Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Центр досліджень адвокатури і права

Науково-методичний Центр досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України (далі Центр) утворено шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України НААУ 06 квітня 2013 р. затверджено проект Положення про Центр (рішення РАУ від 06 квітня 2013 року № 120) та призначено його керівника, кандидата історичник наук, керівника Проекту «Історія адвокатури України» - Василик Ірину Богданівну. Рішення прийнято одноголосно.

 

Центр співпрацює з науковими центрами, науковими інституціями, вищими навчальними закладами, загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями, правничими та громадськими організаціями України і зарубіжжя.

 

 

 

Мета і завдання центру

 

Науково-дослідна діяльність:

 

- ініціювання та впровадження у навчальний процес комплексних наукових досліджень у галузі адвокатури і права України;

- аналіз устрою адвокатури й професійної діяльності адвокатів Україні та іноземних країн;

- дослідження і популяризація діяльності української адвокатури та її історії;

- дослідження, систематизація і популяризація серед адвокатів та аплікантів (осіб, що мають намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю) знань про сучасні наукові, громадські осередки, використання їхніх доробок для професії;

- участь у загальнонаціональних та міжнародних науково-освітніх проектах та заходах;

- випуск фахового журналу, внесеного до реєстру ВАК;

- надання наукових стипендій, грантів для здійснення наукових розробок;

- наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно.

 

Акордеон: Керівник

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Василик Ірина Богданівна

 

Основне місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства

Народилася 22 серпня 1980 р. у с. Озеряни Борщівського району Тернопільської області. У 2002 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі цього вузу із відривом від виробництва.

У 2005–2006 рр. працювала на посаді фахівця І категорії та старшого викладача Тернопільського регіонального центру дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за сумісництвом).

У 2006-2007 рр. перебувала на стажуванні в Інституті історії Гданського університету (Республіка Польща), де захистила дипломну роботу на тему «Формування української політичної еліти Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до Першої світової війни) в контексті польсько-українських відносин».

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1918 р.)», спеціальність 07.00.01 – історія України.

2007–2013 рр. – доцент кафедри суспільних і політичних дисциплін Державної академії житлово-комунального господарства, з 2011 р. перейменовано на ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва» (м. Київ). У 2009–2011 рр. – завідувач відділу науки, вчений секретар Науково-технічної ради Державної академії житлово-комунального господарства, член науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2009–2010).

Брала участь у програмі парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 2008–2009» в Комітеті із питань науки і освіти. Проходила стажування в Інституті історії Варшавського університету в рамках Програми ОБТА Інституту Інтердисциплінарних досліджень «Artes Liberales» Варшавського університету, Республіка Польща (жовтень – листопад 2012 р.). Тема дослідження: «Вплив польської адвокатури на формування інституту адвокатури України».

Викладала курси: «Історія України», «Історія української культури», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління».

Перебуває на стажуванні на кафедрі історії права відділу права і адміністарції Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) та у Найвищій Раді Адвокатів Польщі в рамках програми Л. Кіркланда Польсько-Американської Фундації Свободи (вересень 2012 р. – червень 2013 р.).

Коло наукових інтересів: українознавство, історія парламентаризму, історія адвокатури і права України, історична та юридична біографістика.»

Акордеон: Діяльність

Науково-педагогічна та методична діяльність:

 

- розробка і впровадження у навчальний процес дисциплін і спецкурсів для студентів ВНЗ спеціальності «правознавство», факультативів у школах, ліцеях та гімназіях;

- повне забезпечення дисциплін навчально-методичними комплексами;

- розробка програм, дисциплін та спецкурсів, методичних рекомендацій для студентів різних спеціальностей, курсів і форм навчання та учснів;

- організація роботи і надання методичної допомоги навчальним закладам у розробці робочих навчальних планів і програм;

- допомога адвокатам у науковій, культурно-освітній, навчально-методичній діяльності;

- координація методичної роботи з обласними архівами та музеями, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами;

- організаційно-методична та консультативна допомога адвокатам щодо підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

- підготовка програм іспитів та навчальних матеріалів для адвокатів з історії адвокатури і права;

- проведення навчальної діяльності (лекції, семінари, тренінги, виїзні презентації тощо) для адвокатів, студентів, аспірантів, науковців, усіх зацікавлених осіб;

- сертифікаційна робота (експертиза і рецензування наукових робіт, дисертацій, монографій тощо);

- надання організаційної та науково-методичної допомоги науковим інституціям, що працюють у даній сфері;

- опрацювання програм і сучасних методів підвищення кваліфікації адвокатів та аплікантів;

- організація та проведення стажування фахівців з історії української адвокатури та права, в тому числі стажування за кордоном та взаємообміни;

- організація і проведення наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, тренінгів, симпозіумів тощо;

- надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, клубів, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів, профорієнтаційна робота;

- інформаційно-довідкова робота: створення медіатек, картотек, банків інформації, ведення баз даних за напрямками діяльності; 

 

Видавнича діяльність:

 

- видання окремого спеціалізованого наукового, навчально-методичного журналу;

- видання книг: монографій, підручників, неопублікованих рукописів та репринтних видань адвокатів минулих поколінь, енциклопедій, біографічних словників тощо;

- видання матеріалів за результатами проведення наукових заходів – конкурсів, конференцій, круглих столів і т.п.: програм конференцій, роздаткових і наочних матеріалів, збірників наукових статей, тез виступів, буклетів, методичних матеріалів тощо; 

 

Культурно-мистецька діяльність:

 

- ініціювання культурних і мистецьких подій, які відкривають нові перспективи і підходи, пов’язані з минулим, теперішнім і майбутнім адвокатури і права України;

- налагодження діалогу між академічним середовищем, адвокатами та громадськістю, що сприятиме використанню і взаємообміну наукового, професійного та культурного потенціалу цих суб’єктів;

- допомога у створенні, діяльності та розвитку позапрофесійних громадських об’єднань, у яких беруть участь адвокати;

- організація і проведення історичних та художніх виставок, в тому числі виставок мистецьких робіт сучасних адвокатів, публічних дискусій тощо;

- заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок документальних та художніх фільмів про життя і діяльність українських адвокатів;

- Створення сайту Центру і медіа-бібліотеки;

Акордеон: Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Центру за 2018 рік

Звіт щодо діяльнсті Центру за 2016 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2013 рік

Звіт щодо стажування у Польші Василик І.Б. у 2013-2014 роках

Дипломна робота Василик І.Б.


Рекомендації Центру досліджень адвокатури і права щодо проведення 1 вересня 2014 року першої лекції у вищих навчальних закладах "Україна - суверенна демократична держава"

Презентація "Адвокат - Кость Левицький"

Лист ІІТЗО

Методичні рекомендації щодо проведення 1 вересня 2014 року у вищих навчальних закладах першої лекції «Україна - суверенна демократична держава»

Лист від Голови НААУ Ізовітової Л.П.

Методичні рекомендації на 2015/2016 навчальний рік для вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів закладів професійно-технічної освіти та викладачів вищих навчальних закладів щодо висвітлення ролі адвокатів-державників в історії України, історії української адвокатури та історії української культури

Акордеон: Проекти

Перший випуск нарисів "Адвокатура України: забуте і невідоме"

 

У книзі вперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів ХVІ ст., відомості про адвокатські династії Волині другої половини ХVІІ ст. та про монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври.

Показано професійну та громадсько-політичну діяльність провідних адвокатів Східної Галичини; загальну колективну біографію східногалицької, буковинської та харківської адвокатської професійної групи кінця ХІХ – початку ХХ ст. Повернуто із забуття низку імен адвокатів – дисидентів і адвокатів, які були оборонцями у політичних резонансних справах.

 

 

 

 

 

 

 

Другий випуск нарисів "Адвокатура України: забуте і невідоме"

 

 

У виданні в історичний ретроспективі проаналізовано організацію та функціонування адвокатури на українських землях.

Вперше опубліковано фрагменти оригіналів судових справ XVI ст. Показано сторінки історії адвокатури окремих регіонів.

Висвітлено професійну, громадсько-політичну та культурно-освітню діяльність адвокатів, які зробили вагомий внесок в історію України в цілому та в історію адвокатури зокрема. Повернуто із забуття низку репресованих адвокатів. Відкрито імена адвокатів, які брали участь у військових об’єднаннях.
 

 

 

 

 

 

 

"Адвокати і правники - діячі Легіону українських січових стрільців"

 

 

У книзі представлено імена адвокатів, правників та студентів права, які брали участь у створенні, формуванні та діяльності професійної української армії – Легіону Українських січових стрільців. Подано спогади адвокатів і правників – учасників відомих боїв, відтворено стрілецькі пісні, які увійшли до національної пісенної спадщини України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Адвокатська та громадсько-політична діяльність Степана Барана"

 

У монографії досліджено діяльність Степана Барана – відомого адвоката, політичного діяча, публіциста першої половини XX ст. Простежено формування його світогляду, охарактеризовано перші політичні кроки в Українській національно-демократичній партії, проаналізовано державотворчу роботу в роки української революції, визначено основні напрями політичної діяльності у міжвоєнний період XX ст. З’ясовано роль в УНДО, його парламентській діяльності, ставленні до проблеми українсько-польського порозуміння, а також – консолідації політичних сил української еміграції на посаді голови уряду УНР.

Для істориків, адвокатів, а також широкого кола читачів, які цікавляться новітньою історією України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковні адвокати України кінця XVII-XVIII ст.

 

У книзі вперше представлено цілісне дослідження церковної адвокатури України кінця XVII-XVIII ст. в історичному контексті. Автором з’ясовано сутність поняття церковного адвоката стосовно даного періоду, простежено його формування та еволюцію в російському імперському просторі, особливості діяльності архієрейських та монастирських адвокатів як на теренах України, так і столичних міст Російської держави на прикладах провідних церковних інституцій. Змодельовано соціальний портрет і життєві стратегії тогочасного церковного адвоката за допомогою біо-бібліографічних довідок і текстів неопублікованих архівних документів, які предметно доповнюють видання.

Для фахівців юридичного та історичного профілю, викладачів, науковців, студентів, поціновувачів української старовини.

 

 

 

 

Наукове видання "Адвокати в судочинстві ранньомодерної української держави - Гетьманщини"

 

У книзі досліджуються адвокатські практики, притаманні судовій системі ранньомодерної Української держави - Гетьманщини. Проаналізовано законодавче поле адвокатської діяльності, простежено функції адвокатів у судовому процесі. З`ясовано персональний склад та соціальне походження адвокатів, відтінено ознаки становлення професійної адвокатури. На прикладі аналізу низки судових справ показано особливості адвокатської майстерності у часи Гетьманщини.

Для адвокатів, істориків, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського права та минулим України загалом.

 

 

 

 

 

 

Виджет Відео з Youtube: Перший радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Адвокатська доба'

Виджет Відео з Youtube: Другий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Економічна, політична та державотворча діяльність українських адвокатів в кінці ХІХ на початку ХХ ст.'

Виджет Відео з Youtube: Третій радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Архиєрейські та монастирські адвокати (стряпчі) XVIII ст.'

Виджет Відео з Youtube: Четвертий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Внесок адвокатів в історію української літератури'

Виджет Відео з Youtube: П’ятий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Адвокати - діячі української армії - Легіону Українських січових стрільців'

Виджет Відео з Youtube: Шостий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Сьомий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України'

 

Виджет Відео з Youtube: Запис радіопередачі з циклу 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Дев'ята радіопередача з циклу 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Десята радіпередача циклу 'Адвокатура в історії України'

 

Виджет Відео з Youtube: Одинадцята радіпередача циклу 'Адвокатура в історії України'


Проект "Історія адвокатури України"

Важливість запровадження і вивчення навчальної дисципліни «Історія адвокатури України» зумовлюється місцем і роллю адвоката у правовій системі України, розумінням його прав і обов’язків перед клієнтом, адвокатською корпорацією та суспільством в цілому. Предмет цього курсу включає процеси, явища, історичні факти, закономірності й особливості розвитку адвокатури на теренах України в період від давніх часів до сьогодення. 

Перегляд файлу: Проект «Історія адвокатури України»

Перегляд файлу: Програма дисципліни «Історія адвокатури України» та методика її викладання для студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу: «ІСТОРІЯ АДВОКАТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ» 27 червня 2018 р.


 

Перегляд файлу: Резолюція учасників Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Одещини: ...

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Одещини: історична ...

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Хмельниччини в історії України» (7 жовтня 2016 року)

 

Перегляд файлу: Проект Ухвали учасників Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура Хмельниччини в історії України” (до 135-річчя адвоката, члена Центральної Ради Григорія Степури)

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (24 листопада 2015 року)

Перегляд файлу: Матеріали Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (25 січня 2013 року)

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (25 січня 2013 року)

Перегляд файлу: Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (24 листопада 2015 року)

Перегляд файлу: Презентація: Адвокати-державники в історії України

Перегляд файлу: Адвокати і правники - діячі Легіону Український січових стрільців

 

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування