Права громадян України на чеському ринку праці | НААУ

Головна цитата

«Громадяни України у Чеській Республіці мають право на безперешкодний доступ до ринку праці без будь-яких формальних обмежень і необхідності попереднього отримання дозволу на роботу/заповнення анкети на вакансію»

Публікація

Права громадян України на чеському ринку праці

13:30 Пн 04.09.23 Автор : Вісник НААУ 985 Переглядів Версія для друку

Станом на травень 2023 року за підрахунками чеської влади у Чеській Республіці на підставах тимчасового захисту перебуває 300 тисяч біженців з України, 90 тисяч з яких працевлаштовані.

Громадяни України, що перебувають у Чехії на підставах тимчасового захисту, розглядаються як постійні мешканці та  мають вільний доступ до  ринку праці на період дії відповідної візи (згідно з § 2 Zákon od dne 17.března 2022 o opatřeních v oblasti socíalního zabezpečeního zabezpečení v  souvislostí v  ozbrojenym konfliktem na území Ukrajny vyvollaním invazí vojsk Ruské federace).

При працевлаштуванні застосовуються стандартні законодавчі умови щодо мінімальної та гарантованої заробітної платні, тривалості та графіка робочого часу тощо.

При укладанні трудових договорів (контрактів) сторони повинні дотримуватися низки умов:

— працівник виконує свої обов’язки на користь роботодавця;

— обов’язки виконуються у підпорядкуванні роботодавця чи уповноваженої ним особи;

— за свою трудову діяльність працівник отримує винагороду від роботодавця;

— обов’язки виконуються в робочий час, який узгоджується між працівником і роботодавцем;

— робота виконується у місці, зазначеному роботодавцем.

Контракт про здійснення праці завжди оформлюється письмово у 3 примірниках: 2 для сторін та 1 для соціальної служби. Датою виникнення трудових відносин є дата набрання чинності договором, якщо ж договір є чинним з моменту підписання, то це оговорюється прямо в ньому.

Види трудових відносин у Чехії:

робота на  повну ставку (hlavní pracovní poměř) — передбачає повну зайнятість 40 год/тиждень і можливість 20 днів відпустки. Найчастіше підписується на 3 роки з правом продовження двічі. Також у такому контракті вказується розмір заробітної плати до вирахування податків. При цьому звичною практикою є зазначення строку випробування на 3 місяці, для керівної посади — 6. Розірвання угоди під час строку випробування можливо з ініціативи будь-якої зі сторін. Підставами для розірвання трудового контракту є письмове повідомлення однієї зі сторін за 2 місяці до дати звільнення (строк починає свій перебіг з 1-го дня місяця, наступного за тим, у якому зроблено повідомлення), існує і можливість негайного анулювання (небезпека життю і  здоров’ю, грубе порушення працівником своїх обов’язків);

домовленість про трудову діяльність (dohoda o pracovní činnost) — обмежує максимальну кількість робочих годин на тиждень до 20 та не більше 12 годин на день. Право на відпустку відсутнє, але за згодою сторін це може бути змінено та зафіксовано у контракті. Понаднормові, святкові дні та нічні зміни за загальним правилом не оплачуються, лікарняний у робочі дні — оплачується. Робочий стаж обліковується для зарахування пенсії. У разі якщо заробітна плата найманого працівника вище ніж 3500 kč на  місяць, роботодавець зобов’язаний сплачувати медичні та соціальні внески. В іншому випадку внески сплачуються працівником самостійно. Для завершення трудових відносин за цим типом контракту заява (попередження) подається однією зі сторін не пізніше ніж за 15 робочих днів до звільнення;

домовленість про трудову діяльність (dohoda o provedení práce) — цей вид відносин передбачає виконання праці найманим працівником для одного роботодавця не більше 300 годин на рік. При укладенні також висувається умова до письмового оформлення контракту із точним визначенням термінів робіт і погодинної оплати, яка має бути не нижчою ніж мінімально встановлена законодавством. При виплатах, менших ніж 10  000 kč, роботодавець не  оплачує соціальні та медичні внески. Також цей тип угоди не передбачає оплату понаднормової праці, роботи у вихідні та нічні години. Розірвання можливе за однією з умов: закінчення терміну дії договору, відпрацювання обумовлених домовленістю 300 годин на рік чи виконання обсягу роботи, для  виконання якої він укладався, за письмовим повідомленням, що подане за 15 днів до дати звільнення.

Пошук роботи можливий самостійно через відповідні вебсайти, реєстрацію на Біржі праці (úřad práce) чи агентурне працевлаштування.

Таким чином, громадяни України, що  в’їхали до Чеської Республіки у зв’язку з воєнним конфліктом і яким надано тимчасовий захист, мають право на безперешкодний доступ до  ринку праці без будь-яких формальних обмежень і необхідності попереднього отримання дозволу на  роботу/заповнення анкети на вакансію.

ВІСНИК НААУ № 7-8 (93)

Автор публікації: Олена Максименко

 

Інші публікації автора

Вестник:№4 квітень 2024;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл