Основні відмінності правового статусу українського адвоката та адвоката Ізраїлю | НААУ

Головна цитата

Після початку збройної агресії Російської Федерації я – український адвокат, була вимушена виїхати з України. Звісно, єдине, що мене могло зацікавити в країні перебування – це побудова правової системи країни, яка надала захист від війни. Занурившись у правову систему Ізраїлю, стало очевидним, що джерелом права в Ізраїлі є все ж таки нормативно-правові акти Кнесета, однак судді мають право тлумачити норми права, які мають однакову, а іноді й вищу юридичну силу порівняно із законами.

Публікація

Основні відмінності правового статусу українського адвоката та адвоката Ізраїлю

19:00 Чт 05.01.23 Автор : Оксана Соколовська 3129 Переглядів Версія для друку

У правовій системі держави Ізраїль об’єдналися основи загального та континентального права, а також  характерні особливості національного права. Тому Ізраїль є державою зі змішаною системою права та належить до правової сім’ї, яка містить у собі континентальне та загальне право.

Основою правової системи є законодавство. Нормативний акт, прийнятий Кнесетом, називається «законом»; акт, виданий органом виконавчої влади, є «підзаконним актом», який може називатися встановленням (таканот), правилами або розпорядженнями (цавим). Нормативні правові акти публікуються в державному бюлетені «Решумот».

Суди уповноважені тлумачити нормативні акти. Іноді їх тлумачення може суперечити закону. В окремих випадках суд може скасувати закон.

Рішення Верховного суду (Багац) має обов’язкову силу для всіх судів. Прецедентне рішення окружного суду має рекомендаційний характер для мирового суду. Рішення Всеізраїльського суду з трудових спорів має обов’язкову силу для регіональних судів із трудових спорів.

Порядок судочинства в Ізраїлі базується на принципі змагальності сторін. При такій системі суддя приймає рішення на підставі доказів, наданих учасниками процесу, але сам суддя, як правило, не бере активної участі у зборі доказів.

Бюро адвокатів Ізраїлю було створене у 1961 році як автономний орган, основні інститути якого обираються на демократичних виборах усіма адвокатами відповідно до Закону про асоціацію адвокатів 1961 року з метою  об’єднання адвокатів в Ізраїлі та підвищення рівня чистоти професії.

 Місцева адвокатура  (Лішкот орєхей дин) побудована дещо на інших принципах, аніж адвокатура України. Розпочну, мабуть, з мети створення адвокатури України та адвокатури Ізраїлю.

Згідно із Законом Ізраїлю «Про асоціацію адвокатів Ізраїлю» асоціація  адвокатів, що об’єднує адвокатів Ізраїлю, буде прагнути до високого рівня та чистоти адвокатури, а також працювати задля захисту законності, прав людини та фундаментальних цінностей держави Ізраїль.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає, що адвокатура України – це недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом.

Основні відмінності, які містять нормативно-правові акти України та Ізраїлю, полягають у встановленні принципу доброчесності та справедливості у професії адвоката і, звісно, у монополії адвокатської професії. Жоден юрист на території Ізраїлю не має права на комерційній основі надавати юридичні послуги будь-кому (юридичним, фізичним особам, державним органам тощо). Лише адвокат, що отримав ліцензію (ришайон), має право представляти інтереси в суді, надавати консультації та професійні висновки щодо тлумачення ізраїльського права.  

Відповідно в державі Ізраїль на рівні законодавства встановлено жорсткі вимоги щодо порядку ведення адвокатської діяльності та порядку притягнення адвокатів до відповідальності.

Щодо порядку притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності, особливу увагу слід приділити діяльності в адвокатурі Ізраїлю дисциплінарного суду порівняно з дисциплінарною комісією адвокатури України. Так, дисциплінарний суд здійснює розгляд всіх скарг щодо неправомірної поведінки адвоката; за розгляд скарг не сплачується мито та відсутній порядок відкриття провадження за скаргою. Всі скарги підлягають розгляду та детальному вивченню підстав звернення зі скаргою.

За дисциплінарне правопорушення винний адвокат притягується до дисциплінарної відповідальності районним дисціплінарним судом. У випадку визнання вини або встановлення в його діях складу дисциплінарного правопорушення він підлягає покаранню; найжорсткішим покаранням є виключення з колегії адвокатів Ізраїлю.  Адвокат або Генеральний прокурор можуть оскаржити рішення районного дисциплінарного суду до Національного дисциплінарного суду. Дисциплінарний розгляд також розповсюджується на стажерів адвокатів. Національний дисциплінарний суд є апеляційним судом, до якого адвокати можуть оскаржити рішення районного дисциплінарного суду.

Особливі відмінності в Правилах адвокатської етики адвокатури держави Ізраїль та адвокатури України:

 

ПАЕ українських адвокатів

ПАЕ

адвокатів Ізраїлю

 

 

Адвокат повинен бути добропорядним, чесно та гідно виконувати свої професійні обов'язки.

Адвокату заборонено робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення, фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової оцінки, прав і обов'язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх повноважень щодо представництва інтересів клієнта

Адвокат здійснює представництво клієнта добросовісно, самовіддано, без страху, зберігаючи при цьому порядність, повагу до професії та повагу до суду

Адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у виконанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних прав, гарантій адвокатської діяльності та їх ефективному використанні в інтересах клієнта

Відсутнє положення в законодавстві Ізраїлю у зв’язку з відсутністю спроб посягання на незалежність адвокатів зі сторони державних органів

Адвокат має залишатися незалежним від свого клієнта.

У межах дотримання принципу законності адвокат зобов'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваг інтересів клієнта

Адвокат не здійснюватиме представництво клієнта та/або не буде продовжувати його представляти, якщо в нього є побоювання, що він не зможе виконати свій професійний обов’язок відносно клієнта, у зв’язку з особистою зацікавленістю, або фідуціарним обов’язком, який адвокат має перед іншими, а також у зв’язку з великим обсягом роботи

Відсутнє положення в законодавстві України

Адвокат не має право  надавати  юридичні послуги клієнту, який був направлений до нього компанією, що не є адвокатським об’єднанням   або юридичною фірмою, що діє з метою отримання прибутку та з цією метою публічно рекламує надання юридичних услуг

Відсутня така норма в законодавстві України

Якщо справа знаходиться на розгляді суду, адвокат не може припинити представництво свого клієнта

Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої (правової) допомоги, здійснення захисту та представництва

Адвокат не має права здійснювати аудіозапис розмови зі своїм клієнтом або з іншим адвокатом, інакше як за їхньою згодою

Відсутній обов’язок для українського адвоката

Адвокат, якому відомо, що протилежну сторону у справі представляє адвокат, не має право контактувати з протилежною стороною, окрім як через адвоката, який представляє сторону.

Адвокату забороняється зустрічатися з протилежною стороною з метою обговорення справи, окрім як в присутності адвоката, навіть у випадку надання згоди протилежною стороною та її адвокатом

До укладення договору з клієнтом адвокат (особа, уповноважена на підписання договору про надання правової допомоги від імені адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання) повинен з'ясувати у нього, чи він не пов'язаний чинним договором з іншим адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) на виконання тотожного або такого, що частково збігається за обсягом, доручення. Обов’язок повідомити адвоката про укладення договору з іншим адвокатом покладається на клієнта

Якщо адвокат, який отримав справу від клієнта володіє інформацією про те, що ця справа перебуває у провадженні іншого адвоката, негайно повідомляє такого адвоката про те, що справа перебуває у його провадженні 

Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах взаємної поваги, дотримання професійних прав адвокатів та гарантій професійної діяльності, слідування принципам адвокатської діяльності, передбаченим Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Правилами, рішеннями З'їзду, актами РАУ, НААУ

У будь-якому професійному питанні адвокат зобов’язаний проявити дружелюбне ставлення  до свого колеги та не відмовляти йому у будь-якій допомозі, яка не завдає шкоді справі клієнта, у тому числі погодитися на прохання про відкладення дати зустрічі

Участь адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, MySpace та інших), інтернет-форумах і застосування ним інших форм спілкування в мережі Інтернет є допустимими, проте адвокат може розміщувати, коментувати лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та адвокатури в цілому.

Адвокат при користуванні соціальними мережами, інтернет-форумами та іншими формами спілкування в мережі Інтернет повинен дотримуватися своїх професійних обов'язків, передбачених чинним законодавством України, цими Правилами, рішеннями З'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України

Відсутня врегульована поведінка адвоката, діють загалі принципи та правила адвокатської етики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсутнє порядок та правове регулювання поділу доходу між партнерами

Адвокат не може займатися своєю професійною діяльністю в партнерстві з особою, що не є адвокатом та не зобов’язаний здійснювати поділ доходу з такою особою в обмін на послуги, допомогу або будь-яку іншу вигоду для бізнесу.

Проте адвокат може здійснювати поділ доходу з жінкою (чоловіком), дітьми та батьками свого партнера, навіть у випадку смерті, якщо останній був членом колегії адвокатів

 

Щодо оплати членських внесків хочу звернути увагу українських колег на порядок визначення розміру та оплати членських внесків адвокатів держави Ізраїль.

Розмір членського внеску адвоката визначається Асоціацією адвокатури Ізраїлю та залежить від стажу роботи в професії. Розмір кожного року змінюється та досягає 4000 шекелів, що становить 1000 дол. США.

Щодо члена колегії, який не сплатив членські внески, незважаючи на письмову вимогу про оплату, суд може за вимогою колегії видати наказ про оплату членських внесків, яке має законну силу рішення суду, що набрало чинності та є виконавчим документом.

 Гонорарна політика адвокатів Ізраїлю також є об’єктом регулювання держави. Є мінімальна ставка гонорару адвоката за певний вид послуг у конкретній галузі права. Відтак адвокати позбавлені можливості маніпулювати утворенням цінової політики у сфері надання адвокатських послу.

За наслідками порівняння законодавства у сфері регулювання адвокатської діяльності можна зробити висновок, що престиж професії в державі Ізраїль набагато вище, аніж в Україні. Однак Правила адвокатської етики українських адвокатів є більш врегульовані, наповнені та розгалужені, проте відсутній дієвий правовий механізм притягнення українських адвокатів до відповідальності за порушення цих правил. Вважаю, що досить дієвим механізмом є внесення змін до законодавства України,  що врегулює позбавлення права здійснення адвокатської діяльності безстроково та без права поновлення в професії . Саме такий порядок діє на території Ізраїлю.

Автор публікації: Оксана Соколовська

 

Інші публікації автора

Вестник:№12 грудень 2023 - Вісник;
Міжнародна благодійна допомога для НААУ;
Стратегія НААУ 2021-2025;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Навчальні продукти для адвокатів;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл