Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Рада адвокатів України

Відповідно до статті 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» у період між з’їздами адвокатів України функції адвокатського самоврядування виконує Рада адвокатів України, повноваження і порядок роботи якої визначаються Законом та затверджується з’їздом адвокатів України.

 

Рада адвокатів України:

1. складає порядок денний, забезпечує скликання та проведення з’їзду адвокатів України;
2. визначає квоту представництва, порядок висування та обрання делегатів конференції адвокатів регіонів, з’їзду адвокатів України;
3. забезпечує виконання рішень з’їзду адвокатів України;
4. здійснює організаційне, методичне, інформаційне забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України, здійснює контроль за діяльністю рад адвокатів регіонів щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України та надання витягів з нього;
5. затверджує регламент конференції адвокатів регіону, положення про раду адвокатів регіону, положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, положення про ревізійну комісію адвокатів регіону, положення про комісію з оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової допомоги;
6. встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл і використання (якщо з’їздом адвокатів України прийнято рішення про сплату щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування та визначено напрями їх використання);
7. визначає розмір відрахувань кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури на забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
8. сприяє діяльності рад адвокатів регіонів, координує їх діяльність;
9. сприяє забезпеченню гарантій адвокатської діяльності, захисту професійних і соціальних прав адвокатів;
10. приймає рішення про розпорядження коштами і майном Національної асоціації адвокатів України відповідно до призначень коштів і майна, визначених статутом Національної асоціації адвокатів України та рішеннями з’їзду адвокатів України;
11. розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад адвокатів регіонів, їх голів, скасовує рішення рад адвокатів регіонів;
12. визначає друкований орган Національної асоціації адвокатів України;
13. забезпечує ведення офіційного веб-сайту Національної асоціації адвокатів України;
14. виконує інші функції відповідно до Закону та рішень з’їзду адвокатів України.

 

До складу Ради адвокатів України входить тридцять членів: по одному представнику від кожного регіону, голова та заступники голови.

 

Виджет спільних актів: Офіційна сторінка РАУ в Facebook

Посилання

Офіційна сторінка РАУ в Facebook

 

ГОЛОВА НААУ, РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ізовітова Лідія Павлівна

 

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гвоздій Валентин Анатолійович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кухар Олексій Іванович

 

СЕКРЕТАР РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

ЧЛЕНИ РАУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Афанасієв Роман Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Лазарчук Ганна Валеріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Тельман Анатолій Григорович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кривошапка Антон Анатолійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гордєєв Юрій Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Величко Лариса Юріївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Головченко Ольга Олександрівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Горощенко Любов Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гринь Людмила Василівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гришин Ярослав Володимирович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зажирко Юрій Дмитрович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Каденко Оксана Олегівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Калюжна Барбара Володимирівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Комарницька Оксана Омелянівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Кошеля Василь Васильович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Мнишенко Ірина Євгенівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Осика Сергій Валентинович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Член РАУ від міста Києва

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Плескач Анатолій Борисович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Репешко Павло Іванович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Слівінський Олексій Валентинович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Сумська Наталія Дмитрівна

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Юдін Володимир Сергійович

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування