Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Залучення адвоката БВПД на окрему процесуальну дію. Процедура залучення.

Головна цитата

Сьогодні все частіше у кримінальному провадженні стає залучення, відповідно до статті 53 КПК України, захисника для проведення окремої процесуальної дії з числа адвокатів, які внесені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що відбувається на підставі постанови слідчого/прокурора чи ухвали слідчого судді/суду. При цьому, за таких обставин, під питанням залишається дотримання права особи на вільний вибір захисника своїх прав, яке гарантовано Конституцією, та неприпустимість нав’язування особі захисника.

Публікації

Залучення адвоката БВПД на окрему процесуальну дію. Процедура залучення.

15:17 Вт 20.03.18 Автор : Сергій Вилков 11825 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

Незважаючи на статтю 59 Конституції України, маємо норму, що викладена в статті 53 КПК України «Залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії», а тому під час її застосування варто пам’ятати, що відносини між адвокатами, незалежно від того яким чином вони залучаються до справи («оплатні» чи «безоплатні» адвокати), повинні будуватися на засадах взаємної поваги, дотримання професійних прав адвокатів та гарантій професійної діяльності, слідування принципам адвокатської діяльності, передбаченим Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики, рішеннями З’їзду, актами РАУ, НААУ.

Частиною 1 статті 53 Кримінального процесуального кодекса України закріплено можливість слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду залучити захисника для проведення окремої процесуальної дії в порядку, передбаченому статтею 49 цього Кодексу, якою врегульовано залучення захисника для здійснення захисту за призначенням. При цьому залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії здійснюється виключно у невідкладних випадках, коли є потреба у проведенні невідкладної процесуальної дії за участю захисника, а завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні процесуальної дії чи забезпечити участь іншого захисника або якщо підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг залучити захисника або прибуття обраного захисника неможливе. Окрім того, в частині 2 ст. 53 КПК України визначено, що запросити захисника до участі в окремій процесуальній дії має право і сам підозрюваний, обвинувачений. Якщо потреби у проведенні невідкладних процесуальних дій за участю захисника немає і коли неможливе прибуття захисника, обраного підозрюваним, обвинуваченим, протягом двадцяти чотирьох годин, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право запропонувати підозрюваному, обвинуваченому залучити іншого захисника.

В такому разі залучається адвокат, який внесений до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та надає безоплатну вторинну правову допомогу на підставі договору (контракту), укладеного з органом (установою) з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя та суд постановляє ухвалу, якою доручає відповідному органу (установі), уповноваженому законом на надання безоплатної правової допомоги, призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням та забезпечити його прибуття у зазначені у постанові (ухвалі) час і місце для участі у кримінальному провадженні (ч. 2 ст. 49 КПК України).

Станом на сьогоднішній день, органи досудового розслідування та суд активно застосовують норму статті 53 КПК України, та залучають адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, для проведення окремої процесуальної дії навіть тоді, коли у підозрюваного/обвинуваченого вже є захисник, проте його завчасно не повідомили про проведення процесуальної дії, або ж коли немає доказів «невідкладності» процесуальних дій, які проводять без захисника, якого обрав сам підозрюваний/обвинувачений.

У таких випадках, адвокат, який залучається на окрему процесуальну дію, та прибуває на слідчу дію чи у судове засідання за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, тобто за дорученням відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, повинен діяти відповідно до вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та слідувати Правилам адвокатської етики.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката, в Преамбулі яких закріплено, що вони слугують обов’язковою для використання адвокатами системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих професійних прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами, а також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката.

В статті 23 Правил адвокатської етики закріплено, що адвокат, залучений до участі в окремій процесуальній дії, повинен невідкладно після отримання доручення вжити всіх можливих заходів щодо зʼясування, який саме адвокат (адвокати) представляє інтереси клієнта у цій справі, негайно звʼязатися з цим адвокатом (адвокатами), зʼясувати причини його (їх) відсутності, а також особливості позиції надання професійної правничої (правової) допомоги адвокатом (адвокатами) у цій справі. Адвокат під час участі в окремій процесуальній дії не має права відступати від позиції клієнта та основного адвоката (адвокатів) у цій справі.

Тобто, адвокат з системи БВПД, якого залучають на окрему процесуальну дію, виконуючи свій професійний обов’язок, з метою недопущення порушення прав підозрюваного/обвинуваченого, слідуючи Правилам адвокатської етики, обов’язково повинен:

- зʼясувати, чи є у справі інший адвокат;

- зв’язатися з таким адвокатом, щоб зʼясувати причини його відсутності та переконатися, що він був завчасно належним чином повідомлений про проведення процесуальної дії;

- зʼясувати правову позицію надання професійної правничої (правової) допомоги адвокатом у цій справі;

- зʼясувати чи є така процесуальна дія невідкладною, що її неможна провести за участі адвоката, який є захисником у справі, якого обрав підозрюваний/обвинувачений.

Також адвокат з системи БВПД, залучений на окрему процесуальну дію, повинен пам’ятати, що:

- під час проведення окремої процесуальної дії він має ті ж самі права й обов’язки, що й захисник, який здійснює захист протягом кримінального провадження, оскільки не може бути ніяких розбіжностей у визначенні обсягу його процесуальних прав залежно від того, чи постійно він бере участь у кримінальному провадженні, чи його роль є епізодичною;

- як до процесуальної дії, так і після неї він має право зустрічатися з підозрюваним/обвинуваченим для підготовки до проведення процесуальної дії або обговорення її результатів.

З огляду на зазначене, логічним є те, що для того щоб надати особі кваліфіковану професійну правничу (правову) допомогу такий адвокат як мінімум повинен ознайомитися з матеріалами провадження та провести конфіденційне спілкування з підзахисним. Адвокат повинен вимагати від органу досудового розслідування чи суду забезпечення йому такої можливості, адже в іншому випадку можуть бути наслідки грубого порушення забезпечення права на захист.

Захищаючи права підзахисного/обвинуваченого адвокат не повинен нехтувати своїми правами захисника.

В абзаці 2 статті 41 Правил адвокатської етики закріплено, що адвокат зобовʼязаний відмовитися від здійснення захисту за дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або в разі залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії, в порядку, передбаченому чинним кримінальним процесуальним законодавством, а також законодавством про надання безоплатної правової допомоги у випадку, коли прийняття доручення або залучення для проведення окремої процесуальної дії через конкретні об’єктивні причини може потягнути порушення прав і законних інтересів цієї особи чи зашкодити її позиції захисту.

В першу чергу, адвокат повинен виходити з пріоритетності інтересів клієнта та бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієнта як на стадії досудового розслідування так і під час судового розгляду, не поступатися своєю незалежністю у захисті прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосунків з суддями чи службовими особами органів, що здійснюють правоохоронну діяльність, та не йти на з ними на компроміси, що суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта.

Саме тому, адвокат з системи БВПД повинен займати активну позицію, та зʼясовувати всі вищезазначені обставини справи, які передували його залученню для проведення окремої процесуальної дії, а у разі виявлення зловживань нормою статті 53 КПК України чи її порушення з боку органу досудового розслідування чи суду, реагувати на це у формах, передбачених чинним законодавством та/або актами РАУ, НААУ.

Адвокат з системи БВПД повинен пам’ятати, що він не повинен допустити, щоб орган досудового розслідування чи суд, при залученні його до проведення окремої процесуальної дії, зробив з нього пасивного спостерігача. Адвокат зобов’язаний відстоювати права та інтереси підзахисного, виходячи з їх пріоритетності.

Автор публікації: Cергій Вилков

 

Інші публікації автора

Вестник:№6 червень 2022 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування