НААУ

Комітети

Акордеон: Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74.

Мета створення Комітету

Основною метою діяльності Комітету є захист професійних та інших прав адвокатів, сприяння забезпеченню гарантій адвокатської діяльності та необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

 

Загальними та спеціальними завданнями Комітету є: 

- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення професійних прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України;

- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності;

- створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій адвокатської діяльності;

- оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності Комітету;

- вжиття відповідно до чинного законодавства України від імені Ради адвокатів України заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав і гарантій адвокатської діяльності; внесення пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

- інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які належать до компетенції Комітету;

- вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану дотримання прав адвокатів і забезпечення гарантій адвокатської діяльності, прийняття її до уваги у своїй роботі;

- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно адвоката;

- контроль, аналіз і прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України;

- участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію;

- участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з правоохоронними органами, щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна адвокатів і членів їхніх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій;

- організація роботи телефону «гарячої лінії» Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів;

- з метою узагальнення практики рад адвокатів регіонів щодо складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 212-3 КУпАП, та забезпечення однакового застосування норм права, які регулюють відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації на запит адвоката, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, аналізує статистичну інформацію щодо складання уповноваженими особами Рад адвокатів регіонів протоколів про адміністративні правопорушення, рішень про відмову у складанні протоколів про адміністративні правопорушення, постанов судів, прийнятих за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 212-3 КУпАП.

 

Для реалізації покладених на нього завдань Комітет має право:

- досягати своєї мети та виконувати свої завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Розпорядженням, а також положеннями, регламентами та іншими внутрішніми документами РАУ, НААУ;

- за погодженням з керівництвом НААУ звертатися до будь-яких органів державної влади, установ, підприємств, організацій усіх форм власності, юридичних та фізичних осіб, вносити заяви, подання, клопотання, скарги, пропозиції та інші звернення з метою відповідного реагування на порушення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, а також попередження таких порушень;

- за погодженням з керівництвом НААУ взаємодіяти з органами державної влади, у тому числі Верховною Радою України, Вищою радою правосуддя, правоохоронними органами, прокуратурою та судами, міжнародними установами, національними та міжнародними громадськими об’єднаннями та ЗМІ з метою належного реагування на порушення професійних прав адвокатів і гарантій адвокатської діяльності, попередження таких порушень, відновлення порушених прав зазначеними органами, організаціями та установами у будь-яких інших не заборонених законодавством формах;

- збирати, аналізувати та узагальнювати практику із захисту професійних прав і захисту гарантій адвокатської діяльності;

- за погодженням з керівником Секретаріату НААУ, координатором комітетів НААУ, департаментом комунікацій НААУ, висвітлювати роботу Комітету, а також актуальні питання у сфері захисту професійних прав адвокатів у засобах масової інформації;

- на виконання покладених на Комітет завдань за погодженням з керівником Секретаріату НААУ, координатором комітетів НААУ, департаментом комунікацій НААУ, з урахуванням порядку, передбаченого Положенням про комітети НААУ,  звертатися до будь-яких органів державної влади, установ, підприємств, міжнародних установ, національних та міжнародних громадських об’єднань, організацій усіх форм власності, юридичних і фізичних осіб, -вносити заяви, подання, клопотання, скарги, пропозиції та інші звернення з метою відповідного реагування на порушення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності, а також попередження таких порушень;

- одержувати від органів, установ, організацій всіх форм власності консультативну, методичну та іншу допомогу, необхідну для досягнення мети діяльності Комітету;

- вносити на розгляд РАУ, Голови НААУ, РАУ пропозиції щодо вдосконалення діяльності Комітету.

 

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ завжди готовий прийти на допомогу кожному адвокату, але при зверненні до Комітету просимо враховувати вимоги, які зроблять нашу співпрацю більш ефективною.

При викладенні звернення просимо вказувати, які саме професійні права або гарантії адвокатської діяльності порушені, ким вони були вчинені і чим це підтверджується. При цьому просимо врахувати, що Комітет не має змоги отримувати процесуальні документи у сторони обвинувачення або у сторони, яка заподіяла шкоду інтересам адвоката, і тим більше Комітет не може підміняти функцію ваших захисників.

 

Фахова команда Комітету розробила і використовує у своїй роботі такі види реагування на порушення:

1) звернення до органів і посадових осіб з вимогою про усунення порушень професійних прав або гарантій адвокатської діяльності;

2) звернення до уповноважених органів із заявою про злочин, вчинений відносно адвоката.;

3) організація фізичного захисту адвоката у випадку, коли є загроза життю та здоров’ю або майну адвоката;

4) залучення  для захисту адвоката кращих фахівців у галузі щодо притягнення до кримінальної або іншого виду відповідальності спеціального суб’єкта, якщо цього вимагає ситуація.;

5) надання правових висновків щодо обставин, викладених у зверненні та перевірених командою Комітету;

6) надання консультацій і рекомендацій щодо захисту прав і гарантій адвокатської діяльності у випадку необхідності;

7) проведення круглих столів, науково-практичних конференцій, пресконференцій та інших заходів з приводу систематичних та/або грубих порушень прав і гарантій адвокатської діяльності;

8) звернення  до міжнародних правничих організацій і структур за співпраці з Міжнародним комітетом НААУ у випадку, коли усі національні засоби вичерпано;

9) взаємодія з профільними комітетами Верховної Ради України з метою вжиття засобів парламентського контролю щодо недопущення порушення професійних прав адвокатів, ініціювання комітетських і парламентських слухань за фактами таких порушень.

 

Усі рішення про обрання конкретного виду реагування приймаються на засіданні Ради Комітету за результатами перевірки звернення, що обов’язково включає у себе реакцію регіональної Ради, куди заявник зобов’язаний звернутися попередньо, якщо ситуація не потребує термінового втручання.

 

Телефон гарячої лінії: 067 692 44 43

Перегляд файлу: Як звернутись до Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ

 

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євгеній Вікторович

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дзюбенко Сергій Анатолійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Левадний Олександр Олександрович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сердюк Віталій Анатолійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ємельянов Володимир Романович

 

Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Литвин Анна Олександрівна

 

Персональний склад членів Ради Комітету

Бойко Артем Миколайович

Гарник Олег Андрійович

Герасименко Євген Станіславович

Гудзера Тарас Сергійович

Захаров Артем Вячеславович

Калашник Олена Миколаївна

Кульшенко Руслан Анатолійович

Кушнір Богдан Сергійович

Орлов Ігор Федорович

Панченко Ольга Вікторівна

Пеліхос Євген Миколайович

Піліпенко Дмитро Олександрович

Протас Олександр Миколайович

Романенко Ярослав Михайлович

Сєднєв Юрій Володимирович

Сорокін Дмитро Дмитрович

Чередниченко Денис Олександрович

Юрченко Олег Анатолійович

Юрченко Юрій Борисович

 

Персональний склад регіональних представників Комітету

 

Рада адвокатів Дніпропетровської області

Зеленяк Єгор Сергійович

Петріга Сергій Анатолійович

 

Рада адвокатів Запорізької області

Желтобрюхов Володимир Володимирович

 

Рада адвокатів Київської області

Сіваков Леонід Миколайович

 

Рада адвокатів Хмельницької області

Барилюк Оксана Антонівна

 

Рада адвокатів Черкаської області:

Тимчук Олександр Вікторович

 

Персональний склад членів Комітету

Аліфанов Павло Валерійович

Бабіков Олександр Петрович

Бабіч Олег Ігорович

Богатир Володимир Вікторович

Бойко Галина Євгеніївна

Боряк Галина Юріївна

Ваштарев Сергій Миколайович

Вовнюк Віктор Іванович

Вознюк Андрій Сергійович

Волошин Артур Миколайович

Герасименко Марк Валерійовичс

Голубничий Олег Ігорович

Гончаров Михайло Сергійович

Горошинський Олександр Олександрович

Зьома В’ячеслав Олександрович

Кваша Володимир Олегович

Козакевич Олександр Сергійович

Косяк Олег Володимирович

Красник Вадим Володимирович

Левадний Олександр Олександрович

Леус Ганна Олексіївна

Лисов Денис Олексійович

Логвинський Олексій Леонідович

Мазур Максим Васильович

Мірошников Євген Михайлович

Наум Сергій Миколайович

Нахалов Андрій Федорович

Овчінніков Антон Анатолійович

Панченко Максим Вадимович

Паршин Артем Ігорович

Перепелиця Олександр Володимирович

Плаван Олександр Олександрович

Романов Олександр Олексійович

Савченко Павло Дмитрович

Семерак Ігор Олександрович

Сергієнко Олександр Петрович

Солдаткін Олександр Сергійович

Соронович Андрій Андрійович

Стригун Максим Андрійович

Трекке Артем Сергійович

Федоренко Ігор Люсикович

Христова Марія Миколаївна

Черевко Артем Сергійович

Черних Олександр Сергійович

Чернушич Спартак Миколайович

Чорний Сергій Сергійович

Шалухіна Вікторія Вікторівна

Шишка Юлія Олександрівна

Юрченко Олег Анатолійович

Юрченко Юрій Борисович

Секції Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності:

Секція аналітичної роботи, стратегічного планування та інформаційного забезпечення

Голова Секції

Герасименко Євген Станіславович

Члени Секції

Богатир Володимир Вікторович

Гарник Олег Андрійович

Ємельянов Володимир Романович

Желтобрюхов Володимир Володимирович

Захаров Артем Вячеславович

Зьома В’ячеслав Олександрович

Панченко Максим Вадимович

Панченко Ольга Вікторівна

Пеліхос Євген Миколайович

Сєднєв Юрій Володимирович

Христова Марія Миколаївна

Чернушиш Спартак Миколайович

Шишка Юлія Олександрівна

 

Секція оперативної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та судовою владою:

Голова Секції

Солодко Євгеній Вікторович

Члени Секції

Бабіков Олександр Петрович

Бабіч Олег Ігорович

Бойко Артем Миколайович

Вовнюк Віктор Іванович

Вознюк Андрій Сергійович

Волошин Артур Миколайович

Голубничий Олег Ігорович

Горошинський Олександр Олександрович

Кваша Володимир Олегович

Козакевич Олександр Сергійович

Колесников Ігор Валерійович

Косяк Олег Володимирович

Красник Вадим Володимирович

Кульшенко Руслан Анатолійович

Кушнір Богдан Сергійович

Левадний Олександр Олександрович

Лисов Денис Олексійович

Логвинський Олексій Леонідович

Ломанов Денис Олександрович

Мірошников Євген Михайлович

Наум Віталій Миколайович

Наум Сергій Миколайович

Овчінніков Антон Анатолійович

Паршин Артем Ігорович

Перепелиця Олександр Володимирович

Плаван Олександр Олександрович

Романов Олександр Олексійович

Савченко Павло Дмитрович

Сергієнко Олександр Петрович

Сердюк Віталій Анатолійович

Солдаткін Олександр Сергійович

Соронович Андрій Андрійович

Стригун Максим Андрійович

Федоренко Ігор Люсикович

Черевко Артем Сергійович

Чередниченко Денис Олександрович

Чорний Сергій Сергійович

Юрченко Олег Анатолійович

Юрченко Юрій Борисович

 

Секція роботи з регіонами та зверненнями до Комітету:

Голова Секції

Романенко Ярослав Михайлович

Члени Секції

Аліфанов Павло Валерійович

Барилюк Оксана Антонівна

Боряк Галина Юріївна

Герасименко Марк Валерійович

Гудзера Тарас Сергійович

Зеленяк Єгор Сергійович

Калашник Олена Миколаївна

Леус Ганна Олексіївна

Наум Віталій Миколайович

Нахалов Андрій Федорович

Петріга Сергій Анатолійович

Протас Олександр Миколайович

Сорокін Дмитро Дмитрович

Тимчук Олександр Вікторович

 

Секція взаємодії з Верховною Радою України, органами державної влади, професійними організаціями та об’єднаннями юристів та адвокатів:

Голова Секції

Клочков Володимир Володимирович

Члени Секції

Бойко Галина Євгеніївна

Ваштарев Сергій Миколайович

Дзюбенко Сергій Анатолійович

Гончаров Михайло Сергійович

Литвин Анна Олександрівна

Орлов Ігор Федорович

Піліпенко Дмитро Олександрович

Семерак Ігор Олександрович

Трекке Артем Сергійович

Черних Олександр Сергійович

Шалухіна Вікторія Вікторівна

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ  за 2023 рік

                                       

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Порядок дій з питань забезпечення;
Рішення №183 від 27 липня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 139 про встановлення спеціальних (додаткових) завдань та прав Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, затвердження інституційної структури Комітету

Розпорядження 25.08.2021

Розпорядження № 139 про встановлення спеціальних (додаткових) завдань та прав Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, затвердження інституційної структури Комітету

Виджет спільних актів: Розпорядження № 187 про здійснення ротації складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження 02.12.2021

Розпорядження № 187 про здійснення ротації складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 136 про призначення Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження 18.09.2023

Розпорядження № 136 про призначення Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 208 про затвердження складу Ради Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ

Розпорядження 21.12.2023

Розпорядження № 208 про затвердження складу Ради Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 26 про внесення змін до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження 07.02.2024

Розпорядження № 26 про внесення змін до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 43 про внесення змін до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ

Розпорядження 06.03.2024

Розпорядження № 43 про внесення змін до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ


 

Акордеон: Комітет з міжнародних зв’язків

Комітет  з питань міжнародних зв’язків є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Мета створення Комітету: налагодження, розвиток та підтримання відносин між Національною асоціацією адвокатів України та іноземними, а також міжнародними організаціями.

Завдання Комітету: 
- надання рекомендацій щодо встановлення зв’язків із іноземними та міжнародними організаціями; 
- підготовка необхідних документів для оформлення відносин між НААУ та іноземними/міжнародними організаціями; 
- здійснення організаційного забезпечення, з метою прийняття НААУ до міжнародних об’єднань адвокатів/юристів; 
- підтримання ділових відносин з іноземними/міжнародними організаціями на постійній основі; 
- надання пропозицій Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах; 
- надання пропозицій щодо проведення НААУ міжнародних заходів в Україні; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з міжнародних зв’язків.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гречківський Іван Павлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Никітенко Ростислав Павлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Клим'юк Олег Юрійович

 

Персональний склад Ради Комітету

Власюк Віталій Вікторович

Барашков Кирило Ігорович

Бузаров Андрій Ігорович

Дригваль Наталія Петрівна

Козіна Галина Вадимівна

Мнишенко Євгенія Сергіївна

Ясевін Віктор Валерійович

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань міжнародних зв’язків  за 2023 рік

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №225 від 27 вересня

Нормативні документи

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №154 про затвердження спеціальних (додаткових) завдань і прав Комітету з міжнародних зв’язків у новій редакції, нового складу Ради Комітету

Розпорядження 26.10.2022

Розпорядження №154 про затвердження спеціальних (додаткових) завдань і прав Комітету з міжнародних зв’язків у новій редакції, нового складу Ради Комітету

 

Акордеон: Комітет з питань адвокатської етики

Комітет з питань адвокатської етики є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України, яке відбулося 01 червня 2013 року.

Метою створення Комітету є сприяння впровадженню, дотриманню та вдосконалення Правил адвокатської етики.

Завдання Комітету:

- розроблення механізму забезпечення реалізації Правил адвокатської етики; 
- вивчення, аналіз та узагальнення професійних вимог до діяльності і правил поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, підготовка рекомендацій щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Правил адвокатської етики; 
- підготовка роз'яснень з’їзду адвокатів України або Ради адвокатів України щодо Правил адвокатської етики; 
- здійснення моніторингу та узагальнення практики застосування Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій щодо удосконалення Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань адвокатської етики; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Маловацький Олексій Володимирович

ЧЛЕНИ ради КОМІТЕТУ

Бедрига Сергій Сергійович

Зеленяк Єгор Сергійович

Лебідь Олександра Павлівна

Мазурок Дмитро Ігорович

Назаренко Діана Леонідівна

Опанасик Владислав Володимирович

Підлужний Василь Михайлович

Тарасова Ася Миколаївна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань адвокатської етики  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 30 про затвердження складу Ради Комітету з питань адвокатської етики

Розпорядження 15.02.2024

Розпорядження № 30 про затвердження складу Ради Комітету з питань адвокатської етики

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 125 про внесення змін до складу Ради Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань адвокатської етики

Розпорядження 04.09.2023

Розпорядження 125 про внесення змін до складу Ради Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань адвокатської етики

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 130 про призначення Голови Комітету з питань адвокатської етики

Розпорядження 22.09.2022

Розпорядження № 130 про призначення Голови Комітету з питань адвокатської етики

 

Акордеон: Комітет з питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів

Комітет з питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів, є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 113 від 01 липня 2024 року.

Метою діяльності Комітету є визначення правових та організаційних засад функціонування системи моніторингу запобіганню адміністративних правопорушень, скоєних стосовно адвокатів; розроблення та впровадження превентивних механізмів запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним відносно адвокатів.

Завданнями Комітету є:

- моніторинг та аналіз дій, спрямованих на запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів;

- дослідження, узагальнення фактів, що спричинили адміністративні правопорушення стосовно адвокатів. Висвітлення досліджень на інформаційних ресурсах НААУ;

- проведення форумів і конференцій: організація регулярних заходів для обговорення питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Осика Сергій Валентинович

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 113 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів

Розпорядження 01.07.2024

Розпорядження № 113 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань запобігання адміністративним правопорушенням, скоєним стосовно адвокатів

 

 

Акордеон: Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 174.

Метою створення Комітету є: сприяння професійного розвитку адвокатів, презентування пріоритетних напрямків діяльності єдиної професійної організації адвокатів в Україні і підвищенню ролі інституту адвокатури в українському та міжнародному суспільствах.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Красник Вадим Володимирович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Афанасієв Роман Володимирович

Будз Тарас Васильович

Сумська Наталія Дмитрівна

Готін Олександр Миколайович

Гречківський Іван Павлович

Дульський Олександр Леонідович

Колесник Ганна Миколаївна

Колесников Ігор Валерійович

Сенюта Ірина Ярославівна

Ситюк Владислав Вадимович

Солодко Євген Вікторович

Ставнійчук Марина Іванівна

Федчишин Віоллета Віталіївна

Ющенко Олексій Олегович

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №174 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 186 про затвердження складу Ради Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення

Розпорядження 02.12.2022

Розпорядження № 186 про затвердження складу Ради Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Розпорядження 08.05.2019

Розпорядження № 53 Про призначення Голови Комітету з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

 

 

Акордеон: Комітет з питань незалежності правосуддя та судової влади

Комітет з питань незалежності правосуддя та судової влади є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 25 від 10 лютого 2022 року.

 

Мета Комітету – аналіз поточного стану судочинства та формування узагальнених пропозицій щодо чинного законодавства у вказаній сфері.

 

Завдання Комітету:

- науково-практичне опрацювання поточного стану судочинства та судоустрою;

- вироблення узагальнених пропозицій і представлення в робочих органах Верховної Ради України та інших органах державної влади, комісіях, робочих групах тощо;

- направлення таких пропозицій і зауважень суб'єктам законодавчої ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти, що стосуються судочинства та судоустрою;

- аналіз та узагальнення правозастосовчої практики у сфері судочинства, судоустрою та незалежності судової влади;

- за погодженням з керівництвом НААУ обговорення сформованих пропозицій з суддівськими та іншими професійними об'єднаннями;

- проведення публічних заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) щодо правових питань і практичної реалізації судочинства, судоустрою та незалежності судової влади;

- розроблення навчальних програм, спрямованих на експертне обговорення проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів щодо практичних аспектів функціонування органів судового врядування та самоврядування.

СКЛАД КОМІТЕТУ 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Циганков Андрій Ігорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гречківський Павло Миколайович

Члени Ради Комітету:

Гришанков Роман Михайлович

Жуков Вадим Вікторович 

Нікіфоров Артем Олександрович

Ніколаєв Олександр Сергійович

Пліса Наталія Михайлівна

Терещенко Тетяна Миколаївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №83 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

Розпорядження 13.05.2024

Розпорядження №83 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №173 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

Розпорядження 09.11.2023

Розпорядження №173 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №166 про призначення Голови Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

Розпорядження 03.11.2023

Розпорядження №166 про призначення Голови Комітету НААУ з питань незалежності правосуддя та судової влади

 

Перегляд файлу: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань незалежності правосуддя та судової влади

 

 

 

Акордеон: Комітет з питань верховенства права

Комітет з питань верховенства права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним згідно з рішенням Ради адвокатів України від 15.11.2017 № 240 при Національній асоціації адвокатів України.

 

Основною метою створення та діяльності Комітету НААУ з питань верховенства права є поширення європейського розуміння верховенства права, як фундаментальної суспільної цінності та основи конституційного порядку, здійснення досліджень верховенства права та привнесення в українську адвокатуру та правосуддя сучасних підходів до його розуміння та практичного застосування.

 

Завдання Комітету:

- сприяння підвищенню кваліфікації адвокатів у сфері конституційно-правового регулювання з метою належного забезпечення реалізації конституційно визначених прав, свобод і обов’язків людини та підвищення ролі адвокатів у системі захисту прав людини в Україні, у тому числі у сфері функціонування конституційного правосуддя;

- аналіз проектів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатурою та/або адвокатською діяльністю, на відповідність висновкам Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії), європейським стандартам та цінностям;

- здійснення розробки практичних рекомендацій утвердження верховенства права в Україні, підготовку прикладних аналітичних звітів щодо актуальних проблем правозастосування;

- науково-просвітницька (освітня, тренінгова) діяльність, спрямована на укорінення верховенства права, людиноцентричних цінностей у правовій свідомості адвокатів, інших учасників здійснення правосуддя;

- здійснення підготовки наукових (експертних) висновків і практичних рекомендацій з проблем застосування верховенства права та його складових у різних сферах адвокатської та іншої юридичної діяльності;

- надання рекомендацій щодо застосування принципу верховенства права, міжнародних стандартів прав людини, правових позицій Верховного Суду, Конституційного Суду України, Європейського Суду з прав людини, Європейської Комісії “За демократію через право” (Венеційської комісії) адвокатам та органам адвокатського самоврядування.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ставнійчук Марина Іванівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Афанасьєва Марʼяна Володимирівна

Персональний склад Ради Комітету

Василик Віталій Валентинович

Власюк Віталій Вікторович

Зайцева Оксана Олександрівна

Карпенко Олександра Володимирівна

Котляр Андрій Олексійович

Крупнова Любов Василівна

Прядко Олена Дмитрівна

Салміна Яна Олегівна

Тоцький Броніслав Артурович

Триньова Яна Олегівна

Уласевич Анастасія Сергіївна

Хмельников Артем Олександрович

Чорненький Віталій Ігорович

Шевчук Ірина Анатоліївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

Рішення 15.11.2017

Рішення № 240 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань верховенства права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №182 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань верховенства права

Розпорядження 21.11.2023

Розпорядження №182 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань верховенства права


 

Акордеон: Комітет регуляторної політики

Комітет з питань регуляторної політики створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 08 вересня 2015 року № 139. Комітет є постійно діючим колегіальним дорадчим органом.

 

Метою створення Комітету є розробка рекомендацій, підготовка матеріалів роз’яснювального характеру, інших напрацювань, направлених на вдосконалення правового регулювання взаємодії між органами державної влади та адвокатами, усунення втручання держави у професію та інших перешкод здійсненню адвокатами адвокатської діяльності тощо.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Балюк Юлія Олексіївна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Маліцька Ірина Олексіївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 5 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань регуляторної політики

Розпорядження 17.01.2024

Розпорядження № 5 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань регуляторної політики

 

Виджет спільних актів: Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

Рішення 08.09.2018

Рішення 139 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету регуляторної політики

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 137 про призначення Голови Комітету з питань регуляторної політики

Розпорядження 18.09.2023

Розпорядження № 137 про призначення Голови Комітету з питань регуляторної політики

 

Акордеон: Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Комітет з питань антикорупційної політики та комплаєнсу є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення РАУ від 01 червня 2018 року № 70.

 

Мета Комітету – дослідження і вдосконалення заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам як соціальному явищу та виникненню конфлікту інтересів серед адвокатської спільноти, а також на підвищення авторитету адвокатури у сфері боротьби з корупцією.

 

Завдання Комітету:

- збір, узагальнення й аналіз практики правозастосування у сфері боротьби з корупцією; 

- підготовка аналітичних і методичних матеріалів для адвокатів у сферах антикорупційної політики й боротьби з корупцією; 

- розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою; 

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції; 

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку профільних царин і забезпечення прав людини; 

- співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із запобіганням проявів корупції; 

- розгляд звернень у межах своїх повноважень, надання рекомендацій чи пропозицій, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ;

- здійснення моніторингу проявів корупції за участі адвокатів і застосування заходів для їх усунення та неповторення; 

- проведення спільних науково-практичних заходів із правоохоронними органами, органами прокуратури, судовими установами та іншими державними органами, спрямованих на запобігання проявам корупції та ризикам їхнього виникнення; 

- здійснення експертно-аналітичної роботи та надання науково-методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами місцевого самоврядування корупційних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі підготовка та виконання антикорупційних програм; 

- забезпечення науково-практичного співробітництва з приватним сектором щодо впровадження антикорупційних програм; 

- проведення постійного моніторингу законодавства у сфері боротьби з корупцією, підготовка пропозиції щодо удосконалення державної політики у цій сфері; 

- вжиття інші заходів для досягнення цілей і завдань Комітету, НААУ, РАУ.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Готін Олександр Миколайович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Івасюк Ірина Юріївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тірзікян Сусанна Григорівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Касаткін Андрій Миколайович

Члени Ради комітету

Гурська Анастасія Сергіївна

Постернак Олександр Геннадійович

Сорока Максим Сергійович

Шумов Олександр Володимирович

Яндян Олена Анатоліївна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу  за 2023 рік

 

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 183 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 21.11.2023

Розпорядження № 183 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження №103 про призначення адвоката Каденко Оксани Олегівни Заступником Голови Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Виджет спільних актів: Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

Розпорядження 25.06.2018

Розпорядження №64 про призначенням головою Комітету НААУ з питань антикорупційної політики та комплаєнсу адвоката Готіна Олександра Миколайовича

 

Виджет спільних актів: Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Рішення 01.06.2018

Рішення № 70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань антикорупційної політики та комплаєнсу

Акордеон: Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ  є консультаційно-дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України № 231 від 27.09.2013.

Головною метою діяльності Комітету є систематизація та удосконалення чинного законодавства України, імплементація міжнародних стандартів адвокатської діяльності в законодавство України.

Основними завданнями Комітету є
- визначення пріоритетних напрямів розвитку законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; 
- розробка проєктів, законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатською діяльністю;

- підготовка висновків та пропозицій до законопроєктів у сфері адвокатури та адвокатської діяльності;

- співпраця з комітетами, комісіями, робочими групами Верховної Ради України, забезпечення взаємодії з органами держави у сфері нормотворчості з питань, що стосуються діяльності Комітету.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ющенко Олексій Олегович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Маркова Тетяна Леонідівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Чернуха Марія Михайлівна


ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Веселов Олександр Вікторович

Вилков Сергій Валентинович

Заєць Євген Григорович

Захаров Артем Вячеславович

Кундрик Руслан Святославович

Островська Марія Анатоліївна

Печенкін Ігор Віталійович

Самборський Тарас Миколайович

Самсоненко Вячеслав Володимирович

Сібільова Олена Вікторівна

Слівінський Ігор Олександрович

Соловйов  Артем  Сергійович

Фесенко Анатолій Леонідович

Філатов Юрій Олексійович

Якименко Микола Миколайович

 

ЕКСПЕРТИ КОМІТЕТУ

Вавженчук Сергій Ярославович

Гвоздій Валентин Анатолійович

Горох Олексій Петрович

Дульський Олександр Леонідович

Зеленяк Єгор Сергійович

Коблик Маріанна Володимирівна

Колесник Ганна Миколаївна

Кухар Олексій Іванович

Мартиновський Олександр Валерійович

Райко Василь Васильович

Солодко Євген Вікторович

Фещик Наталія Миколаївна

 

РАДНИКИ КОМІТЕТУ

Ванаш Денис Володимирович

Буніна Анжела Володимирівна

Ляшенко Олена Степанівна

Царик Руслана Миколаївна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 130 про зміну назви Комітету НААУ з питань законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

Розпорядження 11.09.2023

Розпорядження № 130 про зміну назви Комітету НААУ з питань законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 52 про внесення змін до складу Ради Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ

Розпорядження 31.03.2023

Розпорядження № 52 про внесення змін до складу Ради Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 188 про затвердження нового складу Ради Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, що діє в складі НААУ

Розпорядження 06.12.2022

Розпорядження № 188 про затвердження нового складу Ради Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності, що діє в складі НААУ

 

 

Акордеон: Комітет з міжнародного права

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Віталій Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Салова Елеонора Володимирівна

 

ЧЛЕНИ Ради КОМІТЕТУ

Асрян Арам Овікович

Гречківський Іван Павлович

Дворник Дмитро Саввич

Калашник Олена Миколаївна

Клим'юк Олег Юрійович

Никітенко Ростислав Павлович

Панфілова Дар'я Андріївна

Ставнійчук Анастасія Петрівна

Тимочко Максим Миколайович

Тропін Захар Володимирович

 

Експерти

Бусол Катерина Ігорівна

Мезенцева Марія Сергіївна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 102 «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міжнародного права»

Виджет спільних актів: Розпорядження 31 про залучення до діяльності Комітету з міжнародного права експерта

Розпорядження 10.02.2022

Розпорядження 31 про залучення до діяльності Комітету з міжнародного права експерта

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 59 про залучення до діяльності Комітету з міжнародного права експерта

Розпорядження 21.04.2022

Розпорядження 59 про залучення до діяльності Комітету з міжнародного права експерта

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 204 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань міжнародного права

Розпорядження 18.12.2023

Розпорядження № 204 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань міжнародного права

 

Акордеон: Комітет з міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції

Комітет НААУ з питань міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення РАУ від 11 лютого 2022 року № 35.

Мета Комітету: налагодження єдиної практики і правозастосовних підходів у результаті взаємодії з ДМС України, Держприкордонслужби, правоохоронними органами, враховуючи наявну судову практику, що буде сприяти захисту прав людини у міграційній галузі.

 

Завдання Комітету:

  • підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, а також участь у роботі відповідних робочих груп у профільних комітетах Верховної Ради України та інших органах державної влади;
  • аналіз чинної практики судів і впровадження її дотримання органами державної влади в результаті взаємодії, участі у круглих столах, громадських радах, пропагування дотримання прав людини, співпраця та взаємодія у дотриманні прав людини з ДМС України, Держприкордонслужби, СБУ, Офісом Генерального прокурора, іншими правоохоронними органами;
  • співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних міграційними питаннями;
  • виявлення актуальних проблем у сфері захисту прав людини у міграційній сфері та сприяння їх вирішенню;
  • підготовка аналітичних і методичних матеріалів для адвокатів у сфері захисту прав людини у міграційній сфері;
  • взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до компетенції Комітету;
  • організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, спрямованих на експертне обговорення проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Коваленко Дмитро Леонідович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Васько Ігор Михайлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кучерявенко Сергій Сергійович

 

ЧЛЕНИ Ради КОМІТЕТУ

Барашков Кирило Ігорович

Корнієнко Сергій Валерійович

Курц Антоній Володимирович 

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 63 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції

Розпорядження 11.04.2024

Розпорядження № 63 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 35 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції

Розпорядження 11.02.2022

Розпорядження № 35 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з міграційного права, громадянства, захисту від видворення та екстрадиції

 

Акордеон: Комітет з сімейного права

Комітет НААУ з питань сімейного права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним згідно з рішенням Ради адвокатів України від 28.08.2019 № 105 при Національній асоціації адвокатів України.

Мета Комітету – сприяння розвитку сімейного права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів, шляхом створення алгоритмів та стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників сімейних правовідносин.

Завдання Комітету: 

- розробка проектів правових актів з питань захисту прав суб’єктів сімейних правовідносин, пропозиції до них і чинного законодавства;

- збір, узагальнення й аналіз кращих практик правореалізації і правозастосування у сфері сімейного права;

- виявлення актуальних проблем у сфері сімейного права та сприяння їх вирішенню;

- здійснення моніторингу потреб адвокатів у сфері вирішення сімейних спорів та сприяння їх задоволенню;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів у сфері сімейного права;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, спрямованих на експертне обговорення проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів у сфері сімейного права;

- запровадження в Україні професійної спільноти адвокатів зі спеціалізацією «Адвокат дитини»;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері сімейного права (налагодження співпраці з адвокатами зарубіжних країн, які спеціалізуються на сімейних справах);

- взаємодія та співпраця з органами влади, громадськими об’єднаннями, профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток сімейного права.

 

Склад Ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гретченко Лариса Леонідівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Савицька Світлана Леонідівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бабенко Юрій Сергійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Попіка Ірина Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ Ради КОМІТЕТУ

Вітліна Марина Олександрівна

Майорова Оксана Миколаївна

Осадча Анна Валеріївна

Семенюк Ольга Григорівна

Сєришева Ольга Сергіївна

Тута Інна Вікторівна

Філатова Ольга Сергіївна 

 

Регіональні представники Комітету:

у місті Києві - Бузанов Дмитро Вікторович

у Львівській області - Жидачек Тетяна Миколаївна

в Одеській області - Кухаренко Олена Олександрівна

у Рівненській області - Водоп’ян Тетяна Вікторівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань сімейного права  за 2023 рік

 

Нормативні документи

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №192 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань сімейного права

Розпорядження 29.11.2023

Розпорядження №192 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань сімейного права

Виджет спільних актів: Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 105 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з сімейного права

 
 
 
 

 

Акордеон: Комітет адвокатської практики

Комітет з питань адвокатської практики є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України рішенням Ради адвокатів України від 02 червня 2018 року № 101.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку адвокатського самоврядування, враховуючи пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, забезпечення якісного, прогресивного, ефективного та сталого розвитку адвокатури України, встановлення найкращих сучасних стандартів.

 

 Завданнями Комітету є:

- підготовка практичних рекомендацій щодо вибору форми здійснення адвокатської діяльності та побудови взаємодії з партнерами;

- надання рекомендацій щодо розробки та реалізації стратегій просування адвокатських послуг та ефективного тайм-менеджменту;

- надання рекомендацій у питаннях маркетингу адвокатської діяльності;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для молодих адвокатів щодо організації адвокатської діяльності;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої, судової влади та з провідними адвокатськими компаніями з метою проведення спільних круглих столів, семінарів та майстер класів з метою обміну досвідом, розвитку адвокатської професії, підвищення її престижу та усунення прогалин в законодавстві.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кушнір Богдан Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Хуторний Дмитро Володимирович

Члени Ради Комітету

Сімонян Едгар Робертович

 

Експерти Комітету:

Богданевич Тетяна Станіславівна

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань адвокатської практики  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 66 від про затвердження складу Комітету адвокатської практики НААУ

Розпорядження 25.04.2023

Розпорядження № 66 від про затвердження складу Комітету адвокатської практики НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №199 про призначення Голови Комітету адвокатської практики НААУ

Розпорядження 26.12.2022

Розпорядження №199 про призначення Голови Комітету адвокатської практики НААУ

 

Виджет спільних актів: Рішення №101 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету адвокатської практики

Рішення 02.06.2018

Рішення №101 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету адвокатської практики

 

 

Акордеон: Комітет по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стадартів

Комітет НААУ з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Метою створення Комітету є імплементація європейських правових стандартів до правозастосовної діяльності України, євроінтеграція та взаємодія з європейськими інституціями з питань розвитку адвокатури, утвердження принципу верховенства права і забезпечення прав людини в Україні, сприяння українським адвокатам у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації в Україні та за її межами.

 

Основними завданнями Комітету є:

- сприяння професійного розвитку української адвокатури відповідно до європейських стандартів, зокрема, шляхом організації та проведення освітньо-навчальних та науково-практичних заходів, в тому числі, семінарів, тренінгів, форумів, конференцій, круглих столів та інше, як в Україні, так і за її межами, в тому числі, за сприяння та участі міжнародних організацій;

- сприяння встановленню та підтриманню ділових зав’язків із міжнародними організаціями, зокрема, Радою Європи, їх органами, в тому числі, Європейським судом з прав людини, Венеціанською комісією, з метою інтегрування європейських стандартів в адвокатуру України, а також забезпечення розвитку правозастосовної практики в Україні;

- надання пропозиції Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних освітньо-навчальних та наукових заходах, щодо проведення спільних заходів за участю міжнародних організацій, їх органів з метою забезпечення розвитку адвокатури України;

- сприяння підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини в міжнародній правозастосовній практиці, зокрема, Європейського суду з прав людини шляхом організації проведення освітньо-навчальних та наукових заходів для правників України;

- організація розроблення, друку та оприлюднення для загального користування роз’яснювальних та аналітичних матеріалів, в тому числі, методичних рекомендацій, пам’яток, інших допоміжних роз’яснень та матеріалів і т.п., з актуальних правових питань розвитку інституту захисту прав та інтересів людини в правозастосовній практиці європейських інституцій;

- участь в підготовці пропозицій по вдосконаленню законодавства про забезпечення реалізації прав людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

- інші завдання, що випливають з мети створення Комітету.

 

 Склад Ради комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дульський Олександр Леонідович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

 

ЧЛЕНИ Ради КОМІТЕТУ

Білоус Наталія Миколаївна

Григоренко Юрій Сергійовича

Іщенко Ганна Михайлівна

Назаренко Діана Леонідівна

Островська Людмила Анатолівна

Савченко Тарас Михайлович

Ющенко Олексій Олегович

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 201 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС

Розпорядження 18.12.2023

Розпорядження № 201 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №123 про перейменування Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів в Комітет з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС

Розпорядження 20.09.2022

Розпорядження №123 про перейменування Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів в Комітет з питань інтеграції системи адвокатури України в ЄС

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

Розпорядження 06.06.2018

Розпорядження 48 про призначення Головою Комітету по наближенню адвокатури України до європейських правових стандартів адвоката Дульського Олександра Леонідовича

 

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

Рішення РАУ 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету по наближенню системи адвокатури України до європейських правових стандартів

 
 
 
 
 

 

 

 

Акордеон: Комітет з питань примусового виконання рішень, що діє у складі НААУ

Комітет НААУ з питань примусового виконання рішень є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови НААУ, РАУ №149 від 04 вересня 2021 року.

 

Метою діяльності Комітету є сприяння дотриманню примусового виконання рішень, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів виконавчого провадження, поглиблення практичного досвіду адвокатів шляхом створення алгоритмів і стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників  виконавчого провадження.

Завдання Комітету: 

- підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, а також участь у роботі відповідних робочих груп у профільних комітетах Верховної Ради України та інших органах державної влади;

- підготовка методичних рекомендацій (практичних посібників) для адвокатів зі сфери та напрямів діяльності Комітету;

- збір, узагальнення й аналіз кращих практик правореалізації і правозастосування у сфері виконавчого провадження;

- виявлення актуальних проблем у сфері примусового виконання рішень та сприяння їх вирішенню;

- здійснення моніторингу потреб адвокатів у виконавчих провадженнях та сприяння їх задоволенню;

- організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, спрямованих на експертне обговорення проблемних питань, підвищення кваліфікації адвокатів у сфері виконавчого провадження;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері виконавчого провадження (налагодження співпраці з адвокатами зарубіжних країн, які спеціалізуються на питаннях примусового виконання рішень);

- взаємодія та співпраця з органами влади, громадськими об’єднаннями, профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток і дотримання примусового виконання рішень.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Черних Олександр Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шишка Юлія Олександрівна

 

Члени Ради Комітету

Бардін Ілля Сергійович

Кантемір Василь Іванович

Ольшанська Олена Сергіївна

Пилип Володимир Маркович

Пироженко Сергій Олександрович

Плющова Наталія Олексіївна

Подольський Андрій Анатолійович

Санамян Ольга Олегівна

Таран Людмила Миколаївна

Філатова Ольга Сергіївна

Чепелюк Олександр Олександрович

Шаповалова Ірина Володимирівна

 

Радники Комітету

Вороницька-Гайдак Надія Олександрівна 

Новікова Ольга Олегівна

Соломко Олексій Володимирович

Спектор Андрій Станіславович

Шморгун Роман Миколайович

 

Експерти Комітету

Овчаренко Олена Миколаївна

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 207 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень

Розпорядження 21.12.2023

Розпорядження № 207 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 149 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань примусового виконання рішень

Розпорядження 07.09.2021

Розпорядження 149 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань примусового виконання рішень

 

Акордеон: Комітет захисту прав людини

Комітет з питань захисту прав людини є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 20 від 03 березня 2015 року.

Метою створення Комітету є аналіз і узагальнення практики у сфері захисту прав та основоположних свобод людини, вивчення і застосування методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем захисту прав і свобод громадян тощо.

Основні завдання Комітету: 
- підготовка пропозицій Комітету щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини; 
- підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства про права людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права; 
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення прав і свобод людини, які відбулися на території України;
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та основоположних свобод людини; 
- створення і систематичне вдосконалення рекомендацій щодо реагування захисника при порушенні прав та основоположних свобод людини; 
- вивчення і застосування методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем захисту прав і свобод громадян; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та свобод; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно людини (клієнта);
- підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини; 
- за дорученням Голови НААУ, РАУ розгляд звернень в межах своїх повноважень.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гнатюк Тетяна Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Старенький Сергій Євгенійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терехов Микола Сергійович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Бузанов Дмитро Вікторович

Войтенко Катерина Валеріївна

Гайдай Олена Валеріївна

Гайдай Роман Петрович

Гречко Дар’я Володимирівна

Глядик Богдан Миколайович

Дімура Ірина Юріївна

Дюбенкова Наталія Володимирівна

Корюкін Олександр Володимирович

Костира Сергій Миколайович

Круглякова Ганна Артемівна

Макаренко Павло Дмитрович

Маліцька Ірина Олексіївна

Новікова Ольга Олегівна

Поваляєв Олег Борисович

Редчиць Олена Володимирівна

Риков Вадим Володимирович

Свєтлічний Ігор Валерійович

Смірнова Ірина Сергіївна

Сорока Мирослава Леонідівна

Тірзікян Сусанна Григорівна

Фомін Ігор Юрійович

Ященко Михайло Сергійович

 

Регіональні представники Комітету:

у Вінницькій області – Полотнянко Оксана Іванівна

у Дніпропетровській області - Лисак Сергій Олександрович

у Рівненській області - Карпець Ольга Вікторівна

 

Експерти Комітету

Іванов Андрій Петрович

 

Радники Комітету

Дорошенко Наталія Анатоліївна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань захисту прав людини  за 2023 рік

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження №109 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав людини

Розпорядження 27.06.2024

Розпорядження №109 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав людини

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 74 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав людини

Розпорядження 24.04.2024

Розпорядження № 74 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав людини

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Акордеон: Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Комітет з питань захисту прав осіб з інвалідністю, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 06 лютого 2020 року № 31.

Метою створення Комітету є: об'єднання адвокатів та обмін досвідом з питань надання правової допомоги особам з інвалідністю, взаємодія з представниками органів державної та виконавчої влади, судових та правоохоронних органів щодо правової позиції із захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем і надання пропозицій щодо приведення національного законодавства з питань захисту прав осіб з інвалідністю у відповідність до міжнародного законодавства та створення безбар’єрного простору.

Основними завданнями Комітету є:

- забезпечення захисту прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

- сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей для осіб з інвалідністю;

- просвітницька діяльність з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- взаємодія та координація роботи з питань захисту прав осіб з інвалідністю зі структурними підрозділами, які надають безоплатну правову допомогу таким особам;

- виявлення актуальних проблем та проведення досліджень з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- інформування про новини, тенденції та проблеми з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- розробка, підготовка, поширення аналітичних та/або методичних матеріалів для адвокатів з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- збір, узагальнення та аналіз міжнародних та вітчизняних правозастосовчих і судових практик з питань захисту прав осіб з інвалідністю;

- розробка проектів правових актів та/або підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства щодо захисту прав осіб з інвалідністю і приведення його у відповідність до норм міжнародного права;

- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами незалежно від форм власності та підпорядкування з метою розв’язання суспільно важливих питань, пов’язаних із захистом прав і законних інтересів осіб з інвалідністю;

- підготовка та/або участь в організації та/або проведенні семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів, вебінарів та інших заходів, які організовуються Національною асоціацією адвокатів України та стосуються питань діяльності комітету;

- співпраця з профільними закладами вищої освіти з метою спільної участі в наукових, дослідницьких програмах і проектах, спрямованих на розвиток системи правової охорони і захисту прав осіб з інвалідністю;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до їх компетенції.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вознюк Олександр Григорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Чиж Богдан Ігорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кондратенко Богдан Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сидоренко Вадим Анатолійович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Бовшик Микола Юрійович

Бринцева Світлана Сергіївна

Жуковський Віталій Валентинович

Коржук Ігор Олександрович

Костракевич Іванна Василівна

Орлова Юлія Павлівна

Романішин Олег Олександрович

Чопівська Світлана Станіславівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 64 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Розпорядження 11.04.2024

Розпорядження № 64 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Виджет спільних актів: Розпорядження №31 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

Розпорядження 06.02.2020

Розпорядження №31 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту прав осіб з інвалідністю

 

Акордеон: Комітет медичного і фармацевтичного права та біоетики

Комітет медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ (надалі ― Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів рішенням Ради адвокатів України № 176 від 05.08.2017 р.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у сфері адвокатури, розширення спеціалізованих практик, забезпечення ефективного захисту прав людини у сфері охорони здоров’я.

 

Для досягнення своєї мети виконує такі завдвння:

- розробляє проекти нормативно-правових актів у сфері охорони здоров’я, пропозиції до них і чинного законодавства, спрямованого на оптимізацію захисту прав людини, і виносить їх на розгляд РАУ;

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері медичного і фармацевтичного права;

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики та права громадського здоров’я;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою;

- налагоджує міжнародну співпрацю з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку профільних царин і забезпечення прав людини;

- співпрацює з спеціалізованими юридичними клініками та медико-юридичними клініками щодо сприяння наданню безоплатної правової допомоги населенню у медичних справах і поширенню практичних знань з-поміж студентства;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних із забезпеченням прав людини у сфері охорони здоров’я для їх врахування органами влади у своїй роботі;

- розглядає звернення у межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь-яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики, цим Положенням, а також документами РАУ;

- висвітлює свою роботу, а також актуальні питання у сфері медичного та фармацевтичного права, правових основ біоетики, права громадського здоров’я у засобах масової інформації;

- ухвалює рекомендації або готує пропозиції, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

 

Склад ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сенюта Ірина Ярославівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Терешко Христина Ярославівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Валах Вікторія Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Чорновус Наталія Федорівна

Члени ради Комітету

Антонов Сергій Володимирович

Буглак Валентина Вікторівна

Вітязь Оксана Петрівна

Волчко Богдан Петрович

Данченко Ольга Вікторівна

Дюжев Дмитро Володимирович

Корнага Олександр Ігорович

Майданик Роман Андрійович

Міськів Оксана Тарасівна

Миколаєць Юлія Михайлівна

Савелова Юлія Михайлівна

Сізінцова Юлія Юріївна

Федько Олександра Романівна

Чуприна Зінаїда Миколаївна

Шкаленко Євген Васильович

 

Регіональні представники Комітету:

у Львівській області – Богомазова Ірина Олександрівна,

в Одеській області – Маркочева Наталія Вікторівна,

Мукомол Валерій Григорович,

у Дніпропетровській області – Матова Тетяна Володимирівна,

Сігало Валерій Леонідович,

у Миколаївській області – Прутян Олександр Анатолійович,

Саченко Андрій Павлович,

у місті Київ – Риков Вадим Володимирович,

Хатнюк Ольга Олександрівна,

у Київській області – Бабенко Яна Вікторівна,

в Івано-Франківській області – Войцеховська Тетяна Михайлівна,

у Рівненській області – Хмара Міла Василівна,

у Закарпатській області – Пайда Марк Іванович,

у Сумській області – Четвертак Лариса Віталіївна,

у Запорізькій області – Шевельова Ольга Олександрівна.

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності  Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 96 про включення до складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 11.06.2024

Розпорядження № 96 про включення до складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №53 про виключення зі складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 15.03.2024

Розпорядження №53 про виключення зі складу Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 129 про зміну назви Комітету НААУ з питань медичного і фармацевтичного права та біоетики на Комітет медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 11.09.2023

Розпорядження № 129 про зміну назви Комітету НААУ з питань медичного і фармацевтичного права та біоетики на Комітет медичного та фармацевтичного права та біоетики НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 117 про затвердження Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

Розпорядження 14.08.2023

Розпорядження № 117 про затвердження Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №79 від 15 травня 2023 року про внесення змін до складу Ради та регіональних представників Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Розпорядження 15.05.2023

Розпорядження №79 від 15 травня 2023 року про внесення змін до складу Ради та регіональних представників Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 124 про затвердження нового складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Розпорядження 20.09.2022

Розпорядження № 124 про затвердження нового складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 192 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Розпорядження 13.12.2021

Розпорядження № 192 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Виджет спільних актів: Розпорядження № 129 про затвердження складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 129 про затвердження складу Ради Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

 

Виджет спільних актів: Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №177 від Про призначення Голови Комітету медичного і Фармацевтичного права та біоетики НААУ

Виджет спільних актів: Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

Рішення РАУ 05.08.2017

Рішення №176 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики

 

 
 

 

Акордеон: Комітет з питань цифровізації адвокатури

Комітет з питань цифровізації адвокатури є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 46 від 6 березня 2024 року.

 

Метою діяльності Комітету є вдосконалення внутрішніх процесів асоціації та цифровізація діяльності в межах професії, її регулювання, організацію діяльності та припинення, а також моніторинг новітніх цифрових інструментів, які використовуються адвокатами, організація заходів спрямованих на дослідження, вивчення та впровадження новітніх інструментів адвокатської діяльності, зокрема інформаційних технологій.

 

Завданнями Комітету є:

-   створення баз даних і систем управління для ефективного ведення обліку членів НААУ;

-   створення системи управління документообігом;

-   інтеграція сервісів з Єдиним реєстром адвокатів України;

-   моніторинг та аналіз цифрових інструментів;

-   розробка та підтримка онлайн-реєстру цифрових сервісів для адвокатів;

-   створення системи рейтингів та відгуків цифрових ресурсів;

-   проведення форумів та конференцій;

-   розробка та впровадження цифрових рішень для автоматизації процесів НААУ;

-   організація навчальних програм з цифрової грамотності для адвокатів;

-  співпраця з ІТ-компаніями та розробниками для створення спеціалізованих рішень для адвокатів;

- аналіз можливостей впровадження штучного інтелекту та інших новітніх технологій в адвокатській діяльності;

- інтеграція співтовариства адвокатів до відомих інформаційно-технологічних платформ, що передують оптимізації адвокатської діяльності.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Приходько Андрій Анатолійович

 

Нормативно правові акти

Виджет спільних актів: Розпорядження №46 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань цифровізації адвокатури

Розпорядження 06.03.2024

Розпорядження №46 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань цифровізації адвокатури

 

 

Акордеон: Комітет з питань гендерної політики при НААУ

Комітет з питань гендерної політики є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження №  20 від 7 березня 2019 року.

 

Завдання Комітету:

– сприяння забезпеченню рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя;

– покращення обізнаності щодо гендерної проблематики та підвищення рівня гендерної чутливості серед адвокатів і майбутніх правників;

– вивчення проблематики проявів гендерної дискримінації, впровадження іноземного досвіду та найкращих вітчизняних практик для досягнення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у юридичній професії з врахуванням сучасних реалій, а також протидії негативним явищам у цій сфері;

– забезпечення активного впливу НААУ на процеси практичної реалізації ідей гендерної рівності та співпраця з усіма заінтересованими учасниками, зокрема участь у розробці, експертних і громадських обговореннях проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, а також документів програмного характеру;

– проведення мотиваційних зустрічей та інших заходів, спрямованих на утвердження та реалізацію ідей гендерної рівності та недискримінації;

– заохочення посилення уваги до питань гендерної політики серед майбутніх правників, зокрема шляхом впровадження програм менторства;

– вироблення організаційних механізмів для просування принципів ґендерної рівності;

– впровадження гендерних підходів у їх діяльності та врахування гендерного аспекту в відповідних розпорядчих документах;

– забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у працевлаштуванні, кар’єрному зростанні, навчанні та підвищенні кваліфікації.

 

Склад Ради комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тельман Анатолій Григорович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Андріанова Тетяна Анатоліївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поєдинок Ольга Романівна

Члени Ради Комітету

Поліщук Вікторія Віталіївна

Рабко Тетяна Олексіївна

Щербакова Ольга Сергіївна

 

РАДНИКИ

Кіт Христина Ігорівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань гендерної політики  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 112 про здійснення ротації керівного складу Комітету НААУ з питань гендерної політики

Розпорядження 01.07.2024

Розпорядження № 112 про здійснення ротації керівного складу Комітету НААУ з питань гендерної політики

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 179 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань гендерної політики

Розпорядження 14.11.2023

Розпорядження № 179 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань гендерної політики

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 95 Про залучення до діяльності Комітету з питань гендерної політики радника

Розпорядження 25.07.2022

Розпорядження № 95 Про залучення до діяльності Комітету з питань гендерної політики радника

 

 
 

Виджет спільних актів: Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

Розпорядження 07.03.2019

Розпорядження №20 про створення Комітету з питань гендерної політики при НААУ

 

Акордеон: Комітет з кримінального права та процесу

Мета комітету:

Надати практичну, правову допомогу адвокатам під час здійснення ними захисту у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілого.

 

Задля реалізації поставленої мети, Комітет визначає наступні завдання:

- Своєчасне інформування адвокатів про нові тенденції у роботі судових та правоохоронних органів;

- Своєчасне інформування адвокатів про законодавчі ініціативи у кримінальному праві та процесі;

- Своєчасне інформування адвокатів про нормо творчість правоохоронних органів;

- Створення дискусійного майданчика для обговорення практичних аспектів діяльності адвоката у захисті Клієнтів у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілих;

- Збір та аналіз нагальних проблем адвокатів, що виникають в їх діяльності під час захисту у кримінальному провадженні та представництві інтересів потерпілих;

- Ініціювання перед компетентними органами вирішення питань, що ускладнюють або унеможливлюють здійснення адвокатами належного захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Ініціювання перед компетентними органами питань, направлених на удосконалення роботи адвоката під час захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Формування узагальнень практичної діяльності правоохоронних, судових органів та окремих адвокатів за напрямками кримінального права та процесу;

- Розробка законодавчих та нормативно-правових актів з питань кримінального права та процесу;

- Розробка методичних рекомендацій та практичних порад адвокатам під час здійснення ними захисту у кримінальному провадженні або представництві інтересів потерпілих;

- Надання допомоги ВША НААУ у визначенні тематичних напрямків підвищення кваліфікації адвокатів у галузі кримінального права та процесу;

- Надання допомоги НААУ у організації та проведенні круглих столів та форумів з тематики кримінального права та процесу;

- Участь у круглих столах та форумах, що проводяться судовими та правоохоронними органами, а також іншими організаціями на теми кримінального права та процесу.

 

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Моісєєва Анжеліка Анатоліївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бауман Юрій Тіберійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Горох Олексій Петрович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Гловюк Ірина Василівна,

Гончаров Михайло Сергійович,

Дзіковський Максим Романович,

Дьомін Денис Сергійович,

Карелов Костянтин Юрійович,

Коваль Богдан Вікторович,

Кравченко Антон Валерійович,

Кудрявцев Олександр Владиславович,

Легких Кирило Вікторович,

Мацко Володимир Володимирович,

Мірошник Олександр Миколайович,

Нерсесян Армен Сабірович

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань кримінального права та процесу  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №203 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань кримінального права та процесу

Розпорядження 18.12.2023

Розпорядження №203 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань кримінального права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 107 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з кримінального права та процесу

 
 
 

 

Акордеон: Комітет з цивільного права та процесу

Комітет з питань цивільного права та процесу  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 28 серпня 2019 року № 108.

Метою створення Комітету є: вдосконалення інститутів цивільного  права (зокрема, речового, зобов’язального та спадкового) та розширення досвіду адвокатів шляхом проведення навчальних заходів, фахових дискусій з практичних питань судового і позасудового захисту прав та інтересів учасників цивільних правовідносин.

 

Основними завданнями Комітету є:

- збір та узагальнення правозастосовної практики у галузях цивільного права і процесу (дайджести судової практики, консолідовані правові позиції Верховного Суду та рішення ЄСПЛ);

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері цивільного права, надання пропозицій щодо удосконалення національного цивільного та цивільно-процесуального законодавства;

- організація та проведення практикумів, семінарів, форумів, тренінгів та інших заходів НААУ;

- підготовка аналітичних і методичних матеріалів для адвокатів;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до їх компетенції.

 

При Комітеті діють окремі профільні секції:

1. Секція з речового права. 

2. Секція із зобов’язального права. 

3. Секція зі спадкового права (керівник – Мотилюк Олексій Вільямович). 

4. Секція з цивільного процесу.

5. Секція з питань захисту ділової репутації (керівник – Демченко Юрій Васильович).

 

Склад Ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Простибоженко Олег Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Демченко Юрій Васильович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шкварко Валерія Іванівна

 

Члени Ради Комітету

Березенська Юлія Олександрівна

Даниленко Платон Олександрович

Кучерявенко Вікторія Сергіївна

Ляшенко Анна Вадимівна

Мотилюк Марія Олексіївна

Мотилюк Олексій Вільямович

Присяжнюк Анастасія Валеріївна

Редька Дарина Олександрівна

Сандулєєва Вікторія Вікторівна

Телестакова Арменуі Абриківна

Цимбал Марина Олександрівна

Щеглов Дмитро Сергійович

Якімова Анастасія Петрівна

 

Радники

Кухарєв Олександр Євгенович

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 48 про внесення змін до складу Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

Розпорядження 12.03.2024

Розпорядження № 48 про внесення змін до складу Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №20 про включення до складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

Розпорядження 01.02.2024

Розпорядження №20 про включення до складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 212 про виключення зі складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

Розпорядження 28.12.2023

Розпорядження № 212 про виключення зі складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №195 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

Розпорядження 08.12.2023

Розпорядження №195 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань цивільного права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

Розпорядження 28.08.2019

Розпорядження № 108 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з цивільного права та процесу

Виджет спільних актів: Розпорядження № 94 про призначення керівника Секції зі спадкового права Комітету з цивільного права та процесу

Розпорядження 25.07.2022

Розпорядження № 94 про призначення керівника Секції зі спадкового права Комітету з цивільного права та процесу


 

 

 

Акордеон: Комітет НААУ з питань корпоративного права

Комітет НААУ з питань корпоративного права є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 197 від 15 грудня 2023 року.

Метою діяльності Комітету є участь у роботі з підготовки пропозицій щодо актів законодавства у сфері корпоративного права та корпоративного управління, відповідних підзаконних актів, а також – участь у формуванні правозастосовчої практики у вказаній сфері.

Завданнями Комітету є:

- надання пропозицій та зауважень суб’єктам законодавчої ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти;

- аналіз та узагальнення правозастосовчої практики в сфері корпоративного права, корпоративного управління;

- проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) щодо правових питань та проблематики корпоративного права.

 

 СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Орлик Марія Сергіївна

 

Члени Ради Комітету:

Дутчак Денис Володимирович

Поліщук Олександра Олександрівна

Саад Шаді Мухамед

Тарасова Надія Валентинівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 98 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань корпоративного права

Розпорядження 11.06.2024

Розпорядження № 98 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань корпоративного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 197 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань корпоративного права

Розпорядження 15.12.2023

Розпорядження № 197 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань корпоративного права

 

 

Акордеон: Комітет з ІТ-права

Комітет з питань ІТ-права НААУ є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України рішенням Ради адвокатів України № 43 від 30 березня 2018 року.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку ІТ-права, ІТ-технологій, ІТ-бізнесу та розширення спеціалізованих практик у сфері інформаційних технологій.

Завдання Комітету:

- розробляє пропозиції до проектів нормативно-правових актів у сфері ІТ;

- збирає, узагальнює й аналізує кращі практики правореалізації і правозастосування у сфері ІТ-права; 

- готує аналітичні та методичні матеріали для адвокатів у сфері ІТ-права; 

- бере участь в організації та/або проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ; 

- розробляє навчальні програми, спрямовані на підвищення кваліфікації адвокатів за спеціалізованою тематикою; 

- співпрацює з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток ІТ-права; 

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування, органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з питань, що належать до його компетенції; 

- співпрацює зі спеціалізованими юридичними клініками щодо сприяння наданню безоплатної правової допомоги у сфері ІТ і поширенню практичних знань з-поміж студентства; 

- готує пропозиції, які вносяться на розгляд Голови НААУ, РАУ.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дерлюк Олег Володимирович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кузніченко Сергій Олександрович

 

 

Члени Ради Комітету

Вакім Вадад Єліасівна

Василечко Наталія Володимирівна

Зеленко Дмитро Сергійович 

Лисий Олександр Олександрович

Лучковський Валентин Вікторович

Мохнюк Руслана Геннадіївна

Печенкін Ігор Віталійович

Струкова Віта Дмитрівна

Струкова Катерина Андріївна

Щербакова Ольга Сергіївна

Харебава Тетяна Борисівна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №189 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань ІТ-права

Розпорядження 22.11.2023

Розпорядження №189 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань ІТ-права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №44 про призначення Голови Комітету ІТ-права НААУ

Розпорядження 14.03.2023

Розпорядження №44 про призначення Голови Комітету ІТ-права НААУ

 

Виджет спільних актів: Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

Рішення 30.03.2018

Рішення №43 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з ІТ-права

 

 
 
 

 

Акордеон: Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Комітет з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до Рішення РАУ № 52 від 12 квітня 2019 року.

Метою створення Комітету є вивчення практики впровадження методів кібербезпеки та захисту інформації, що використовуються адвокатами при наданні правової допомоги (забезпечення кібербезпеки адвокатської діяльності).

Завдання Комітету:

- підвищення кваліфікації адвокатів щодо питань кібербезпеки їх професійної діяльності: використання інформаційних технологій, телекомунікаційних систем, систем електронного судочинства та обміну документами між учасниками судового процесу;

- організація та проведення семінарів, круглих столів щодо сучасних методик дослідження, захисту та збереження цифрової інформації й криміналістики;

- аналіз питань, пов'язаних з використанням адвокатами цифрових технологій у своїй професійній діяльності;

- узагальнення інформації щодо збору електронних доказів;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток ІТ-права;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та з юридичними і фізичними особами, спеціалізованими юридичними установами, організаціями щодо підготовки пропозицій з питань кібербезпеки та захисту адвокатської діяльності.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сорока Максим Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Рабко Тетяна Олексіївна

 

Члени РАДИ Комітету

Головіна Ольга Олегівна

Литвинчук Олександр Іванович

Панченко Олександр Георгійович

Радтке Олена Дмитрівна

Сидоренко Сергій Олексійович

Сімейко Артур Миколайович

Тітов Олег Михайлович

Худяков Анатолій Геннадійович

Швець Наталія Олександрівна

 

Експерти Комітету

Денисенко Сергій Михайлович

ЗВІТ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 184 про призначення заступника голови Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 21.11.2023

Розпорядження № 184 про призначення заступника голови Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 177 про затвердження складу Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 13.11.2023

Розпорядження № 177 про затвердження складу Комітету НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №77 про внесення змін до складу Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 12.05.2023

Розпорядження №77 про внесення змін до складу Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Розпорядження 06.05.2019

Розпорядження № 45 про призначення Голови та Заступника Голови Комітету при НААУ з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

Виджет спільних актів: Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

Рішення 12.04.2019

Рішення №52 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань електронного судочинства та кібербезпеки адвокатської діяльності

 

 
 
 

 

Акордеон: Комітет інтелектуальної власності

Комітет з питань інтелектуальної власності,  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 3 вересня 2020 року № 110.

Метою створення Комітету є: сприяння розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності та підтримки у задоволенні професійних потреб адвокатів, у сфері інтелектуальної власності.

Для досягнення своєї мети Комітет виконує такі основні завдання:

- виявляє актуальні проблеми сфери інтелектуальної власності та сприяє їх вирішенню;

- розробляє пропозиції та зауваження до чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності;

- бере участь в організації семінарів, круглих столів, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- налагоджує міжнародну співпрацю з міжнародними професійними організаціями у сфері інтелектуальної власності;

- співпрацює закладами вищої освіти з метою спільної участі в наукових, дослідницьких, грантових програмах і проектах, спрямованих на розвиток системи правового захисту інтелектуальної власності;

- співпрацює з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв'язання суспільно важливих питань, пов’язаних з охороною інтелектуальної власності.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Барбашин Сергій Дмитрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кочерга Дмитро Олександрович

 

Члени ради комітету

Білицький Пилип Вікторович

Городецька Ірина Олегівна

Коваль Марія Сергіївна

Ліфер Тетяна Миколаївна

Прохорова Ганна Олегівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань інтелектуальної власності  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №193 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету з інтелектуальної власності Потоцького Миколу Юрійовича

Розпорядження 08.12.2022

Розпорядження №193 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету з інтелектуальної власності Потоцького Миколу Юрійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 136 про затвердження складу Ради Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 136 про затвердження складу Ради Комітету з інтелектуальної власності

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №120 про призначення Заступника Голови Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 20.09.2019

Розпорядження №120 про призначення Заступника Голови Комітету з інтелектуальної власності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

Розпорядження 03.09.2019

Розпорядження № 110 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з інтелектуальної власності

 

Акордеон: Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів

Комітет з питань захисту бізнесу та інвесторів, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ від 20 вересня 2019 року № 123.

Мета створення Комітету

Основною метою діяльності Комітету є об'єднання адвокатів та обмін досвідом у сфері надання правової допомоги бізнесу та інвесторам, взаємодія з представниками державних та правоохоронних органів у питаннях щодо порушення законних прав та інтересів суб'єктів господарювання, формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем, сприяння підвищенню правової культури представників бізнесу та інвесторів.

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Хільченко Сергій Станіславович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лисенко Сергій Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Іщенко Євген Миколайович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кузнецов Кирило Сергійович

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Антонець Ірина Валеріївна

Духонченко Микола Сергійович

Зінченко Олександр Васильович

Коваленко Олександр Іванович

Луценко Дмитро Сергійович

Нагорнюк Денис Вікторович

Рожков Юрій Олександрович

Фещенко Ігор Станіславович

Шабельніков Андрій Вікторович

Шох Кристина Антонівна

Шуліка Юрій Іванович

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань захисту бізнесу та інвесторів  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 60 про затвердження Ради Комітету НААУ з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 08.04.2024

Розпорядження № 60 про затвердження Ради Комітету НААУ з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 158 про внесення змін до складу Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 02.11.2023

Розпорядження № 158 про внесення змін до складу Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 33 про затвердження Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 01.03.2023

Розпорядження № 33 про затвердження Ради Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 30 про внесення змін до складу Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 10.02.2022

Розпорядження № 30 про внесення змін до складу Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 56 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження № 56 про призначення Заступника Голови Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 123 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

Розпорядження 20.09.2019

Розпорядження № 123 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань захисту бізнесу та інвесторів

 
 

 

 

 

Акордеон: Комітет з питань банкрутства

Комітет з питань банкрутства є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 130 від 26 вересня 2019 року.

 

Загальною метою створення такого Комітету є об’єднання адвокатів, їх співпраця та обмін досвідом у сфері банкрутства, визначення пріоритетних напрямків практики банкрутства та формування експертної позиції у вирішенні практичних проблем у даній сфері. На базі Комітету з питань банкрутства, адвокати України зможуть обмінюватись інформацією щодо професійної діяльності та практичного досвіду в сфері відновлення платоспроможності та банкрутства.

Комітет НААУ з питань банкрутства при Національній Асоціації Адвокатів України буде сприяти, в першу чергу, підвищенню кваліфікації адвокатів України, які спеціалізуються на процедурах банкрутства, та участі адвокатської спільноти у формуванні практики застосування Кодексу України з процедур банкрутства. Крім цього, за підтримки Комітету будуть організовуватися та проводитися публічні заходи у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства за участю визнаних фахівців та усієї адвокатської спільноти.

 

Завдання комітету:

-              взаємодія та співпраця з представниками судової влади, налагодження діалогу між усіма іншими гілками влади, а також з міжнародними інституціями з метою покращення рівня захисту прав боржників, кредиторів та арбітражних керуючих;

-              започаткування інституту банкрутства фізичних осіб та визначення напрямку його розвитку;

-              об’єднання на базі комітету спеціалістів та лідерів національного ринку надання правової допомоги під час процедур банкрутства;

-              розробка та поширення аналітичної інформації та методичних матеріалів для адвокатів у даній сфері;

-              участь в організації та проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної Асоціації Адвокатів України;

-              підвищення кваліфікації адвокатів за напрямом роботи Комітету;

-              взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до компетенції Комітету;

-              встановлення та розвиток співпраці з міжнародними організаціями у даній сфері права.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Донченко Олександр Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сидорович Руслан Михайлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лукашук Любов Сергіївна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Григоренко Юрій Сергійович

Члени Комітету

Бондарчук Олександр Петрович

Грабован Сергій Валентинович

Гольчановський Григорій Сергійович

Гонта Оксана Анатоліївна

Гуртовий Володимир Вікторович

Давидюк Михайло Миколайович

Данілов Артем Іванович

Дворська Ірина Олександрівна

Дерлюк Василь Дмитрович

Дерябкін Олександр Едуардович

Іваненко Євген Володимирович

Колмикова Тетяна Олександрівна

Лихопьок Денис Павлович

Лінкевич Олег Миколайович

Палкін Андрій Юрійович

Паніотов Олег Костянтинович

Смолов Костянтин Вікторович

Спектор Андрій Станіславович

Струць Микола Петрович

Тищенко Наталія Петрівна

Ткаченко Денис Володимирович

Холод Іван Павлович

Чепелюк Олександр Олександрович

Чорний Іван Васильович

Чорній Мар'ян Володимирович

 

ЗВІТ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань банкрутства  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 130 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 130 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №151 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 16.10.2019

Розпорядження №151 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 21.10.2019

Розпорядження № 152 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №164 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження №164 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 160 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 29.10.2019

Розпорядження № 160 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 176 Про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 07.11.2019

Розпорядження № 176 Про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 194 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження № 194 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 205 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 03.12.2019

Розпорядження № 205 про включення до складу Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 211 про включення до складу Комітету з питань банкрутства Дерлюка В.Д.

Розпорядження 04.12.2019

Розпорядження № 211 про включення до складу Комітету з питань банкрутства Дерлюка В.Д.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 217 про призначення Заступника Голови Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 10.12.2019

Розпорядження № 217 про призначення Заступника Голови Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження № 218 про призначення Секретаря Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 10.12.2019

Розпорядження № 218 про призначення Секретаря Комітету з питань банкрутства

Виджет спільних актів: Розпорядження №110 Про здійснення ротації керівного складу Комітету з питань банкрутства

Розпорядження 09.07.2020

Розпорядження №110 Про здійснення ротації керівного складу Комітету з питань банкрутства

 

Акордеон: Комітет з питань митного та податкового права

Комітет з питань митного та податкового права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України № 51 від 12.04.2019.

Основною метою діяльності Комітету є забезпечення захисту податкових прав та інтересів адвокатів забезпечення єдності правозастосування митного та податкового законодавства, обмін досвідом, запровадження єдиних принципів правозастосування митного та податкового законодавства.

Завдання Комітету:
- розроблення та/або аналіз проектів нормативно-правових актів у сфері митного та податкового права, доповнень до чинних нормативно-правових актів, які спрямовані на покращення захисту прав суб’єктів митних і податкових правовідносин;
- взаємодія з органами законодавчої, виконавчої та судової влади у питаннях захисту митних і податкових прав адвокатів та їх клієнтів;
- проведення заходів щодо застосування  митного та податкового законодавства;
- забезпечення нагляду за однорідністю практики застосування митних і податкових нормативно-правових актів;
- аналіз актуальних питань щодо правовідносин платників податків з податковими органами;
- розроблення методичних та аналітичних матеріалів для адвокатів, які практикують у галузі митного та податкового права;
- міжнародне співробітництво у сфері податкового та митного права.
 

Склад Ради комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Воронін Яків Геннадійович

 

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Юровський Дмитро Борисович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Леус Ганна Олексіївна

 

Члени Ради Комітету

Бубліченко Вікторія Вікторівна

Нараєвська Ірина Леонтіївна

Педак Сергій Володимирович

Савош Едуард Ігорович

Ткаченко Артем Васильович

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань митного та податкового права  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 159 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 02.11.2023

Розпорядження № 159 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 176 про внесення змін до складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 17.11.2021

Розпорядження № 176 про внесення змін до складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 148 про затвердження складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 07.09.2021

Розпорядження № 148 про затвердження складу Ради Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Виджет спільних актів: Розпорядження №108 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права

Розпорядження 06.07.2020

Розпорядження №108 про призначення Заступника Голови Комітету з питань митного та податкового права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №195 про призначення Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

Розпорядження 25.11.2019

Розпорядження №195 про призначення Голови Комітету з питань митного та податкового права НААУ

 

Виджет спільних актів: Рішення № 51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань митного та податкового права

Рішення 12.04.2019

Рішення № 51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань митного та податкового права

 

 

Акордеон: Комітет з питань інформаційної політики

Комітет НААУ з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року.

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шевчук Олексій Анатолійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Радзієвський Юрій Євгенійович

 Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бузанов Дмитро Вікторович

Члени Ради Комітету

Куц Ярослав Олександрович

Сердюк Віталій Анатолійович
Черних Олександр Сергійович
Ємельянов Володимир Романович

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань інформаційної політики та взаємодії із засобам масової інформації  за 2023 рік

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження №194 про про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації

Розпорядження 29.11.2023

Розпорядження №194 про про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 168 про призначення Голови Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Шевчука Олексія Анатолійовича

Розпорядження 03.11.2023

Розпорядження № 168 про призначення Голови Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та взаємодії із засобами масової інформації Шевчука Олексія Анатолійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 167 про зміну назви Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

Розпорядження 03.11.2023

Розпорядження № 167 про зміну назви Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 165 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету НААУ з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Циганкова Андрія Ігоровича та виключення його зі складу Ради Комітету

Розпорядження 03.11.2023

Розпорядження № 165 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету НААУ з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Циганкова Андрія Ігоровича та виключення його зі складу Ради Комітету

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 19 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

Розпорядження 13.02.2023

Розпорядження № 19 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 7 про внесення змін до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

Розпорядження 23.01.2023

Розпорядження № 7 про внесення змін до складу Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №200 про призначення Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки, що діє в складі НААУ

Розпорядження 26.12.2022

Розпорядження №200 про призначення Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки, що діє в складі НААУ


 

Виджет спільних актів: Розпорядження №198 про увільнення від виконання обов'язків Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Кушніра Богдана Сергійовича

Розпорядження 26.12.2022

Розпорядження №198 про увільнення від виконання обов'язків Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки Кушніра Богдана Сергійовича

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 102 про затвердження складу Ради Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

Розпорядження 03.08.2022

Розпорядження № 102 про затвердження складу Ради Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 98 про призначення Голови та заступників Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

Розпорядження 02.08.2022

Розпорядження № 98 про призначення Голови та заступників Голови Комітету з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки

 

Виджет спільних актів: РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

Рішення 05.08.2017

РІШЕННЯ № 178 Про внесення та затвердження змін до рішення Ради адвокатів України № 138 від 26 травня 2017 року

 

Виджет спільних актів: Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

Рішення 26.05.2017

Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інформації політики

 

 

Акордеон: Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Комітет з питань військового права створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 175, з метою координації дій адвокатів із надання кваліфікованої юридичної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям, а також організації та консолідації адвокатської спільноти для захисту прав та законних інтересів таких осіб.

 

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Івашкова Надія Євгенівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Фещик Наталія Миколаївна


 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Костін Ілля Павлович

Рокицький Владислав Аркадійович

Сиченко Максим Олексійович

Фещик Наталія Миколаївна

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №175 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Розпорядження

Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Розпорядження

Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Виджет спільних актів: Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Рішення

Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Положення

Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Розпорядження

Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Виджет спільних актів: Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 100 «Про призначення заступниками Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвокатів Фещик Наталії Миколаївни та Івашкової Надії Євгеніївни»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

Розпорядження 22.11.2017

Розпорядження № 101 «Про включення до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та переселенцям адвоката Кадієвського Олександра Сергійовича»

Виджет спільних актів: Розпорядження № 215 про виключення зі складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження 06.12.2019

Розпорядження № 215 про виключення зі складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

 

Акордеон: Комітет з питань безоплатної правової допомоги

Комітет НААУ з питань безоплатної правничої допомоги  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року № 74.

 

Метою створення Комітету є моніторинг функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, проведення аналізу та узагальнення інформації з питань надання безоплатної правової допомоги, розробка змін до законодавства України про безоплатну правову допомогу та пов’язаних з ним актів, налагодження відносин у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;

- збирає, узагальнює і аналізує інформацію з питань надання безоплатної правової допомоги;

- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань надання безоплатної правової допомоги;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

  

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зосименко Ганна Романівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дем‘янова Олена Вікторівна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ 

Ангелін Іван Ігорович

Антипенко Михайло Михайлович

Байдик Олександр Анатолійович

Бурчак Леся Іванівна

Вознюк Олександр Григорович

Загорняк Наталія Борисівна

Коваленко Євгенія Вікторівна

Мамчик Дмитро Олегович

Павленко Олег В‘ячеславович

Питомець Артем Валерійович

Попович Павло Борисович

Самбір Ольга Євгенівна

Самарець Аліна Миколаївна

Юнчик Ольга Михайлівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань безоплатної правничої допомоги  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 200 про зміну назви Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань безоплатної правової допомоги

Розпорядження 15.12.2023

Розпорядження № 200 про зміну назви Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань безоплатної правової допомоги

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №93 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Розпорядження 12.06.2023

Розпорядження №93 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 166 від про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Розпорядження 09.11.2022

Розпорядження № 166 від про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

 

Виджет спільних актів: Рішення № 105 від 05-06 вересня 2022 року про призначення Каденко О.О. Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Рішення

Рішення № 105 від 05-06 вересня 2022 року про призначення Каденко О.О. Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 128 про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

Розпорядження 18.08.2021

Розпорядження № 128 про затвердження складу Ради Комітету з питань безоплатної правової допомоги НААУ

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №74 від 04 липня

Нормативні документи

 

Акордеон: Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності

Комітет з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 102. Комітет є постійно діючим колегіальним дорадчим органом.

Метою створення Комітету є надання інформаційно-методологічну допомогу адвокатам з метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності експертного забезпечення. Основні напрямки роботи – підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) адвокатам при призначенні судових експертиз та експертних досліджень з метою захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб та держави, підготовка та надання рекомендацій з метою проведення аналізу висновків експертиз та експертних досліджень для визначення їх найефективнішого застосування у професійній діяльності адвоката, підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) та ін.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Федчишина Віоллета Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Григоренко Юрій Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Репешко Павло Іванович

Члени ради Комітету:

Гранатюк Олег Вікторович 

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №102 від 25 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження № 163 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності

Розпорядження 02.11.2023

Розпорядження № 163 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження № 174 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності

Розпорядження 09.11.2023

Розпорядження № 174 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань експертного забезпечення адвокатської діяльності


 

Акордеон: Комітет з питань медіації

Комітет з питань альтернативного врегулювання спорів, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним за наслідками реформування Комітету з питань медіації відповідно розпорядження Голови НААУ, РАУ № 6 від 27.01.2021 року.

 

Метою створення Комітету є:

- об’єднання зусиль адвокатської спільноти щодо розвитку в Україні серед  адвокатів використання усіх видів альтернативного врегулювання спорів  (далі – АВС) та активного залучення адвокатів до застосування  альтернативних видів врегулювання спорів;

- сприяння досудовому та позасудовому порядку врегулювання спорів між  клієнтом та іншими особами, враховуючи, що арбітраж, медіація та  переговори є різновидами альтернативних способів врегулювання спорів.

 

Завдання Комітету

- участь у розробці проектів нормативно-правових актів у сфері АВС,  пропозицій до них і чинного законодавства з метою удосконалення  чинного регулювання даної сфери та заповнення прогалин у ньому;

- запровадження в Україні професійної спільноти адвокатів, які будуть  спеціалізуватися чи мати додаткову кваліфікацію у сфері АВС;

- збір та узагальнення судової практики, пов’язаної із механізмами АВС;

- організація та проведення спільних заходів із судовою владою щодо обговорення судової практики у справах, пов’язаних із арбітражем;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів у сфері  АВС;

- організація та проведення семінарів, конференцій, тренінгів та інших  заходів НААУ, зокрема, із залученням адвокатів зарубіжних країн, які  спеціалізуються у сфері АВС;

- забезпечення отримання адвокатами спеціальних теоретичних знань і  набуття практичних навиків у сфері АВС іншими способами;

- розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації  адвокатів у сфері АВС;

- налагодження співпраці, в тому числі міжнародної, з арбітражними  інституціями та центрами медіації;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної  участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах,  спрямованих на розвиток АВС в Україні;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами,  міжнародними інституціями та юридичними та фізичними особами з  метою розвитку АВС в Україні;

- висвітлення актуальних питань у сфері АВС у засобах масової інформації.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Перепелинська Олена Сергіївна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Друг Олександр Миколайович

Клян Анастасія Федорівна

Погоріла Софія Олександрівна

Поліщук Вікторія Віталіївна

Романадзе Луіза Джумберовна

Сажко Анна Петрівна

Трибой Олег Вячеславович

Хріпкова Кристина Олександрівна

 

РАДНИКИ КОМІТЕТУ

Вовнюк Віктор Іванович 

 

ЕКСПЕРТИ КОМІТЕТУ

Саєнко Марина Ігорівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 205 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів

Розпорядження 26.12.2022

Розпорядження № 205 про затвердження нового складу Ради Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 6 про реформування Комітету з питань медіації шляхом перейменування на Комітет з питань альтернативного врегулювання спорів

Розпорядження 27.01.2021

Розпорядження № 6 про реформування Комітету з питань медіації шляхом перейменування на Комітет з питань альтернативного врегулювання спорів

Виджет спільних актів: Розпорядження № 21 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Розпорядження 15.03.2016

Розпорядження № 21 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Акордеон: Комітет з підвищення професійної кваліфікації

Комітет з питань підвищення професійної кваліфікації, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України від 01 червня 2018 року № 69.

Метою створення Комітету є виявлення, аналіз та врахування потреб адвокатів (помічників адвокатів, стажистів) при реалізації законодавчо визначеного обов’язку підвищення їх професійного рівня, а також надання пропозицій у формуванні політики з підвищення кваліфікації, напрямів її реалізації тощо.

Завдання Комітету:

- розроблення механізмів забезпечення реалізації Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- моніторинг та узагальнення практики застосування Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- розроблення пропозиції щодо удосконалення Порядку підвищення кваліфікації адвокатів;

- організація заходів підвищення кваліфікації адвокатів залежно від потреб адвокатів за тематикою та у різних форматах;

- координація діяльності Комітету з радами адвокатів регіонів,  кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями регіонів, Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, Вищою школою адвокатури НААУ, комітетами НААУ та іншими органами адвокатського самоврядування, установами та організаціями, що мають право проводити заходи підвищення кваліфікації адвокатів;

- розроблення навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів;

- залучення експертів НААУ до проведення заходів підвищення кваліфікації адвокатів, перевірка відповідність експерта та проведеного ним заходу вимогам, що встановлюються Порядком підвищення кваліфікації адвокатів України;

- здійснення моніторингу проходження підвищення кваліфікації адвокатами України;

- налагодження міжнародної співпраці з інституціями у професійних самоврядних органах адвокатури;

- залучення міжнародних організацій та міжнародних експертів до діяльності Комітету.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сібільова Олена Вікторівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Секретар Комітету

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Біленко Олексій Валерійович

Гупало Катерина Петрівна

Жмайло Наталя Василівна

Замедянська Наталія Михайлівна

Овсяннік Максим Володимирович

Помазановська Олена Вікторівна

Семененко Людмила Михайлівна

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань підвищення професійної кваліфікації  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 147 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань підвищення професійної кваліфікації

Розпорядження 28.09.2023

Розпорядження № 147 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань підвищення професійної кваліфікації

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 210 про затвердження нового складу Ради Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Розпорядження 30.12.2022

Розпорядження № 210 про затвердження нового складу Ради Комітету з підвищення професійної кваліфікації

 

Виджет спільних актів: Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Рішення 01.06.2018

Рішення №69 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з підвищення професійної кваліфікації

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

Розпорядження 10.09.2018

Розпорядження № 97 про призначення адвоката Сібільової Олени Вікторівни Головою Комітету НААУ з підвищення професійної кваліфікації

 

 
 
 

Акордеон: Комітет з питань юридичної освіти

Комітет з питань юридичної освіти та науки, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним за наслідками реформування Комітету з питань юридичної освіти відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ  від 31 березня 2021 року № 61. 

 

Мета створення Комітету: підвищення якості правової допомоги в Україні шляхом розвитку української юридичної освіти та науки у відповідності до загальноприйнятих міжнародних стандартів.

 

Завдання Комітету:

- сприяння підвищенню рівня професійної підготовки майбутніх адвокатів на етапі здобуття вищої юридичної освіти;

- участь в удосконаленні стандартів правничої освіти та акредитації правничих шкіл, а також у підготовці методик, методичних рекомендацій і навчальних програм профільних закладів освіти, факультетів і відділень;

- забезпечення активного впливу НААУ на процеси реформування юридичної освіти та науки в Україні та співпраця з усіма заінтересованими учасниками, зокрема участь у розробці, експертному та громадському обговоренні проектів законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також документів програмного характеру;

- багатопрофільна співпраця із закладами вищої освіти та науковими установами, зокрема створення та впровадження спільних програм для майбутніх і молодих адвокатів, розробка спільних проектів з метою якісного наукового супроводу адвокатської діяльності;

- сприяння проходженню адвокатської практики студентами-правниками та допомога в створенні та роботі студентських юридичних клінік;

- заохочення та підтримка відкриття спеціалізацій та впровадження курсів, присвячених поглибленому вивченню адвокатської професії, а також проведення наукових досліджень у сфері адвокатської діяльності;

- активізація участі адвокатів у викладацькому та науковому житті, зокрема сприяння участі в наукових конференціях, здійсненні наукових публікацій тощо;

- впровадження концепції академічної доброчесності в усі аспекти та на всіх етапах здобуття юридичної освіти;

- вивчення іноземного досвіду та міжнародних стандартів підготовки правників;

- сприяння популяризації адвокатської професії серед студентів-правників, проведення з цією метою профорієнтаційних і мотиваційних зустрічей;

- інформування фахівців і громадськості про нові тенденції, проблеми розвитку та новини в сфері юридичної освіти та науки в Україні;

- проведення наукових заходів, в тому числі із залученням правників-науковців та практиків, задля популяризації юридичної науки серед представників адвокатури та громадськості.

Склад ради комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Аркуша Лариса Ігорівна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Волошина Владлена Костянтинівна

Завтур Віктор Андрійович

Свида Олексій Георгійович

Славицька Антоніна Керимівна

Торбас Олександр Олександрович

Цехан Дмитро Миколайович 

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань юридичної освіти та науки  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 180 про затвердження складу Ради Комітету з питань юридичної освіти та науки

Розпорядження 21.11.2023

Розпорядження № 180 про затвердження складу Ради Комітету з питань юридичної освіти та науки

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 61 про реформування Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 31.03.2021

Розпорядження № 61 про реформування Комітету з питань юридичної освіти

Виджет спільних актів: Розпорядження 179 про призначення Голови Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 03.11.2020

Розпорядження 179 про призначення Голови Комітету з питань юридичної освіти

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

Розпорядження 05.08.2019

Розпорядження №91 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань юридичної освіти

 

Акордеон: Комітет аграрного та земельного права

Комітет з питань аграрного, земельного та довкілевого права є постійно діючим дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ № 132 від 26 вересня 2019 року.

 

Актуальність: об’єднати фахівців сфери аграрного, земельного та довкілевого права заради забезпечення гарантій захисту прав і інтересів громадян та організацій, вдосконалення правозастосування і формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних проблем аграрного, земельного та довкілевого права.

Мета Комітету: сприяння розвитку аграрного, земельного та довкілевого права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів аграрного, земельного та довкілевого  права, обмін інформацією між колегами щодо застосування законодавства, створення стратегій судового і позасудового захисту прав та інтересів учасників аграрних, земельних та довкілевих правовідносин.

Завдання Комітету:

- вивчення, аналіз та узагальнення аграрного, земельного та довкілевого права та його застосування;

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань законотворчості або вирішення нагальних питань правозастосування;

- поширення правових знань серед колег і широкого кола громадян з метою популяризації правових знань у галузі аграрних, земельних та довкілевих правовідносин;

- підготовлення пропозицій щодо вдосконалення аграрного, земельного та довкілевого законодавства, робота над законопроєктами, участь у відповідних робочих групах;

- організація та проведення семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів та інших заходів ВША НААУ і НААУ за тематикою аграрного, земельного та довкілевого права;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері аграрного, земельного та довкілевого права;

- налагодження міжнародної співпраці з професійними установами, предметом діяльності яких є аграрне, земельне та довкілеве право;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проєктах, спрямованих на розвиток аграрного, земельного та довкілевого права;

- взаємодія з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань аграрного,  земельного та довкілевого права;

- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями та юридичними і фізичними особами з метою розвитку аграрного, земельного та довкілевого права.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кобилянський Віктор Ананійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Навроцький Дмитро Миколайович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шутяк Софія Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Янушевський Олексій Миколайович

 

Члени Ради комітету

Баландіна Світлана Олександрівна

Білоголовий Ян Олегович

Варєнікова Вікторія Юріївна

Жадобін Віталій Ігорович

Жогальська Інна Федорівна

Мельницька Ганна Володимирівна

Посполітак Володимир Володимирович

Рошканюк Вадим Михайлович

Сутковий Андрій Миколайович

Федун Анна Дмитрівна

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 61 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права

Розпорядження 08.04.2024

Розпорядження № 61 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань аграрного, земельного та довкілевого права

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 54 про здійснення ротації керівного складу Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права

Розпорядження 03.04.2023

Розпорядження № 54 про здійснення ротації керівного складу Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 30 про призначення Голови Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права

Розпорядження 23.02.2023

Розпорядження № 30 про призначення Голови Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 12 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права Поліводського Олександра Анатолійовича

Розпорядження 06.02.2023

Розпорядження № 12 про увільнення від виконання обов’язків Голови Комітету з аграрного, земельного та довкілевого права Поліводського Олександра Анатолійовича

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 170 про зміну назви Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 28.10.2020

Розпорядження № 170 про зміну назви Комітету з аграрного та земельного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 132 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з аграрного та земельного права

Розпорядження 26.09.2019

Розпорядження № 132 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з аграрного та земельного права

 

Акордеон: Комітет з енергетичного права

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Трохимець Олександр Петрович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Власюк Владислав Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лобанова Світлана Андріївна

 

Члени ради Комітету

Вовк Світлана Степанівна

Кравчико Сергій Миколайович

Мельник Олександр Вячеславович

Тарасюк Тетяна Миколаївна

Толчініна-Бурунська Юлія Юріївна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №23 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань енергетичного права

Розпорядження 06.02.2024

Розпорядження №23 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань енергетичного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №205 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань енергетичного права

Розпорядження 18.12.2023

Розпорядження №205 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань енергетичного права

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 162 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з енергетичного права

Розпорядження 24.09.2020

Розпорядження 162 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з енергетичного права

 

Акордеон: Комітет з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Комітет з питань інвестиційної діяльності та приватизації є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 186 від 24 листопада 2020 року.

 

Мета Комітету - сприяння розвитку інвестиційного та приватизаційного права, удосконалення професійних знань й практичних навичок адвокатів у питаннях професійного правового супроводження здійснення інвестиційної діяльності та приватизації.

 

Завдання Комітету:

- створення дискусійного майданчика для фахового обговорення проблемних аспектів правотворчості та правозастосування в сфері інвестиційної діяльності і приватизації (як державної, так і комунальної власності);

- обмін досвідом та актуальними тенденціями правозастосування між адвокатами та учасниками інвестиційних та приватизаційних правовідносин;

- удосконалення професійних знань й практичних навичок адвокатів у питаннях професійного правового супроводження здійснення інвестиційної діяльності та приватизації;

- систематичне висвітлення та аналіз поточних змін у законодавстві та правозастосовній практиці з напрямків діяльності Комітету;

- підготовка пропозиції та зауважень до законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів у напрямках діяльності Комітету;

- дослідження стану розвитку інвестиційних та приватизаційних правовідносин, практики правозастосування та підготовка на їх основі методичних рекомендацій для адвокатів;

- взаємодія з ВША з питань підвищення кваліфікації адвокатів у напрямках діяльності Комітету.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Шабельніков Андрій Вікторович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Жадобін Віталій Ігорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вдовичен Олег Олександрович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Васюк Микола Миколайович

Карнаков Олексій Володимирович

Коструба Анатолій Володимирович

Лялевич Олександр Віталійович

Мазур Віталій Васильович

Фадєєва Тетяна Юріївна

Широкоряд Ярослав Романович

Шульгін Андрій Артурович

Шурубура Євген Сергійович

Юсубов Едуард Сергійович

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №69 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Розпорядження 19.04.2024

Розпорядження №69 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 7 про призначення Голови Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Розпорядження 17.01.2024

Розпорядження № 7 про призначення Голови Комітету НААУ з питань інвестиційної діяльності та приватизації

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 186 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

Розпорядження 24.11.2020

Розпорядження 186 Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань інвестиційної діяльності та приватизації

 

Акордеон: Комітет з будівельного права

Комітет з питань будівельного права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 12 листопада 2019 року № 181.

 

Мета Комітету – налагодження взаємодії між адвокатською спільнотою та державними органами задля вироблення єдиних підходів і позицій з теоретичних та практичних питань у сфері будівельного права, які сприятимуть створенню умов і механізмів для забезпечення прав та інтересів всіх учасників будівельної діяльності.

 

Завдання Комітету:

- сприяння розвитку пріоритетних напрямів будівельного права;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері  будівельного права та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

- вивчення й аналіз законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Радою адвокатів України щодо вдосконалення  національного законодавства з урахуванням світового досвіду в галузі будівництва;

- створення та участь у дослідницьких проектах у сфері будівельного права з метою вдосконалення будівельного законодавства надалі;

- проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері будівельного права (форумів, круглих столів тощо з актуальних питань будівельного права);

 - надання фахової професійної правничої допомоги у галузі будівельного права;

- здійснення іншої діяльності, спрямованої на розвиток адвокатури в Україні.

 

Склад Ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поваляєв Олег Борисович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Курчин Олег Геннадійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Андрєєв Ігор Петрович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Батюсь Тетяна Василівна

Гарник Олег Андрійович

Гніздовська Надія Миколаївна

Колот Роман Володимирович

Паєнок Ана Олександрівна

Поваляєв Павло Олегович

Рибкіна Марина Олександрівна

Файнгольд Ірена Давидівна

Яремова Інна Вікторівна

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №142 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань будівельного права

Розпорядження 22.09.2023

Розпорядження №142 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань будівельного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 37 про внесення змін до складу Ради Комітету з будівельного права

Розпорядження 02.03.2023

Розпорядження № 37 про внесення змін до складу Ради Комітету з будівельного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 204 про затвердження нового складу Ради Комітету з будівельного права

Розпорядження 26.12.2022

Розпорядження № 204 про затвердження нового складу Ради Комітету з будівельного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 181 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з будівельного права

Розпорядження 12.11.2019

Розпорядження № 181 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з будівельного права

 

Акордеон: Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством

Комітет з питань взаємодії з громадянським суспільством, є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України № 83 від 27 червня 2019 року.

Метою діяльності Комітету є покращення співпраці НААУ, неурядових організацій, соціально відповідального бізнесу та донорської спільноти, утвердження авторитету адвокатури на загальнонаціональному та місцевому рівнях.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Місяць Віталій Петрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Місяць Андрій Петрович

 

ЧЛЕНИ  РАДИ КОМІТЕТУ

Виноградов Володимир Володимирович

Едієв Тухан Аліханович

Єлов Віталій Андрійович

Ільчишен Максим Вікторович

Лепетюк Олег Леонідович

Слободянюк Руслана Миколаївна

Поперецький Олег Володимирович

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань взаємодії з громадським суспільством  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №188 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань взаємодії з громадським суспільством

Розпорядження 22.11.2023

Розпорядження №188 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань взаємодії з громадським суспільством

Виджет спільних актів: Розпорядження № 223 про призначення Заступника Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Розпорядження 18.12.2019

Розпорядження № 223 про призначення Заступника Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Виджет спільних актів: Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Розпорядження 12.07.2019

Розпорядження № 82 про призначення Голови Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

 

Виджет спільних актів: Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

Рішення 27.06.2019

Рішення № 83 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань взаємодії з громадянським суспільством

 
 

 

Акордеон: Комітет з транспортного права

Комітет з питань транспортного права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №36 від 12 лютого 2020 року.

Метою створення Комітету є: сприяння розвитку транспортного права відповідно до Національної транспортної стратегії України, підготовка аналітико-теоретичної бази та стратегічного планування, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів транспортної галузі.

Завдання Комітету:

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, що регулює транспортні правовідносини, приведення його у відповідність до міжнародного права;

- аналіз законопроектів, пов’язаних зі сферою транспортного права, участь у робочих групах;

- вивчення, аналіз та узагальнення міжнародного та національного транспортного права, його застосування в Україні і за її межами;

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань законотворчості;

- вивчення іноземного досвіду роботи адвокатів у сфері міжнародного транспортного права;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток міжнародного транспортного права;

- взаємодія з органами влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями з метою розвитку транспортного права;

- участь в громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів, що зачіпають транспортну галузь прямо чи опосередковано.

СКЛАД Ради КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лук'яненко Андрій Олександрович

Члени Ради комітету

Глушпенко Віталій Олександрович

Ігнатьо Богдан Ярославович

Корсун Юрій Юрійович

Козирєв Сергій Сергійович

Прохоров Юрій Геннадійович

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 133 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань транспортного права

Розпорядження 15.09.2023

Розпорядження № 133 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань транспортного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 36 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з транспортного права

Розпорядження 12.02.2020

Розпорядження № 36 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з транспортного права

 

 

Акордеон: Комітет з медіа та рекламного права

Комітет з питань медіа та рекламного права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ № 49 від 14 квітня 2020 року.

Метою діяльності Комітету є об’єднання зусиль адвокатської спільноти для активної участі в процесах законотворення, втілення у сучасну судову практику європейських стандартів у сфері свободи слова, обміну досвідом і напрацювання кращих практик взаємодії з журналістами та ЗМІ, а також розвитку рекламного права.

Основними завданнями Комітету є:

 -  визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку законодавства України у сфері медіа та реклами;

-  проведення тематичних заходів, спрямованих на обговорення існуючих практичних проблем у галузі медіа та рекламного права, напрацювання рекомендацій щодо їх розв’язання, а також на підвищення кваліфікації адвокатів, таких як форуми, круглі столи, конференції тощо;

-  розроблення освітніх матеріалів з медіа та рекламного права (посібники, наукові статті тощо);

-  вивчення й аналіз існуючого законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення українського законодавства з урахуванням світового досвіду;

-  аналіз законопроектів, напрацювання пропозицій щодо внесення відповідних змін до них;

-  участь у дослідницьких проектах у сфері медіа та реклами для вдосконалення надалі законодавства України та правозастосовної практики;

-  проведення освітньої роботи серед громадян (у вигляді круглих столів, конференцій тощо) щодо способів і практики самостійного захисту своїх прав у сфері медіа та реклами;

-  підвищення професійності та фахової обізнаності адвокатів, що спеціалізуються на медіа та рекламному праві;

-  здійснення іншої діяльності, спрямованої на розвиток адвокатури України.

 

Склад Ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Опришко Людмила Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Демідова Ольга Ігорівна

 

Члени Ради комітету

Кіптіла Марина Миколаївна

Левчук Тетяна Василівна

Олексіюк Тетяна Миколаївна

Пацурковська Олена Миколаївна

Правдиченко Аліна Анатоліївна

Роюк Людмила Іванівна 

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань медіа та рекламного права  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 160 про затвердження нового складу Ради Комітету з медіа та рекламного права

Розпорядження 02.11.2023

Розпорядження № 160 про затвердження нового складу Ради Комітету з медіа та рекламного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №160 про затвердження нового складу Ради Комітету з медіа та рекламного права

Розпорядження 02.11.2022

Розпорядження №160 про затвердження нового складу Ради Комітету з медіа та рекламного права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження 49 про створення при Національній асоціації адвокатів Україн Комітету з медіа та рекламного права

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження 49 про створення при Національній асоціації адвокатів Україн Комітету з медіа та рекламного права

 

Акордеон: Комітет з трудового права

Комітет з питань трудового права є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №50 від 14 квітня 2020 року.

 

Мета Комітету - сприяння розвитку трудового права, підвищення обізнаності та культури щодо трудового права серед адвокатів, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів трудових правовідносин, поглиблення практичного досвіду адвокатів шляхом створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників трудових правовідносин.

 

Завданнями Комітету є:

- проведення вебінарів, семінарів, круглих столів, конференцій та інших заходів щодо актуальних питань трудового права;

- проведення та участь у науково-практичних заходах у сфері діяльності Комітету;

- участь в організації та проведенні заходів у сфері трудового права спільно з Вищою школою адвокатури НААУ;

- підготовка методичних рекомендацій для адвокатів  у сфері трудового права, дайджестів судової практики щодо актуальних питань трудового права, консолідованих правових позицій Верховного Суду та рішень ЄСПЛ;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері трудового права, співпраця з адвокатами інших країн, які спеціалізуються на трудових справах;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток трудового права;

- співпраця з громадськими об’єднаннями з метою підготовки пропозицій щодо розв’язання важливих питань, пов’язаних із забезпеченням прав у сфері трудового права, для їх подальшого врахування органами влади у своїй роботі;

- дослідження сучасних трендів у розвитку кадрової політики у світі та Україні і проведення заходів на вказану тематику.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Поліщук Вікторія Віталіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Цвєткова Катерина Володимирівна

Члени ради Комітету

Андрушко Алла Володимирівна

Василик Ірина Богданівна

Зайцева Оксана Олександрівна

Звєрєва Людмила Сергіївна

Кайда Наталія Ярославівна

Лисенко Ганна Олександрівна

Матова Тетяна Володимирівна

Матвійчук Наталія Вікторівна

Мельник Ярослав Ярославович

Навроцький Дмитро Миколайович

Панченко Максим Вадимович

Сіроха Дмитро Ігорович

Яцкевич Іван Іванович

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань трудового права  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження №193 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань трудового права

Розпорядження 29.11.2023

Розпорядження №193 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань трудового права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №50 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з трудового права

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження №50 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з трудового права

 

Акордеон: Комітет з господарського права та процесу

Комітет НААУ з питань господарського права та процесу є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 51 від 14 квітня 2020 року.

Метою діяльності Комітету є розвиток господарського права та процесу в Україні та надання методологічної, теоретичної і правової допомоги адвокатам, що практикують у сфері господарського права та процесу.

Завданнями Комітету є:

- підвищення кваліфікації адвокатів у сфері господарського права та процесу;

- своєчасне інформування адвокатів про актуальні тенденції у роботі державних органів і про законодавчі ініціативи у сфері господарського права та процесу;

- сприяння обміну досвідом між адвокатами, що практикують у сфері господарського права та процесу, вивчення кращих практик міжнародної спільноти, що здійснюється за участі іноземних адвокатів, зокрема з Європейського Союзу та США;

- сприяння розвитку інституту посередництва в господарському процесі;

- вдосконалення господарсько-правових інститутів, зокрема через залучення міжнародного досвіду;

- збір та узагальнення правозастосовної практики, аналіз законодавства у сфері господарського права та процесу;

- представництво інтересів адвокатів у сфері господарського права та процесу перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, міжнародними організаціями.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Осетинська Ганна Анатоліївна

Заступники Голови Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Черних Олександр Сергійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Орлик Марія Сергіївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Величко Дмитро Володимирович

 

Члени ради Комітету

Бартащук Любов Петрівна

Бойко Галина Євгенівна

Кулик Олег Ігорович

Попко Вадим Вікторович

Проскурня Тетяна Володимирівна

Рєзніков Владислав Ігорович

Тарасова Надія Валентинівна

 

Експерти Комітету:

Кравчук Геннадій Анатолійович

Новіков Михайло Миколайович

 

Звіт щодо діяльност

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань господарського права та процесу  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 25 про затвердження складу Комітету НААУ з питань господарського права та процесу

Розпорядження 07.02.2024

Розпорядження № 25 про затвердження складу Комітету НААУ з питань господарського права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з господарського права та процесу

Розпорядження 14.04.2020

Розпорядження №51 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з господарського права та процесу

 

Акордеон: Комітет з адміністративного права та процесу

Комітет з питань адміністративного права та процесу  є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України від 04 травня 2020 року № 70.

Метою Комітету є сприяння розвитку та вдосконаленню адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства, підвищення рівня обізнаності адвокатів у сфері адміністративного права та процесу, забезпечення поглиблення практичного досвіду адвокатів шляхом створення стратегій судового та позасудового захисту прав та інтересів учасників адміністративних правовідносин.

Завдання Комітету:

- участь у розробці проектів законів та проектів інших нормативно-правових актів у сфері адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства;

- підготовка пропозицій до проектів законів та проектів інших нормативно-правових актів, а також пропозицій щодо вдосконалення положень діючих законодавчих актів, що регулюють адміністративні правовідносини та відносини, що виникають у сфері здійснення адміністративного судочинства;

- організація та участь у проведенні різноманітних заходів (конференцій, форумів, круглих столів, семінарів) щодо актуальних питань адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства;

- взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судами, міжнародними інституціями, підприємствами та організаціями з метою вироблення єдиної позиції щодо теоретичних та практичних питань у сфері адміністративного права та процесу, адміністративного судочинства, а також з питань організації надання адміністративних послуг, державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, а також з інших питань, які виникають з публічно-правових відносин;

- підготовка аналітичних та методичних матеріалів для адвокатів;

- розробка навчальних програм, спрямованих на підвищення кваліфікації адвокатів у сфері адміністративного права та процесу;

- співпраця з профільними вищими навчальними закладами з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток адміністративного права та процесу,  адміністративного судочинства;

- здійснення аналізу та узагальнення міжнародної та національної правозастосовчої та судової практики у сфері адміністративних правовідносин.

Склад Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Бауман Юрій Тіберійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Манойленко Катерина Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Джабурія Олена Олександрівна

Члени Ради Комітету

Васильченко Алеся Євгенівна

Калашник Олена Миколаївна

Продан Оксана Петрівна

Теремецький Владислав Іванович

Тодорич Ірина Вікторівна

Черналівський Євгеній Олександрович

 

Звіт щодо діяльності 

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань адміністративного права та процесу  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 202 про внесення змін до складу Комітету НААУ з питань адміністративного права та просесу

Розпорядження 18.12.2023

Розпорядження № 202 про внесення змін до складу Комітету НААУ з питань адміністративного права та просесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 104 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань адміністративного права та процесу

Розпорядження 24.07.2023

Розпорядження № 104 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань адміністративного права та процесу

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з адміністративного права та процесу

Розпорядження 04.05.2020

Розпорядження №70 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з адміністративного права та процесу

 

Акордеон: Комітет з виборчого права НААУ

Комітет з питань виборчого права є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України №58 від 31 березня 2021 року.

Мета Комітету – сприяння розвитку виборчого права, забезпечення ефективного захисту прав суб’єктів виборчого процесу, обмін інформацією між колегами щодо застосування законодавства, участь у законотворчій та нормотворчій роботі щодо нормативно-правових актів в сфері виборчого права, а також участь у формуванні правозастосовної практики у вказаній сфері.

 

Завдання Комітету:

- формування позицій адвокатської спільноти щодо актуальних питань зміни виборчого законодавства, надання пропозицій та зауважень суб’єктам законодавчої ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти  у цій сфері;

- вивчення, аналіз та узагальнення правозастосовної практики у сфері виборів;

- проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) щодо правових питань проведення виборів та реалізації виборчого права;

- формування та ведення курсів у Вищій школі адвокатури щодо правових питань у сфері застосування виборчого законодавства;

- вивчення зарубіжного досвіду роботи адвокатів у сфері виборчого права;

- налагодження міжнародної співпраці з професійними установами, предметом діяльності яких є виборче право;

- співпраця з профільними ЗВО з метою спільної участі в наукових, дослідницьких та інших програмах і проектах, спрямованих на розвиток виборчого законодавства;

- поширення правових знань серед колег та широкого кола громадян із метою популяризація правових знань у галузі виборчого права.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Басалаєва Алла Валентинівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кістяник Володимир Іванович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Бернацька Наталія Іларіонівна

Васильченко Оксана Юріївна

Денисенко Юрій Олександрович

Євстігнєєв Андрій Сергійович

Короленко Олександр Леонідович

Короленко Тарас Леонідович

Криган Любов Анатоліївна

Кустова Світлана Миколаївна

Сав'як Тетяна Михайлівна

Сікліцький Борис Віталійович

Торбєєв Микола Олександрович

 

Звіт щодо діяльності  

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з питань виборчого права  за 2023 рік

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження №44 про включення до складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

Розпорядження 06.03.2024

Розпорядження №44 про включення до складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 198 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

Розпорядження 15.12.2023

Розпорядження № 198 про внесення змін до складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №181 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

Розпорядження 21.11.2023

Розпорядження №181 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань виборчого права

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з виборчого права

Розпорядження 31.03.2021

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з виборчого права

 

Акордеон: Комітет з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування

Комітет з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови НААУ, РАУ № 202 від 24 грудня 2021 року.

Метою діяльності Комітету є сприяння вдосконаленню законодавства та формування єдиної правозастосовчої практики у сфері місцевого самоврядування. Забезпечення ефективного представництва й захисту прав і законних інтересів осіб, які потребують послуг муніципалітетів і депутатів місцевих рад. Підвищення практичного досвіду адвокатів у сфері муніципального права й узагальнення судової практики у спорах, пов'язаних із розпорядженням та управлінням майном комунальної власності, тощо.

Завдання Комітету: 

- підготовка пропозицій та зауважень суб’єктам законодавчої ініціативи та суб’єктам, уповноваженим приймати підзаконні акти, що стосуються інтересів місцевого самоврядування;

- аналіз та узагальнення правозастосовчої практики у сфері місцевого самоврядування;

- організація та проведення заходів (конференцій, круглих столів, семінарів тощо) щодо правових питань і практичної реалізації повноважень місцевого самоврядування;

- формування та ведення курсів у ВША НААУ з питань організації місцевого самоврядування та управління майном комунальної власності;

- підготовка методичних рекомендацій (практичних посібників) для адвокатів зі сфери та напрямів діяльності Комітету.

 

СКЛАД РАДИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Заступник Голови Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Секретар Комітету

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Ковтун Марина Сергіївна

Лебединська Ольга Юріївна

Харченко Регіна Владиславівна

Щелкунова-Гончарська Світлана Вікторівна

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Комітету НААУ з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування  за 2023 рік

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження № 213 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування

Розпорядження 29.12.2023

Розпорядження № 213 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування

 
 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 202 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування

Розпорядження 24.12.2021

Розпорядження № 202 про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань правового регулювання органів місцевого самоврядування

 

 

 

Акордеон: Молодіжний Комітет НААУ – «UNBA NextGen»

Молодіжний Комітет – UNBA NextGen є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з рішенням Ради адвокатів України від 2 червня 2018 року № 94.

Метою діяльності Комітету є забезпечення розвитку адвокатури України з погляду тяглості поколінь, сприяння кар’єрному зростанню молодих адвокатів шляхом проведення освітньої діяльності, інтеграції молоді в роботу органів адвокатського самоврядування.

Для досягнення своєї мети Комітет здійснює такі завдання:

- постійний моніторинг та аналіз  викликів, що стоять перед молодими адвокатами;

- ознайомлення молодих адвокатів з роботою органів адвокатського самоврядування;

- проведення навчальних заходів для молодих адвокатів;

- організація зустрічей досвідченого покоління адвокатури України з молодими адвокатами;

- проведення щорічних заходів для молодих адвокатів, які є поєднанням навчальних сесій, нетворкінгу та соціалізації молодих адвокатів;

- популяризація професії адвоката серед правників;

- розроблення та надання пропозицій щодо покращення здійснення комунікації органів адвокатського самоврядування України з профільними навчальними закладами, приватними юридичними фірмами, громадськими правозахисними організаціями;

- комунікація та співпраця в межах своїх завдань з національними і регіональними органами адвокатського самоврядування.

 

Склад комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Барбашин Сергій Дмитрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Андрєєв Ігор Петрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сергет Юлія Валентинівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Веремій Тетяна Миколаївна

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Башкєєва Алевтина Олександрівна

Веремій Тетяна Миколаївна

Грушко Жанна Вячеславівна

Клим’юк Олег Юрійович

Рабко Тетяна Олексіївна

Філатова Алла Валеріївна

Ципліцький Дмитро Олегович

Цуркан Анна Володимирівна 

 

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ КОМІТЕТУ

 

у Вінницькій області:

Грушко Жанна Вячеславівна, 

Олійник Юлія Андріївна,

Менчук Максим Володимирович.

 

у Волинській області:

Манькут Тарас Вікторович,

Спас Юлія Олександрівна.

 

у Дніпропетровській області:

Башкєєва Алевтина Олександрівна,

Протопоп Юлія Андріївна,

Цуркан Анна Володимирівна.

 

у Донецькій області:

Берзінь Сергій Людвигович,

Краснопьорова Олена Сергіївна,

Рабко Тетяна Олексіївна.

 

у Закарпатській області:

Бульчак Вікторія Вікторівна, 

Атабаєва Ольга Андріївна.

 

у Запорізькій області:

Келембет Марина Вячеславівна,

Богач Алла Олександрівна.

 

в Івано-Франківській області:

Білянський Назарій Сергійович,

Іванчук Лілія Юріївна.

 

 

у місті Києві:

Андрєєв Ігор Петрович,

Кисличенко Інна Володимирівна,

Остропольський Василь Леонідович.

 

у Кіровоградській області:

Воробйов Віктор Вікторович.

  

у Миколаївській області:

Єремєєва Аліна Сергіївна,

Шиян Юлія Максимівна.

 

в Одеській області:

Гончаренко Юлія Миколаївна,

Блохіна Іванна Василівна.

 

у Полтавській області:

Кормушин Владислав Олександрович

 

у Рівненській області:

Бондар Юрій Миколайович,

Філатова Алла Валеріївна.

 

у Сумській області:

Якименко Ольга Ігорівна.

  

у Харківській області:

Ципліцький Дмитро Олегович.

 

у Херсонській  області:

Сергет Юлія Валентинівна.

 

у Черкаській області:

Рой Олег Володимирович.

 

у Чернівецькій області:

Бутирська Ірина Анатоліївна,

Кирилюк Тетяна Анатоліївна.

 

у Чернігівській області:

Богданов Владислав Сергійович,

Веремій Тетяна Миколаївна.

 

Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Молодіжного Комітету НААУ – UNBA NEXTGEN  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про призначення регіонального представника Молодіжного Комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Черкаській області

Розпорядження 11.06.2024

Розпорядження № 97 про призначення регіонального представника Молодіжного Комітету НААУ – «UNBA NextGen» у Черкаській області

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 45 про призначення регіонального представника Молодіжного Комітету НААУ – UNBA NextGen у Полтавській області

Розпорядження 06.03.2024

Розпорядження № 45 про призначення регіонального представника Молодіжного Комітету НААУ – UNBA NextGen у Полтавській області

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 16 про затвердження Ради Молодіжного Комітету НААУ - UNBA NextGen

Розпорядження 31.01.2024

Розпорядження № 16 про затвердження Ради Молодіжного Комітету НААУ - UNBA NextGen

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 15 про затвердження регіональних представників Молодіжного Комітету НААУ - UNBA NextGen

Розпорядження 31.01.2024

Розпорядження № 15 про затвердження регіональних представників Молодіжного Комітету НААУ - UNBA NextGen

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 124 про включення до складу Ради Молодіжного Комітету - UNBA NextGen

Розпорядження 04.09.2023

Розпорядження № 124 про включення до складу Ради Молодіжного Комітету - UNBA NextGen

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 80 про призначення регіональних представників молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Розпорядження 15.05.2023

Розпорядження № 80 про призначення регіональних представників молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 49 про призначення регіональних представників молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Розпорядження 29.03.2023

Розпорядження № 49 про призначення регіональних представників молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 23 про затвердження Ради молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Розпорядження 14.02.2023

Розпорядження № 23 про затвердження Ради молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Виджет спільних актів: Розпорядження № 3 про здійснення ротації керівного складу молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Розпорядження 20.01.2022

Розпорядження № 3 про здійснення ротації керівного складу молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Виджет спільних актів: Розпорядження № 5 про здійснення ротації керівного складу молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Розпорядження 15.01.2020

Розпорядження № 5 про здійснення ротації керівного складу молодіжного комітету НААУ – UNBA NextGen

Виджет спільних актів: Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Рішення РАУ 02.06.2018

Рішення № 94 про створення молодіжного комітету НААУ – «UNBA NextGen»

Акордеон: Комітет з гуманітарних питань і творчих ініціатив

Комітет НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження № 173 від 07 листопада 2019 року.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку гуманітарного напрямку з питань пов'язаних з діяльністю НААУ, підтримка творчих і мистецьких ініціатив адвокатів та їх популяризації серед громадськості.

Завдання Комітету:

- співпраця з адвокатами-митцями щодо ініціювання культурних і мистецьких подій в адвокатській спільноті та в громадянському суспільстві;

- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями щодо спільних гуманітарних, культурно-освітніх та мистецьких проектів;

- підтримання ділових відносин з закладами культури, мистецькими, профільними міністерствами та відомствами, творчими колективами;

- надання пропозицій НААУ щодо проведення творчих заходів із залученням адвокатів;

- заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок документальних та художніх фільмів про життя і діяльність українських адвокатів;

- популяризація мистецьких творів адвокатів у адвокатському середовищі та в суспільстві загалом;

- організація виставок мистецьких робіт сучасних адвокатів.

 

Склад ради Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Пліса Наталія Михайлівна

Заступник Голови Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Баранцев Павло Павлович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дядик Наталія Анатоліївна

Секретар Комітету

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Черненька Марина Василівна

Члени ради комітету

Алексик Таміла Іванівна

Богайчук Світлана Валентинівна

Богачук Василь Степанович

Василик Ірина Богданівна

Вітліна Марина Олександрівна

Возняк Аля Гюндузовна

Володимирський Віктор Олександрович

Газізова Юлія Леонідівна

Голуб Іванна Григорівна

Романюк Юрій Вікторович

Сілко Владлен Владленович

Скалозуб Наталія Олександрівна

Черних Олександр Сергійович

 

Експерти

Осіпов Андрій Олексійович 

 

ЗВІТ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ

Звіт щодо діяльності  Комітету НААУ з гуманітарних питань і творчих ініціатив  за 2023 рік

 

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 73 про внесення змін до персонального складу Комітету НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

Розпорядження 24.04.2024

Розпорядження № 73 про внесення змін до персонального складу Комітету НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 32 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

Розпорядження 21.02.2024

Розпорядження № 32 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 132 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету НААУ гуманітарних питань та творчих ініціатив

Розпорядження 12.09.2023

Розпорядження № 132 про внесення змін до персонального складу Ради Комітету НААУ гуманітарних питань та творчих ініціатив

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 131 про зміну назви Комітету НААУ з питань гуманітарних та творчих ініціатив на Комітет НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

Розпорядження 11.09.2023

Розпорядження № 131 про зміну назви Комітету НААУ з питань гуманітарних та творчих ініціатив на Комітет НААУ з гуманітарних питань та творчих ініціатив

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 6 про затвердження складу Ради Комітету з гуманітарних питань та творчих ініціатив

Розпорядження 20.01.2023

Розпорядження № 6 про затвердження складу Ради Комітету з гуманітарних питань та творчих ініціатив

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 173 про створення Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив при Національній асоціації адвокатів України

Розпорядження 07.11.2019

Розпорядження № 173 про створення Комітету з гуманітарних питань і творчих ініціатив при Національній асоціації адвокатів України

 
 

 

Акордеон: Комітет з питань фізичної культури та спорту

Комітет з питань спортивного права та фізичної культури є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України відповідно до розпорядження Голови НААУ, РАУ № 72 від 13 вересня 2016 року

Мета створення Комітету

Основною метою діяльності Комітету є організація і проведення для адвокатів регулярних занять, тренувань з фізичної культури та спорту, спортивних турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо) зі спортивного та медичного права, встановлення дружніх контактів між професійними об’єднаннями, організаціями та колективами адвокатів.

 

Спеціальними (додатковими) завданнями Комітету є:

- розроблення  концепцій,  комплексних  і  цільових  програм розвитку фізичної культури та спорту серед адвокатської спільноти, забезпечення їх ефективної реалізації;

- вивчення, аналіз і узагальнення стану розвитку фізичного виховання та спорту серед адвокатської спільноти, здійснення заходів з метою його вдосконалення; 

- організація та проведення всеукраїнських спортивних заходів для адвокатів, конкурсів,  спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів;

- розроблення проектів положень про змагання та подання на затвердження Голові НААУ, РАУ;

- популяризація здорового способу життя серед адвокатів;

- створення сприятливих умов для неформального спілкування колег у спортивній сфері. 

 

Для реалізації покладених на нього завдань Комітет має право:

- за погодженням з керівництвом НААУ залучати у встановленому порядку до своєї роботи працівників Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського самоврядування, представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

- за погодженням з керівником Секретаріату НААУ, координатором комітетів НААУ, департаментом комунікацій НААУ, висвітлювати роботу Комітету, а також актуальні питання у сфері спортивного права та фізичної культури;

- одержувати консультативну, методичну та іншу допомогу від фахівців спортивної галузі, яка є необхідною для виконання завдань Комітету.

 

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Давидюк Михайло Миколайович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Федоренко Дмитро Валерійович

 

ЧЛЕНИ РАДИ КОМІТЕТУ

Дзюбенко Сергій Анатолійович

Жуковський Яніс Артурович

Квятківський Олександр Вікторович

Колесник Андрій Васильович

Кушнір Богдан Сергійович

Лисенко Сергій Володимирович

Мізін Антон Павлович

Перепелиця Олександр Володимирович

Поваляєв Олег Борисович

Хільченко Сергій Станіславович

Шабельніков Андрій Вікторович

 

ЕКСПЕРТИ КОМІТЕТУ

Богайчук Світлана Валентинівна

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Виджет спільних актів: Розпорядження №211 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань спортивного права та фізичної культури НААУ

Розпорядження 22.12.2023

Розпорядження №211 про затвердження складу Ради Комітету НААУ з питань спортивного права та фізичної культури НААУ

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 97 про призначення Голови Комітету зі спортивного права та фізичної культури

Розпорядження 02.08.2022

Розпорядження № 97 про призначення Голови Комітету зі спортивного права та фізичної культури

 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження №154 від 07 вересня 2021 року про встановлення спеціальних (додаткових) завдань та прав Комітету зі спортивного права та фізичної культури

Розпорядження 07.09.2021

Розпорядження №154 від 07 вересня 2021 року про встановлення спеціальних (додаткових) завдань та прав Комітету зі спортивного права та фізичної культури

 
 

 

Виджет спільних актів: Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Розпорядження 13.09.2016

Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

 
 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл