Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Комісія з правової реформи при Президентові попередньо затвердила Концепцію удосконалення діючого законодавства про судоустрій

Комісія з правової реформи при Президентові попередньо затвердила Концепцію удосконалення діючого законодавства про судоустрій

Законодавство 16:08 Пн 18.11.19 2996 Переглядів Версія для друку
18 жовтня Комісією з питань правової реформи при Президенті України взято за основу Концепцію удосконалення діючого законодавства про судоустрій, статус суддів, судочинство та суміжні правові інститути, підготовлена робочою групою з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя Комісії з питань правової реформи при Президентові України.

Концепція містить низку наступних блоків.

1. Блок щодо законодавчого удосконалення судоустрою та статусу суддів спрямований на вдосконалення організації судової влади України, перегляд засад касаційного судочинства.

Разом з тим у цьому блоці є низка пропозицій щодо удосконалення правового регулювання діяльності Вищої ради правосуддя та дисциплінарної відповідальності суддів

Також пропонується удосконалити процедури кваліфікаційного оцінювання, уніфікувати процедуру заміщення вакантних посад, покращити доступність правосуддя та запровадити повноцінний суд присяжних.

2. Наступний напрям реформ стосується законодавчого удосконалення судочинства.

Цей напрям розробники присвятили питанням розширення способів альтернативного (позасудового) та досудового врегулювання спору; удосконаленню механізму врегулювання спору за участю судді, введення інститут виготовлення судом неповного (скороченого) рішення; оптимізації інституту нарадчої кімнати та стадії виготовлення рішення з метою процесуальної економії та підвищення якості рішень, перегляду в процесуальних кодексах категорії справ, які розглядаються колегіально, з метою переходу на одноособовий розгляд та перегляду в процесуальних кодексах категорії справ, які розглядаються апеляційними або касаційними судами як судами першої інстанції

Окремо розробники зупинилася на проблемах оптимізації роботу Великої Палати Верховного Суду з метою забезпечення виконання нею головної функції – розгляду міжюрисдикційних спорів та змінах підходів до законодавчого регулювання касаційного розгляду, визначення касаційної інстанції виключно як «суду права», забезпечення виконання касаційними судами головної функції - сталості та єдності судової практики, встановлення процесуальних фільтрів щодо можливості касаційного оскарження.

3. Третій блок Концепції стосується законодавчого удосконалення суміжних правових інститутів.

У ньому знайшли своє відображення актуальні питання досудового (позасудового) вирішення спорів, виконання судових рішень та адвокатури.

«На питаннях реформування адвокатури зупинюся більш детально. Так, запропоновано внести зміни та доповнення в законодавство, що регулює  адвокатуру та адвокатську діяльність(Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», процесуальне законодавство, інші закони), зокрема, передбачивши усунення необґрунтованих та надмірних повноважень державних органів щодо регулювання та контролю за діяльності адвокатів. Також серед пропозицій – розширення гарантій незалежності адвокатів, вдосконалення самоврядності адвокатури та ефективності виконання завдань», - повідомив член Комісії з питань правової реформи Олександр Дроздов.

У концепції також пропонується уточнити положення щодо видів адвокатської діяльності та прав адвоката при цьому, зокрема, розширення їх професійних та забезпечення можливостей доступу до єдиних державних реєстрів (зокрема, Єдиного державного реєстру досудових розслідувань); конкретизувати підстави та процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності з повним додержанням принципів і норм, викладених у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, з уточненням умов оскарження рішень про притягнення до дисциплінарної відповідальності; запровадження інституту спрощеного дисциплінарного провадження.

Також ідеться про уточнення умов (вимоги щодо освіти, професійного досвіду тощо) та обмежень доступу до адвокатської діяльності, вдосконалення процедур проведення кваліфікаційного іспиту, стажування кандидатів, порядку ведення та змісту даних Єдиного реєстру адвокатів України.

Пропонується вдосконалити положення щодо організаційно-правових форм здійснення адвокатської діяльності; уточнити особливості окремих видів адвокатської діяльності (організація надання безоплатної правової допомоги з урахуванням міжнародних стандартів та позиції адвокатури, законодавче закріплення гонорару успіху, представництво інтересів публічних органів тощо); врегулювати процесуальний статус та повноваження помічників адвоката; вдосконалити організаційні засади та гарантії діяльності органів адвокатського самоврядування, уточнити статус та повноваження Національної асоціації адвокатів України, засади фінансування діяльності органів самоврядування.

У Концепції пропонується встановити на законодавчому рівні, що оновлення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність здійснюється виключно профільними законами з урахуванням відповідних міжнародних стандартів та думки адвокатури.

«Під час  дискусій разом з адвокатом М. Ісаковим виступив проти запровадження відповідальності адвокатів за критику судових рішень, як такого що суперечить вимогам статті 10 Конвенції про захист прав людини», - повідомив Олександр Дроздов про підсумки засідання. 

Також Олександр Дроздов підтримав пропозицію судді Верховного Суду Дмитра Гудими щодо створення реєстру померлих, недієздатних, обмежено дієздатних та безвісно відсутніх, та звернув  увагу членів Комісії на те, що запровадження такого реєстру зніме низку питань щодо зупинення та припинення адвокатської діяльності, а також сплати щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. Крім того, як наголосив Олександр Дроздов, варто забезпечити безперешкодний доступ адвокатів  до цього та низки інших державних реєстрів (наприклад, до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Олександр Дроздов включений до складу редакційної комісії, яка опрацьовуватиме цей документ.

 

Популярні новини

Вестник:№6 червень 2021 - Вісник;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Річний звіт НААУ 2020;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування