НААУ

Дисциплінарна відповідальність адвокатів

 

Статтею 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено, що підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисципланірного проступку, а саме:

 

1. Порушення вимог несумісності;

2. Порушення присяги адвоката України;

3. Порушення правил адвокатської етики;

4. Розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;

5. Невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;

6. Невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;

7. Порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.

 

Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність адвоката має кожен, кому відомі факти поведінки адвоката, які можуть бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Детальніше про дисциплінарну відповідальність адвокатів можна переглянути у відповідному підрозділі сайту НААУ. Як оформити скаргу до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, роз'яснено на сайті ВКДКА.

 

Не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного проступку.

 

Не допускається зловживання правом на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, у тому числі ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката без достатніх підстав, і використання зазначеного права як засобу тиску на адвоката у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності.

 

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня вчинення дисциплінарного проступку.

 

Для ініціювання питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності необхідно:

 

1. Визначити адресу робочого місця адвоката, яка зазначена в записі про цього адвоката в  Єдиному реєстрі адвокатів України;

2. Скласти заяву (скаргу) на ім’я голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, де знаходиться адреса робочого місця адвоката, у відповідності до ПОЛОЖЕННЯ про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність;

3. Відправити заяву (скаргу) до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (перелік контактів КДКА в регіонах).

 

У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:
- найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону, до якої подається заява (скарга);
- ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи - для посадової та службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності);
- ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти, якщо такі відомі;
- виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в діях адвоката дисциплінарного проступку;
- вимоги заявника (скаржника).

 

На підтвердження обставин, якими обґрунтовується заява (скарга), заявник (скаржник) надає докази, а в разі неможливості - зазначає докази, надання яких самостійно є неможливим, із обов’язковим зазначенням причин та прохання до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про їх витребування.

 

До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що приєднуються до неї, для вручення адвокату, щодо поведінки якого подається заява (скарга), а також копія платіжної квитанції банківської установи про оплату за організаційне забезпечення її розгляду.

 

Більше детально вимоги до оформлення скарг описано у Положенні про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність.

 

Увага! За організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури встановлено оплату. Право на безоплатний розгляд заяв мають пільгові категорії осіб та органи суддівського врядування і суди. Детальний перелік пільгових категорій та інші особливості внесення оплати встановлені рішенням РАУ № 37 від 18 червня 2020 року «Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв (скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури». Реквізити для оплати опубліковані на сайтах регіональних КДКА та ВКДКА.

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про порядок прийняття та;
Рішення № 37 від 18

Нормативні документи

Попередні версії документу

Версія від 12.08.23

Версія від 16.11.22

Версія від 25.03.22

Версія від 10.09.21

Версія від 03.07.21

Версія від 19.03.21

Версія від 18.06.20

Версія від 15.11.19

Версія від 26.06.19

Версія від 14.02.19

Версія від 13.10.18

Версія від 02.06.18

Версія від 16.11.17

Версія від 08.04.17

Версія від 11.06.16

Версія від 11.06.16

Версія від 30.07.15

Версія від 30.08.14

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл