Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Привласнення повноважень ОАС у незаконний спосіб є дисциплінарним проступком – рішення суду

Привласнення повноважень ОАС у незаконний спосіб є дисциплінарним проступком – рішення суду

Cудова практика 15:09 Ср 19.02.20 2020 Переглядів Версія для друку

11 лютого 2020 року Шостий апеляційний адміністративний суд залишив у силі рішення ОАСК, яким було відмовлено у скасуванні рішення КДКА Вінницької області про притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката. Підставою для зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю на 3 місяці стала його участь у незаконному зібранні адвокатів, яке проводилося 07 жовтня 2017 року під назвою «Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва» та обрання до неповноважної КДКА м. Києва на посаду секретаря за результатами такого зібрання. Адвокат оскаржив це рішення до апеляційної інстанції, вимагаючи скасувати акт індивідуальної дії – рішення КДКА Вінницької області. НААУ була третьою стороною у справі, КДКА Вінницької області - відповідачем.

«Всупереч законних рішень РАУ від 11.06.2016 року № 153, від 17.11.2016 року № 267 та від 23.09.2017 року № 211, Позивач на зібранні 07.10.2017 року подав свою кандидатуру та був обраний до складу нелегітимної КДКА міста Києва», - ідеться у постанові апеляційного суду.

Колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції про наявність підстав для прийняття дисциплінарного рішення. Зокрема, позивачем привласнені повноваження члена КДКА міста Києва, тобто вчинялися дії, які свідчать про втручання у діяльність та блокування роботи органів адвокатського самоврядування міста Києва.

«Відповідно, суд підтримує висновок Відповідача про наявність у діях Позивача складу дисциплінарного проступку внаслідок грубого невиконання рішень органів місцевого самоврядування, блокування роботи окремих органів адвокатського самоврядування, тож спірне рішення Відповідача є правомірним та скасуванню не підлягає», - ідеться у постанові Шостого апеляційного адміністративного суду.

При цьому суд відхилив твердження апелянта про порушення порядку розгляду дисциплінарної справи та про необізнаність із згаданими рішеннями РАУ.

«Щодо посилання апелянта на те, що суд першої інстанції не встановив, коли саме були опубліковані рішення РАУ НААУ , на які посилається відповідач, чи могли вони бути відомі позивачу, як адвокату, колегія суддів звертає увагу апелянта, що в протоколі засідання дисциплінарної палати КДКА Вінницької області зазначено, що рішення про нелегітимність зборів містяться на офіційному сайті Національної асоціації адвокатів України та підтверджено рішеннями суду по справі №22-ц/796/1372/18», - ідеться у постанові апеляції.

Колегія суддів відхиляє твердження апелянта, що зібрання адвокатів, що відбулось 07 жовтня 2017 року в «UBI Fashion Center» за адресою: вул. Дорогожицька, 8, яке поіменувало себе як «Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва» не визнані в судовому порядку не правомірним та не скасованими, оскільки Постановою Київського апеляційного суду від 17 жовтня 2019 року по справі №758/733/18 року підтверджено, що рішенням Недержаної некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів України» в особі Ради адвокатів України №277 від 15.11.2017 року правомірно визнано неправомірно проведення зборів адвокатів 07 жовтня 2017 року на яких позивача було обрано секретарем.

Суд апеляційної інстанції звертає увагу, що в судовому засіданні позивачем повідомлялося, що ним особисто подано пакет документів на конкурс для обрання секретарем зібрання адвокатів, що відбулось 07 жовтня 2017 року в «UBI Fashion Center» за адресою: вул. Дорогожицька, 8, яке поіменувало себе як «Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва», а отже, твердження позивача проте, що його помилково обрано без його згоди є безпідставними.

При цьому позивач як адвокат несе відповідальність не лише за свою професійну діяльність з надання правової допомоги, а й за свою діяльність у адвокатському самоврядуванні, у тому числі за невиконання ним рішень відповідних органів з питань адвокатського самоврядування.

Невиконання адвокатом рішень органів адвокатського самоврядування (зокрема РАУ), блокування роботи окремих органів адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком та свідчить про порушення правил адвокатської етики. У разі якщо таке порушення є систематичним, повторним (протягом року) або грубим, то до такого адвоката може бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного року. При цьому, дисциплінарна відповідальність за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування не обмежується невиконанням лише тих рішень, якими на адвоката покладено певні обов`язки, а стосується всіх рішень відповідних органів.

З матеріалів справи вбачається, що рішенням від 11.06.2016 року № 153 "Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва", РАУ зокрема встановлено, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними особами громадська організація (Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань). Також, таким рішенням РАУ визнано відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно до Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", а також те, що її функції в незаконний спосіб перебрала на себе і наразі здійснює організація, створена на підставі іншого законодавства, яка неправомірно організовувала та проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з`їзду адвокатів України. Окрім того, вирішено вирішити питання щодо організації утворення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів міста Києва для формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, проведення необхідних реєстраційних дій.  

Рішенням від 17.11.2016 року № 267 "Про розгляд інформації і звернень щодо відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві і набуття статусу адвоката окремим особами" РАУ визнала факт відновлення адвокатського самоврядування в місті Києві, про що свідчить формування Конференцією адвокатів міста Києва 10 вересня-08 жовтня 2016 року КДКА міста Києва (Голова - Орлов Ігор Федорович), оновлення складу Ради адвокатів міста Києва (Голова - Рябенко Петро Константинович) і ревізійної комісії адвокатури міста Києва (Голова - Вилков Сергій Валентинович), обрання нових представників адвокатів міста Києва до складу Ради адвокатів України (Черезов Ігор Юрійович) та Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (Кострюков Валерій Іванович). П`ятирічна каденція вищезгаданих членів органів адвокатського самоврядування міста Києва розпочалась лише 08.10.2016 та закінчиться 08.10.2021 року.

При цьому, законність рішень РАУ щодо скликання конференції адвокатів м. Києва у 2016 році підтвердив Верховний суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду своїм рішенням від 28.11.2018 року, залишивши без змін постанову Апеляційного суду м. Києва від 22.03.2018 року №22-ц/796/1372/18 (№761/582/2017-ц), якою підтверджено, що РАУ при прийнятті рішень №152 від 13.11.2015 року та № 155 від 11.06.2016 року ("Про скликання позачергової конференції адвокатів міста Києва") діяла у межах повноважень, визначених законом та мала правові підстави для скликання за своєю ініціативою конференції адвокатів м. Києва.  Верховний суд також встановив, що законними є цілий перелік нормативно-правових актів, які є похідними від рішення РАУ №155 від 11.06.2016 щодо скликання конференції адвокатів м. Києва.

Рішенням РАУ від 23.09.2017 року № 211 "Питання невиконання рішень Ради адвокатів України пов`язаних із діяльністю органів адвокатського самоврядування міста Києва та гарантіями адвокатської діяльності"  вирішено, зокрема, повідомити на офіційному веб-сайті НААУ та веб-сайті Ради адвокатів міста Києва, що проведені 20.09.2017 у місті Києві збори адвокатів в конференц-залі UBI Fashion Centre, за адресою: вул. Дорогожицька, 8, проведені неуповноваженими на те особами у розумінні Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", відповідно поза межами Закону та без обов`язкових рішень Ради адвокатів України, необхідних для скликання та проведення конференції адвокатів регіону (стор. 58-59 том І).

Рішенням РАУ від 15.11.2017 року № 227 "Щодо питань, які виникли у зв`язку з проведенням 07.10.2017 року зібрання під назвою "Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва" вирішено, що зібрання адвокатів, що відбулося 07.10.2017 року в UBI Fashion Centre, за адресою: вул. Дорогожицька, 8 , яке поіменувало себе як "Звітно-виборча конференція адвокатів міста Києва" (далі також - зібрання), зокрема на якому Позивача обрано до складу КДКА міста Києва з 07.10.2017 року до 07.10.2022 року (протокол зібрання), проведене всупереч вимогам статей 47, 55 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", без затвердженого порядку висування та обрання делегатів конференції регламенту, а також без встановлення квоти представництва, а тому не має статусу конференції адвокатів регіону, як органу адвокатського самоврядування, а рішення такого зібрання не мають юридичних наслідків

Зважаючи на вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи, дослідив наявні докази, дав їм належну оцінку та прийняв законне та обґрунтоване рішення у відповідності з вимогами матеріального та процесуального права, в зв`язку з чим апеляційна скарга залишається без задоволення, а рішення суду першої інстанції - без змін.

Постанова набирає законної сили з дати прийняття та може бути оскаржена протягом тридцяти днів із дня складання повного судового рішення шляхом подачі касаційної скарги безпосередньо до Верховного суду у порядку ст. ст. 329-331 Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст постанови

Популярні новини

Вестник:№3 березень 2020 - Вісник;
Звіт НААУ про порушення 2014-2018;
Річний звіт НААУ 2018;
Партнерська програма 2019;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування