Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Комітети

Акордеон: Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності утворений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74, з метою захисту професійних, та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Основні завдання Комітету: 
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у галузі захисту прав та інтересів адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності;
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення професійних прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності; 
- створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій адвокатської діяльності; 
- оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності Комітету; 
- представництво інтересів адвокатів у правоохоронних органах, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, судах, громадських об’єднаннях; 
- вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності; внесення пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущенних порушеннях; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед адвокатської спільноти, щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та гарантій адвокатської діяльності; 
- інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції Комітету; 
- вивчення думок адвокатської спільноти, щодо стану дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності і прийняття її до уваги у своїй роботі; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно адвоката; 
- контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України; 
- участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію; 
- участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з правоохоронними органами щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій; 
- організація роботи телефону Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів; 
-забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із здійсненням адвокатської діяльності, участь в укладанні у встановленому законом порядку договорів з органами адвокатського самоврядування інших держав.

 

Телефон гарячої лінії: 067 692 44 43

 

Щоб заявити про порушення прав адвоката або гарантій адвокатської діяльності, перейдіть до форми заяви:

Заявити про порушення

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Боряк Ганна Леонідівна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євген Вікторович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Клочков Володимир Володимирович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Григоренко Юрій Сергійович

Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Надіч Нонна Дидронівна

Секції Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності:

Секція аналітичної роботи та стратегічного планування

Голова секції

Захаров Артем В’ячеславович

Члени секції

Вольвак Олександр Миколайович

Гарник Олег Андрійович

Герасименко Євген Станіславович

Гловюк Ірина Василівна

Григоренко Юрій Сергійович

Дроздов Олександр Михайлович

Дроздова Олена Валеріївна

Ємельянов Володимир Романович

Жовтан Юрій Валерійович

Кучер Олексій Володимирович

Леус Ганна Олексіївна

Мірошников Євген Михайлович

Надіч Нонна Дидронівна

Панченко Максим Вадимович

Пономаренко Денис Васильович

Пучин Максим Федорович

Романенко Ярослав Михайлович

Сєднєв Юрій Володимирович

Скокін Леонід Леонідович

Христова Марія Миколаївна

 

Секція оперативної роботи

Голова секцїї

Солодко  Євген Вікторович

Члени секції

Гуревський Сергій Сергійович

Дульский Олександр Леонідович

Жук Юрій Миколайович

Іщук Олександр Сергійович

Клочков Володимир Володимирович

Колесников Ігор Валерійович

Корчевий Максим Сергійович

Косяк Олег Володимирович

Криворучко Лариса Сергіївна

Сердюк Віталій Анатолійович

Слинько Сергій Миколайович

Четвертак Костянтин Сергійович

Шумов Олександр Володимирович

Шкурідін Євген Євгенович

 

Секція роботи з регіонами та зверненнями до Комітету

 

Голова секції

Карнаух  Олена Володимирівна

Члени секції

Аліфанов Павло Валерійович

Герелюк Тарас Богданович

Гудзера Тарас Сергійович

Дацюк Юрій Богданович

Єгоров  Богдан Станіславович

Желтобрюхов Володимир Володимирович

Зосименко Ганна Романівна

Кречетникова Олена Анатоліївна

Куденчук  Олексій Андрійович

Лук’яненко Андрій Олександрович

Лясковець Олексій Володимирович

Мисковець Олександр Юрійович

Мороз  Сергій Вікторович

Нікітюк Катерина Олександрівна

Сілакова Олена Юріївна

Стєбєлєв Антон Михайлович

Тимчук Олександр Вікторович

Тихоша Сергій Михайлович

Філіпович Володимир Євгенович

Чернадчук Олександр Вікторович

Якима Євген Іванович

 

Секція взаємодії з професійними організаціями та об’єднаннями юристів та адвокатів

Голова секції

Клочков Володимир Володимирович

Члени секції

Богатир Володимир Вікторович

Бойко Галина Євгенівна

Гнатюк Тетяна Віталіївна

Гончаров Михайло Сергійович

Жогіна Олена Олександрівна

Литвин Анна Олександрівна

Орлов Ігор Федорович

Охрімчук Тетяна Володимирівна

Піліпенко Дмитро Олександрович

Хачатуров Роман Сергійович

Черних Олександр Сергійович

Штельмашенко Оксана Андріївна

 

Секція інформаційного забезпечення

Голова секції

Богатир Володимир Вікторович

Члени секції

Ковальова  Юлія Анатолівна

Мірошников Євген Михайлович

Пронін Євген Ігорович

Сорока  Максим Сергійович

Чернушич Спартак Миколайович

Яндян  Олена Анатолівна

Зразки документів

(Розроблено Комітетом захисту прав адвокатів при Раді адвокатів Одеської області)

Перегляд файлу: Заява про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 212-3 КУпАП

Перегляд файлу: Акт опитування особи, якій відомі фактичні обставини, пов’язані із проведенням процесуальних дій стосовно адвоката

Перегляд файлу: Акт представників Ради адвокатів регіону про не допуск до участі в процесуальних діях стосовно адвоката відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Перегляд файлу: Звіт представника Ради адвокатів регіону щодо реагування на виклик про порушення прав адвоката

Перегляд файлу: Звіт представника Ради адвокатів регіону щодо участі в процесуальних діях відповідно до ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Перегляд файлу: Зразок заяви щодо зарахування до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

 

 

                                        

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет захисту прав;
Рішення №30 від 2 квітня;
Рішення №190 від 27 липня;
Рішення №182 від 27 липня;
Рішення №117 від 6 квітня;
Рішення №74 від 16 лютого

Нормативні документи

 

Виджет спільних актів: Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Положення 15.12.2017

Положення про Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Розпорядження

Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Розпорядження

Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

 

Перегляд файлу: Розпорядження №78 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Куденьчука Олексія Андрійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №24 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Захарова Артема Вячеславовича»

Розпорядження 24.03.2017

Розпорядження №24 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Захарова Артема Вячеславовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №27 від 10 квітня 2017 року «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Черних Олександра Сергійовича»

Розпорядження 10.04.2017

Розпорядження №27 від 10 квітня 2017 року «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Черних Олександра Сергійовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №28 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Нікітюк Катерини Олександрівни»

Розпорядження 10.04.2017

Розпорядження №28 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Нікітюк Катерини Олександрівни»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №57 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів Слинька Сергія Миколайовича, Григоренка Юрія Сергійовича»

Розпорядження 08.06.2017

Розпорядження №57 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів Слинька Сергія Миколайовича, Григоренка Юрія Сергійовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №73 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Єгорова Богдана Станіславовича»

Розпорядження 01.09.2017

Розпорядження №73 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Єгорова Богдана Станіславовича»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №75 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Штельмашенко Оксани Андріївни»

Розпорядження 07.09.2017

Розпорядження №75 «Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Штельмашенко Оксани Андріївни»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №104 «Про включення адвокатів до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

Розпорядження 04.12.2017

Розпорядження №104 «Про включення адвокатів до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності»

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 109 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Кучера Олексія Володимировича, Косяка Олега Володимировича, Сороку Максима Сергійовича, Гнатюк Тетяну Віталіївну

Розпорядження 27.12.2017

Розпорядження № 109 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Кучера Олексія Володимировича, Косяка Олега Володимировича, Сороку Максима Сергійовича, Гнатюк Тетяну Віталіївну

 

Виджет спільних актів: Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

Розпорядження 26.02.2018

Про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів...

Розпорядження 26.02.2018

Про виключення зі складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №25 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

Розпорядження 19.03.2018

Розпорядження №25 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів...

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 63 про призначення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Мірошникова Євгена Михайловича, Четвертака Костянтина Сегійновича, Жука Юрія Миколайовича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження № 63 про призначення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвокатів: Мірошникова Євгена Михайловича, Четвертака Костянтина Сегійновича, Жука Юрія Миколайовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №87 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Надіч Нонни Дидронівни

Розпорядження 07.08.2018

Розпорядження №87 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Надіч Нонни Дидронівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №106 від 21 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Шумова Олександра Володимировича, Шкурідіна Євгена Євгеновича, Пономаренка Дениса Васильовича

Розпорядження 21.09.2018

Розпорядження №106 від 21 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Шумова Олександра Володимировича, Шкурідіна Євгена Євгеновича, Пономаренка Дениса Васильовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №110 від 27 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Лясковця Олексія Володимировича, Корчевого Максима Сергійовича

Розпорядження 27.09.2018

Розпорядження №110 від 27 вересня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Лясковця Олексія Володимировича, Корчевого Максима Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження 112 від 05 жовтня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Клочкова Володимира Володимировича

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження 112 від 05 жовтня 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Клочкова Володимира Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження №116 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Бойко Галину Євгенівну

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження №116 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Бойко Галину Євгенівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 135 від 28 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Аліфанова Павла Валерійовича, Жогіної Олени Олександрівни, Піліпенка Дмитра Олександровича, Головюк Ірини Василівни, Жовтана Юрія Валерійовича

Розпорядження 28.11.2018

Розпорядження № 135 від 28 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Аліфанова Павла Валерійовича, Жогіної Олени Олександрівни, Піліпенка Дмитра Олександровича, Головюк Ірини Василівни, Жовтана Юрія Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 136 від 30 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката: Богатиря Володимира Вікторовича

Розпорядження 30.11.2018

Розпорядження № 136 від 30 листопада 2018 року про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката: Богатиря Володимира Вікторовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 142 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Клочкова Володимира Володимировича

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження № 142 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Клочкова Володимира Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 22 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Гудзеру Тараса Сергійовича, Христової Марії Миколаївни

Розпорядження 18.03.2019

Розпорядження № 22 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Гудзеру Тараса Сергійовича, Христової Марії Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження №34 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ємельянова Володимира Романовича

Розпорядження 22.04.2019

Розпорядження №34 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Ємельянова Володимира Романовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №49 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Григоренка Юрія Сергійовича

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження №49 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Григоренка Юрія Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 про призначення Секретарем Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Надіч Нонну Дидронівну

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження №50 про призначення Секретарем Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката: Надіч Нонну Дидронівну

Виджет спільних актів: Розпорядження 81 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Леус Ганни Олексіївни

Розпорядження 12.07.2019

Розпорядження 81 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Леус Ганни Олексіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 54 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Герасименка Євгена Станіславовича

Розпорядження 21.05.2019

Розпорядження № 54 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвоката Герасименка Євгена Станіславовича

Виджет спільних актів: Розпорядження 89 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Панченка Максима Вадимовича, Гуревського Сергія Сергійовича, Литвин Анну Олександрівну

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження 89 про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, адвокатів: Панченка Максима Вадимовича, Гуревського Сергія Сергійовича, Литвин Анну Олександрівну

 

Акордеон: Комітет з міжнародних зв’язків

Комітет з міжнародних зв’язків є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Мета створення Комітету: налагодження, розвиток та підтримання відносин між Національною асоціацією адвокатів України та іноземними, а також міжнародними організаціями.

Завдання Комітету: 
- надання рекомендацій щодо встановлення зв’язків із іноземними та міжнародними організаціями; 
- підготовка необхідних документів для оформлення відносин між НААУ та іноземними/міжнародними організаціями; 
- здійснення організаційного забезпечення, з метою прийняття НААУ до міжнародних об’єднань адвокатів/юристів; 
- підтримання ділових відносин з іноземними/міжнародними організаціями на постійній основі; 
- надання пропозицій Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах; 
- надання пропозицій щодо проведення НААУ міжнародних заходів в Україні; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з міжнародних зв’язків.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гречківський Іван Павлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

Персональний склад Ради Комітету

Гречківський Іван Павлович - Голова Комітету

Власюк Віталій Вікторович - Заступник Голови Комітету

Барашков Кирило Ігорович

Білоцький Владислав Валерійович

Бузаров Андрій Ігорович

Клим’юк Олег Юрійович

Козіна Галина Вадимівна

Мнишенко Євгенія Сергіївна

Нагорний Олександр Костянтинович

Ясевін Віктор Валерійович

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Бабич Анна Валеріївна 
Бузаров Андрій Ігорович 

Васюренко Аліна Олегівна
Дроздов Олександр Михайлович

Іванов Вадим Петрович

Караман Ігор Вікторович
Клим'юк Олег Юрійович 
Колесник Ганна Миколаївна

Мащенко Андрій Геннадійович 
Мнишенко Євгенія Сергіївна 

Нагорний Олександр Костянтинович

Нєнов Іван Іванович

Оберкович Сергій Олексійович 

Орлик Марія Сергіївна
Павлов Микола Олександрович

Пронченко Андрій Валерійович

Порохняк Ярослав Орестович 

Салова Елеонора Володимирівна

Сібільова Олена Вікторівна

Шевчук Олексій Анатолійович 

Юхно Кирило Олександрович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №70 від 26 лютого;
Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №54 від 4-5 липня;
Рішення №225 від 27 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 83 про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Рішення 01.06.2018

Рішення № 83 про затвердження у новій редакції Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України

Положення 01.06.2018

Положення про Комітет з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України


 

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Розпорядження

Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №35 «Про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвокатів Нєнова Івана Івановича та Мащенка Андрія Геннадійовича»

Розпорядження 28.04.2017

Розпорядження №35 «Про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвокатів Нєнова Івана Івановича та Мащенка Андрія Геннадійовича»

 

Виджет спільних актів: Про включення до складу комітету міжнародних зв’язків адвоката Нагорного Олександра Костянтиновича

Розпорядження 12.07.2017

Про включення до складу комітету міжнародних зв’язків адвоката Нагорного Олександра Костянтиновича

Виджет спільних актів: Про призначення заступником Голови Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Власюка Віталія Вікторовича

Розпорядження 08.08.2017

Про призначення заступником Голови Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Власюка Віталія Вікторовича

Виджет спільних актів: Про включення до складу Комітету з міжнародних зв'язків адвоката Орлик Марії Сергіївни

Pозпорядження 20.09.2017

Про включення до складу Комітету з міжнародних зв'язків адвоката Орлик Марії Сергіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження №46 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Салову Елеонору Володимирівну

Розпорядження 30.05.2018

Розпорядження №46 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Салову Елеонору Володимирівну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 79 про затвердження персонального складу Ради Комітету з міжнародних зв’язків НААУ

Розпорядження 12.07.2018

Розпорядження № 79 про затвердження персонального складу Ради Комітету з міжнародних зв’язків НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження 96 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків НААУадвоката Юхно Кирила Олександровича

Розпорядження 21.08.2018

Розпорядження 96 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків НААУадвоката Юхно Кирила Олександровича

Перегляд файлу: Подання про призначення членів Ради Комітету з міжнародних зв’язків Національної асоціації адвокатів України на 2019 рік

Виджет спільних актів: Розпорядження №16 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Іванова Вадима Петровича

Розпорядження 25.02.2019

Розпорядження №16 про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Іванова Вадима Петровича

 

Акордеон: Комітет з питань адвокатської етики

Комітет з питань адвокатської етики є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України, яке відбулося 01 червня 2013 року. Нормативним документом, регулюючим діяльність Комітету є Положення про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України (рішення РАУ № 24 від 28 лютого 2014 року).

Основними завданнями Комітету є сприяння впровадженню, дотриманню та удосконалення Правил адвокатської етики.

Мета і завдання Комітету: 
- розроблення механізму забезпечення реалізації Правил адвокатської етики; 
- вивчення, аналіз та узагальнення професійних вимог до діяльності і правил поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, підготовка рекомендацій щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Правил адвокатської етики; 
- підготовка роз'яснень з’їзду адвокатів України або Ради адвокатів України щодо Правил адвокатської етики; 
- здійснення моніторингу та узагальнення практики застосування Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій щодо удосконалення Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань адвокатської етики; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Циганков Андрій Ігорович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Іванова Ярославна Олегівна 

Лебідь Олександра Павлівна

Назаренко Діана Леонідівна

Пліса Наталія Михайлівна 

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет з питань;
Рішення №24 від 28 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №27 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України адвоката Покотила І.М.

Розпорядження 19.05.2018

Розпорядження №27 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України адвоката Покотила І.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 103 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Назаренко Д.Л.

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 103 про включення до складу Комітету з питань адвокатської етики адвоката Назаренко Д.Л.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 104 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики адвокатів Шевчука О.А., Сидоровича Р.М.

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 104 про виключення зі складу Комітету з питань адвокатської етики адвокатів Шевчука О.А., Сидоровича Р.М.

 

Акордеон: Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 174. Головою Комітету призначено адвоката, керівника Секретаріату Ради адвокатів України (Секретаріату Національної асоціації адвокатів України) Красника Вадима Володимировича.

Комітет створено з метою сприяння професійного розвитку адвокатів, презентування пріорітетних напрямків діяльності єдиної професійної організації адвокатів в Україні і підвищенню ролі інституту адвокатури в українському та міжнародному суспільствах.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Красник Вадим Володимирович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Ізовітова Лідія Павлівна 
Гвоздій Валентин Анатолійович 
Гречківський Павло Миколайович
Афанасієв Роман Володимирович 
Будз Тарас Васильович 
Кошеля Василь Васильович 
Маланюк Микола Михайлович 
Полонський Юрій Мойсейович 
Сумська Наталія Дмитрівна

Бачинський Тарас Володимирович

Білоцький Владислав Валерійович

Боряк Ганна Леонідівна

Вилков Сергій Валентинович

Готін Олександр Миколайович

Гречківський Іван Павлович

Дульський Олександр Леонідович

Колесник Ганна Миколаївна

Колесников Ігор Валерійович

Ламах Тарас Борисович

Островська Марія Анатоліївна

Сенюта Ірина Ярославівна

Ситюк Владислав Вадимович

Сібільова Олена Вікторівна

Солодко Євген Вікторович

Ставнійчук Марина Іванівна

Федчишин Віоллета Віталіївна

Хабібуллін Вадим Монев'ярович

Циганков Андрій Ігорович

Ющенко Олексій Олегович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №174 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 46 Про звільнення адвоката Петрової Наталії Іванівни з посади Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження № 46 Про звільнення адвоката Петрової Наталії Іванівни з посади Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

 

Акордеон: Комітет з питань верховенства права

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ставнійчук Марина Іванівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терлецький Дмитро Сергійович

 

Персональний склад Ради Комітету

Ставнійчук Марина Іванівна

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Василик Віталій Валентинович

Власюк Віталій Вікторович

Зайцева Оксана Олександрівна

Карпенко Олександра Володимирівна

Котляр Андрій Олексійович

Крупнова Любов Василівна

Прядко Олена Дмитрівна

Салміна Яна Олегівна

Терлецький Дмитро Сергійович

Тоцький Броніслав Артурович

Триньова Яна Олегівна

Уласевич Анастасія Сергіївна

Хмельников Артем Олександрович

Чорненький Віталій Ігорович

Шевчук Ірина Анатоліївна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна

Бестаєв Іван Львович

Василик Віталій Валентинович

Вичіков Віктор Васильович

Власюк Віталій Вікторович

Войтенко Ігор Васильович

Жарський Тарас Володимирович

Зайцева Оксана Олександрівна

Ільченко Сергій Юрійович

Карпенко Олександра Володимирівна

Колягіна ТетянаЄвгенівна

Котляр Андрій Олексійович

Крупнова Любов Василівна

Курбатов Денис Володимирович

Лаврова Карина Михайлівна

Лелюх Людмила Петрівна

Лещенко Андрій Вікторович

Михайлюк Сергій Іванович

Могильницький Максим Сергійович

Мотилюк Олексій Вільямович

Нікітін Олег Станіславович

Ноготкова Світлана Валентинівна

Оніщик Юрій Віталійович

Осієвська Ірина Василівна

Очиченко Олена Григорівна

Павлюк Михайло Валерійович

Парфан Тарас Дмитрович

Пащенко Анна Сергіївна

Пеліхос Євген Миколайович

Помазановська Олена Ігорівна

Постригань Тетяна Леонідівна

Потапова Сніжана Михайлівна

Прутян Олександр Анатолійович

Прядко Олена Дмитрівна

Риков Вадим Валентинович

Рубель Світлана Петрівна

Салміна Яна Олегівна

Ситников Олександр Федотович

Скачкова Лариса Михайлівна

Ставнійчук Марина Іванівна

Стратійчук Вікторія Володимирівна

Терлецький Дмитро Сергійович

Тоцький Броніслав Артурович

Триньова Яна Олегівна

Турчина Олена Олександрівна

Уласевич Анастасія Сергіївна

Хмельников Артем Олександрович

Чеботарьов Олександр Петрович

Чорненький Віталій Ігорович

Шевчук Ірина Анатоліївна

Шмат Руслан Петрович

Щербак Марина Валеріївна

Щипицина Ірина Володимирівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

Рішення 15.11.2017

Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

Перегляд файлу: Положення про Комітет з питань верховенства права Національної асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження 143 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права...

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 143 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права...

Виджет спільних актів: Розпорядження 144 про затвердження персонального складу Комітету з питань верховенства права

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 144 про затвердження персонального складу Комітету з питань верховенства права

Виджет спільних актів: Розпорядження 148 про затвердження персонального складу Ради Комітету з питань верховенства права

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 148 про затвердження персонального складу Ради Комітету з питань верховенства права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвокатів Лещенка Андрія Вікторовича, Рикова Вадима Валентиновича, Рубель Світлани Петрівни

Розпорядження 17.01.2019

Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвокатів Лещенка Андрія Вікторовича, Рикова Вадима Валентиновича, Рубель Світлани Петрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 48 про звільнення адвоката Єзерова Альберта Анатолійовича з посади Заступника Голови Комітету з питань верховенства права адвокатів

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження № 48 про звільнення адвоката Єзерова Альберта Анатолійовича з посади Заступника Голови Комітету з питань верховенства права адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 55 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права Терлецького Д.С.

Розпорядження 21.05.2019

Розпорядження № 55 про призначення Заступника Голови Комітету з питань верховенства права Терлецького Д.С.

Виджет спільних актів: Розпорядження №112 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвоката Мотилюка Олексія Вільямовича

Розпорядження 03.09.2019

Розпорядження №112 про включення до складу Комітету з питань верховенства права адвоката Мотилюка Олексія Вільямовича


 

Акордеон: Комітет регуляторної політики

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євген Вікторович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

Рішення 08.09.2018

Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

Виджет спільних актів: Розпорядження №99 про призначення адвоката Солодка Євгена Вікторовича Головою Комітету регуляторної політики

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження №99 про призначення адвоката Солодка Євгена Вікторовича Головою Комітету регуляторної політики

 

Акордеон: Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Готін Олександр Миколайович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Івасюк Ірина Юріївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тірзікян Сусанна Григорівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Касаткін Андрій Миколайович

Члени комітету

Колесник Ольга Юріївна;

Постернак Олександр Геннадійович;

Шурхно Андрій Анатолійович;

Яндян Олена Анатоліївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Рішення 01.06.2018

Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Положення 01.06.2018

Положення про Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №81 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 18.07.2018

Розпорядження №81 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №1 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №1 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження №2 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №2 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення заступника Голови Комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження №3 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення секретаря Комітету

Розпорядження 19.07.2018

Розпорядження №3 Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу про призначення секретаря Комітету

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

 

Акордеон: Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності є консультаційно-дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Основними завданнями Комітету є
- визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; 
- розроблення концептуальних засад проектів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатською діяльністю; 
- вивчення і аналіз законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням світового досвіду; 
- підготовка висновків щодо доцільності прийняття законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ющенко Олексій Олегович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Вавженчук Сергій Ярославович

Ванаш Денис Володимирович

Веселов Олександр Вікторович

Вилков Сергій Валентинович

Гвоздій Валентин Анатолійович

Горох Олексій Петрович

Гуменюк Анжела Володимирівна

Дроздов Олександр Михайлович

Дульський Олександр Леонідович

Заєць Євген Григорович

Захаров Артем Вячеславович

Зеленяк Єгор Сергійович

Колесник Ганна Миколаївна

Кундрик Руслан Святославович

Кухар Олексій Іванович

Лапутько Сергій Олексійович

Ляшенко Олена Степанівна

Маркова Тетяна Леонідівна

Мартиновський Олександр Валерійович

Островська Марія Анатоліївна

Райко Василь Васильович 

Самборський Тарас Миколайович

Самсоненко В'ячеслав Володимирович

Сахнюк Сергій Володимирович

Сицько Анжеліка Анатоліївна

Сібільова Олена Вікторівна

Слівінський Ігор Олександрович

Соловйов  Артем  Сергійович

Солодко Євген Вікторович

Фесенко Анатолій Леонідович

Фещик Наталія Миколаївна

Царик Руслана Миколаївна

Чернуха Марія Михайлівна

Чундак Маріанна Володимирівна

Якименко Микола Миколайович


 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет законотворчих ініціатив;
Рішення №71 від 26 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

Розпорядження 10.10.2016

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження №76 від 12.09.2017 року про звільнення адвоката Зейкана Ярослава Павловича з посади Голови законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 12.09.2017

Розпорядження №76 від 12.09.2017 року про звільнення адвоката Зейкана Ярослава Павловича з посади Голови законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №77 від 12.09.2017 року про призначення адвоката Ющенка Олексія Олеговича на посаду Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 12.09.2017

Розпорядження №77 від 12.09.2017 року про призначення адвоката Ющенка Олексія Олеговича на посаду Голови Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження №99 «Про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів Вилкова Сергія Валентиновича, Соловйова Артема Сергійовича, Дульського Олександра Леонідовича, Зайця Євгена Григоровича»

Розпорядження 17.11.2017

Розпорядження №99 «Про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів Вилкова Сергія Валентиновича, Соловйова Артема Сергійовича, Дульського Олександра Леонідовича, Зайця Євгена Григоровича»

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів ...

Розпорядження 21 13.03.2018

Про виключення зі складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів ...

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №78 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Мартиновського Олександра Валерійовича

Розпорядження 12.07.2018

Розпорядження №78 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Мартиновського Олександра Валерійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №80 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Маркової Тетяни Леонідівни

Розпорядження 18.07.2018

Розпорядження №80 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Маркової Тетяни Леонідівни

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 93 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Ванаша Дениса Володимировича

Розпорядження 21.08.2018

Розпорядження № 93 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ адвоката Ванаша Дениса Володимировича

Виджет спільних актів: Розпорядження №114 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів: Ляшенко Олену Степанівну, Слівінського Ігоря Олександровича, Фещик Наталію Миколаївну

Розпорядження 05.10.2018

Розпорядження №114 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвокатів: Ляшенко Олену Степанівну, Слівінського Ігоря Олександровича, Фещик Наталію Миколаївну

Виджет спільних актів: Розпорядження № 23 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Зеленяка Єгора Сергійовича

Розпорядження 27.03.2019

Розпорядження № 23 про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Зеленяка Єгора Сергійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 68 від 24.06.2019 року про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Чернухи Марії Михайлівни

Розпорядження 24.06.2019

Розпорядження № 68 від 24.06.2019 року про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності адвоката Чернухи Марії Михайлівни


 

Акордеон: Комітет з міжнародного права

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

 

Акордеон: Комітет з сімейного права

Мета Комітету – сприяння розвитку сімейного права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів, шляхом створення алгоритмів та стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин.

Завдання Комітету: 

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері сімейного права, пропозицій до них і чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин щодо: 

- розширення можливостей дитини самостійно звертатися до суду; 

- запровадження спеціалізації суддів при розгляді сімейних справ;

- запровадити в Україні професійну спільноту адвокатів, які будуть виключно спеціалізуватися чи мати додаткову кваліфікацію «Адвокат дитини»;

- збір та узагальнення практики правореалізації і правозастосування у сфері сімейного права (дайджести судової практики, консолідованих правових позицій Верховного Суду України та рішень ЄСПЛ);

- ознайомлення із новелами сімейного права;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів у сфері сімейного права;

- організація та проведення семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- отримання спеціальних теоретичних знань і набуття практичних навиків у галузі сімейного права;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері сімейного права (налагодження співпраці з адвокатами зарубіжних країн, які спеціалізуються на сімейних справах);

- розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері сімейного права;

- налагодження міжнародної співпраці з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток сімейного права;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними та фізичними особами з метою розвитку сімейного права;

- співпраця зі спеціалізованими юридичними клініками щодо сприяння наданню безоплатної правової допомоги населенню у сімейних справах і поширенню практичних знань серед студентів;

- співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв’язання важливих питань, пов’язаних із забезпеченням прав у сфері сімейного права для їх врахування органами влади у своїй роботі; 

- висвітлення актуальних питань у сфері сімейного права у засобах масової інформації.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гаро Ганна Олександрівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

 

 

 

Акордеон: Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стадартів

Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів (надалі ― Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Основна мета та завдання Комітету закріплені в Положенні про Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів (далі – Положення).

Відповідно до п. 2 Положення, метою створення Комітету є імплементація європейських правових стандартів до правозастосовної діяльності України, євроінтеграція та взаємодія з європейськими інституціями з питань розвитку адвокатури, утвердження принципу верховенства права і забезпечення прав людини в Україні, сприяння українським адвокатам у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації в Україні та за її межами.

У розділі II вищезазначеного Положення закріплені завдання та повноваження Комітету.

 

Основними завданнями Комітету є:

- сприяння професійного розвитку української адвокатури відповідно до європейських стандартів, зокрема, шляхом організації та проведення освітньо-навчальних та науково-практичних заходів, в тому числі, семінарів, тренінгів, форумів, конференцій, круглих столів та інше, як в Україні, так і за її межами, в тому числі, за сприяння та участі міжнародних організацій;

- сприяння встановленню та підтриманню ділових зав’язків із міжнародними організаціями, зокрема, Радою Європи, їх органами, в тому числі, Європейським судом з прав людини, Венеціанською комісією, з метою інтегрування європейських стандартів в адвокатуру України, а також забезпечення розвитку правозастосовної практики в Україні;

- надання пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних освітньо-навчальних та наукових заходах, щодо проведення спільних заходів за участю міжнародних організацій, їх органів з метою забезпечення розвитку адвокатури України;

- сприяння підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини в міжнародній правозастосовній практиці, зокрема, Європейського суду з прав людини шляхом організації проведення освітньо-навчальних та наукових заходів для правників України;

- організація розроблення, друку та оприлюднення для загального користування роз’яснювальних та аналітичних матеріалів, в тому числі, методичних рекомендацій, пам’яток, інших допоміжних роз’яснень та матеріалів і т.п., з актуальних правових питань розвитку інституту захисту прав та інтересів людини в правозастосовній практиці європейських інституцій;

- участь в підготовці пропозицій по вдосконаленню законодавства про забезпечення реалізації прав людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

- інші завдання, що випливають з мети створення Комітету.

 

Повноваження Комітету:

- досягати мети, з якою створено Комітет та виконувати визначені цим Положенням завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, нормативно-правовими актами України, міжнародними договорами, Правилами адвокатської етики, Положенням про Раду адвокатів України, Положенням про Комітет, рішеннями РАУ і З’їзду адвокатів України, а також дорученнями, розпорядженням та іншими документами, виданими Головою НААУ, РАУ;

- одержувати від будь-яких фізичних та юридичних осіб (за їх згодою) консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для досягнення мети, з якою створено Комітет;

- співпрацювати з іншими структурами, утвореними при НААУ, РАУ, залучати до своєї роботи адвокатів, працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського самоврядування, правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних та фізичних осіб, а також представників наукових інституцій;

- утворювати у разі потреби для виконання покладених на Комітет завдань постійні або тимчасові робочі групи, комісії, підкомітети, секції і т.п. (робочі органи Комітету);

- брати участь та організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад, круглих столів та інших заходів в Україні та за її межами;

- висвітлювати роботу Комітету, а також актуальні питання, що випливають із повноважень Комітету;

- брати участь у громадських та соціальних проектах, ініційованих міжнародними організаціями, українськими громадськими об'єднаннями з питань, що відносяться до сфери відання Комітету;

- інші повноваження, що випливають з мети створення Комітету та завдань, визначених цим Положенням.

 

 Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дульський Олександр Леонідович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Боряк Ганна Леонідівна

Бурдак Віталій Олександрович

Величко Лариса Юріївна

Григоренко Юрій Сергійовича

Дроздов Олександр Михайлович

Євценко Роман Ігорович

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Клименко Олена Миколаївна

Кляровська Леся Валентинівна

Козлов Олександр Олександрович

Назаренко Діана Леонідівна

Островська Людмила Анатолівна

Островська Марія Анатоліївна

Пархета Андрій Анатолійович

Савченко Тарас Михайлович

Смірнова Ірина Сергіївна

Сокалюк Дмитро Всеволодович

Соколецька Клавдія Михайлівна

Стоянов Микола Михайлович

Фещик Наталія Миколаївна

Хмелевська Наталія Володимирівна

Ющенко Олексій Олегович

Нормативні документи

 

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Рішення РАУ 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету по наближенню системи адвокатури України до Європейських правових стандартів адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження про призначення Головою Комітету по наближенню системи адвокатури України до Європейських правових стандартів адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №43 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дроздова Олександра Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №43 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дроздова Олександра Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №47 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Боряк Ганни Леонідівни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №47 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Боряк Ганни Леонідівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №48 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Величко Лариси Юріївни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №48 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Величко Лариси Юріївни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Савченка Тараса Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №50 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Савченка Тараса Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №51 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Сокалюка Дмитра Всеволодовича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №51 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Сокалюка Дмитра Всеволодовича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №52 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Соколецької Клавдії Михайлівни»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №52 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Соколецької Клавдії Михайлівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №53 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Стоянова Миколи Михайловича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №53 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Стоянова Миколи Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №54 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Євценка Романа Ігоровича»

Розпорядження 26.05.2017

Розпорядження №54 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Євценка Романа Ігоровича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №58 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвокатів Смірнової Ірини Сергіївни та Хмелевської Наталії Володимирівни»

Розпорядження 15.06.2017

Розпорядження №58 «Про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвокатів Смірнової Ірини Сергіївни та Хмелевської Наталії Володимирівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження 47 про звільнення адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича з посади Голови Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів

Розпорядження 06.06.2018

Розпорядження 47 про звільнення адвоката Давиденка Андрія Парфирійовича з посади Голови Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів

Виджет спільних актів: Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

Розпорядження 06.06.2018

Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №66 про включення адвокатів до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №66 про включення адвокатів до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Виджет спільних актів: Розпорядження №71 про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Козлова Олександра Олександровича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №71 про включення до складу Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Козлова Олександра Олександровича

 

Акордеон: Комітет захисту прав людини

Комітет захисту прав людини є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 20 від 03 березня 2015 року.

Основні завдання Комітету: 
- підготовка пропозицій Комітету щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини; 
- підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства про права людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права; 
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення прав і свобод людини, які відбулися на території України; 
- аналіз та узагальнення практики у сфері захисту прав та основоположних свобод людини; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та основоположних свобод людини; 
- створення і систематичне вдосконалення рекомендацій щодо реагування захисника при порушенні прав та основоположних свобод людини (клієнта); 
- вивчення і застосування методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем захисту прав і свобод громадян; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед населення (у вигляді круглих столів, конференцій тощо) щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та свобод; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно людини (клієнта); 
- аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення прав та свобод людини в Україні; 
- вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану дотримання прав та основоположних свобод людини та подання результатів вивчення відповідним органам, установам, організаціям; 
- підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини; 
- підготовка в межах компетенції пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ. 
- за дорученням Голови НААУ, РАУ розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених цим Положенням.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гнатюк Тетяна Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поваляєв Олег Борисович

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Анапріюк Андрій Сергійович 
Боряк Ганна Леонідівна 

Бузанов Дмитро Вікторович

Гаро Ганна Олександрівна
Губський Віктор Георгійович 
Дємєнєва Олена Василівна 
Іванов Андрій Петрович 
Кирплюк Дмитро Володимирович 
Кравчук Костянтин Павлович 

Поваляєв Олег Борисович

Рогатюк Андрій Ігорович
Свєтлічний Ігор Валерійович 
Свінціцький Ігор Анатолійович 

Сєрокурова Оксана Вікторівна
Сівак Тетяна Олександрівна

Сорока Мирослава Леонідівна

Старенький Сергій Євгенійович

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Виджет спільних актів: Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Положення

Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

Виджет спільних актів: Розпорядження №38 «Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини при НААУ Бондаренко Антоніни Леонідівни»

Розпорядження 05.05.2017

Розпорядження №38 «Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини при НААУ Бондаренко Антоніни Леонідівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №63 «Про включення адвоката Поваляєва Олега Борисовича до складу Комітету захисту прав людини»

Розпорядження 12.07.2017

Розпорядження №63 «Про включення адвоката Поваляєва Олега Борисовича до складу Комітету захисту прав людини»

Виджет спільних актів: Розпорядження №74 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сороки Мирослави Леонідівни

Розпорядження 07.09.2017

Розпорядження №74 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сороки Мирослави Леонідівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №105 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сєрокурової Оксани Вікторівни»

Розпорядження 06.12.2017

Розпорядження №105 «Про включення до складу Комітету захисту прав людини Сєрокурової Оксани Вікторівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 1 про включення до складу Комітету захисту прав людини Кирплюка Дмитра Володимировача

Розпорядження 09.01.2018

Розпорядження № 1 про включення до складу Комітету захисту прав людини Кирплюка Дмитра Володимировача

Виджет спільних актів: Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету захисту прав людини Старенького Сергія Євгенійовича

Розпорядження 15.01.2018

Розпорядження № 2 про включення до складу Комітету захисту прав людини Старенького Сергія Євгенійовича

Виджет спільних актів: Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини Бірюка Миколи Миколайовича, Кічужинець Людмили Михайлівни, Зозулі Наталії Володимирівни

Розпорядження 12 05.02.2018

Про виключення зі складу Комітету захисту прав людини Бірюка Миколи Миколайовича, Кічужинець Людмили Михайлівни, Зозулі Наталії Володимирівни

Виджет спільних актів: Розпорядження 13 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав людини Поваляєва Олега Борисовича

Розпорядження 05.02.2018

Розпорядження 13 про призначення заступником Голови Комітету захисту прав людини Поваляєва Олега Борисовича

Виджет спільних актів: Розпорядження №41 про включення до складу Комітету захисту прав людини Гаро Ганни Олександрівни

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження №41 про включення до складу Комітету захисту прав людини Гаро Ганни Олександрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №65 про включення до складу Комітету захисту прав людини Бузанова Дмитра Вікторовича

Розпорядження 24.06.2019

Розпорядження №65 про включення до складу Комітету захисту прав людини Бузанова Дмитра Вікторовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 84 про включення до складу Комітету захисту прав людини Рогатюка Андрія Ігоровича

Розпорядження 18.07.2019

Розпорядження № 84 про включення до складу Комітету захисту прав людини Рогатюка Андрія Ігоровича

 

Акордеон: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики (надалі ― Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів рішенням Ради адвокатів України № 176 від 05.08.2017 р.

Основна мета та завдання Комітету закріплені в Положенні про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики (далі – Положення), яке затверджене рішенням Ради адвокатів України № 176 від 05.08.2017 р.

Відповідно до п. 2.1. Положення, метою створення Комітету є сприяння розвитку медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у сфері адвокатури, розширення спеціалізованих практик, забезпечення ефективного захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

У розділі 3 вищезазначеного Положення закріплені завдання Комітету, зокрема, для досягнення своєї мети Комітет:

- розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, пропозиції до них і чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав людини, і виносить їх на розгляд РАУ;

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері медичного і фармацевтичного права;

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики та права громадського здоров’я;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку профільних царин і забезпечення прав людини;

- співпрацює з спеціалізованими юридичними клініками та медико-юридичними клініками щодо сприяння наданню безоплатної правової допомоги населенню у медичних справах і поширенню практичних знань з-поміж студентства;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із забезпеченням прав людини у сфері охорони здоров’я для їх врахування органами влади у своїй роботі;

- розглядає звернення у межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Положенням, а також документами РАУ;

- висвітлює свою роботу, а також актуальні питання у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у засобах масової інформації;

- ухвалює рекомендації або готує пропозиції, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сенюта Ірина Ярославівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терешко Христина Ярославівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дроздова Олена Валеріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сізінцова Юлія Юріївна

Члени Комітету

 1. Антонов Сергій Володимирович
 2. Богачук Василь Степанович
 3. Богомазова Ірина Олександрівна
 4. Буглак Валентина Вікторівна
 5. Бузина Наталія Володимирівна
 6. Валах Вікторія Володимирівна
 7. Весна Наталія Олександрівна
 8. Вилков Сергій Валентинович
 9. Вітязь Оксана Петрівна
 10. Водоп’ян Тетяна Вікторівна
 11. Гаро Ганна Олександрівна
 12. Гончаров Михайло Сергійович
 13. Гретченко Лариса Леонідівна
 14. Дроздов Олександр Михайлович
 15. Дюжев Дмитро Володимирович
 16. Ільченко Сергій Юрійович
 17. Калинюк Богдан Михайлович
 18. Калинюк Наталія Миколаївна
 19. Кашинцева Оксана Юріївна
 20. Князєв Віктор Володимирович
 21. Корнага Олександр Ігорович
 22. Левчук Тетяна Василівна
 23. Майданик Роман Андрійович
 24. Майстро Дмитро Миколайович
 25. Маркочева Наталія Вікторівна
 26. Матова Тетяна Володимирівна
 27. Мілєвська Вікторія Олександрівна
 28. Міськів Оксана Тарасівна
 29. Остап’юк Марія Василівна
 30. Остопарченко Лідія Володимирівна
 31. Павлов Сергій Сергійович
 32. Поповський Дмитро Петрович
 33. Прокопчук Марія Миколаївна
 34. Прутян Олександр Анатолійович
 35. Савелова Юлія Михайлівна
 36. Сінько Ольга Аркадіївна
 37. Стегура Наталія Петрівна
 38. Стьопіна Юлія Олександрівна
 39. Тимофеєв Андрій Володимирович
 40. Триньова Яна Олегівна
 41. Троценко Ольга Вікторівна
 42. Хомич Роман Володимирович
 43. Чернецька Олена Анатоліївна
 44. Черних Тетяна Сергіївна
 45. Чорна Лілія Олександрівна
 46. Чорновус Наталія Федорівна
 47. Чуприна Зінаїда Миколаївна
 48. Юдін Олег Юрійович
 49. Якубовський Олександр Олександрович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №41 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету Медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 16.05.2018

Розпорядження №41 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету Медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

 

Виджет спільних актів: РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 84 про затвердження персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 20.09.2017

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 84 про затвердження персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України

 

Виджет спільних актів: Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

 

Виджет спільних актів: Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Виджет спільних актів: ПОЛОЖЕННЯ про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Положення 05.08.2017

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Виджет спільних актів: Розпорядження № 1 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 10.01.2019

Розпорядження № 1 про внесення та затвердження змін до персонального складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

 

Акордеон: Комітет з питань гендерної політики при НААУ

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Просянюк Ольга Вікторівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

Розпорядження 07.03.2019

Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

 

 

 

Акордеон: Комітет з кримінального права та процесу

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Моісєєва Анжеліка Анатоліївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

 

Акордеон: Комітет з цивільного права та процесу

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Простибоженко Олег Сергійович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

 

 

 

Акордеон: Комітет з ІТ-права

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бачинський Тарас Володимирович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кузніченко Сергій Олександрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Герелюк Тарас Богданович

Члени Комітету

Вакім Вадад Єліасівна

Василечко Наталія Володимирівна

Верланов Сергій Олексійович

Вовнюк Віктор Іванович

Вольвак Олександр Миколайович

Дроздов Олександр Михайлович

Дроздова Олена Валеріївна

Коваль Олександр Васильович

Лучковський Валентин Вікторович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

Рішення 30.03.2018

Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з ІТ-права, затверджене рішенням РАУ №43 від 30.03.2018 року

Положення 30.03.2018

Положення про Комітет з ІТ-права, затверджене рішенням РАУ №43 від 30.03.2018 року

Виджет спільних актів: Розпорядження №37 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з IT-права

Розпорядження 11.05.2018

Розпорядження №37 про затвердження персонального складу Комітету НААУ з IT-права

Виджет спільних актів: Розпорядження №90 про ліквідацію Секції з інтелектуальної власності та авторського права у структурі Комітету з ІТ-права

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження №90 про ліквідацію Секції з інтелектуальної власності та авторського права у структурі Комітету з ІТ-права

 

Акордеон: Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сорока Максим Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Рішення 12.04.2019

Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

 

 

Акордеон: Комітет з питань взаємодії з громадським суспільством


Мета створення комітету: покращення співпраці НААУ, неурядових організацій, соціально-відповідального бізнесу та донорської спільноти, утвердженню авторитету адвокатури на загальнонаціональному та місцевому рівнях.

Завдання комітету:

-        налагодження співпраці із потужними національними та міжнародними неурядовими організаціями;

-        налагодження співпраці із міжнародними донорськими організаціями та програмами міжнародної технічної допомоги що діють в Україні;

-        налагодження співпраці із соціально-відповідальним бізнесом та іншими стейкхолдерами;

-        розвиток законодавства та правозастосовної практики задля підвищення громадянської активності в Україні;

-        здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Місяць Віталій Петрович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадським суспільством

Рішення 27.06.2019

Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадським суспільством

Виджет спільних актів: Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадським суспільством

Розпорядження 12.07.2019

Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадським суспільством

 

Акордеон: Комітет інтелектуальної власності

Метою створення Комітету є сприяння розвитку системи правової охорони і захисту інтелектуальної власності та сприяння задоволенню професійних потреб адвокатів у сфері інтелектуальної власності.

Для досягнення своєї мети Комітет виконує такі основні завдання:

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері інтелектуальної власності;

- виявляє актуальні проблеми сфери інтелектуальної власності та сприяє їх вирішенню;

- розробляє проекти правових актів у сфері інтелектуальної власності, пропозиції до них і чинного законодавства, і виносить їх на розгляд РАУ;

- здійснює моніторинг потреб адвокатів у сфері інтелектуальної власності та сприяння їх задоволенню;

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів з питань інтелектуальної власності;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури, а також з міжнародними професійними організаціями у сфері інтелектуальної власності;

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток системи правової охорони і захисту інтелектуальної власності;

- сприяє отриманню адвокатами спеціальної освіти у сфері інтелектуальної власності, науково-дослідній діяльності та здобуттю наукових ступенів;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із охороною і захистом права інтелектуальної власності.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Потоцький Микола Юрійович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 03.09.2019

Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

 

 

Акордеон: Комітет з питань інформаційної політики

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Хабібуллін Вадим Монев'ярович

 

Члени Комітету

Кудін Анатолій Олексійович

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

Рішення 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

Виджет спільних актів: Про призначення Головою Комітету з питань інформаційної політики адвоката Хабібулліна Вадима Монев'яровича

Розпорядження 26.05.2017

Про призначення Головою Комітету з питань інформаційної політики адвоката Хабібулліна Вадима Монев'яровича

Виджет спільних актів: РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

Рішення 05.08.2017

РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

Виджет спільних актів: Розпорядження №5 про включення до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки адвоката Кудіна А.О.

Розпорядження 11.02.2019

Розпорядження №5 про включення до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки адвоката Кудіна А.О.


 

 

Акордеон: Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 175, з метою координації дій адвокатів із надання кваліфікованої юридичної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям, а також організації та консолідації адвокатської спільноти для захисту прав та законних інтересів таких осіб.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вилков Сергій Валентинович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

 

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Кадієвський Олександр Сергійович

Костін Ілля Павлович

Рокицький Владислав Аркадійович

Сиченко Максим Олексійович

Фещик Наталія Миколаївна

Шабалін Андрій Валерійович

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №175 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Розпорядження

Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Розпорядження

Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Виджет спільних актів: Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Рішення

Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Положення

Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Розпорядження

Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

 

Акордеон: Комітет з питань безоплатної правової допомоги

Комітет з питань безоплатної правової допомоги створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року № 74. 

Комітет з питань надання безоплатної правової допомоги є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Метою створення Комітету є моніторинг функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, проведення аналізу та узагальнення інформації з питань надання безоплатної правової допомоги, розробка змін до законодавства України про безоплатну правову допомогу та пов’язаних з ним актів, налагодження відносин у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;
- збирає, узагальнює і аналізує інформацію з питань надання безоплатної правової допомоги;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;
- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань надання безоплатної правової допомоги;
- розглядає звернення в межах своїх повноважень;
- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вилков Сергій Валентинович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зосименко Ганна Романівна

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 

Ангелін Іван Ігорович

Антипенко Михайло Михайлович

Байдик Олександр Анатолійович

Вознюк Олександр Григорович

Дзюбенко Олександр Леонідович

Дрюк Олексій Миколайович

Зосименко Ганна Романівна

Карнаух Олена Володимирівна

Коваленко Євгенія Вікторівна

Кушніренко Микола Володимирович

Овсянніков Віктор Володимирович

Паламарчук Ольга Анатоліївна

Попович Павло Борисович

Самбір Ольга Євгенівна

Самарець Аліна Миколаївна

Самойленко Владислав Володимирович

Свєтлічний Ігор Валерійович

Сторчак Алла Анатоліївна

Шалімов Леонід Олександрович

Юнчик Ольга Михайлівна

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №74 від 04 липня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Черезова Ігоря Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Черезова Ігоря Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Дем'янової Олени Вікторівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Дем'янової Олени Вікторівни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Моісєєнка Дмитра Павловича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Моісєєнка Дмитра Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Виджет спільних актів: Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Розпорядження 01.11.2016

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Виджет спільних актів: Розпорядження №29 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвокатів Мацка Володимира Володимировича та Антипенка Михайла Михайловича»

Розпорядження 19.04.2017

Розпорядження №29 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвокатів Мацка Володимира Володимировича та Антипенка Михайла Михайловича»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 93 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Овсяннікова Віктора Володимировича»

Розпорядження 08.11.2017

Розпорядження № 93 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Овсяннікова Віктора Володимировича»

Виджет спільних актів: Розпорядження №106 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Самбір Ольги Євгенівни»

Розпорядження 06.12.2017

Розпорядження №106 «Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Самбір Ольги Євгенівни»

Виджет спільних актів: Розпорядження №112 про виключення адвокатів зі складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Розпорядження 27.12.2017

Розпорядження №112 про виключення адвокатів зі складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №4 про звільнення адвоката Дем’янової О.В. з посади Заступника Голови Комітету з питань безплатної правової допомоги з наступним виключенням її зі складу комітету

Розпорядження 19.01.2018

Розпорядження №4 про звільнення адвоката Дем’янової О.В. з посади Заступника Голови Комітету з питань безплатної правової допомоги з наступним виключенням її зі складу комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження 146 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Коваленко Євгенію Вікторівну

Розпорядження 10.12.2018

Розпорядження 146 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Коваленко Євгенію Вікторівну

Виджет спільних актів: Розпорядження 147 про виключення адвокатів зі складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Розпрядження 10.12.2018

Розпорядження 147 про виключення адвокатів зі складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Виджет спільних актів: Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Самарець Аліни Миколаївни

Розпорядження 27.12.2018

Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Самарець Аліни Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 153 Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Юнчик Ольги Михайлівни

Розпорядження 27.12.2018

Розпорядження № 153 Про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Юнчик Ольги Михайлівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №4 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Дзюбенка Олександра Леонідовича

Розпорядження 23.01.2019

Розпорядження №4 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Дзюбенка Олександра Леонідовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 6 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вознюка Олександра Григоровича

Розпорядження 11.02.2019

Розпорядження № 6 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вознюка Олександра Григоровича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 11 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Паламарчук Ольги Анатоліївни

Розпорядження 22.03.2019

Розпорядження № 11 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Паламарчук Ольги Анатоліївни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 62 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Ангеліна Івана Ігоровича

Розпорядження 07.06.2019

Розпорядження № 62 про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Ангеліна Івана Ігоровича


 

Акордеон: Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності

Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 102. Комітет є постійно діючим колегіальним дорадчим органом.

Метою створення Комітету є надання інформаційно-методологічну допомогу адвокатам з метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності експертного забезпечення. Основні напрямки роботи – підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) адвокатам при призначенні судових експертиз та експертних досліджень з метою захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб та держави, підготовка та надання рекомендацій з метою проведення аналізу висновків експертиз та експертних досліджень для визначення їх найефективнішого застосування у професійній діяльності адвоката, підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) та ін.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Федчишин Віоллета Віталіївна

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №102 від 25 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

 

Акордеон: Комітет з питань медіації

Комітет з питань медіації є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації України від 15 березня 2016 року № 21.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку інституту медіації в адвокатському суспільстві, поширення серед адвокатів практики мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства, пропозиції до рішень з'їзду адвокатів України у сфері надання адвокатом послуг з медіації та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;
- розробляє пропозиції до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ;
- здійснює моніторинг та узагальнення практики застосування медіації в адвокатській діяльності;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;
- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань проведення медіації;
- розглядає звернення в межах своїх повноважень;
- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ відповідно до Положення про Комітет з питань медіації.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ситюк Владислав Вадимович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Скрипник Станіслав Володимирович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Барабаш Тетяна Анатоліївна

Власюк Катерина Петрівна

Вовнюк Віктор Іванович

Вольвак Олександр Миколайович

Гавриленко Роман Валентинович

Гаро Ганна Олександрівна

Гілін Євген Олександрович

Гончаров Михайло Сергійович

Дроздов Олександр Михайлович

Дроздова Олена Валеріївна

Кіян Артур Васильович

Козленко Анастасія Юріївна

Крупнова Любов Василівна

Кудінова Ольга Михайлівна

Матієва Яна Сергіївна

Погоріла Софія Олександрівна

Романадзе Луіза Джумберовна

Стєбєлєв Антон Михайлович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань медіації

Положення

Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

Виджет спільних актів: Розпорядження №92 «Про виключення зі складу Комітету з питань медіації адвокатів Волощенко Ольги Михайлівни та Прасолова Ігоря Вадимовича

Розпорядження 08.11.2017

Розпорядження №92 «Про виключення зі складу Комітету з питань медіації адвокатів Волощенко Ольги Михайлівни та Прасолова Ігоря Вадимовича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 120 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гіліна Євгена Олександровича

Розпорядження 23.10.2018

Розпорядження № 120 про включення до складу Комітету з питань медіації адвоката Гіліна Євгена Олександровича

 

Акордеон: Комітет з підвищення професійної кваліфікації

Комітет з підвищення професійної кваліфікації  - постійно діючий колегіальний дорадчий орган,  утворений з метою виявлення, аналізу та врахування потреб адвокатів (помічників адвокатів, стажистів) при реалізації законодавчо визначеного обов’язку підвищення їх професійного рівня, а також надання пропозицій у формуванні політики з підвищення кваліфікації, напрямів її реалізації тощо.

          Мета і завдання Комітету:

- розробляє механізми забезпечення реалізації Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- вивчає, аналізує та узагальнює професійні вимоги до діяльності і правила поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, готує рекомендації щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- готує роз'яснення з’їзду адвокатів України або РАУ щодо Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- здійснює моніторинг та узагальнення практики застосування Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- розробляє пропозиції щодо удосконалення Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- розробляє пропозиції до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань підвищення кваліфікації адвокатів;

- організує заходи підвищення кваліфікації адвокатів залежно від потреб адвокатів за тематикою та у різних форматах;

- координує свою діяльність з радами адвокатів регіонів,  кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями регіонів, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України, іншими Комітетами при НААУ та іншими органами адвокатського самоврядування, установами та організаціями, що мають право проводити заходи підвищення кваліфікації адвокатів (будь-який член Комітету має право бути присутнім при проведенні таких заходів незалежно від організаційних умов участі);

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів;

- залучає експертів НААУ до проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів, перевіряє відповідність експерта та проведеного ним заходу вимогам, що встановлюються Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України;

- здійснює моніторинг проходження підвищення кваліфікації адвокатами України;

- розробляє програми та курси підвищення кваліфікації адвокатів;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- залучає міжнародні організації та міжнародних експертів до діяльності, проведення заходів, в тому числі на платній основі, звертаючись до НААУ та/або за фінансовою допомогою;

- співпрацює з Радами адвокатів регіонів з усіх питань, що стосуються підвищення кваліфікації адвокатів.

Склад Комітеу

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сібільова Олена Вікторівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Святоцька Вікторія Олександрівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Біленко Олексій Валерійович

Гупало Катерина Петрівна

Жмайло Наталя Василівна

Замедянська Наталя Михайлівна

Овсяннік Максим Володимирович

Помазановська Олена Вікторівна

Постригань Тетяна Леонідівна

Стоянов Микола Михайлович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Рішення 01.06.2018

Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

Виджет спільних актів: Розпорядження № 98 про призначення адвоката Святоцької Вікторії Олександрівни Заступником Голови Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації.

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження № 98 про призначення адвоката Святоцької Вікторії Олександрівни Заступником Голови Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 141 про включення до складу Комітету підвищення професійної кваліфікації при Національній асоціації адвокатів України адвокатів…

Розпорядження 05.12.2018

Розпорядження № 141 про включення до складу Комітету підвищення професійної кваліфікації при Національній асоціації адвокатів України адвокатів…

 

Акордеон: Комітет з питань юридичної освіти

Комітет з питань юридичної освіти є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 91 від 5 серпня 2019 року.

Мета створення Комітету: підвищення якості правової допомоги в Україні шляхом розвитку української юридичної освіти для досягнення найвищих світових стандартів.

Завдання Комітету:

- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх адвокатів на етапі здобуття вищої юридичної освіти;

- участь в удосконаленні стандартів правничої освіти та акредитації правничих шкіл, а також у підготовці методик, методичних рекомендацій і навчальних програм профільних закладів освіти, факультетів і відділень;

- забезпечення активного впливу НААУ на процеси реформування юридичної освіти в Україні та співпраця з усіма заінтересованими учасниками, зокрема участь у розробці, експертних і громадських обговореннях проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, а також документів програмного характеру;

- багатопрофільна співпраця із закладами вищої освіти, зокрема створення та впровадження спільних програм для майбутніх і молодих адвокатів;

- сприяння проходженню адвокатської практики студентами-правниками та допомога в створенні та роботі студентських юридичних клінік;

- заохочення та підтримка відкриття спеціалізацій та впровадження курсів, присвячених поглибленому вивченню адвокатської професії, а також проведення наукових досліджень у сфері адвокатської діяльності;

- активізація участі адвокатів в академічному житті: наукові конференції, публікації, рецензування, опонування, викладання (цілих курсів чи разово) тощо;

- впровадження концепції академічної доброчесності в усіх аспектах і на всіх етапах здобуття юридичної освіти;

- вивчення іноземного досвіду та міжнародних стандартів підготовки правників;

- посилення авторитету та популярності адвокатської професії серед студентів-правників, проведення з цією метою профорієнтаційних і мотиваційних зустрічей;

- інформування фахівців і громадськості про новини, тенденції та проблеми розвитку юридичної освіти в Україні.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Гловюк Ірина Василівна

Городиський Іван Михайлович

Ковний Юрй Євгенович

Пашковський Микола Іванович

Простибоженко Олег Сергійович

Савицька Світлана Леонідівна

Сорока Наталія Євгенівна

Тропін Захар Володимирович

Хилюк Світлана Володимирівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

Виджет спільних актів: Розпорядження № 106 про призначення Заступника Голови Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 106 про призначення Заступника Голови Комітету з питань юридичної освіти

Виджет спільних актів: Розпорядження №115 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвокатів

Розпорядження 10.09.2019

Розпорядження №115 про включення до складу Комітету з питань юридичної освіти адвокатів

 

 

Акордеон: Молодіжний Комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Білоцький Владислав Валерійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ковалевська Катерина Миколаївна

 

Персональний склад Ради Комітету

Барбашин Сергій Дмитрович

Білоцька Таїсія Василівна

Білоцький Владислав Валерійович

Власюк Віталій Вікторович

Гречківський Іван Павлович

Григоренко Юрій Сергійович

Іванов Олег Олександрович

Клим'юк Олег Юрійович

Ковалевська Катерина Миколаївна

Мироненко-Шульган Олена Миколаївна

Неупокоєва Наталія Костянтинівна

Хахіна  Євгенія Валентинівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Рішення РАУ 02.06.2018

Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Положення 02.06.2018

Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Перегляд файлу: Партнерські програми UNBA NEXT GEN

Виджет спільних актів: Розпорядження № 62 про затвердження персонального складу Ради Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Розпорядження 21.06.2018

Розпорядження № 62 про затвердження персонального складу Ради Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Розпрядження № 61 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Розпорядження 21.06.2018

Розпрядження № 61 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Рішення No 110 Про затвердження у новій редакції Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Рішення 25.07.2018

Рішення No 110 Про затвердження у новій редакції Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Положення 25.07.2018

Положення про молодіжний комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Виджет спільних актів: Розпорядження №121 про включення до складу Ради молодіжного комітету «UNBA NextGen» адвокатів: Хахіної Євгенії Валентинівни, Іванова Олега Олександровича

Розпорядження 23.10.2018

Розпорядження №121 про включення до складу Ради молодіжного комітету «UNBA NextGen» адвокатів: Хахіної Євгенії Валентинівни, Іванова Олега Олександровича

 

Акордеон: Комітет з питань фізичної культури та спорту

Комітет з питань фізичної культури та спорту при Національній асоціації адвокатів України створено Розпорядженням № 72 від 13 вересня 2016 року «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту» з метою  організації та проведення для адвокатів регулярних занять, тренувань з фізичної культури і спорту, спортивних турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо) зі спортивного та  медичного права, а також популяризації здорового способу життя серед адвокатів, встановлення дружніх контактів між професійними об’єднаннями, організаціями та колективами адвокатів, створення умов для неформального спілкування колег.

Для досягнення своєї мети Комітет:

- організовує та проводить для адвокатів регулярні заняття, тренування з фізичної культури та спорту, спортивні турніри і змагання;

- організовує і провадить для адвокатів заходи (семінари, круглі столи тощо) зі спортивного та медичного права;

- вивчає, узагальнює та розповсюджує вітчизняний і зарубіжний досвід організації дозвілля, а також з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- забезпечує і координує роботу з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- розробляє та подає на затвердження Голови НААУ, РАУ календарний план спортивних заходів Комітету;

- розробляє проекти положень про змагання і турніри, проведення яких відноситься до компетенції Комітету та забезпечує їх проведення;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарі, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами державної влади, міжнародними установами, громадськими об’єднаннями  та іншими установами і організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, особами з питань, що належать до його компетенції;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики тощо.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ламах Тарас Борисович

 Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Розпорядження 13.09.2016

Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Виджет спільних актів: Розпорядження № 34 про включення до складу Комітету з питань фізичної культури та спорту адвоката Тарасюка Сергія Миколайовича

Розпорядження 10.04.2018

Розпорядження № 34 про включення до складу Комітету з питань фізичної культури та спорту адвоката Тарасюка Сергія Миколайовича

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування