НААУ

Центр досліджень адвокатури і права

Науково-методичний Центр досліджень адвокатури і права Національної асоціації адвокатів України (далі Центр) утворено шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України НААУ 06 квітня 2013 р. затверджено проект Положення про Центр (рішення РАУ від 06 квітня 2013 року № 120) та призначено його керівника, кандидата історичник наук, керівника Проекту «Історія адвокатури України» - Василик Ірину Богданівну. Рішення прийнято одноголосно.

 

Центр співпрацює з науковими центрами, науковими інституціями, вищими навчальними закладами, загальноосвітніми школами, ліцеями, гімназіями, правничими та громадськими організаціями України і зарубіжжя.

 

 

 

Мета і завдання центру

 

Науково-дослідна діяльність:

 

- ініціювання та впровадження у навчальний процес комплексних наукових досліджень у галузі адвокатури і права України;

- аналіз устрою адвокатури й професійної діяльності адвокатів Україні та іноземних країн;

- дослідження і популяризація діяльності української адвокатури та її історії;

- дослідження, систематизація і популяризація серед адвокатів та аплікантів (осіб, що мають намір отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю) знань про сучасні наукові, громадські осередки, використання їхніх доробок для професії;

- участь у загальнонаціональних та міжнародних науково-освітніх проектах та заходах;

- випуск фахового журналу, внесеного до реєстру ВАК;

- надання наукових стипендій, грантів для здійснення наукових розробок;

- наукові консультації для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно.

 

Акордеон: Керівник

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Василик Ірина Богданівна

 

Основне місце роботи: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства

Народилася 22 серпня 1980 р. у с. Озеряни Борщівського району Тернопільської області. У 2002 р. закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. У 2002–2005 рр. навчалася в аспірантурі цього вузу із відривом від виробництва.

У 2005–2006 рр. працювала на посаді фахівця І категорії та старшого викладача Тернопільського регіонального центру дистанційного навчання Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» (за сумісництвом).

У 2006-2007 рр. перебувала на стажуванні в Інституті історії Гданського університету (Республіка Польща), де захистила дипломну роботу на тему «Формування української політичної еліти Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (до Першої світової війни) в контексті польсько-українських відносин».

У 2007 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему: «Громадсько-політична діяльність Костя Левицького (остання чверть ХІХ ст. – 1918 р.)», спеціальність 07.00.01 – історія України.

2007–2013 рр. – доцент кафедри суспільних і політичних дисциплін Державної академії житлово-комунального господарства, з 2011 р. перейменовано на ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва» (м. Київ). У 2009–2011 рр. – завідувач відділу науки, вчений секретар Науково-технічної ради Державної академії житлово-комунального господарства, член науково-технічної ради Міністерства з питань житлово-комунального господарства України (2009–2010).

Брала участь у програмі парламентського стажування «Помічник Голови Комітету Верховної Ради України 2008–2009» в Комітеті із питань науки і освіти. Проходила стажування в Інституті історії Варшавського університету в рамках Програми ОБТА Інституту Інтердисциплінарних досліджень «Artes Liberales» Варшавського університету, Республіка Польща (жовтень – листопад 2012 р.). Тема дослідження: «Вплив польської адвокатури на формування інституту адвокатури України».

Викладала курси: «Історія України», «Історія української культури», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Психологія і педагогіка», «Психологія управління».

Перебуває на стажуванні на кафедрі історії права відділу права і адміністарції Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща) та у Найвищій Раді Адвокатів Польщі в рамках програми Л. Кіркланда Польсько-Американської Фундації Свободи (вересень 2012 р. – червень 2013 р.).

Коло наукових інтересів: українознавство, історія парламентаризму, історія адвокатури і права України, історична та юридична біографістика.»

Акордеон: Діяльність

Науково-педагогічна та методична діяльність:

 

- розробка і впровадження у навчальний процес дисциплін і спецкурсів для студентів ВНЗ спеціальності «правознавство», факультативів у школах, ліцеях та гімназіях;

- повне забезпечення дисциплін навчально-методичними комплексами;

- розробка програм, дисциплін та спецкурсів, методичних рекомендацій для студентів різних спеціальностей, курсів і форм навчання та учснів;

- організація роботи і надання методичної допомоги навчальним закладам у розробці робочих навчальних планів і програм;

- допомога адвокатам у науковій, культурно-освітній, навчально-методичній діяльності;

- координація методичної роботи з обласними архівами та музеями, вищими навчальними закладами, науково-дослідницькими установами;

- організаційно-методична та консультативна допомога адвокатам щодо підготовки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

- підготовка програм іспитів та навчальних матеріалів для адвокатів з історії адвокатури і права;

- проведення навчальної діяльності (лекції, семінари, тренінги, виїзні презентації тощо) для адвокатів, студентів, аспірантів, науковців, усіх зацікавлених осіб;

- сертифікаційна робота (експертиза і рецензування наукових робіт, дисертацій, монографій тощо);

- надання організаційної та науково-методичної допомоги науковим інституціям, що працюють у даній сфері;

- опрацювання програм і сучасних методів підвищення кваліфікації адвокатів та аплікантів;

- організація та проведення стажування фахівців з історії української адвокатури та права, в тому числі стажування за кордоном та взаємообміни;

- організація і проведення наукових заходів: конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, тренінгів, симпозіумів тощо;

- надання послуг щодо створення спільних центрів освіти, клубів, науково-дослідних колективів та консультаційних центрів, профорієнтаційна робота;

- інформаційно-довідкова робота: створення медіатек, картотек, банків інформації, ведення баз даних за напрямками діяльності; 

 

Видавнича діяльність:

 

- видання окремого спеціалізованого наукового, навчально-методичного журналу;

- видання книг: монографій, підручників, неопублікованих рукописів та репринтних видань адвокатів минулих поколінь, енциклопедій, біографічних словників тощо;

- видання матеріалів за результатами проведення наукових заходів – конкурсів, конференцій, круглих столів і т.п.: програм конференцій, роздаткових і наочних матеріалів, збірників наукових статей, тез виступів, буклетів, методичних матеріалів тощо; 

 

Культурно-мистецька діяльність:

 

- ініціювання культурних і мистецьких подій, які відкривають нові перспективи і підходи, пов’язані з минулим, теперішнім і майбутнім адвокатури і права України;

- налагодження діалогу між академічним середовищем, адвокатами та громадськістю, що сприятиме використанню і взаємообміну наукового, професійного та культурного потенціалу цих суб’єктів;

- допомога у створенні, діяльності та розвитку позапрофесійних громадських об’єднань, у яких беруть участь адвокати;

- організація і проведення історичних та художніх виставок, в тому числі виставок мистецьких робіт сучасних адвокатів, публічних дискусій тощо;

- заохочення молодих режисерів й сценаристів для написання і зйомок документальних та художніх фільмів про життя і діяльність українських адвокатів;

- Створення сайту Центру і медіа-бібліотеки;

Акордеон: Звіт щодо діяльності

Звіт щодо діяльності Центру за 2023 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2021 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2020 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2019 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2018 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2017 рік

Звіт щодо діяльнсті Центру за 2016 рік

Звіт щодо діяльності Центру за 2013 рік

Звіт щодо стажування у Польші Василик І.Б. у 2013-2014 роках

Дипломна робота Василик І.Б.


Рекомендації Центру досліджень адвокатури і права щодо проведення 1 вересня 2014 року першої лекції у вищих навчальних закладах "Україна - суверенна демократична держава"

Презентація "Адвокат - Кость Левицький"

Лист ІІТЗО

Методичні рекомендації щодо проведення 1 вересня 2014 року у вищих навчальних закладах першої лекції «Україна - суверенна демократична держава»

Лист від Голови НААУ Ізовітової Л.П.

Методичні рекомендації на 2015/2016 навчальний рік для вчителів загальноосвітніх шкіл, викладачів закладів професійно-технічної освіти та викладачів вищих навчальних закладів щодо висвітлення ролі адвокатів-державників в історії України, історії української адвокатури та історії української культури

Акордеон: Проекти

Перший випуск нарисів "Адвокатура України: забуте і невідоме"

 

У книзі вперше опубліковано фрагменти кримінальних справ та оригіналів документів ХVІ ст., відомості про адвокатські династії Волині другої половини ХVІІ ст. та про монастирських стряпчих Києво-Печерської лаври.

Показано професійну та громадсько-політичну діяльність провідних адвокатів Східної Галичини; загальну колективну біографію східногалицької, буковинської та харківської адвокатської професійної групи кінця ХІХ – початку ХХ ст. Повернуто із забуття низку імен адвокатів – дисидентів і адвокатів, які були оборонцями у політичних резонансних справах.

 

 

 

 

 

 

 

Другий випуск нарисів "Адвокатура України: забуте і невідоме"

 

 

У виданні в історичний ретроспективі проаналізовано організацію та функціонування адвокатури на українських землях.

Вперше опубліковано фрагменти оригіналів судових справ XVI ст. Показано сторінки історії адвокатури окремих регіонів.

Висвітлено професійну, громадсько-політичну та культурно-освітню діяльність адвокатів, які зробили вагомий внесок в історію України в цілому та в історію адвокатури зокрема. Повернуто із забуття низку репресованих адвокатів. Відкрито імена адвокатів, які брали участь у військових об’єднаннях.
 

 

 

 

 

 

 

"Адвокати і правники - діячі Легіону українських січових стрільців"

 

 

У книзі представлено імена адвокатів, правників та студентів права, які брали участь у створенні, формуванні та діяльності професійної української армії – Легіону Українських січових стрільців. Подано спогади адвокатів і правників – учасників відомих боїв, відтворено стрілецькі пісні, які увійшли до національної пісенної спадщини України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Адвокатська та громадсько-політична діяльність Степана Барана"

 

У монографії досліджено діяльність Степана Барана – відомого адвоката, політичного діяча, публіциста першої половини XX ст. Простежено формування його світогляду, охарактеризовано перші політичні кроки в Українській національно-демократичній партії, проаналізовано державотворчу роботу в роки української революції, визначено основні напрями політичної діяльності у міжвоєнний період XX ст. З’ясовано роль в УНДО, його парламентській діяльності, ставленні до проблеми українсько-польського порозуміння, а також – консолідації політичних сил української еміграції на посаді голови уряду УНР.

Для істориків, адвокатів, а також широкого кола читачів, які цікавляться новітньою історією України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Церковні адвокати України кінця XVII-XVIII ст.

 

У книзі вперше представлено цілісне дослідження церковної адвокатури України кінця XVII-XVIII ст. в історичному контексті. Автором з’ясовано сутність поняття церковного адвоката стосовно даного періоду, простежено його формування та еволюцію в російському імперському просторі, особливості діяльності архієрейських та монастирських адвокатів як на теренах України, так і столичних міст Російської держави на прикладах провідних церковних інституцій. Змодельовано соціальний портрет і життєві стратегії тогочасного церковного адвоката за допомогою біо-бібліографічних довідок і текстів неопублікованих архівних документів, які предметно доповнюють видання.

Для фахівців юридичного та історичного профілю, викладачів, науковців, студентів, поціновувачів української старовини.

 

 

 

 

 

Наукове видання "Адвокати в судочинстві ранньомодерної української держави - Гетьманщини"

У книзі досліджуються адвокатські практики, притаманні судовій системі ранньомодерної Української держави - Гетьманщини. Проаналізовано законодавче поле адвокатської діяльності, простежено функції адвокатів у судовому процесі. З`ясовано персональний склад та соціальне походження адвокатів, відтінено ознаки становлення професійної адвокатури. На прикладі аналізу низки судових справ показано особливості адвокатської майстерності у часи Гетьманщини.

Для адвокатів, істориків, науковців, студентів, усіх, хто цікавиться історією українського права та минулим України загалом.

 

 

 

 

 

 

Адвокатура України: історія та сучасність

Збірник містить матеріали доповідей учасників Всеукраїнського круглого столу "Адвокатура України: історія та сучасність" (на пошану адвоката, президента Української Народної Республіки в екзилі Степана Порфировича Витвицького). Круглий стіл присвячено проблемам організації і функціонування адвокатури на українських землях в історичний ретроспективі та основним питанням сучасної адвокатської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

Стислий спосіб розповісти про себе : альбом візитівок із архівних фондів України, а також реклами, розміщеної в українській пресі кінця ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст.

Альбом демонструє зразки рекламної продукції, а також процесуальні та приватні документи адвокатів з усіх регіонів сучасної України, починаючи від
кінця ХІХ ст., до початку Другої світової війни. Представлені у виданні договори, доручення клієнтів, заяви, ділове листу-вання адвокатів говорять про стиль діловодства зазначеного періоду та суто професійні навички. Опубліковані промови адвокатів на судових засіданнях показують професійний рівень міжвоєнної адвокатури, а поетичні твори її окремих представників свідчать про їхню багатогранність і талант. Окремими розділами представлені рекламні матерали помічників адво-катів та стажистів, які входили до адвокатської корпорації, а також реклама ад-вокатів в еміграції, зокрема в Канаді і США.
Для адвокатів, правників, істориків, краєзнавців, студентів і викладачів та усіх, хто цікавиться історією України й адвокатури.
 

 

Монографія: Історія Адвокатури Хмельниччини

У монографії досліджено історію адвокатури Хмельниччини від найдав-
ніших часів до сьогодення, проаналізовано правові засади її становлення у
цьому регіоні у XIII–XVIII ст. Опрацьовано сторінки адвокатури Поділля в
період її інтеграції до державної системи Російської імперії у 1793–1864 рр.
Проаналізовано інститут повірених та розвиток адвокатури на Поділлі у 1864–
1917 рр., зокрема створення присяжної, функціонування приватної і підпільної
адвокатури. Через призму діяльності адвоката – державника Григорія Степури
показано українські національно-визвольні змагання на Поділлі у 1917–1921 рр.
Досліджено організацію адвокатури краю у міжвоєнний період, в роки на-
цистської окупації, а також у радянський час та в період доби незалежності
України. Встановлено відомі постаті подільської адвокатури від першої поло-
вини ХІХ до кінця ХХ ст.
Для істориків, адвокатів, краєзнавців, а також широкого кола читачів, які
цікавляться історією адвокатури та новітньою історією України.

 

 

Українська адвокатура Волині литовсько-польської доби (XVI–XVIII ст.)

Монографію присвячено історії волинської адвокатури литовсько-польської доби (XVI–XVIII ст.). Висвітлено широке коло питань, пов’язаних з історією судового захисту на території Волинського воєводства у згаданий історичний період. Головну увагу приділено законодавчому забезпеченню діяльності адвокатів, їхній професійній підготовці та практичній роботі на захист інтересів клієнтів. У праці досліджено участь судових захисників у суспільно-політичному та релігійному житті Волинського воєводства, а також проаналізовано основні напрямки їхньої економічної діяльності. Для істориків, адвокатів, юристів, краєзнавців й широкого кола читачів, які цікавляться історією адвокатури та історією України.
 

 

 

Календар 2018 "Адвокати в державотворенні Західно-української народної республіки"

 

Календар 2019 "Адвокати - творці Соборної України"

 

Календар 2020 "Адвокати - письменники"

 

Календар 2021 "Адвокати - меценати в історії України"

 

«Президент УНР Андрій Лівицький: адвокат і політик на тлі епохи»

Книга висвітлює життєвий шлях, політичні уподобання, адвокатську, державницьку та громадсько-політичну діяльність видатного державного і політичного діяча, президента Української Народної Республіки Андрія Лівицького.

Дана монографія - це перше фахове ґрунтовне дослідження усіх сфер діяльності адвоката, його внеску в українське національне відродження, державне будівництво, проголошення і збереження української державності.

У книзі використано численні архівні матеріали, у тому числі й документи радянських спецслужб, які були недоступні у попередні роки.
Видання розраховане на широке коло читачів – адвокатів, правників, науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України в цілому та історією української адвокатури зокрема.

 

 

 

 

 

 

Адвокати Слобожанщини XVIII століття
У книзі досліджено витоки і функціонування інституту адвокатури у Слобідській Україні протягом XVIII ст.
Прослідковано загальноєвропейський контекст постання професії адвоката та її генезу на українських землях. Вперше в історіографії досліджено особливості судоустрою і перебігу судового процесу на Слобожанщині в другій половині XVII–XVIII ст. та окреслено законодавчу базу, якою оперували слобідські судові установи в ранньомодерний час. Уперше з’ясовано соціальне походження адвокатів і клієнтів Слобідської України, особливості гонорарної політики, девіації з боку учасників судового процесу та типові порушення адвокатської етики. На основі широкого кола виявлених архівних джерел розглянуто участь адвокатів у майнових спорах та інших цивільних правовідносинах, а також у судових справах про загрозу здоров’ю, життю і честі клієнтів. Вперше укладено список адвокатів, які брали участь у судових процесах на Слобожанщині у XVIII ст., та їхніх клієнтів. Укладено документальний додаток до нарису, що дозволяє ознайомитися із найбільш репрезентативними справами.
Для адвокатів, істориків, правників та широкого кола читачів, зацікавлених історією адвокатури, судочинства і соціальною історією України.
 

 

Календар НААУ на 2022 рік

Ілюстративний перекидний календар НААУ на 2022 рік висвітлює незнану сторінку в історії української адвокатури - діяльність адвокатів на дипломатичній службі. У Календарі представлено імена п’ятьох адвокатів - міністрів закордонних справ Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, трьох адвокатів - заступників міністра. Семеро видатних адвокатів очолили надзвичайні дипломатичні місії та посольства у США, Великій Британії, Бельгії та Нідерландах, Данії, Польщі, Чехо-Словаччині, Греції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київська адвокатура на зламі епох: витоки, долі, репресії

 

Нариси з історії адвокатури Запорізької області

 

Виджет Відео з Youtube: Перший радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Адвокатська доба'

Виджет Відео з Youtube: Другий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Економічна, політична та державотворча діяльність українських адвокатів в кінці ХІХ на початку ХХ ст.'

Виджет Відео з Youtube: Третій радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Архиєрейські та монастирські адвокати (стряпчі) XVIII ст.'

Виджет Відео з Youtube: Четвертий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Внесок адвокатів в історію української літератури'

Виджет Відео з Youtube: П’ятий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України' на тему 'Адвокати - діячі української армії - Легіону Українських січових стрільців'

Виджет Відео з Youtube: Шостий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Сьомий радіозапис з циклу передач 'Адвокатура в історії України'

 

Виджет Відео з Youtube: Запис радіопередачі з циклу 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Дев'ята радіопередача з циклу 'Адвокатура в історії України'

Виджет Відео з Youtube: Десята радіпередача циклу 'Адвокатура в історії України'

 

Виджет Відео з Youtube: Одинадцята радіпередача циклу 'Адвокатура в історії України'


Проект "Історія адвокатури України"

Важливість запровадження і вивчення навчальної дисципліни «Історія адвокатури України» зумовлюється місцем і роллю адвоката у правовій системі України, розумінням його прав і обов’язків перед клієнтом, адвокатською корпорацією та суспільством в цілому. Предмет цього курсу включає процеси, явища, історичні факти, закономірності й особливості розвитку адвокатури на теренах України в період від давніх часів до сьогодення. 

Перегляд файлу: Програма круглого столу «Адвокатура Запоріжжя: історія та сучасність» 6.02.2024р. (м.Запоріжжя)

 

Перегляд файлу: Проект «Історія адвокатури України»

 

Перегляд файлу: Програма VI Міжнародної науково-практичної конференції “Російсько-українська війна: право, безпека, світ” (29.04.2022р.)

 

Перегляд файлу: Програма Міжнародної наукової конференції«Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних викликів і загроз: результати таперспективи досліджень» (7жовтня 2021р)


 

Перегляд файлу: Програма дисципліни «Історія адвокатури України» та методика її викладання для студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування

 

Перегляд файлу: Програма Міжнародної науково-практичної конференції «Конституція України: 25 років від історії до сучасності»

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу: «ІСТОРІЯ АДВОКАТУРИ ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ» 27 червня 2018 р.


 

Перегляд файлу: Резолюція учасників Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Одещини: ...

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Одещини: історична ...

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу «Адвокатура Хмельниччини в історії України» (7 жовтня 2016 року)

 

Перегляд файлу: Проект Ухвали учасників Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура Хмельниччини в історії України” (до 135-річчя адвоката, члена Центральної Ради Григорія Степури)

 

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (24 листопада 2015 року)

Перегляд файлу: Матеріали Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (25 січня 2013 року)

Перегляд файлу: Програма Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (25 січня 2013 року)

Перегляд файлу: Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу - Адвокатура України: історія та сучасність (24 листопада 2015 року)

Перегляд файлу: Презентація: Адвокати-державники в історії України

Перегляд файлу: Адвокати і правники - діячі Легіону Український січових стрільців

Перегляд файлу: Адвокатська, економічна і громадсько-політична діяльність Степана Федака (1861–1937)

 

 

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл