НААУ

Помічник адвоката

Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката.

Помічником адвоката може бути громадян України, іноземець або особа без громадянства, якщо вони у встановленому порядку отримали дозвіл на працевлаштування в Україні на посаду помічника адвоката, мають повну вищу юридичну освіту; володіють державною мовою та прослухали спеціальний курс-інструктаж введення в професію помічника адвоката у Вищій школі адвокатури НААУ.

Помічнику адвоката забороняється законодавством суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в частині другій статті 6 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Адвокат, адвокатське бюро чи адвокатське об’єднання, які уклали трудовий договір із помічником адвоката, повинні звернутись із заявою до ради адвокатів регіону про видачу посвідчення помічника адвоката та внесення відомостей про помічника адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України. Детально цей порядок викладено у Положенні про помічника адвоката. Внесок за доповнення даних у ЄРАУ про помічника адвоката становить 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законом на день такої оплати.

Помічник адвоката зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю (будь-яку інформацію, яка стала йому відома про клієнта; інформації зі змісту порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складених ним документів; інформацію, що зберігається на електронних носіях та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності). Помічник адвоката не вправі розголошувати відомості, які становлять адвокатську таємницю, використовувати ці відомості у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Помічник адвоката не може бути допитаний з питань, що становлять адвокатську таємницю.

У разі припинення трудових відносин з адвокатом (розірвання трудового договору, контракту), помічник адвоката повинен повернути своє посвідчення раді адвокатів регіону, а адвокат впродовж 24 годин повинен повідомити РАР про припинення трудових відносин з помічником адвоката.

Особа, яка не має посвідчення помічника адвоката встановленого зразка та дані про яку не внесено до Єдиного реєстру адвокатів України, не має статусу помічника адвоката та не може виконувати пов’язані з цим статусом дії.

У разі припинення\зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвоката дані про його помічника, якого було внесено до ЄРАУ, а також посвідчення помічника такого адвоката автоматично анулюється.

Зразок посвідчення помічника адвоката є єдиним в Україні згідно опису та форми, встановленої Радою адвокатів України.

Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України.

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про помічника адвоката, затверджене;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Рішення №7 від 26;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Рішення №36 від 2 квітня;
Рішення №265 від 17 грудня;
Роз'яснення до рішення РАУ №226;
Рішення №226 від 27 вересня;
Положення про помічника адвоката, затверджене;
Положення про помічника адвоката, затверджене

Нормативні документи

Попередні версії документу

Версія від 19.05.23

Версія від 19.05.23

Версія від 21.02.23

Версія від 21.09.19

Версія від 08.09.18

Версія від 25.07.18

Версія від 05.08.17

Версія від 13.06.16

Версія від 25.09.15

Версія від 27.07.13

Версія від 01.06.13

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл