НААУ

Складання кваліфікаційного іспиту

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Кваліфікаційний іспит полягає у виявленні теоретичних знань у галузі права, історії адвокатури, адвокатської етики особи, яка виявила бажання стати адвокатом, а також у виявленні рівня її практичних навичок та умінь у застосуванні закону. 

Організація та проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційною палатою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. 

Порядок складення кваліфікаційних іспитів, методика оцінювання та програма кваліфікаційних іспитів затверджуються Радою адвокатів України.

 

Рішенням № 5 від 3 лютого 2017 року Рада адвокатів України встановила плату за складення кваліфікаційного іспиту у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, установлених законом на день подання особою заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. 

 

Якщо Ви маєте бажання скласти кваліфікаційний іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, Вам необхідно:

 

1. Обрати кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури за місцем проживання;

2. Скласти в довільній формі заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, додатково надати письмову згоду на обробку персональних даних, проведення перевірки повноти та достовірності повідомлених відомостей та надати згоду на зобов’язання про надання необхідних для перевірки документів на запит КДКА;

3. Сформувати пакет документів, перелік яких передбачено Порядком допуску до складення кваліфікаційного іспиту для набуття права на заняття адвокатською діяльністю в Україні та надати його до відповідної КДКА, зокрема,  перелік документів необхідних для складення кваліфікаційного іспиту доступний за посиланням;

4. Після прийняття КДКА рішення про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, у встановлений КДКА строк, але не пізніше дня, що передує даті складення кваліфікаційного іспиту, внести плату за складення кваліфікаційного іспиту.

Реєстр осіб, які виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення № 35 від 25;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Рішення №28 від 14 лютого;
Порядок допуску, складення та методика;
Програма складення кваліфікаційного іспиту, затверджена;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Рішення №5 від 03 лютого;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Рішення №107 від 23 квітня;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Порядок допуску, складення та методика;
Зразок згоди на обробку персональних;
Зразок згоди на збір та;
Зразок заяви на згоду перевірки

Нормативні документи

Попередні версії документу

Попередні версії документу

Версія від 11.08.23

Версія від 04.11.22

Версія від 05.09.22

Версія від 01.08.22

Версія від 15.12.21

Версія від 14.02.20

Версія від 13.12.19

Версія від 26.06.19

Версія від 13.12.18

Версія від 12.10.18

Версія від 02.06.18

Версія від 16.12.16

Версія від 13.09.16

Версія від 11.06.16

Версія від 25.09.15

Версія від 25.10.14

Версія від 30.08.14

Версія від 17.12.13

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл