвокатської діяльності;

- сприяння підвищенню професійної кваліфікації адвокатів та вдосконаленню навичок та знань у сфері інформаційних технологій, телекомунікаційних систем та технологій та інших різних сферах.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сорока Максим Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

Члени Комітету

Головіна Ольга Олегівна

Литвинчук Олександр Іванович

Панченко Олександр Георгійович

Радтке Олена Дмитрівна

Рибін Валентин Володимирович

Сидоренко Сергій Олексійович

Тітов Олег Михайлович

Худяков Анатолій Геннадійович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Рішення 12.04.2019

Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Перегляд файлу: Положення про Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 190 про включення до складу Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності адвоката Сидоренка Сергія Олексійовича

Розпорядження 20.11.2019

Розпорядження № 190 про включення до складу Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності адвоката Сидоренка Сергія Олексійовича

 

 

 

Акордеон: Комітет інтелектуальної власності

Метою створення Комітету є сприяння розвитку системи правової охорони і захисту інтелектуальної власності та сприяння задоволенню професійних потреб адвокатів у сфері інтелектуальної власності.

Для досягнення своєї мети Комітет виконує такі основні завдання:

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері інтелектуальної власності;

- виявляє актуальні проблеми сфери інтелектуальної власності та сприяє їх вирішенню;

- розробляє проекти правових актів у сфері інтелектуальної власності, пропозиції до них і чинного законодавства, і виносить їх на розгляд РАУ;

- здійснює моніторинг потреб адвокатів у сфері інтелектуальної власності та сприяння їх задоволенню;

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів з питань інтелектуальної власності;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури, а також з міжнародними професійними організаціями у сфері інтелектуальної власності;

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток системи правової охорони і захисту інтелектуальної власності;

- сприяє отриманню адвокатами спеціальної освіти у сфері інтелектуальної власності, науково-дослідній діяльності та здобуттю наукових ступенів;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із охороною і захистом права інтелектуальної власності.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Потоцький Микола Юрійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Барбашин Сергій Дмитрович

Члени комітету

Білицький Пилип Вікторович

Городецька Ірина Олегівна

Прохорова Ганна Олегівна

Рижак Валентин Олегович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 03.09.2019

Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

Виджет спільних актів: Розпорядження №120 про призначення Заступника Голови Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 20.09.2019

Розпорядження №120 про призначення Заступника Голови Комітету з інтелектуальної власності

 

Акордеон: Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів

Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів, що діє в складі НААУ, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 20 вересня 2019 року № 123.

Мета створення Комітету

Основною метою діяльності Комітету є об'єднання адвокатів та обмін досвідом у сфері надання правової допомоги бізнесу та інвесторам, взаємодія з представниками державних та правоохоронних органів у питаннях щодо порушення законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем, сприяння підвищенню правової культури представників бізнесу та інвесторів.

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Хільченко Сергій Станіславович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зінченко Олександр Васильович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Іщенко Євген Миколайович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Антонець Ірина Валеріївна

Дарсанія Леван Валер'янович

Духонченко Микола Сергійович

Кононець Олена Миколаївна

Коваленко Олександр Іванович

Кучер Тетяна Миколаївна

Лисенко Сергій Володимирович

Луценко Дмитро Сергійович

Рожков Юрій Олександрович

Світличний Олександр Юрійович

Селіванов Сергій Анатолійович

Фещенко Ігор Станіславович

Хмельницький Богдан Станіславович

Шабельников Андрій Вікторович

Шох Кристина Антонівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 131 про затвердження складу Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 131 про затвердження складу Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 56 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження № 56 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 123 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 20.09.2019

Розпорядження № 123 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Ропорядження № 222 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 18.12.2019

Ропорядження № 222 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

 

 

Акордеон: Комітет з питань банкрутства

Комітет з питань банкрутства, що діє в складі НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 130 від 26 вересня 2019 року.

 

Загальною метою створення такого Комітету є об’єднання адвокатів, їх співпраця та обмін досвідом у сфері банкрутства, визначення пріоритетних напрямків практики банкрутства та формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем у даній сфері. На базі Комітету з питань банкрутства, адвокати України зможуть обмінюватись інформацією щодо професійної діяльності та практичного досвіду в сфері відновлення платоспроможності та банкрутства.

Комітет НААУ з питань банкрутства при Національній Асоціації Адвокатів України буде сприяти, в першу чергу, підвищенню кваліфікації адвокатів України, які спеціалізуються на процедурах банкрутства, та участі адвокатської спільноти у формуванні практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства. Крім цього, за підтримки Комітету будуть організовуватися та проводитися публічні заходи у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства за участю визнаних фахівців та усієї адвокатської спільноти.

 

Завдання комітету:

-              взаємодія та співпраця з представниками судової влади, налагодження діалогу між усіма іншими гілками влади, а також з міжнародними інституціями з метою покращення рівня захисту прав боржників, кредиторів та арбітражних керуючих;

-              започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення напрямку його розвитку;

-              об’єднання на базі комітету спеціалістів та лідерів національного ринку надання правової допомоги під час процедур банкрутства;

-              розробка та поширення аналітичної інформації та методичних матеріалів для адвокатів у даній сфері;

-              участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної Асоціації Адвокатів України;

-              підвищення кваліфікації адвокатів за напрямом роботи Комітету;

-              взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до компетенції Комітету;

-              встановлення та розвиток співпраці з міжнародними організаціями у даній сфері права.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Донченко Олександр Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сидорович Руслан Михайлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лукашук Любов Сергіївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Григоренко Юрій Сергійович

Члени Комітету

Бондарчук Олександр Петрович

Грабован Сергій Валентинович

Гольчановський Григорій Сергійович

Гонта Оксана Анатоліївна

Гуртовий Володимир Вікторович

Давидюк Михайло Миколайович

Данілов Артем Іванович

Дворська Ірина Олександрівна

Дерлюк Василь Дмитрович

Дерябкін Олександр Едуардович

Іваненко Євген Володимирович

Колмикова Тетяна Олександрівна

Лихопьок Денис Павлович

Лінкевич Олег Миколайович

Палкін Андрій Юрійович

Паніотов Олег Костянтинович

Смолов Костянтин Вікторович

Спектор Андрій Станіславович

Струць Микола Петрович

Тищенко Наталія Петрівна

Ткаченко Денис Володимирович

Холод Іван Павлович

Чепелюк Олександр Олександрович

Чорний Іван Васильович

Чорній Мар'ян Володимирович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 130 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 130 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №151 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 16.10.2019

Розпорядження №151 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 21.10.2019

Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №164 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження №164 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 160 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження № 160 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 176 Про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 07.11.2019

Розпорядження № 176 Про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 194 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження № 194 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 205 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 03.12.2019

Розпорядження № 205 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 211 про включення до складу Комітету з питань банкрутства Дерлюка В.Д.

Розпорядження 04.12.2019

Розпорядження № 211 про включення до складу Комітету з питань банкрутства Дерлюка В.Д.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 217 про призначення Заступника Голови Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 10.12.2019

Розпорядження № 217 про призначення Заступника Голови Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 218 про призначення Секретаря Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 10.12.2019

Розпорядження № 218 про призначення Секретаря Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №110 Про здійснення ротації керівного складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 09.07.2020

Розпорядження №110 Про здійснення ротації керівного складу Комітету з питань банкрутства

 

Акордеон: Комітет з питань митного та податкового права

Комітет з питань митного та податкового права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України № 51 від 12.04.2019 р.

Основною метою діяльності Комітету НААУ з питань митного та податкового права є забезпечення захисту податкових прав та інтересів адвокатів, активна участь адвокатської спільноти у митних та податкових взаємовідносинах, вплив адвокатів на митну та податкову політику держави, запуск на базі НААУ платформи для виявлення проблемних питань у митних та податкових питаннях та формування адвокатами єдиної практики застосування законодавства у профільному напрямку, організація публічних заходів із залученням фахівців галузі та представників адвокатської спільноти.

Завдання Комітету:
- розробка та/або аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері митного та податкового права, доповнень до чинних нормативно-правових актів, які спрямовані на покращення захисту прав суб’єктів митних та податкових правовідносин;
- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої та судової влади у питаннях захисту митних та податкових прав адвокатів та їх клієнтів;
- проведення семінарів та конференцій щодо застосування  митного та податкового законодавства;
- забезпечення нагляду над однорідністю практики застосування митних та податкових нормативно-правових актів;
- залучення до вирішення проблемних питань фахівців з різних сфер економіки;
- аналіз актуальних питань та вивчення їх впливу на правовідносини платників податків з податковими органами;
-розробка та поширення методичних та аналітичних матеріалів для адвокатів, які практикують у галузі митного та податкового права;
- міжнародне співробітництво у сфері податкового та митного права;
- підвищення кваліфікації адвокатів за напрямом роботи Комітету;
- об’єднання на базі комітету спеціалістів та лідерів національного ринку, що практикують в сфері податкових та митних правовідносин;
- співпраця з громадськими об’єднаннями та іншими недержавними організаціями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань в сфері податкових та митних правовідносин;
- формування узагальнень практики діяльності податкових та митних органів в сфері реалізації податкової та митної політики;
- співпраця із засобами масової інформації щодо обговорення актуальних  питань.

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Воронін Яків Геннадійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кальницька Ірина Сергіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Юровський Дмитро Борисович

 

Члени Комітету

Леус Ганна Олексіївна

Сулима Олена Олександрівна

Нараєвська Ірина Леонтіївна

Педак Сергій Володимирович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань митного та податкового права

Рішення 12.04.2019

Рішення № 51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань митного та податкового права

Виджет спільних актів: Розпорядження №195 про призначення Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження №195 про призначення Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження №196 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження №196 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження №108 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права

Розпорядження 06.07.2020

Розпорядження №108 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права

 

 

Акордеон: Комітет з питань інформаційної політики

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Хабібуллін Вадим Монев'ярович

Члени Комітету

Кудін Анатолій Олексійович

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

Рішення 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

Виджет спільних актів: Про призначення Головою Комітету з питань інформаційної політики адвоката Хабібулліна Вадима Монев'яровича

Розпорядження 26.05.2017

Про призначення Головою Комітету з питань інформаційної політики адвоката Хабібулліна Вадима Монев'яровича

Виджет спільних актів: РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

Рішення 05.08.2017

РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

Виджет спільних актів: Розпорядження №5 про включення до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки адвоката Кудіна А.О.

Розпорядження 11.02.2019

Розпорядження №5 про включення до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки адвоката Кудіна А.О.

 

 

Акордеон: Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Комітет з військового права НААУ створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 175, з метою координації дій адвокатів із надання кваліфікованої юридичної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям, а також організації та консолідації адвокатської спільноти для захисту прав та законних інтересів таких осіб.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

 

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Костін Ілля Павлович

Рокицький Владислав Аркадійович

Сиченко Максим Олексійович

Фещик Наталія Миколаївна

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №175 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Розпорядження

Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Розпорядження

Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Виджет спільних актів: Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Рішення

Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Положення

Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Розпорядження

Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 215 про виключення зі складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження 06.12.2019

Розпорядження № 215 про виключення зі складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

 

Акордеон: Комітет з питань безоплатної правової допомоги

Комітет з питань безоплатної правової допомоги, що діє в складі НААУ  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року № 74.

 

Метою створення Комітету є моніторинг функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, проведення аналізу та узагальнення інформації з питань надання безоплатної правової допомоги, розробка змін до законодавства України про безоплатну правову допомогу та пов’язаних з ним актів, налагодження відносин у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;

- збирає, узагальнює і аналізує інформацію з питань надання безоплатної правової допомоги;

- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань надання безоплатної правової допомоги;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дроздов Олександр Михайлович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Герелюк Тарас Богданович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зосименко Ганна Романівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вольвак Олександр Миколайович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ 

Ангелін Іван Ігорович

Антипенко Михайло Михайлович

Байдик Олександр Анатолійович

Вербовий Роман Петрович

Войченко Сергій Вікторович

Вознюк Олександр Григорович

Дзюбенко Олександр Леонідович

Дрюк Олексій Миколайович

Зосименко Ганна Романівна

Коваленко Євгенія Вікторівна

Кошельник Сергій Михайлович

Кушніренко Микола Володимирович

Олійник Василь Богданович

Паламарчук Ольга Анатоліївна

Пеліхос  Євген Миколайович

Питомець Артем Валерійович

Попович Павло Борисович

Самбір Ольга Євгенівна

Самарець Аліна Миколаївна

Самойленко Владислав Володимирович

Сторчак Алла Анатоліївна

Шурхно Андрій Анатолійович

Юнчик Ольга Михайлівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 128 про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 128 про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження 64 від 27 квітня 2020 року про призначення Заступника Голови та Секретаря Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Розпорядження 27.04.2020

Розпорядження 64 від 27 квітня 2020 року про призначення Заступника Голови та Секретаря Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження №204 про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Дроздова Олександра Михайловича

Розпорядження 03.12.2019

Розпорядження №204 про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Дроздова Олександра Михайловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №74 від 04 липня

Нормативні документи

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акордеон: Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності

Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності, що діє в складі НААУ створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 102. Комітет є постійно діючим колегіальним дорадчим органом.

Метою створення Комітету є надання інформаційно-методологічну допомогу адвокатам з метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності експертного забезпечення. Основні напрямки роботи – підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) адвокатам при призначенні судових експертиз та експертних досліджень з метою захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб та держави, підготовка та надання рекомендацій з метою проведення аналізу висновків експертиз та експертних досліджень для визначення їх найефективнішого застосування у професійній діяльності адвоката, підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) та ін.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Федчишин Віоллета Віталіївна

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №102 від 25 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

 

Акордеон: Комітет з питань медіації

Комітет з питань альтернативного врегулювання спорів, що діє в складі НААУ, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним за наслідками реформування Комітету з питань медіації відповідно розпорядження Голови НААУ, РАУ № 6 від 27.01.2021 року.

 

Метою створення Комітету є:

 

- об’єднання зусиль адвокатської спільноти щодо розвитку в Україні серед  адвокатів використання усіх видів альтернативного врегулювання спорів  (далі – АВС) та активного залучення адвокатів до застосування  альтернативних видів врегулювання спорів;

- сприяння досудовому та позасудовому порядку врегулювання спорів між  клієнтом та іншими особами, враховуючи, що арбітраж, медіація та  переговори є різновидами альтернативних способів врегулювання спорів.

 

Завдання Комітету

 

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері АВС,  пропозицій до них і чинного законодавства з метою удосконалення  чинного регулювання даної сфери та заповнення прогалин у ньому;

- запровадження в Україні професійної спільноти адвокатів, які будуть  спеціалізуватися чи мати додаткову кваліфікацію у сфері АВС; - збір та узагальнення судової практики, пов’язаної із механізмами АВС; - організація та проведення спільних заходів із судовою владою щодо обговорення судової практики у справах, пов’язаних із арбітражем; - підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів у сфері  АВС;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері  АВС (налагодження співпраці з адвокатами зарубіжних країн, які  спеціалізуються у сфері АВС);

- організація та проведення семінарів, конференцій, тренінгів та інших  заходів НААУ, зокрема, із залученням адвокатів зарубіжних країн, які  спеціалізуються у сфері АВС;

- забезпечення отримання адвокатами спеціальних теоретичних знань і  набуття практичних навиків у сфері АВС іншими способами; - розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації  адвокатів у сфері АВС;

- налагодження міжнародної співпраці з інституціями у професійних  самоврядних органах адвокатури;

- налагодження співпраці, в тому числі міжнародної, з арбітражними  інституціями та центрами медіації;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної  участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах,  спрямованих на розвиток АВС в Україні;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з  питань, що належать до їх компетенції;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами,  міжнародними інституціями та юридичними та фізичними особами з  метою розвитку АВС в Україні;

- співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій  щодо вирішення важливих питань, пов’язаних із розвитком АВС в Україні, для їх врахування органами влади у своїй роботі;

- висвітлення актуальних питань у сфері АВС у засобах масової інформації.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Перепелинська Олена Сергіївна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Друг Олександр Миколаєвич

Клян Анастасія Федорівна

Погоріла Софія Олександрівна

Поліщук Вікторія Віталіївна

Сажко Анна Петрівна

Хріпкова Кристина Олександрівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань медіації

Положення

Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №92 «Про виключення зі складу Комітету з питань медіації адвокатів Волощенко Ольги Михайлівни та Прасолова Ігоря Вадимовича

Розпорядження 08.11.2017

Розпорядження №92 «Про виключення зі складу Комітету з питань медіації адвокатів Волощенко Ольги Михайлівни та Прасолова Ігоря Вадимовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 120 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гіліна Євгена Олександровича

Розпорядження 23.10.2018

Розпорядження № 120 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гіліна Євгена Олександровича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 162 про включення до складу Комітету з питань медіації

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження № 162 про включення до складу Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження №191 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гордієвич О.П.

Розпорядження 20.11.2019

Розпорядження №191 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гордієвич О.П.

 

Акордеон: Комітет з підвищення професійної кваліфікації

Комітет з підвищення професійної кваліфікації, що діє в складі НААУ  - постійно діючий колегіальний дорадчий орган,  утворений з метою виявлення, аналізу та врахування потреб адвокатів (помічників адвокатів, стажистів) при реалізації законодавчо визначеного обов’язку підвищення їх професійного рівня, а також надання пропозицій у формуванні політики з підвищення кваліфікації, напрямів її реалізації тощо.

          Мета і завдання Комітету:

- розробляє механізми забезпечення реалізації Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- вивчає, аналізує та узагальнює професійні вимоги до діяльності і правила поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, готує рекомендації щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- готує роз'яснення з’їзду адвокатів України або РАУ щодо Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- здійснює моніторинг та узагальнення практики застосування Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- розробляє пропозиції щодо удосконалення Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- розробляє пропозиції до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації адвокатів;

- організує заходи підвищення кваліфікації адвокатів залежно від потреб адвокатів за тематикою та у різних форматах;

- координує свою діяльність з радами адвокатів регіонів,  кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями регіонів, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України, іншими Комітетами при НААУ та іншими органами адвокатського самоврядування, установами та організаціями, що мають право проводити заходи підвищення кваліфікації адвокатів (будь-який член Комітету має право бути присутнім при проведенні таких заходів незалежно від організаційних умов участі);

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів;

- залучає експертів НААУ до проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів, перевіряє відповідність експерта та проведеного ним заходу вимогам, що встановлюються Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України;

- здійснює моніторинг проходження підвищення кваліфікації адвокатами України;

- розробляє програми та курси підвищення кваліфікації адвокатів;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- залучає міжнародні організації та міжнародних експертів до діяльності, проведення заходів, в тому числі на платній основі, звертаючись до НААУ та/або за фінансовою допомогою;

- співпрацює з Радами адвокатів регіонів з усіх питань, що стосуються підвищення кваліфікації адвокатів.

Склад Комітеу

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сібільова Олена Вікторівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Біленко Олексій Валерійович

Гупало Катерина Петрівна

Жмайло Наталя Василівна

Замедянська Наталя Михайлівна

Овсяннік Максим Володимирович

Помазановська Олена Вікторівна

Постригань Тетяна Леонідівна

Семененко Людмила Михайлівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Рішення 01.06.2018

Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

Виджет спільних актів: Розпорядження № 98 про призначення адвоката Святоцької Вікторії Олександрівни Заступником Голови Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації.

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження № 98 про призначення адвоката Святоцької Вікторії Олександрівни Заступником Голови Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 141 про включення до складу Комітету підвищення професійної кваліфікації при Національній асоціації адвокатів України адвокатів…

Розпорядження 05.12.2018

Розпорядження № 141 про включення до складу Комітету підвищення професійної кваліфікації при Національній асоціації адвокатів України адвокатів…

Виджет спільних актів: Розпорядження № 129 про включення до складу Комітету з підвищення професійної кваліфікації Семененко Людмили Михайлівни

Розпорядження 26.08.2019

Розпорядження № 129 про включення до складу Комітету з підвищення професійної кваліфікації Семененко Людмили Михайлівни

 

 

Акордеон: Комітет з питань юридичної освіти

Комітет з питань юридичної освіти та науки, що діє в складі НААУ, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним за наслідками реформування Комітету з питань юридичної освіти відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ  від 31 березня 2021 року № 61. 

 

Мета створення Комітету: підвищення якості правової допомоги в Україні шляхом розвитку української юридичної освіти та науки у відповідності до загальноприйнятих міжнародних стандартів.

 

Завдання Комітету:

- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх адвокатів на етапі здобуття вищої юридичної освіти;

- участь в удосконаленні стандартів правничої освіти та акредитації правничих шкіл, а також у підготовці методик, методичних рекомендацій і навчальних програм профільних закладів освіти, факультетів і відділень;

- забезпечення активного впливу НААУ на процеси реформування юридичної освіти та науки в Україні та співпраця з усіма заінтересованими учасниками, зокрема участь у розробці, експертному та громадському обговоренні проектів законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також документів програмного характеру;

- багатопрофільна співпраця із закладами вищої освіти та науковими установами, зокрема створення та впровадження спільних програм для майбутніх і молодих адвокатів, розробка спільних проектів з метою якісного наукового супроводу адвокатської діяльності;

- сприяння проходженню адвокатської практики студентами-правниками та допомога в створенні та роботі студентських юридичних клінік;

- заохочення та підтримка відкриття спеціалізацій та впровадження курсів, присвячених поглибленому вивченню адвокатської професії, а також проведення наукових досліджень у сфері адвокатської діяльності;

- активізація участі адвокатів у викладацькому та науковому житті, зокрема сприяння участі в наукових конференціях, здійсненні наукових публікацій тощо;

- впровадження концепції академічної доброчесності в усі аспекти та на всіх етапах здобуття юридичної освіти;

- вивчення іноземного досвіду та міжнародних стандартів підготовки правників;

- сприяння популяризації адвокатської професії серед студентів-правників, проведення з цією метою профорієнтаційних і мотиваційних зустрічей;

- інформування фахівців і громадськості про нові тенденції, проблеми розвитку та новини в сфері юридичної освіти та науки в Україні;

- проведення наукових заходів, в тому числі із залученням правників-науковців та практиків, задля популяризації юридичної науки серед представників адвокатури та громадськості.

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Аркуша Лариса Ігорівна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ


Волошина Владлена Костянтинівна

Крусян Анжеліка Романівна

Свида Олексій Георгійович

Славицька Антоніна Керимівна

Торбас Олександр Олександрович

Цехан Дмитро Миколайович 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

Виджет спільних актів: Розпорядження № 106 про призначення Заступника Голови Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 106 про призначення Заступника Голови Комітету з питань юридичної освіти

Виджет спільних актів: Розпорядження №115 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвокатів

Розпорядження 10.09.2019

Розпорядження №115 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 135 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвоката Торбаса Олександра Олександровича

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 135 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвоката Торбаса Олександра Олександровича

Виджет спільних актів: Ропорядження №221 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвоката Лазаренка Миколу Миколайовича

Розпорядження 18.12.2019

Ропорядження №221 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвоката Лазаренка Миколу Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження 179 про призначення Голови Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 03.11.2020

Розпорядження 179 про призначення Голови Комітету з питань юридичної освіти


 

 

Акордеон: Комітет аграрного та земельного права

Комітет з аграрного, земельного та довкілевого права НААУ є постійно діючим дорадчим органом утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 132 від 26.09.2019 р.

Актуальність - ми маємо намір об’єднати фахівців сфери аграрного та земельного права заради підвезення гарантій захисту прав та інтересів громадян та організацій, вдосконалення правозастосування та формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних проблем аграрного та земельного права». 

Мета Комітету – сприяння розвитку аграрного та земельного права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів аграрного та земельного права, обмін інформацією між колегами щодо застосування законодавства, створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників аграрних та земельних правовідносин.

Завдання Комітету: 

- вивчення, аналіз та узагальнення аграрного та земельного та його застосування ;

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань законотворчості або вирощення актуальних питань правозастосування;

- поширення правових знань серед колег та широкого кола громадян з метою популяризація правових знань у галузі аграрних та земельних правовідносин;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення аграрного та земельного законодавства, робота над законопроектами, участь у відповідних робочих групах;

- організація та проведення семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів  та інших заходів ВША НААУ та НААУ за тематикою аграрного та земельного права;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері аграрного та земельного права;

- налагодження міжнародної співпраці з професійними установами, предметом діяльності яких є на аграрне та земельне право;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток аграрного, земельного та довкілевого права;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань аграрного та земельного права;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними та фізичними особами з метою розвитку аграрного та земельного права.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поліводський Олександр Анатолійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Жадобін Віталій Ігорович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шутяк Софія Володимирівна

 

Члени коміету


Баландіна Світлана Олександрівна

Білоголовий Ян Олегович 

Бондаренко Оксана Юріївна

Варєнікова Вікторія Юріївна

Ващинець Іван Іванович

Гончарук Михайло Петрович 

Дерлюк Василь Дмитрович

Квітін Руслан Валерійович

Костенко Олександр Миколайович

Кошулько Євген Володимирович

Навроцький Дмитро Миколайович

Надьон Олена В'ячеславівна

Ніколаєва Любов Володимирівна

Панфілова Дар'я Андріївна

Посполітак Володимир Володимирович

Рошканюк Вадим Михайлович

Семеняка Василь Васильович

Станіславський Валерій Петрович

Федун Анна Дмитрівна

Федун Антон Анатолійович

Янушевський Олексій Миколайович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 132 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 132 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з аграрного та земельного права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 157 про призначення заступника Голови Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 22.10.2019

Розпорядження № 157 про призначення заступника Голови Комітету з аграрного та земельного права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 161 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження № 161 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Виджет спільних актів: Розпорядження №165 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження №165 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Виджет спільних актів: Розпорядження №168 про включення до складу Комітету з аграрного права та земельного права

Розпорядження 04.11.2019

Розпорядження №168 про включення до складу Комітету з аграрного права та земельного права

Виджет спільних актів: Ропорядження № 187 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 20.11.2019

Ропорядження № 187 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права

Виджет спільних актів: Ропорядження № 224 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права Семеняки В.В.

Розпорядження 18.12.2019

Ропорядження № 224 про включення до складу Комітету з аграрного та земельного права Семеняки В.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження 170 про зміну назви Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 28.10.2020

Розпорядження 170 про зміну назви Комітету з аграрного та земельного права

 

Акордеон: Комітет з енергетичного права

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Трохимець Олександр Петрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лебедєв Максим Олегович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Владислав Вікторович

 


 Члени Комітету

Власюк Владислав Вікторович

Лобанова Світлана Андріївна

Тарасюк Тетяна Миколаївна

Толчініна-Бурунська Юлія Юріївна

Формагей Олександр Леонiдович

Ярошенко Олена Олексіївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження 162 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з енергетичного права

Розпорядження 24.09.2020

Розпорядження 162 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з енергетичного права

 

Акордеон: Комітет з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Комітет з питань інвестиційної діяльності та приватизації, що діє у складі НААУ є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 186 від 24 листопада 2020 року.

 

Мета Комітету - сприяння розвитку інвестиційного та приватизаційного права, удосконалення професійних знань й практичних навичок адвокатів у питаннях професійного правового супроводження здійснення інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Завдання Комітету:

- створення дискусійного майданчика для фахового обговорення проблемних аспектів правотворчості та правозастосування в сфері інвестиційної діяльності і приватизації (як державної, так і комунальної власності);

- обмін досвідом та актуальними тенденціями правозастосування між адвокатами та учасниками інвестиційних та приватизаційних правовідносин;

- удосконалення професійних знань й практичних навичок адвокатів у питаннях професійного правового супроводження здійснення інвестиційної діяльності та приватизації;

- систематичне висвітлення та аналіз поточних змін у законодавстві та правозастосовній практиці з напрямків діяльності Комітету;

- підготовка пропозиції та зауважень до законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів у напрямках діяльності Комітету;

- дослідження стану розвитку інвестиційних та приватизаційних правовідносин, практики правозастосування та підготовка на їх основі методичних рекомендацій для адвокатів;

- взаємодія з ВША з питань підвищення кваліфікації адвокатів у напрямках діяльності Комітету.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Задорожний Олександар Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Рикова Неля Володимирівна

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Білоус Генадій Борисович

Карнаков Олексій Володимирович

Коструба Анатолій Володимирович

Шурубура Євген Сергійович

Юсубов Едуард Сергійович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження 119 про затвердження складу Ради Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Розпорядження 22.07.2021

Розпорядження 119 про затвердження складу Ради Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 186 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Розпорядження 24.11.2020

Розпорядження 186 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

 

 

Акордеон: Комітет з будівельного права

Комітет з будівельного права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 12 листопада 2019 року № 181.

 

Мета Комітету – налагодження взаємодії між адвокатською спільнотою та державними органами задля вироблення єдиних підходів і позицій з теоретичних та практичних питань у сфері будівельного права, які сприятимуть створенню умов і механізмів для забезпечення прав та інтересів всіх учасників будівельної діяльності.

 

Завдання Комітету:

- сприяння розвитку пріоритетних напрямів будівельного права;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері  будівельного права та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

- вивчення й аналіз законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Радою адвокатів України щодо вдосконалення  національного законодавства з урахуванням світового досвіду в галузі будівництва;

- створення та участь у дослідницьких проектах у сфері будівельного права з метою вдосконалення будівельного законодавства надалі;

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері будівельного права (форумів, круглих столів тощо з актуальних питань будівельного права);

 - надання фахової професійної правничої допомоги у галузі будівельного права;

- здійснення іншої діяльності, спрямованої на розвиток адвокатури в Україні.

 

Склад Ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поваляєв Олег Борисович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Курчин Олег Геннадійович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Андрєєв Ігор Петрович  

Батюсь Тетяна Василівна

Баца Катерина Валеріївна

Гніздовська Надія Миколаївна

Колот Роман Володимирович

Паєнок Ана Олександрівна

Поваляєв Павло Олегович

Рибкіна  Марина  Олександрівна

Файнгольд Ірена Давидівна

Шмонденко  Дмитро  Вікторович

Яремова  Інна  Вікторівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 125 про затвердження складу Ради Комітету з будівельного права

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 125 про затвердження складу Ради Комітету з будівельного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 181 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з будівельного права

Розпорядження 12.11.2019

Розпорядження № 181 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з будівельного права

 

Акордеон: Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством

Мета створення комітету: покращення співпраці НААУ, неурядових організацій, соціально-відповідального бізнесу та донорської спільноти, утвердженню авторитету адвокатури на загальнонаціональному та місцевому рівнях.

Завдання комітету:

-        налагодження співпраці із потужними національними та міжнародними неурядовими організаціями;

-        налагодження співпраці із міжнародними донорськими організаціями та програмами міжнародної технічної допомоги що діють в Україні;

-        налагодження співпраці із соціально-відповідальним бізнесом та іншими стейкхолдерами;

-        розвиток законодавства та правозастосовної практики задля підвищення громадянської активності в Україні;

-        здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Місяць Віталій Петрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Місяць Андрій Петрович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Рішення 27.06.2019

Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Виджет спільних актів: Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Розпорядження 12.07.2019

Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Виджет спільних актів: Розпорядження № 223 про призначення Заступника Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Розпорядження 18.12.2019

Розпорядження № 223 про призначення Заступника Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

 

Акордеон: Комітет з транспортного права

Комітет з транспортного права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №36 від 12 лютого 2020 року.

Мета створення Комітету: сприяння розвитку національного транспортного права відповідно до Національної транспортної стратегії України, підготовка аналітико-теоретичної бази та стратегічного планування, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів транспортної галузі, обмін інформацією між фахівцями транспортної галузі щодо застосування законодавства, яке прямо чи опосередковано впливає на галузь, створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників транспортних правовідносин як на національному рівні, так і на міжнародній арені.

Завдання Комітету:

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює транспортні правовідносини, приведення його у відповідність до міжнародного права;

- аналіз законопроектів, пов’язаних зі сферою транспортного права, участь у робочих групах;

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері транспортного права, пропозицій до них і чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав суб’єктів транспортних правовідносин;

- вивчення, аналіз та узагальнення міжнародного та національного транспортного права, його застосування в Україні і за її межами;

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань законотворчості, запровадження актуальних питань правозастосування;

- вивчення іноземного досвіду роботи адвокатів у сфері міжнародного транспортного права;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток міжнародного транспортного права;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями з метою розвитку транспортного права;

- участь в громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів, що зачіпають транспортну галузь прямо чи опосередковано.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лук'яненко Андрій Олександрович

Члени комітету

Ігнатьо Богдан Ярославович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 36 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з транспортного права

Розпорядження 12.02.2020

Розпорядження № 36 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з транспортного права

 

 

Акордеон: Комітет з медіа та рекламного права

Комітет з медіа та рекламного права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ № 49 від 14 квітня 2020 року.

 

Метою діяльності Комітету є об’єднання зусиль адвокатської спільноти для активної участі в процесах законотворення, втілення у сучасну судову практику європейських стандартів у сфері свободи слова, обміну досвідом та напрацювання кращих практик взаємодії з журналістами та ЗМІ, а також розвитку рекламного права.

 

Завданнями Комітету є:

-  визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку законодавства України у сфері медіа та реклами;

-  проведення тематичних заходів, спрямованих на обговорення існуючих практичних проблем в галузі медіа та рекламного права, напрацювання рекомендації щодо їх розв’язання, а також на підвищення кваліфікації адвокатів, таких як форуми, круглі столи, конференції тощо;

-  розроблення освітніх матеріалів з медіа та рекламного права (посібники, наукові статті тощо);

-  вивчення й аналіз існуючого законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення українського законодавства з урахуванням світового досвіду;

-  аналіз законопроектів, напрацювання пропозицій щодо внесення відповідних змін до них;

-  участь у дослідницьких проектах у сфері медіа та реклами для подальшого вдосконалення законодавства України та правозастосовної практики;

-  проведення освітньої роботи серед громадян (у вигляді круглих столів, конференцій тощо) щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав у сфері медіа та реклами;

-  підвищення професійності та фахової обізнаності адвокатів, що спеціалізуються на медіа та рекламному праві;

-  здійснення іншої діяльності спрямованої на розвиток адвокатури України.

 
 

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Опришко Людмила Володимирівна

 

Члени комітету

Бурмагін Олександр Олександрович

Демідова Ольга Ігорівна

Кіптіла Марина Миколаївна

Левчук Тетяна Василівна

Олексіюк Тетяна Миколаївна

Пацурковська Олена Миколаївна

Роюк Людмила Іванівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження 49 про створення при Національній асоціації адвокатів Україн Комітету з медіа та рекламного права

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження 49 про створення при Національній асоціації адвокатів Україн Комітету з медіа та рекламного права

 

Акордеон: Комітет з трудового права

Комітет з трудового права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №50 від 14 квітня 2020 року.

 

Мета Комітету - сприяння розвитку трудового права, підвищення обізнаності та культури щодо трудового права серед адвокатів, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів трудових правовідносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів шляхом створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників трудових правовідносин.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поліщук Вікторія Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Цвєткова Катерина Володимирівна

Члени ради Комітету

Андрушко Алла Володимирівна

Зайцева Оксана Олександрівна

Звєрєва Людмила Сергіївна

Кайда Наталія Ярославівна

Лисенко Ганна Олександрівна

Матова Тетяна Володимирівна

Матвійчук Наталія Вікторівна

Мельник Ярослав Ярославович

Навроцький Дмитро Миколайович

Панченко Максим Вадимович

Сіроха Дмитро Ігорович

Яцкевич Іван Іванович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження 126 про затвердження складу Ради Комітету з трудового права

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження 126 про затвердження складу Ради Комітету з трудового права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з трудового права

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження №50 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з трудового права

 

Акордеон: Комітет з господарського права та процесу

Комітет з господарського права та процесу НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №51 від 14 квітня 2020 року.

Метою діяльності Комітету є розвиток господарського права та процесу в Україні та надання методологічної, теоретичної і правової допомоги адвокатам, що практикують в сфері господарського права та процесу.

Завданнями Комітету є:

- підвищення кваліфікації адвокатів у сфері господарського права та процесу, у тому числі вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок;

- своєчасне інформування адвокатів про актуальні тенденції у роботі державних органів та про законодавчі ініціативи у сфері господарського права та процесу;

- сприяння обміну досвіду між адвокатами, що практикують у сфері господарського права та процесу, вивчення кращих практик міжнародної спільноти, що здійснюється за участі іноземних адвокатів, зокрема з Європейського Союзу та США;

- сприяння адвокатам у процесі розвитку інституту посередництва (медіації) в господарському процесі;

- вдосконалення господарсько-правових інститутів, зокрема через залучення міжнародного досвіду;

- збір та узагальнення правозастосовної практики, аналіз міжнародного законодавства, що так чи інакше стосується сфери господарського права та процесу, що здійснюється з метою підвищення теоретичних та практичних компетенцій адвокатів;

- публічне висловлення позиції адвокатів щодо актуальних проблем господарського права та процесу;

- представництво інтересів адвокатів у сфері господарського права та процесу перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, міжнародними організаціями.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Осетинська Ганна Анатоліївна

Заступники Голови Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Черних Олександр Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Орлик Марія Сергіївна

Члени Комітету

Бартащук Любов Петрівна

Ковалко Наталія Миколаївна

Муравйов Олексій Валентинович

Попко Вадим Вікторович

Рєзніков Владислав Ігорович

Тюрін Сергій Григорович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з господарського права та процесу

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження №51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з господарського права та процесу

 

 

Акордеон: Комітет з адміністративного права та процесу

Комітет з адміністративного права та процесу НААУ  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 04 травня 2020 року № 70.

Метою Комітету є сприяння розвитку та вдосконаленню адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства, підвищення рівня обізнаності адвокатів у сфері адміністративного права та процесу, забезпечення поглиблення практичного досвіду адвокатів шляхом створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників адміністративних правовідносин.

Завдання Комітету:

- участь у розробці проектів законів та проектів інших нормативно-правових актів у сфері адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства;

- підготовка пропозицій до проектів законів та проектів інших нормативно-правових актів, а також пропозицій щодо вдосконалення положень діючих законодавчих актів, що регулюють адміністративні правовідносини та відносини, що виникають у сфері здійснення адміністративного судочинства;

- організація та участь у проведенні різноманітних заходів (конференцій, форумів, круглих столів, семінарів) щодо актуальних питань адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства;

- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями, підприємствами та організаціями з метою вироблення єдиної позиції щодо теоретичних та практичних питань у сфері адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства, а також з питань організації надання адміністративних послуг, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, а також з інших питань, які виникають з публічно-правових відносин;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів;

- розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері адміністративного права та процесу;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток адміністративного права та процесу,  адміністративного судочинства;

- здійснення аналізу та узагальнення міжнародної та національної правозастосовчої та судової практики у сфері адміністративних правовідносин.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бауман Юрій Тіберійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Манойленко Катерина Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Джабурія Олена Олександрівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з адміністративного права та процесу

Розпорядження 04.05.2020

Розпорядження №70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з адміністративного права та процесу

 

Акордеон: Комітет з виборчого права НААУ

Комітет з виборчого права НААУ є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №58 від 31 березня 2021 року.

Актуальність створення Комітету обумовлена тим, що розвиток українського політичного й суспільного життя, а також практичні аспекти проведення виборів в Україні диктують необхідність подальшої суттєвої новелізації низки інститутів виборчого законодавства. Ми маємо намір об’єднати фахівців сфери виборчого права для забезпечення гарантій захисту прав та інтересів громадян й організацій, удосконалення правозастосування та формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних проблем виборчого законодавства.

Мета Комітету – сприяння розвитку виборчого права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів виборчого процесу, обмін інформацією між колегами щодо застосування законодавства, участь у законотворчій та нормотворчій роботі щодо нормативно-правових актів в сфері виборчого права, а також участь у формуванні правозастосовної практики у вказаній сфері.

 

Завдання Комітету:

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань зміни виборчого законодавства, надання пропозицій та зауважень суб’єктам законодавчої ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти  у цій сфері;

- вивчення, аналіз та узагальнення правозастосовної практики у сфері виборів;

- проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) щодо правових питань проведення виборів та реалізації виборчого права;

- формування та ведення курсів у Вищій школі адвокатури щодо правових питань у сфері застосування виборчого законодавства;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері виборчого права;

- налагодження міжнародної співпраці з професійними установами, предметом діяльності яких є виборче право;

- співпраця з профільними ЗВО з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток виборчого законодавства;

- поширення правових знань серед колег та широкого кола громадян із метою популяризація правових знань у галузі виборчого права;

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Басалаєва Алла Валентинівна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Денисенко Юрій Олександрович

Криган Любов Анатоліївна

Торбєєв Микола Олександрович

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з виборчого права

Розпорядження 31.03.2021

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з виборчого права

 


 

Акордеон: Молодіжний Комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Метою діяльності Комітету є забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку адвокатури України з точки зору тяглості поколінь, сприяння кар’єрному зростанню молодих адвокатів шляхом проведення освітньої діяльності, встановлення найкращих сучасних стандартів адвокатської професії та інтеграції молоді в роботу органів адвокатського самоврядування.

Для досягнення своєї мети Комітет здійснює наступні завдання:

1. постійний моніторинг та аналіз поточних викликів що стоять перед молодими адвокатами;

2. слідкування за основними тенденціями розвитку адвокатури в Україні в майбутньому, залучення інновації у сфері адвокатури;

3. розроблення пропозицій щодо вдосконалення роботи адвокатури в Україні, як шляхом покращення діяльності існуючих інституцій тощо, так і в порядку впровадження нових ідей, інституцій тощо, водночас враховуючи позитивний іноземний досвід;

4. ознайомлення молодих адвокатів з роботою органів адвокатського самоврядування;

5. підготовка та проведення систематичних профільних навчальних заходів для молодих адвокатів;

6. створення заходів для заохочення молодих правників до удосконалення своїх професійних знань та навичок (рейтинги, премії, конкурси);

7. організація професійних зустрічі досвідченого покоління адвокатури України разом з молодими адвокатами;

8. проведення щопіврічних самітів (зустрічей) молодих адвокатів, які є поєднанням навчальних сесії, нетворкінгу та соціалізації молодих адвокатів;

9. популяризація професії адвоката серед правників

10. розробка та надання пропозицій щодо покращення здійснення комунікації органів адвокатського самоврядування України з профільними навчальними закладами, приватними юридичними фірмами, громадськими правозахисних захисними організаціями;

11. комунікація та співпраця в рамках своїх завдань з національними і регіональними органами адвокатського самоврядування.

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Барбашин Сергій Дмитрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ковалевська Катерина Миколаївна

 

Персональний склад Ради Комітету

Барбашин Сергій Дмитрович

Григоренко Юрій Сергійович

Клим’юк  Олег  Юрійович

Ковалевська Катерина Миколаївна

Манькут Тарас Вікторович

Мацко Володимир Володимирович (v.matsko@mail.unba.org.ua)

Мироненко-Шульган Олена Миколаївна (o.mirsh@mail.unba.org.ua)

Сергет Юлія Валентинівна 

Філатова  Алла  Валеріївна

Шамов Олексій Анатолійович 

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Вінницькій області:

Грушко Жанна Вячеславівна 

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Волинській області:

Манькут Тарас Вікторович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Дніпропетровській області:

Башкєєва Алевтина Олександрівна

Дитятковська Ілона Григорівна

Цуркан Анна Володимирівна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Донецькій області:

Берзінь Сергій Людвигович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Житомирській області:

Гречківський Вадим Дмитрович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Закарпатській області:

Бульчак Вікторія Вікторівна 

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Івано-Франківській області:

Іванчук Лілія Юріївна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Кіровоградській області:

Язан Людмила Станіславівна

Шепеленко Анастасія Олександрівна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Львівській  області:

Вороняк Анатолій Ігорович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Одеській області:

Мацко Володимир Володимирович

Андрєєв Ігор Петрович 

Чернушич Спартак Миколайович  

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Полтавській області:

Кисличенко Інна Володимирівна 

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Рівненській області:

Філатова Алла Валеріївна

Бондар Юрій Миколайович

Пилипів Іван Ігорович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Сумській області:

Якименко Ольга Ігорівна   

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Тернопільській області:

Гуцалюк Андрій Романович  

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Харківській області:

Ципліцькій Дмитро Олегович

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Херсонській  області:

Сергет Юлія Валентинівна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Хмельницькій області:

Задорожна Ольга Володимирівна

Площинська Анастасія Олексіївна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Черкаській області:

Шамов Олексій Анатолійович

Гриценко Людмила Олександрівна 

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Чернівецькій області:

Кирилюк Тетяна Анатоліївна

Решетов Віктор Вікторович

Софяк Валентина Василівна

 

Регіональні представники молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Чернігівській області:

Веремій Тетяна Миколаївна

Ширай Катерина Андріївна 

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Рішення РАУ 02.06.2018

Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen» у новій редакції

Положення 23.01.2020

Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen» у новій редакції

Перегляд файлу: Партнерські програми UNBA NEXT GEN

Виджет спільних актів: Розпорядження № 62 про затвердження персонального складу Ради Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Розпорядження 21.06.2018

Розпорядження № 62 про затвердження персонального складу Ради Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Розпрядження № 61 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Розпорядження 21.06.2018

Розпрядження № 61 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Рішення No 110 Про затвердження у новій редакції Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Рішення 25.07.2018

Рішення No 110 Про затвердження у новій редакції Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Положення 25.07.2018

Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Розпорядження №121 про включення до складу Ради молодіжного комітету «UNBA NextGen» адвокатів: Хахіної Євгенії Валентинівни, Іванова Олега Олександровича

Розпорядження 23.10.2018

Розпорядження №121 про включення до складу Ради молодіжного комітету «UNBA NextGen» адвокатів: Хахіної Євгенії Валентинівни, Іванова Олега Олександровича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 21 про затвердження у новій редакціїПоложення про молодіжний комітет НААУ –«UNBANextGen»

Розпорядження 23.01.2020

Розпорядження № 21 про затвердження у новій редакціїПоложення про молодіжний комітет НААУ –«UNBANextGen»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 22 про затвердження персонального складу Ради молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Розпорядження 28.01.2020

Розпорядження № 22 про затвердження персонального складу Ради молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Розпорядження 30 про призначення регіонального представника молодіжного комітету НААУ – “UNBA NextGen” в Дніпропетровській області

Розпорядження 29.01.2020

Розпорядження 30 про призначення регіонального представника молодіжного комітету НААУ – “UNBA NextGen” в Дніпропетровській області

 

Акордеон: Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив

Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив, що діє в складі НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 173 від 07 листопада 2019 року.

Основною метою створення Комітету є сприяння розвитку гуманітарного напрямку з питань пов'язаних з діяльністю НААУ, підтримка творчих і мистецьких ініціатив адвокатів та їх популяризації серед громадськості.

Повноваження Комітету на виконання основних завдань:

- робота з адвокатами-митцями щодо ініціювання культурних і мистецьких подій в адвокатській спільноті та в громадянському суспільстві;

- налагодження діалогу між творчим середовищем, адвокатами та громадськістю;

- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями щодо спільних гуманітарних, культурно-освітніх та мистецьких проектів;

- підтримання ділових відносин з закладами культури, мистецькими, профільними міністерствами та відомствами, творчими колективами;

- надання пропозицій НААУ щодо проведення творчих заходів із залученням адвокатів;

- заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок документальних та художніх фільмів про життя і діяльність українських адвокатів;

- популяризація мистецьких творів адвокатів у адвокатському середовищі та в суспільстві загалом;

- організація виставок творів і мистецьких робіт сучасних адвокатів;

- розгляд звернень в межах своїх повноважень;

- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив при НААУ.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Пліса Наталія Михайлівна

Заступник Голови Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Баранцев Павло Павлович

Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дядик Наталія Анатоліївна

Члени комітету

Богачук Василь Степанович

Возняк Аля Гюндузовна

Газізова Юлія Леонідівна

Голуб Іванна Григорівна

Гузьо Оксана Романівна

Пасічна Ірина Іванівна

Романюк Юрій Вікторович

Силко Владлен Владленович

Скалозуб Наталія Олександрівна

Чайка Олексій Феофанович

Черненька Марина Василівна

Черних Олександр Сергійович

Яш Петро Казимирович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 173 про створення Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив при Національній асоціації адвокатів України

Розпорядження 07.11.2019

Розпорядження № 173 про створення Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив при Національній асоціації адвокатів України

Перегляд файлу: Положення про Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив при Національній асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження № 227 про включення до складу Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив

Розпорядження 18.12.2019

Розпорядження № 227 про включення до складу Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив

 

Акордеон: Комітет з питань фізичної культури та спорту

Комітет з питань фізичної культури та спорту, що діє в складі НААУ при Національній асоціації адвокатів України створено Розпорядженням № 72 від 13 вересня 2016 року «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту» з метою  організації та проведення для адвокатів регулярних занять, тренувань з фізичної культури і спорту, спортивних турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо) зі спортивного та  медичного права, а також популяризації здорового способу життя серед адвокатів, встановлення дружніх контактів між професійними об’єднаннями, організаціями та колективами адвокатів, створення умов для неформального спілкування колег.

Для досягнення своєї мети Комітет:

- організовує та проводить для адвокатів регулярні заняття, тренування з фізичної культури та спорту, спортивні турніри і змагання;

- організовує і провадить для адвокатів заходи (семінари, круглі столи тощо) зі спортивного та медичного права;

- вивчає, узагальнює та розповсюджує вітчизняний і зарубіжний досвід організації дозвілля, а також з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- забезпечує і координує роботу з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- розробляє та подає на затвердження Голови НААУ, РАУ календарний план спортивних заходів Комітету;

- розробляє проекти положень про змагання і турніри, проведення яких відноситься до компетенції Комітету та забезпечує їх проведення;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарі, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами державної влади, міжнародними установами, громадськими об’єднаннями  та іншими установами і організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, особами з питань, що належать до його компетенції;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики тощо.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ламах Тарас Борисович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ


Давидюк Михайло Миколайович

Жуковський Яніс Артурович

Заєць Євген Григорович

Квятківський Олександр Вікторович

Кушнір Богдан Сергійович

Мізін Антон Павлович

Перепелиця Олександр Володимирович

Поваляєв Олег Борисович

Світличний Олександр Юрійович

Федоренко Дмитро Валерійович

Хільченко Сергій Станіславович

Шабельніков Андрій Вікторович
 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Розпорядження 13.09.2016

Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Виджет спільних актів: Розпорядження № 34 про включення до складу Комітету з питань фізичної культури та спорту адвоката Тарасюка Сергія Миколайовича

Розпорядження 10.04.2018

Розпорядження № 34 про включення до складу Комітету з питань фізичної культури та спорту адвоката Тарасюка Сергія Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 208 про включення до складу Комітету з фізичної культури та спорту

Розпорядження 04.12.2019

Розпорядження № 208 про включення до складу Комітету з фізичної культури та спорту

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування