НААУ

Рада адвокатів України

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України, повноваження і порядок роботи якої визначаються Законом та затверджується з’їздом адвокатів України.

 

Рада адвокатів України:

1. складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;
2. визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з’їзду адвокатів України;
3. забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;
4. здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;
5. затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
6. встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);
7. визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
8. сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;
9. сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
10. приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;
11. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
12. визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
13. забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
14. виконує інші функції відповідно до Закону та рішень з’їзду адвокатів України.

 

До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів: по одному представнику від кожного регіону, голова та заступники голови.

 

Виджет спільних актів: Офіційна сторінка РАУ в Facebook

Посилання

Офіційна сторінка РАУ в Facebook

 

ГОЛОВА НААУ, РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ізовітова Лідія Павлівна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гвоздій Валентин Анатолійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кухар Олексій Іванович

 

СЕКРЕТАР РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

ЧЛЕНИ РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член РАУ від Сумської області

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лазарчук Ганна Валеріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тельман Анатолій Григорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кривошапка Антон Анатолійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гордєєв Юрій Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Величко Лариса Юріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Головченко Ольга Олександрівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Горощенко Любов Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гринь Людмила Василівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гришин Ярослав Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зажирко Юрій Дмитрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Калюжна Барбара Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Комарницька Оксана Омелянівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кошеля Василь Васильович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Мнишенко Ірина Євгенівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Осика Сергій Валентинович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член РАУ від Київської області


 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член РАУ від міста Києва

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Плескач Анатолій Борисович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Репешко Павло Іванович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Слівінський Олексій Валентинович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сумська Наталія Дмитрівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Юдін Володимир Сергійович

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл