Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - РАУ надала роз’яснення щодо уникнення конфлікту інтересів при наданні допомоги клієнтам з різним процесуальним статусом

РАУ надала роз’яснення щодо уникнення конфлікту інтересів при наданні допомоги клієнтам з різним процесуальним статусом

Адвокатура 15:00 Вт 24.12.19 1624 Переглядів Версія для друку

Рада адвокатів України роз’яснила, чи наявний конфлікт інтересів при наданні правової допомоги клієнтам з різним процесуальним статусом в кримінальних провадженнях.

Рішення №120 прийнято на засіданні РАУ 15 листопада 2019 року на звернення адвоката Олексія Волошина.

Адвокат Волошин здійснює захист підсудного у кримінальній справі № 1-920/2011 та надає правову допомогу двом іншим особам, що були понятими у 2009 році у процесуальних діях органу слідства під час проведення досудового слідства (попереднього розслідування за КПК України 1960 р.) і є свідками обвинувачення у кримінальній справі № 1-920/2011. Надання правової допомоги двом особам, що є свідками, здійснюється адвокатом у інших двох різних кримінальних провадженнях на підставі окремих договорів про надання правової допомоги, укладених у 2018 та у 2019 роках, відповідно. Адвокат Волошин зазначив, що спільної допомоги усім трьом своїм клієнтам він не надає, усі три клієнти поінформовані про надання ним правової допомоги їм за вказаних обставин і не заперечують проти участі адвоката у процесуальних діях з допиту у кримінальній справі № 1-920/2011 за обвинуваченням Особи 1 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною третьою статті 368 КК  України та Особи 2 у вчиненні злочину, передбаченого частиною п’ятою статті 27, частиною третьою статті 368 КК України. При цьому адвокат Волошин не повідомив про укладення між ним та вказаними двома особами, які підлягають допиту у якості свідків у кримінальній справі № 1-920/2011,  договорів про надання їм правової допомоги як свідкам у цій справі.

РАУ нагадує, що пунктом восьмим статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та частиною першою статті 9 Правил адвокатської етики конфлікт інтересів визначається як суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Підстави для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги викладені у частині першій статті 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», якою визначено, що адвокату,
адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо:

1) доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і
обов’язків адвоката;
2) результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення,
на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам
суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики;
3) адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
4) виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
5) адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги;
6) виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів;
7) адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

Пунктом 1 частини другої статті 78 КПК України визначено, що особа не має права брати участь у цьому ж кримінальному провадженні як захисник або представник також у випадку якщо вона у цьому провадженні надає або раніше надавала правову допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про надання правової допомоги. Свідок, згідно пункту 2 частини першої статті 66 КПК України, має право користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю; ордер, договір із захисником або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання
безоплатної правової допомоги).

Частинами 2 – 5 статті 9 Правил адвокатської етики передбачається, що адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм професійну правничу (правову) допомогу. У разі  отримання адвокатом конфіденційної інформації. 

У разі отримання адвокатом конфіденційної інформації від клієнта, якому він надавав професійну правничу (правову) допомогу, пов'язаної з інтересами нового клієнта при наданні правничої допомоги, адвокат зобов'язаний отримати письмове погодження клієнтів, між якими виник конфлікт інтересів. Адвокат без письмового погодження з клієнтом, щодо якого виник конфлікт інтересів, не може представляти, захищати клієнта чи надавати йому професійну правничу (правову) допомогу, якщо інтереси клієнта суперечать власним інтересам адвоката. За відсутності письмового погодження клієнта, в разі виникнення конфлікту інтересів в процесі реалізації адвокатом договору, такий договір має бути розірваний з дотриманням умов, визначених Правилами етики.

Враховуючи наведене вище, у контексті звернення адвоката Волошина О. М., Рада адвокатів України вважає за необхідне роз’яснити, що кожен адвокат, приймаючи рішення про укладення договору про надання правової допомоги з клієнтом щодо його захисту або представництва, повинен впевнитися, що відсутній конфлікт інтересів у розумінні відповідних норм Закону України «Про адвокатуру та  адвокатську діяльність» та Правил адвокатської етики та що результати надання професійної правничої (правової) допомоги не будуть протиправними та відповідатимуть вимогам процесуального законодавства відповідного виду судочинства. Участь адвоката, який здійснює на підставі договору про надання правової допомоги захист підсудного у кримінальній справі (кримінальному
провадженні) у допиті свідків обвинувачення у судовому засіданні у цій за обставин надання цим адвокатом цим особам правової допомоги у інших, не пов’язаних з цією справою справах (провадженнях), за умови відсутності конфлікту інтересів, обставин, визначених статтею 46 КПК України та відсутності підстав для відводу захисника, передбачених статтею 78 КПК України, не має ознак порушення Правил адвокатської етики.

Рішення РАУ опубліковано в розділі "Нормативні документи"

Популярні новини

Вестник:№3 березень 2020 - Вісник;
Звіт НААУ про порушення 2014-2018;
Річний звіт НААУ 2018;
Партнерська програма 2019;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування