Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Перманентний режим судової реформи несе в собі серйозні ризики для незалежності як адвокатської, так і суддівської професій

Головна цитата

Рада адвокатів України визначилася зі стратегією розвитку на найближчі роки. Сам документ містить понад 20 розділів, кожен з яких має чіткий вектор для руху адвокатури як професійної спільноти. «ЗіБ» виявив бажання з’ясувати, які позиції Національна асоціація адвокатів хоче закріпити й чого від органів самоврядування чекати самим адвокатам. Про це — в інтерв’ю з головою секретаріату НААУ, РАУ Вадимом КРАСНИКОМ.

Перманентний режим судової реформи несе в собі серйозні ризики для незалежності як адвокатської, так і суддівської професій

16:24 Пн 26.07.21 Автор : Вадим Красник 1140 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

«Прозорість — це вимога до діяльності будь-якої сучасної організації»

— Недавно на засіданні РАУ було схвалено стратегію асоціації на 2021—2025 роки. Чим нова відрізняється від попередньої? Що вдалося реалізувати, а що ні з прописаного в попередньому документі?

— На засіданні РАУ розглядались обидва документи. Один — на предмет його виконання, другий — як такий, що визначить діяльність НААУ на наступні кілька років. Важливо, що в роботі над проектом стратегії брали участь регіональні органи адвокатського самоврядування та навіть окремі адвокати. Тобто цей документ напрацьовували у відкритому режимі та формували пріоритети, ураховуючи думки всієї професійної спільноти.

Водночас члени РАУ оцінили першу стратегію НААУ як таку, що виконана повністю.

— Серед стратегічних цілей НААУ — «покращення ефективності системи комунікації з усіма суб’єктами та учасниками правової реформи в Україні». Невже комунікація між НААУ та іншими стейкхолдерами правової реформи не була налагоджена протягом останніх років? Чи хотілося б, аби до адвокатської спільноти частіше прислухались у цих питаннях?

— Комунікація адвокатури з органами суддівського врядування та самоврядування, з парламентом, профільними комісіями та робочими групами при Президентові, міжнародними організаціями відбувається майже постійно. Одна з причин цього — лавинні зміни в законодавстві, фактично перманентний режим судової реформи, яка різною мірою стосується й адвокатури. Більше того, часто ці зміни несуть у собі серйозні виклики й навіть ризики для незалежності як адвокатської, так і суддівської професій. У перспективі непродумані та безсистемні зміни можуть справляти негативний вплив на стан захисту прав людини в Україні. Допустити цього не можна. Саме для цього всі інститути системи правосуддя мають працювати в безперервному діалозі.

Нагадаю: сформульована в такій редакції мета НААУ була наявна і в попередній версії стратегії. Відповідно до міжнародного стандарту зміни до профільного законодавства мають бути погоджені із самоврядною професійною організацією адвокатури. НААУ й надалі не стоятиме осторонь, якщо йдеться про ініціативи щодо змін у сфері правосуддя.

Із цією стратегічною метою пов’язаний цілий блок конкретних напрямів діяльності асоціації. Зокрема, це ефективний вплив адвокатської спільноти на процес судово-правової реформи та участь у законотворчому процесі, активна участь НААУ в конституційному процесі та втіленні конституційних змін у законодавство, а також проведення заходів, спрямованих на підвищення правової культури, обговорення актуальних питань адвокатської практики та вироблення спільного бачення найбільш нагальних правничих питань в Україні.

— Одним із завдань НААУ є забезпечення максимальної прозорості діяльності інституту адвокатури. Ця прозорість передбачає фінансовий звіт, оприлюднення якого вже практикувалося. Чи є ще якісь механізми втілення цієї прозорості в життя?

— Погодьтеся, прозорість — це фактично універсальна вимога до діяльності будь-якої сучасної організації. Тим більше, якщо йдеться про самоврядну організацію, яка утримується за рахунок унесків її членів, а не коштом державного бюджету. Прозорість — це і відповідальність, і чесність перед колегами та суспільством. Звичайно, такий аспект прозорості, як відкрита фінансова звітність органів адвокатського самоврядування всіх рівнів, є одним з визначальних, хоча не єдиним у політиці НААУ.

Тому прозорість прописана як у розділі «Цінності», так і «Завдання». Аби забезпечити таку відкритість у питаннях фінансування, працюють наші інформаційні ресурси. Ми оперативно, максимально повно й у доступній для пересічного читача формі поширюємо інформацію про діяльність НААУ.

«Жодна заява, звернення адвокатів не залишаються без реакції НААУ»

— Можете детальніше розповісти про такий напрям діяльності, як розвиток проектів і програм всеукраїнської благодійної організації «Благодійний фонд допомоги адвокатам»? Цей проект уже діє чи тільки планується до запуску?

— Всеукраїнська благодійна організація «Благодійний фонд допомоги адвокатам» була створена рішенням РАУ в лютому 2014 року. Метою фонду є допомога адвокатам і членам їхніх сімей у скрутних життєвих обставинах: хвороба, смерть близьких і рідних; поховання адвокатів, які не мають родин або родини яких належать до незахищених верств населення; пошкодження або знищення житла внаслідок обставин непереборної сили і т.д.

Треба розуміти, що через особливості нашого податкового законодавства НААУ, як неприбуткова організація, не має права розподіляти наявні в неї кошти серед своїх членів, у тому числі надавати фінансову допомогу адвокатам. За ці роки фонд надавав матеріальну підтримку десяткам адвокатів у дуже різних ситуаціях, підтримував спортивні масштабні проекти НААУ й навіть долучався до сплати застави за адвоката, який тривалий час перебував у СІЗО.

Під час пандемії COVID-19 фонд став важливим інструментом швидкого реагування на потреби адвокатів старшого покоління. У минулому році асоціація фактично розгорнула цілий проект, який був спрямований на надання допомоги адвокатам у регіонах із найбільшими темпами поширення коронавірусу.

Логічно, що діяльність благодійного фонду вписана до стратегії НААУ. Крім матеріального ефекту, вона має й ідейне навантаження. По суті, вона доводить, що дух солідарності та взаємної підтримки адвокатів і спроможність нашої спільноти самостійно, власними силами долати життєві негаразди — це реальні справи.

— Окремим важливим пунктом стратегії є захист професійних і соціальних прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності. Проблема полягає не в недосконалості законодавства, а у свавіллі, яке допускають правоохоронні органи. Які правові механізми планує застосовувати НААУ, аби викоренити таку практику?

— Тема порушення професійних прав адвокатів постійно перебуває на порядку денному діяльності асоціації, і вона складна. РАУ, комітет захисту прав адвокатів, регіональні комітети, комітет міжнародних зв’язків спільно опікуються цими питаннями, привертаючи увагу всього суспільства, вищих органів влади, міжнародних організацій до найбільш резонансних випадків порушень. Асоціація вимагає притягнення винних до відповідальності. Статистика порушень регулярно публікується на сайті НААУ, і кожен може побачити картину на місцях і в країні в цілому.

Не треба сприймати цю ситуацію як таку, що не має динаміки, і ставити діагноз про безрезультатність боротьби адвокатів за свої права. Жодна заява, звернення адвокатів не залишаються без реакції НААУ, але ми реалісти, тому маємо конкретні, визначені законом гарантії та інструменти захисту. Компонент публічності буде й надалі використовуватися для посилення уваги до зазначеної проблеми. Це закріплено й у новій стратегії.

У відповідному розділі стратегії — підготовка правових позицій РАУ та законодавчих змін щодо неприпустимості ототожнення адвоката з його клієнтом (а це дуже поширене порушення) та їх широке висвітлення в ЗМІ. Також передбачається проведення практичного навчання для членів органів адвокатського самоврядування та національних і міжнародних дискусій, які зрештою мають впливати на громадську думку й формувати культуру поваги до адвокатів, сприяти розумінню їхньої ролі. У рамках подальшої цифровізації будуть створюватися практичні онлайн-інструменти для повідомлення про екстрену допомогу тощо.

— Для інституційного розвитку НААУ одним із завдань обрано регулярне анкетування та опитування членів асоціації з метою вдосконалення роботи всіх органів і підрозділів. А чи відбувалося це раніше? З огляду на кількість адвокатів в Україні може вийти доволі вагоме соціологічне опитування чи статистичні дані.

— Анкетування — це спосіб отримувати зворотний зв’язок усередині професійної спільноти. Інструментів проводити таке анкетування завдяки різноманітним онлайн-платформам доволі багато. Наприклад, у НААУ запроваджена система Microsoft Teams, яка дає можливість оперативно дізнаватися про думки адвокатів. Навіть стосовно стратегії ми отримували листи з пропозиціями.

Адвокати досить активно звертаються до асоціації з різними запитами, тому в нас навряд чи виникатимуть проблеми з тим, щоб дізнаватися про думки з тих чи інших питань. Можемо використовувати і телефонні опитування, і онлайн-анкети, і онлайн-голосування. Навіть якщо в них братиме участь одна-дві тисячі адвокатів, це вже репрезентативні дані, які дозволяють зрозуміти тенденції та настрої колег.

«Якби в нас не було визначено проміжних етапів, це було б схоже на п’ятирічки радянських часів»

— Стратегія прописана на 5 років, але в наш час це зовсім не той проміжок, який колись брався до уваги, адже законодавство настільки нестабільне, а розвиток технологій настільки швидкий, що складно щось передбачити. Чи можливе коригування стратегії протягом її дії?

— Якби в нас не було визначено проміжних етапів, це було б схоже на п’ятирічки радянських часів, про які ви згадали. Але стратегія в розумінні сучасного менеджменту організацій передбачає проміжні етапи звірки. Так, рішенням РАУ передбачено, що до 1.09.2021 секретаріат має розробити та подати на затвердження голові НААУ, РАУ конкретні рівні та етапи щодо короткострокового (1 рік), середньострокового (до 3 років) і довгострокового (до 5 років) горизонтів планування.

Більше того, указом Президента прийнята Стратегія розвитку системи правосуддя, де є розділ, який стосується адвокатури. Логічно, що два стратегічні документи мають утілюватись у певній координації, відкритому діалозі з Комісією з питань правової реформи. НААУ зі свого боку вже розпочала цей процес.

Так, на останньому засіданні РАУ прийнято рішення, яким спрощено дисциплінарні провадження за рахунок можливості здійснювати його в письмовому режимі. Ми готуємо й зміни до порядку доступу до професії, осучаснення кваліфікаційного іспиту тощо.

НААУ ініціювала зміни до податкового законодавства, аби поставити адвокатів як осіб, котрі провадять незалежну професійну діяльність, у рівні умови з підприємцями й дати їм право працювати за спрощеною системою оподаткування.

Тобто, коли говоримо про стратегію, маємо на увазі практичний документ, пов’язаний з реальними потребами адвокатів. Він є концентрованим викладом ініціатив, з якими адвокатура буде працювати в найближчі 4 роки.

Матеріал опубліковано у виданні «Закон і Бізнес»

Автор публікації: Вадим Красник

 

Інші публікації автора

Вестник:№9 вересень 2021 - Вісник;
Доступ до адвокатської професії -;
Рекомендації щодо захисту професейних та;
АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Річний звіт НААУ 2020;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
НеВестник 4

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування