Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Алгоритм захисту трудових прав громадян України у випадку невиплати їм заробітної плати на території Угорщини

Головна цитата

За останні декілька років, завдяки послабленням міграційного законодавства Угорщини, спостерігається суттєве збільшення кількості громадян України, які офіційно працюють в Угорщині. Проте, нажаль є поодинокі випадки, коли громадяни України потребують правової допомоги у зв’язку із невиплатою чи затримкою у виплаті заробітної платні з боку роботодавця. Відомі випадки коли затримання у виплаті заробітної платні становили понад 2-3 місяці

Алгоритм захисту трудових прав громадян України у випадку невиплати їм заробітної плати на території Угорщини

15:25 Ср 03.06.20 Автор : Віктор Ясевін 442 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

За останні декілька років, завдяки послабленням міграційного законодавства Угорщини, спостерігається суттєве збільшення кількості громадян України, які офіційно працюють в Угорщині.

Проте, нажаль є поодинокі випадки, коли громадяни України потребують правової допомоги у зв’язку із невиплатою чи затримкою у виплаті заробітної платні з боку роботодавця. Відомі випадки коли затримання у виплаті заробітної платні становили понад 2-3 місяці.

Метою публікації даного матеріалу є інформування колег, до яких можуть звертатись за консультаціями, а також громадян України, які офіційно працевлаштовані в Угорщині, про наявні можливості захисту своїх законних прав у випадку невиплати заробітної платні з боку угорського роботодавця.

Звертаємо увагу, що розглядається ситуація невиплати роботодавцем заробітної плати працівникам, які офіційно працевлаштовані в Угорщині на підставі трудових договорів.

Згідно положень трудового законодавства Угорщини, одним із основних обов’язків роботодавця є своєчасна та повна виплата заробітної платні працівникам за виконану ними роботу.

Причини невиплати заробітної платні або виплати її у неповному розмірі можуть бути різні і не завжди вони мають з боку роботодавця навмисний характер, спрямований на ошукування своїх працівників. У багатьох випадках причина банальна і полягає у тимчасовій економічній кризі на підприємстві та відсутності обігових коштів для виплати заробітної плати працівникам.

На відмінну від законодавства України де положення статті 175 Кримінального кодексу України встановлює кримінальну відповідальність за безпідставну невиплату зарплати працівникам більш як за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, законодавство Угорщини не розглядає як злочин невиплату працівнику заробітної плати, і відповідно не передбачає за це кримінальної відповідальності. Приймаючи цю обставину до уваги, потрібно розуміти, що звернення працівника до поліції із заявою про невиплату роботодавцем заробітної плати не є ефективним кроком, оскільки вимога працівника до роботодавця щодо виплати заборгованості по належній йому заробітній платі є трудовими відносинами, в які органи поліції не втручаються.

У той же час, варто наголосити про те, що угорський роботодавець все таки несе адміністративну відповідальність за порушення умов трудового законодавства і прав працівників у частині вчасної та повної виплати заробітної плати працівникам. Але, потрібно розуміти, що державним органом, який наділений функцією контролю та притягненням до адміністративної відповідальності є не поліція Угорщини, а Державна інспекція праці Угорщини (OMMF).

Згідно трудового законодавства Угорщини заробітна плата за минулий місяць повинна виплачуватися працівнику до 10-го числа, поточного місяця. Працівник повинен бути письмово повідомлений роботодавцем про порядок та умови нарахування розміру виплаченої йому заробітної плати.

У тому випадку, коли заробітна плата виплачується шляхом банківського переказу, роботодавець зобов’язаний забезпечити її переказ на банківський рахунок працівника таким чином, щоб у визначений на підприємстві день виплати заробітної плати, зарплата була зарахована на банківський рахунок працівника.

У разі виплати заробітної плати готівкою, якщо день виплати заробітної плати припадає на вихідний або святковий день, заробітна плата виплачується не пізніше останнього робочого дня, який передує такому вихідному чи святковому дню.

Заробітна плата працівника на період його перебування у відпустці, виплачується працівнику в останній робочий день працівника перед виходом у відпустку.

Розглянемо які ж правові можливості надає законодавство Угорщини працівнику для стягнення з роботодавця заборгованості із заробітної плати?

1. Найбільш простий, але в той же час дієвий шлях знайти порозуміння з роботодавцем, є направлення працівником офіційного, письмового повідомлення на адресу роботодавця з вимогою здійснити виплату заборгованості з заробітної плати, яка належить працівнику. В тексті повідомлення  обов’язково необхідно зазначити повну суму заборгованості, яка виникла перед працівником, період, за який вона виникла та визначити роботодавцю термін для її повної виплати. Даним повідомленням працівник одночасно подає роботодавцю натяк про те, що він налаштований на захист своїх порушених трудових прав, а також про початок підготовки працівником доказової бази у випадку необхідності захисту своїх прав у суді.

2. Наступним досудовим шляхом вирішення ситуації з виплатою заборгованості з заробітної плати, на противагу офіційному зверненню до поліції, є офіційне звернення за захистом своїх порушених трудових прав до територіального підрозділу Державної інспекції праці Угорщини у відділ охорони праці та правопорядку (OMMF) за місцем реєстрації підприємства чи місцем виконання роботи. Нюанс полягає в тому, що OMMF не наділено правом стягувати з роботодавця кошти для погашення заборгованості з заробітної плати перед працівником, але у випадку підтвердження наявності порушення трудових прав працівника, роботодавець буде притягнутий до відповідальності у вигляді накладання на нього штрафу. Для роботодавця у багатьох випадках вигідніше виплатити заборгованість з заробітної плати, яка виникла перед працівником, аніж бути притягнутим до відповідальності. Адже, за таких обставин окрім фінансових витрат в подальшому акт OMMF про притягнення роботодавця до відповідальності за порушення трудових прав працівника буде доказом встановлення факту заборгованості роботодавця з виплати заробітної плати перед працівником.

3. Виконавчий напис нотаріуса, адресований роботодавцю про необхідність погашення заборгованості із заробітної плати перед працівником.

У багатьох випадках, ще одним ефективним механізмом досудового вирішення питання щодо стягнення з роботодавця заборгованості із заробітної плати є звернення працівника до нотаріуса з метою ініціювання видачі нотаріусом на адресу роботодавця виконавчого напису про необхідність проведення виплати заборгованості з заробітної плати. У виконавчому написі нотаріуса зазначається загальна сума заборгованості, яка підлягає виплаті та термін, протягом якого вона повинна бути виконана. Виконавчий напис має право видати кожний угорський нотаріус як приватний, так і державний.

Послуги нотаріуса з видачі виконавчого напису становлять орієнтовно 3% від розміру заявленої працівником заборгованості з заробітної плати.

Після отримання роботодавцем виконавчого напису від нотаріуса він може вчинити наступні дії.

Перший варіант, не заперечувати у термін, визначений у виконавчому написі нотаріуса, факт та розмір заборгованості з заробітної плати перед працівником і самостійно у повному розмірі та у визначені виконавчим написом терміни здійснити виплату даної заборгованості.

Другий варіант, не заперечувати у термін, визначений у виконавчому написі нотаріуса, факт та розмір заборгованості з заробітної плати перед працівником, але не здійснити добровільної та у повному розмірі і у визначені виконавчим написом терміни виплати даної заборгованості працівнику. У такому випадку, у працівника виникає право відкрити офіційну процедуру виконавчого провадження щодо роботодавця з метою примусового стягнення заборгованості з заробітної плати.

Третій варіант, повне або часткове заперечення та оскарження з боку роботодавця вимог, визначених у виконавчому написі нотаріуса. За таких обставин, якщо працівник бажає продовжити захист своїх трудових прав, він має право протягом 15 днів подати до суду позовну заяву про стягнення з роботодавця заборгованості з заробітної плати. Позовна заява подається до суду за місцем реєстрації підприємства, місцем виконання роботи або місцем проживання працівника.

Окрім вищенаведених досудових шляхів, урегулювання питання щодо виплати заборгованості з заробітної плати, працівник має право відразу з моменту виникнення такої заборгованості безпосередньо звернутись до суду за захистом своїх трудових прав, порушених з боку роботодавця. При цьому необхідно враховувати, що працівник при поданні позову до суду понесе наступні фінансові витрати: судовий збір, гонорар адвоката за підготовку позовної заяви, а за необхідності і за представництво адвокатом інтересів позивача під час судового розгляду справи.

Як вже згадувалось, позовна заява подається до суду за місцем реєстрації підприємства, місцем виконання роботи або місцем проживання працівника.

У позовній заяві працівник також має право зазначити як окрему позовну вимогу сплату роботодавцем відсотків за прострочення виплати заробітної плати. Датою початку нарахування таких відсотків є дата, з якої у роботодавця виникла перед працівником заборгованість із виплати заробітної плати.

Після задоволення судом позовних вимог працівника і у випадку невиконання роботодавцем рішення суду, яке набрало законної сили, працівник має право ініціювати виконавче провадження щодо примусового стягнення з роботодавця заборгованості по заробітній платі.

Окремою і нечастою процедурою спрямованою на погашення заборгованості з заробітної плати є ініціювання працівником процедури банкрутства та ліквідації підприємства.

У тих випадках, коди причиною невиплати заробітної плати є стабільна та тривала неплатоспроможність роботодавця, працівник має право ініціювати початок процедури банкрутства та ліквідації підприємства. При цьому ініціювати початок банкрутства та ліквідації підприємства можливо, якщо заборгованість по виплаті заробітної плати працівника, перевищує розмір 200 тис. HUF (без відсотків за прострочення виплати заробітної плати та податкових і соціальних нарахувань на заробітну плату).

Коли процедура банкрутства та ліквідації підприємства вже відкрита за ініціативою інших суб’єктів (як фізичних, так і юридичних осіб), працівник має право приєднатись до ліквідаційної процедури, заявивши ліквідатору окрему вимогу про заборгованості з заробітної плати. Працівник має право подати окрему вимогу про виплату йому заборгованості з заробітної плати незалежно від розміру такої заборгованості (тобто вона може бути меншою за 200 тис.HUF У даному випадку потрібно дотримуватись умови подання ліквідатору (ліквідаційній комісії) вимоги про виплату заборгованості з заробітної плати, лише протягом 40 днів з дня опублікування оголошення про початок процедури банкрутства та ліквідації підприємства у визначеному законодавством спеціалізованому друкованому виданні.

При ліквідаційному провадженні фінансово-господарська діяльність припиняється, а підприємство ліквідується. Його активи відчужуються для покриття вимог кредиторів, в тому числі і працівників, у черговості, визначеній законодавством.

У той же час майна роботодавця в процесі його ліквідації може бути недостатньо для погашення заборгованості із заробітної плати. У цьому випадку, ліквідатор повинен звернутись до Фонду гарантування виплати заробітної плати Угорщини, із заявою погашена заборгованість з заробітної плати працівника за рахунок коштів даного Фонду. Кожний рік в Угорщині визначається максимальний верхній розмір суми покриття заборгованості з заробітної плати працівнику. У 2020 році верхня межа розміру покриття заборгованості з заробітної плати на одну особу встановлена на рівні - 1649500 HUF брутто.

 

Автор публікації: Віктор Ясевін

Інші публікації автора

Вестник:№6 червень 2020 - Вісник;
Річний звіт НААУ 2019;
Партнерська програма 2020;
Звіт НААУ про порушення 2014-2018;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування