Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Особливості поділу нерухомого майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим (ТОТ АР Крим) або тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (ТОТ ОРДЛО)

Головна цитата

За інформацією, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України, станом на 10 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, на облік узято 1 451 496 переселенців із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим. У багатьох із цих осіб є майно, яке залишилося на тимчасово окупованій території, життя змінюється, і багато хто з них розриває відносини із подружжям. Тому виникає питання, як бути із майном, яке набуте подружжям у власність під час шлюбу і яке знаходиться на тимчасово окупованій території. Тож варто розібрати нюанси, що можуть виникнути під час вирішення питання поділу такого майна.

Особливості поділу нерухомого майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території АР Крим (ТОТ АР Крим) або тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях (ТОТ ОРДЛО)

16:29 Чт 08.10.20 Автор : Дмитро Бузанов 1122 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

1. Який спосіб поділу обрати судовий чи договірний?

Терміни – важливий елемент вирішення будь-якого спору, тому при вирішенні питання про поділ майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території, слід враховувати те, що в разі існування можливості укладення договорів про поділ майна подружжя внаслідок домовленості між ними слід використати таке право. Судовий порядок поділу вимагає зазвичай більше часу, а судові витрати можуть перебільшити витрати на посвідчення договору.

Щодо особливостей посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, розташованого на непідконтрольній Україні території.

Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу всього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений.

Відповідно до пункту 2 Наказу Міністерства юстиції України «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» від 17.06.2014 № 953/5 нотаріальні дії та державну реєстрацію речових прав та їхнє обтяжень на нерухоме майно, яке розташоване на непідконтрольній території Луганської та Донецької областей, здійснюють відповідно державні реєстратори речових прав на нерухоме майно органів державної реєстрації прав і приватні та державні нотаріуси інших районів Луганської та Донецької областей відповідно до законодавства.

Утім у разі, якщо одна зі сторін правочину зареєструвала своє місце проживання (не як місце проживання внутрішньо переміщеної особи) уже на підконтрольній Україні території, то повинна застосовуватися норма частини четвертої статті 55 Закону України «Про нотаріат», відповідно до якої посвідчення договорів щодо відчуження, іпотеки житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна здійснюється за місцезнаходженням такого майна або за місцезнаходженням юридичної особи, або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї із сторін відповідного договору. Посвідчення договорів щодо відчуження, застави транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації, здійснюється за місцезнаходженням юридичної особи або за зареєстрованим місцем проживання фізичної особи – однієї із сторін відповідного договору.

Наприклад, якщо поділу підлягає нерухоме майно, що знаходиться в м. Сімферопіль, а подружжя, яке має намір посвідчити договір поділу майна, звернулося до нотаріуса в м. Києві, то необхідно, щоб один із подружжя подав довідку ВПО (внутрішньо переміщеної особи) або був зареєстрований у м. Києві.

При зверненні до нотаріуса щодо посвідчення договору про поділ майна подружжя слід звертати увагу на наявність реєстрації права власності на нерухоме майно в електронних реєстрах, а саме: Реєстру прав власності на нерухоме майно або Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без наявності реєстрації права власності в цих реєстрах можливості посвідчення договору поділу майна подружжя в нотаріуса не має.

Щодо надання згоди органу опіки та піклування при посвідченні таких договорів, то відповідно до абзацу 9 пункту 9 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» органи місцевого самоврядування здійснюють у повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їхній території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Реєстрація права власності на нерухоме майно за рішенням суду.

Щодо державної реєстрації прав власності на нерухоме майно діє наказ Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» від 28.03.2016 №898/5, відповідно до якого державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, проводиться незалежно від місцезнаходження такого майна. Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечує Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса). Ведення реєстраційних справ у паперовій формі щодо нерухомого майна, що розташоване в межах тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей, забезпечує Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків).

На тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України. Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території.

За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, уключаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України.

Отже, за реєстрацією права власності на нерухоме майно, право власності, на яке набуте на підставі рішення суду, можна звертатися до державних реєстраторів та нотаріусів, незалежно від місця розташування цього майна. Водночас органи державної реєстрації, нотаріуси передають реєстраційні справи в паперовій формі до визначених наказом Міністерства юстиції України «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України»  від 28.03.2016 №898/5 органів.

Чи підлягає поділу майно, право власності на яке набуто на тимчасово окупованій території під час окупації?

Набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території.

Ураховуючи вимоги частини 4 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», на тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна, у тому числі щодо земельних ділянок, учинений із порушенням вимог цього Закону, інших законів України, уважається недійсним із моменту вчинення й не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю, а також, відповідно до п. 3 ст. 2 Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків, крім документів, що підтверджують факт народження або смерті особи на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, які додаються відповідно до заяви про державну реєстрацію народження особи та заяви про державну реєстрацію смерті особи».

Ураховуючи ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (АР Крим)», необхідно, виходячи із суми договору купівлі-продажу нерухомого майна або іншого майна, вимагати стягнення частини грошових коштів із того із подружжя, який придбав майно на тимчасово окупованій території.

2. Поділ нерухомого майна в судовому порядку. Який суд буде розглядати справу? Визначаємо територіальну підсудність.

Якщо майно знаходиться на території тимчасово окупованої АР Крим, то слід застосовувати положення Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», зокрема статтю 12 «Заходи правового реагування на тимчасово окупованій території (АР Крим)», відповідно до якої у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово окупованих територіях, змінити територіальну підсудність судових справ, підсудних, що розташовані на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та забезпечити розгляд:

цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом міста Києва;

цивільних справ, підсудних загальним апеляційним судам, розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – Апеляційним судом міста Києва;

Справи, що перебувають у провадженні судів, розташованих на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та розгляд яких не закінчено, передаються судам відповідно до встановленої цим Законом підсудності, протягом десяти робочих днів із дня набрання ним чинності або з дня встановлення такої підсудності.

На практиці необхідно звернутися із клопотанням до Київського апеляційного суду про визначення підсудності. До клопотання необхідно додати позовну заяву із додатками. Суд розглядає клопотання без виклику сторін та визначає місцевий загальний суд у місті Києві для розгляду позову. Після визначення місцевого загального суду позовна заява із додатками з Київського апеляційного суду буде направлена до визначеного суду.

Відповідно до частини 4 статті 177 Цивільного процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку й розмірі. Ураховуючи те, що до визначення Київським апеляційним судом місцевого суду, невідомо, на які реквізити сплачувати судовий збір через відсутність доказів сплати судового збору, визначений суд при вирішенні питання про відкриття провадження, через відсутність доказів сплаченого судового збору залишає позовну заяву без руху. Щоб уникнути втрату часу через такі процесуальні дії, необхідно відстежувати прийняття рішення Київським апеляційним судом про визначення місцевого суду, який буде розглядати справу, та після того, коли прийнято ухвалу про визначення підсудності, сплатити судовий збір за реквізитами визначеного місцевого суду та скерувати квитанцію супровідним листом до суду.

Суди згідно із встановленою згаданим вище законом підсудністю та відповідно до вимог процесуального законодавства здійснюють розгляд справ та вирішують процесуальні питання, які виникають після ухвалення судового рішення.

Якщо майно знаходиться на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, то, виходячи із загального правила визначення підсудності, визначаємо суд, якому була б підсудна справа. Наприклад, позови, що виникають із приводу нерухомого майна, пред’являють за місцезнаходженням майна або основної його частини. Якщо пов’язані між собою позовні вимоги пред’явлені одночасно щодо декількох об’єктів нерухомого майна, то спір розглядають за місцезнаходженням об’єкта, вартість якого є найвищою (ч. 1 ст. 30 ЦПК України). Припустимо, що нерухоме майно знаходиться на тимчасово окупованій території міста Макїївки в Совєтському районі. У такому випадку справа була б підсудна Совєтському районному суду м. Макіївки, а згідно з розпорядженням ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 02.09.2014 № 2710/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ» справу буде розглядати Краматорський міський суд Донецької області.

3. Який порядок виклику осіб, які беруть участь у справі щодо поділу майна, до судового засідання

Порядок виклику сторін у справах поділу майна подружжя, розташованого на тимчасово АР Крим та ТОТ ОРДЛО, ідентичний та закріплений у статті 12-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».

Порядок виклику в суд та повідомлення про судове рішення:

1. Якщо остання відома адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи учасників справи знаходиться на тимчасово окупованій території, то суд викликає або повідомляє учасників справи, які не мають офіційної електронної адреси, про дату, час і місце першого судового засідання у справі через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (із посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за двадцять днів до дати відповідного судового засідання.

Суд викликає або повідомляє таких учасників справи про дату, час і місце інших судових засідань чи про вчинення відповідної процесуальної дії через оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України (із посиланням на веб-адресу відповідної ухвали суду в Єдиному державному реєстрі судових рішень), яке повинно бути розміщене не пізніше ніж за десять днів до дати відповідного судового засідання або вчинення відповідної процесуальної дії.

Після опублікування такого оголошення відповідача вважають повідомленим про дату, час і місце розгляду справи.

2. Учасників справи, остання відома адреса місця проживання (перебування) чи місцезнаходження яких знаходиться на тимчасово окупованій території і які не мають офіційної електронної адреси, повідомляють про ухвалення відповідного судового рішення шляхом розміщення інформації на офіційному веб-порталі судової влади з посиланням на веб-адресу такого судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Із моменту розміщення такої інформації вважається, що особа отримала судове рішення.

3. Передбачений цією статтею порядок виклику в суд та повідомлення про судове рішення може застосовуватися стосовно інших учасників судового процесу, адреса місця проживання (перебування), місцезнаходження чи місця роботи яких знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо від цього залежить реалізація ними своїх процесуальних прав й обов’язків.

Виходячи із наведеного вище, слід мати на увазі, що процедура поділу майна подружжя, зокрема нерухомого, яке знаходиться на тимчасово окупованій території України має свої особливості і відбувається з урахуванням нормативно-правових актів, якими забезпечуються права і свободи громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України. Деякі питання на практиці залишаються до кінця не вирішеними, а порядок виклику в суд та повідомлення про судове рішення, має особливості, за яких можна пропустити судове засідання, та/або дізнатись про рішення суду вже після його звернення до примусового виконання.

Нормативно-правові акти, які слід мати на увазі, перед тим, як підходити до поділу майна подружжя, що знаходиться на ТОТ АР Крим або ТОТ Донецької, Луганської областей.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 43, ст.2030)

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 10, ст.54)

Указ Президента України «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях» від 7 лютого 2019 року № 32/2019

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ «Про невідкладні заходи щодо захисту прав громадян на території проведення антитерористичної операції» від 17.06.2014  № 953/5

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ «Про врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території України» 28.03.2016  № 898/5

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 02.09.2014  № 2710/38-14 «Про визначення територіальної підсудності справ»

Автор публікації: Дмитро Бузанов

 

Інші публікації автора

Вестник:АНАЛІЗ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ;
Річний звіт НААУ 2020;
№4 квітень 2021 - Вісник;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування