Два критерії малозначності спорів не відповідають Конституції – рішення КС | НААУ

Два критерії малозначності спорів не відповідають Конституції – рішення КС

Cудова практика
13:30 Чт 23.11.23 12263 Переглядів
Версія для друку

Визначені у ЦПК розміри ціни позову (як критерій віднесення справи до категорії малозначних) перевищують розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати та не відповідають розумінню справи та спору в ній як малозначного.

Другий сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 22 листопада 2023 року ухвалив Рішення у справі за скаргами щодо  конституційності п.п. 1, 5 ч. 6 ст. 19, п. 2 ч.3 ст. 389 Цивільного процесуального кодексу України.

Нагадаємо, за загальним правилом ст. 131-2 Конституції представництво осіб у суді здійснюють виключно адвокати. Втім, законом можуть бути визначені винятки, які стосуються зокрема малозначних спорів. Так, наприклад, ч. 2. ст. 60 ЦПК встановлено, що під час розгляду справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може бути не лише адвокат, але й особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну дієздатність.

Критерії малозначних справ визначаються ч. 6 ст. 19 ЦПК:

«6. Для цілей  Кодексу малозначними справами є:

1)  справи,  у  яких  ціна позову не  перевищує  ста  розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

5)  справи  про захист прав споживачів, ціна позову в  яких  не перевищує  двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового  мінімуму  для працездатних осіб».

Оцінюючи ці норми, КС виходив із того, що визнання справи малозначною та як наслідок її розгляд, за загальним правилом  у порядку спрощеного позовного провадження є передумовою додержання розумних строків розгляду справи судом – однієї з основних засад судочинства.

Скорочений строк розгляду малозначних справ та інші процесуальні особливості розв’язання малозначних спорів мають наслідком  зниження судових витрат для особи, яка  реалізує своє конституційне право на судовий захист, що у цілому полегшує доступ до правосуддя.

Крім того, види малозначних справ, визначені ЦПК, є узгодженими із застосовними в країнах ЄС приписами Європейської процедури розв’язання дрібних позовів у країнах ЄС  від 11 липня 2007 року № 861/2007 зі змінами (The European Small Claims Procedure), затвердженої Європейським Парламентом і Радою Європейського Союзу.

Критерії малозначності, визначені ЦПК також були досліджені Судом на предмет їх домірності та відсутності в них дискримінаційного змісту з огляду на визначені у них розміри ціни позову. Держава, реалізуючи свій розсуд щодо встановлення в процесуальному законі розміру ціни позову як критерію для віднесення справи до категорії малозначних, має обовʼязок додержуватись конституційних принципів та зважати на потребу існування правомірної мети використання такого юридичного засобу віднесення цивільних справ до категорії малозначних як ціна позову та домірність цього юридичного засобу.

У цьому аспекті визначені в ч.6  ст. 19 ЦПК розміри ціни позову як критерій віднесення справи до категорії малозначних у сумі 268 400 грн (пункт 1) та 671 000 грн (пункт 5) є не лише значними, а й перевищують установлені у законі розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати та не відповідають розумінню справи та спору в ній як малозначного.

Ураховуючи наведене, Конституційний Суд дійшов висновку, що п.п. 1, 5 ч. 6 ст. 19 Кодексу у зазначеному аспекті суперечать ч.1 ст. 8 та ч.2 ст.24 Конституції.

Конституційний Суд також наголосив на обов’язковості забезпечення Україною високого рівня захисту прав споживачів у спосіб створення та функціонування механізму здійснення та захисту прав споживачів.

Оцінюючи п.5 ч.6 ст. 19 Кодексу, Суд визнав наявність у Верховної Ради повноважень із ухвалення законів, які змінюють регулювання процесуальних відносин за участю споживачів. Проте така діяльність та зміст законів мають відповідати конституційним вимогам, зокрема вимозі юридичної визначеності в аспекті передбачуваності, вмотивованості, та послідовності законодавчого регулювання.

І пункт, за яким до категорії малозначних справ віднесено справи про захист прав споживачів ціна позову у яких не перевищує двохсот п’ятдесяти мінімумів не відповідає вимозі юридичної визначеності  та є неузгодженим з конституційними приписами та міжнародними зобов’язаннями.

Окремо КС дав правову оцінку існуючим фільтрам для касаційного перегляду судових рішень. Одним із них згідно із п. 2 ч.3 ст. 389 ЦПК є малозначність справи:

«3. Не підлягають касаційному оскарженню:

2) судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо:

а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;

б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;

в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;

г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково».

У КС зазначили, що фільтри в цілому мають правомірну мету – додержання принципу остаточності судового рішення  (res judicata) як одного з аспектів вимоги юридичної визначеності. Додержання цього принципу є надважливим для забезпечення поваги до суду, його рішень та дієвості всієї системи правосуддя в державі.

Чинне врегулювання у Кодексі процесуальних відносин з касаційного перегляду у цивільних справах судових рішень узгоджено з приписом п. 8 ч. 2 ст. 129 Основного Закону та відповідає ролі Верховного Суду не лише як суду касаційної інстанції у цивільних справах, а й як найвищого суду в системі судоустрою України. Верховний Суд як суд касаційної інстанції у цивільних справах із перегляду в касаційному порядку судових рішень має виконувати повноваження щодо  усунення порушень норм матеріального та/або процесуального права, виправлення судових помилок і недоліків судових рішень, а не задля нового розгляду справи та нівелювання ролі судів першої та апеляційної інстанцій у чиненні правосуддя та розв’язанні цивільних спорів.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.

Популярні новини

Дискусія

Уточнення військово-облікових даних: спірні питання обговорили…

16 липня сплив установлений законом 60-денний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані. Напередодні в НААУ обговорювали повʼязані із цим проблемні питання.

15:57 Чт 18.07.24 5861

Взаємодія

У Раді Європи підтримують розвиток НААУ

Офіс Ради Європи в Україні надаватиме всіляку підтримку розвитку Національної асоціації адвокатів України та її ініціативам на користь українського суспільства.

11:13 Ср 17.07.24 6517

Дискусія

Як компенсувати нестачу кадрів в будівельній сфері пояснив голова…

В Україні простежується дефіцит кадрів у будівельній сфері, який нині становить близько 40 %. Згідно з даними Конфедерації роботодавців України, за два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася на 25,4 %, до майже 300 тисяч людей. Будівельні компанії вимушені залучати до роботи іноземні кадри.

11:16 Вт 16.07.24 7894

Законодавство

Сплата судового збору за позов немайнового характеру: що варто…

Спроба спростити правила сплати судового збору може призвести до ситуації правової невизначеності, коли на випадок подання позову з кількома вимогами немайнового характеру не буде регулюючої норми.

14:12 Пн 15.07.24 9242

Законодавство

Повноваження дізнавача мають враховувати форму досудового…

Кримінальний процесуальний кодекс дійсно потребує уточнення компетенції дізнавача, органу дізнання та керівника цього органу. Разом із тим їхні повноваження мають узгоджуватися із формою, в якій здійснюється розслідування кримінальних проступків.

9:49 Пт 12.07.24 9865

Гарантії діяльності

Споживачів грантів забронювали. А як щодо адвокатів?

На тлі рішення Кабміну про визнання критично важливими громадських організацій, які є виконавцями проектів міжнародної допомоги на іноземні гранти, та бронювання від мобілізації усіх їхніх співробітників, залишається незрозумілою позиція Уряду з цього питання щодо адвокатів.

8:56 Пт 12.07.24 11155

Дискусія

Вибори у післявоєнний час: виклики організації обговорили в Острозі

У Національному університеті «Острозька академія» відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція «Адміністративна юстиція в Україні: проблеми теорії та практики. Судовий захист політичних та громадянських прав і свобод у довоєнний, воєнний і післявоєнний час».

16:46 Чт 11.07.24 8966

Законодавство

Дезертирів звільнятимуть від відповідальності за двох умов

Законодавча ініціатива з упровадження механізмів звільнення військовослужбовців Збройних Сил від кримінальної відповідальності за вчинення військового кримінального правопорушення заслуговує на підтримку. Водночас, вона містить дискусійні положення.

15:58 Чт 11.07.24 9583

Вестник:№ 6 червень 2024 -;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл