Реєстрація актів цивільного стану для громадян України за кордоном | НААУ

Головна цитата

«Для складання актового запису цивільного стану заявник повинен пред’явити консульській посадовій особі документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації, а також паспортний документ, який посвідчує особу заявника»

Публікація

Реєстрація актів цивільного стану для громадян України за кордоном

10:00 Пт 01.09.23 Автор : Вісник НААУ 2618 Переглядів Версія для друку

Який перелік актів цивільного стану для громадян України за кордоном та чи кожний українець має право звернутись до дипломатичних та консульських установ України для проведення реєстрації цих актів?

За кордоном у громадян України внаслідок життєвих обставин час від  часу виникає необхідність у  проведенні державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до положень національного законодавства України, а не країни їх тимчасового проживання.

З метою забезпечення громадян України належним доступом до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану дипломатичні та консульські установи України за кордоном наділені повноваженнями здійснювати їх реєстрацію. Порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних та консульських установах України за кордоном визначено положеннями Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних та консульських установах України, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України № 32/5/101 від 23.05.2001.

Слід звернути увагу на те, що положення цієї Інструкції є відмінним від положень Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000, яким у своїй діяльності при здійсненні державної реєстрації актів цивільного стану керуються органи державної реєстрації актів цивільного стану на території України.

Відповідно до  положень Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в  дипломатичних та консульських установах України проводиться реєстрація наступних актів цивільного стану:

— Реєстрація народження;

— Реєстрація шлюбу;

— Реєстрація розірвання шлюбу;

— Реєстрація смерті;

— Реєстрація зміни імені.

Примітка:

Якщо реєстрація актів цивільного стану була проведена компетентними органами держави перебування, про що  свідчить відповідний документ, то повторна реєстрація в дипломатичному представництві або консульській установі не проводиться.

Проте чи має право кожний громадянин України звернутись до дипломатичної чи консульської установи України за кордоном для проведення державної реєстрації того або іншого акта цивільного стану?

Розглянемо відповідь на це питання в загальному та в розрізі кожного з видів актів цивільного стану, які має право зареєструвати посадова особа дипломатичної чи консульської установи України за кордоном.

Згідно з п.  1.7 Інструкції про порядок реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних та консульських установах України реєстрація актів цивільного стану за  дорученням громадян у  дипломатичних та консульських установах України за кордоном не допускається.

Для складання актового запису цивільного стану заявник повинен пред’явити консульській посадовій особі документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації, а також паспортний документ, який посвідчує особу заявника.

Відповідно до п. 1.11 Інструкції документи, видані компетентними органами держави перебування, повинні бути засвідчені в  установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Документи, складені іноземною мовою, повинні бути також перекладені на українську мову та засвідчені в  установленому законодавством України порядку.

Якщо реєстрація актів цивільного стану була проведена компетентними органами держави перебування, про що  свідчить відповідний документ, то повторна реєстрація в дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном не провадиться.

Консульська посадова особа відповідно п. 1.8 Інструкції не має права реєструвати акти цивільного стану щодо себе, другого з подружжя, своїх дітей та близьких родичів.

Реєстрація народження

Для проведення державної реєстрації народження дитини батьки або один з них звертаються до консульської установи України, до консульського округу обслуговування якої належить:

— місце народження дитини;

— місце проживання батьків дитини чи одного з них.

Реєстрація шлюбу

Консульська посадова особа проводить реєстрацію шлюбу виключно між громадянами України, які на законних підставах проживають за межами України та перебувають в країні знаходження цієї консульської установи України.

Реєстрація розірвання шлюбу

Консульська посадова особа має право зареєструвати розірвання шлюбу між громадянами України, якщо хоча б один з них постійно проживає за межами України у таких випадках:

— за спільною письмовою заявою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей;

— за  заявою одного з  подружжя, якщо другий з подружжя:

а) визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім;

б) визнаний у встановленому законом порядку недієздатним;

в) засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років;

— на підставі рішення суду України про розірвання шлюбу.

Примітка:

Відповідно до  положень законодавства України, у правовідносинах з Україною, громадянин України, вважається таким, що постійно проживає за кордоном, виключно після отримання ним від компетентних українських органів рішення про задоволення його клопотання щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання.

Реєстрація смерті

Консульська посадова особа проводить реєстрацію смерті громадянина України, якщо до консульського округу обслуговування консульської установи України за кордоном належить:

— останнє місце проживання померлого;

— місце настання смерті;

— місце виявлення тіла померлого;

— місце поховання.

Реєстрація зміни імені

Консульська посадова особа проводить реєстрацію зміни імені лише для  тих громадянин України, які постійно проживають за кордоном та перебувають в країні знаходження консульської установи України.

Примітка:

Відповідно до  положень законодавства України, у правовідносинах з Україною, громадянин України, вважається таким, що постійно проживає за кордоном, виключно після отримання ним від компетентних українських органів рішення про задоволення його клопотання щодо оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання.

Важливо пам’ятати про наступні зміни у законодавстві:

6 лютого 2023 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України «Про забезпечення здійснення закордонними дипломатичними установами України повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в умовах воєнного стану» від 24 січня 2023 року № 66, яка на час дії правового режиму воєнного стану до прийняття спеціального Закону визначає порядок державної реєстрації актів цивільного стану закордонними дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

Ця постанова Кабінету Міністрів України складається з чотирьох пунктів, проте основні нововведення, які запроваджуються у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в дипломатичних та консульських установах України за кордоном, зосереджені у п. 1 цієї постанови, який містить наступні положення:

«1. Установити, що в умовах воєнного стану до набрання чинності законом щодо врегулювання відносин з проведення державної реєстрації актів цивільного стану закордонними дипломатичними установами України, закордонні дипломатичні установи України визначені Міністерством закордонних справ України:

1) проводять державну реєстрацію актів цивільного стану, вносять зміни до  актових записів цивільного стану, поновлюють та анулюють їх, повторно видають свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та видають витяги з  Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі — надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану) з використанням зазначеного Реєстру, як органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють його ведення;

2) здійснюють надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану громадянам України незалежно від місця їх проживання (перебування); (Примітка. Цей пункт є найвагомішим нововведенням для  громадян України. Адже, як ми говорили на початку нашого матеріалу, до набрання чинності положеннями цієї постанови Кабінету Міністрів України, консульські посадові особи приймали заяви про проведення державної реєстрації актів цивільного стану лише від  громадян України, що  проживали у  відповідному консульському окрузі. При цьому державна реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу проводилася лише щодо громадян України, які постійно проживали за кордоном, а реєстрація шлюбу здійснювалася виключно між громадянами України, що проживали за межами України на законних підставах. Після набранням чинності цією постановою Кабінету Міністрів України громадяни України, які перебувають за кордоном, мають право отримувати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у визначених в переліку закордонних дипломатичних та  консульських установах України незалежно від свого місця проживання (перебування).)

3) застосовують законодавство, яким у  своїй діяльності керуються органи державної реєстрації актів цивільного стану, що здійснюють ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

4) передають на зберігання актові записи цивільного стану на паперових носіях до Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) у порядку, визначеному законодавством».

Перелік закордонних дипломатичних установ, які наділені розширеними правами у сфері реєстрації актів цивільного стану відповідно до положень вищезгаданої постанови Кабінету Міністрів України, було опубліковано на офіційній вебсторінці Міністерства юстиції України 27 лютого 2023 року і наразі до переліку таких закордонних дипломатичних установ включено: Посольство України в  Грузії; Посольство України в Республіці Казахстан; Посольство України в Республіці Польща; Посольство України в Турецькій Республіці; Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина; Генеральні консульства України в Кракові, Любліні, Вроцлаві Республіки Польща; Генеральні консульства України в Дюссельдорфі, Гамбурзі, Франкфурті-на-Майні, Мюнхені Федеративної Республіки Німеччина; Генеральне консульство в Стамбулі Турецької Республіки; Консульство України в Гданську Республіки Польща; Консульство України в Анталії Турецької Республіки.

ВІСНИК НААУ № 7-8 (93)

Автор публікації: Віктор Ясевін

 

Інші публікації автора

Вестник:№4 квітень 2024;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл