Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Посібник за статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

Головна цитата

Шановні адвокати, судді, правники та усі ті хто цікавиться практикою ЄСПЛ у сфері захисту власності! Вашій увазі пропонується розширити, поглибити та систематизувати свої знання в сфері захисту власності в найкращих європейських традиціях!

Публікації

Посібник за статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод

13:49 Ср 10.07.19 Автор : Олександр Дроздов 9212 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

Шановні адвокати, судді, правники та усі ті хто цікавиться практикою ЄСПЛ у сфері захисту власності! Вашій увазі пропонується розширити, поглибити та систематизувати свої знання в сфері захисту власності в найкращих європейських традиціях!

Цей Посібник за статтею 1 (Захист власності) Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод є частиною серії «Посібників із застосування Конвенції», опублікованих Європейським судом з прав людини та для інформування практикуючих юристів про основні постанови та рішення, прийняті Страсбурзьким судом. Цей окремий довідник аналізує та підсумовує прецедентне право зі статті 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини  до 31 серпня 2018 року. Тут читачі знайдуть основні принципи у цій сфері та відповідні прецеденти.

Таким чином, все що Ви хотіли знати про захист власності у концентрованому вигляді містить Посібник.

Цей Посібник було підготовлено Директоратом юрисконсультів і не зобов'язує Суд. Він може підлягати редакційним переглядам. Цей посібник спочатку був написаний англійською мовою. Текст був завершений 31 серпня 2018 року. Він буде регулярно оновлюватися.

Переклад українською мовою здійснено Олександром Дроздовим, Веронікою Плотніковою, Оленою Дроздовою, Олександром Вінським, Юлією Ісаєвою.

Нагадаємо, що Стаття 1 Протоколу №. 1 – захист власності передбачає

“Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.”

Метою цього посібника є надання інформації для практикуючих юристів щодо найважливіших рішень з цього питання, прийнятих Європейським судом з прав людини (далі - Суд) від його заснування до цього дня. В ньому викладені основні принципи, створені у прецедентному праві Суду, разом з відповідними прецедентами. Наведене прецедентне право є вибірковим: воно складається з провідних, важливих і останніх ухвал і рішень.

Рішення Страсбурзького суду фактично слугують не лише для вирішення справ, направлених до Суду, але, взагалі, для роз'яснення, захисту та розвитку правил, встановлених Європейською конвенцією з прав людини, що сприяє дотриманню державами зобов'язань, які вони взяли на себе як Договірні Сторони. Таким чином, місія системи, створеної Конвенцією, полягає у визначенні питань державної політики в загальних інтересах, що підвищує стандарти захисту прав людини та розширює судову практику в сфері прав людини у всьому суспільстві держав-членів Конвенції.

Наведене прецедентне право було обране серед провідних, основних та / або нещодавніх постанов та рішень.

Рішення та ухвали Суду використовуються не лише для вирішення справ, які розглядаються, а також, взагалі, для висвітлення, захисту та розвитку правил, встановлених Конвенцією, що сприяє дотриманню державами зобов'язань, які вони взяли на себе як Договірні Сторони.

Таким чином, місія системи, створеної Конвенцією, полягає у визначенні питань державної політики в загальних інтересах, що підвищує стандарти захисту прав людини та поширенні судової практики в сфері прав людини у всьому суспільстві держав-учасниць Конвенції. Суд підкреслив роль Конвенції як «конституційного інструмента європейського суспільного порядку» в сфері прав людини.

За своєю структурою Посібник складається з частин, у кожній з яких висвітлено загальні та окремі питання.

В свою чергу Розділ ІІ (Загальні питання) містить наступні підрозділи:

A. Застосовність статті 1 Протоколу 1, у якому розглянуто питання  поняття “майно” та його автономне значення, захист “майна” та законні очікування Крім цього проведено докладний аналіз різних видів «майна» та ніші майнові інтересів, а саме, вимоги та борги за рішенням суду, акції компанії та інші фінансові інструменти, професійні клієнти, ліцензії на ведення бізнесу, майбутні доходи, інтелектуальна власність, оренда нерухомості та житлові права, соціальне забезпечення/пенсії, знищення майна в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту - необхідний рівень доведення, ембріон людини.

B. Втручання в право на мирне користування власністю включає в себе підхід «три правила» (позбавлення власності, контроль за користуванням та загальне правило) принцип законності, суспільний і загальний інтерес, пропорційність (співмірність) та суміжні питання (справедливий баланс, компенсація, межі дозволеного втручання або обмеження прав особи державою (процедурні чинники, вибір заходів, основні питання, що стосуються тесту справедливого балансу, питання, що стосуються заявника, компенсація за втручання у власність, як елемент справедливого балансу.

С. Позитивні зобов'язання Держав-учасниць Конвенції (горизонтальний ефект - перешкоди приватних осіб, заходи щодо відновлення порушеного права та виконавче провадження (виконання судових рішень).

D. Взаємозв’язок між статтею 1 Протоколу 1 та іншими статтями Конвенції: статті 2 (Право на життя), 3 (Заборона катування), 4 (Заборона рабства і примусової праці), 6 (Право на справедливий суд), 7 (Ніякого покарання без закону), 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя), 10 (Свобода вираження поглядів), 11 (Свобода зібрань та об'єднання), 13 (Право на ефективний засіб юридичного захисту),14 (Заборона дискримінації).

В свою чергу Розділ ІІІ присвячено окремим питанням, таким як: оренда та оплата житла, справи про соціальні виплати, банківські справи, оподаткування, землевпорядкування, конфіскація у кримінальному провадженні, реституція власності, державні компанії, суворо обмежувальні заходи, та право Європейського Союзу.

Перегляд файлу: Переклад Посібника

 

 

Інші публікації автора

Вестник:№12 грудень 2021 - Вісник;
Партнерська програма 2021;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Річний звіт НААУ 2020;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування