Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Право на професійну правничу допомогу у суді є основною конституційною гарантією на доступ до правосуддя

Право на професійну правничу допомогу у суді є основною конституційною гарантією на доступ до правосуддя

Адвокатура
10:26 Пн 07.10.19 2860 Переглядів
Версія для друку

Встановлюючи виключне право адвокатури на здійснення своїх повноважень у суді, держава в такий спосіб бере на себе позитивні зобов’язання забезпечувати можливість ефективної реалізації конституційного права кожного громадянина на професійну правничу допомогу, встановленого статтями 59 та 131-2 Конституції України.

Таку думку висловив член Науково-консультативної ради Конституційного Суду України Олександр Дроздов у науковому висновку щодо відповідності законопроекту №1013 про скасування адвокатської монополії нормам Основного Закону.

Проаналізувавши документ, юрист зазначив, що законопроект №1013 відповідає вимогам частини другої статті 157 і статті 158 Конституції України, але суперечить вимогам частини першої статті 157 Основного Закону, оскільки ним передбачено скасування та обмеження прав і свобод людини. А саме – права на професійну правничу допомогу.

«Конституційне право кожної особи на професійну правничу допомогу у суді (ст. 59, ст. 131-2 Конституції України) в межах виконання державою своїх позитивних зобов’язань (стаття 1 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод) є основною конституційною гарантією права на доступ до правосуддя, яке, в свою чергу, є невід’ємною складовою права на судовий захист (ст. 55 Конституції України)», - йдеться у висновку.

Олександр Дроздов також наголосив, що право на професійну правничу допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина отримати високоякісні правничі послуги, які може забезпечити лише професійний адвокат, який пройшов спеціальну підготовку та має відповідний статус і гарантії. Крім того, виключне право адвокатів на здійснення функцій захисту та представництва в судах відповідає міжнародній практиці провідних держав світу та сприяє формуванню правничої професії з єдиними стандартами й етичними правилами.

«Скасування положень статті 131-2 Конституції України призведе до істотного звуження змісту права людини на судовий захист (обмеження конституційного права) та, як наслідок, порушення сутності змісту основного права кожного на судовий захист та справедливий суд. Крім того, такий законодавчий крок зробить недосяжними такі визначені Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони цілі цієї асоціації як, зокрема, посилення співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та поваги до прав людини і основоположних свобод», - підкреслив юрист.

Популярні новини

Вестник:№11 листопад 2022 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорія

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл