Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни

Підвищення кваліфікації

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень.

 

На реалізацію Закону 16 лютого 2013 року рішенням Ради адвокатів України № 85 було ухвалено Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України із подальшими змінами і доповненнями, в якому зазначено, що загальна організація процесу підвищення кваліфікації адвокатів в Україні здійснюється Національною асоціацією адвокатів України, Радою адвокатів України.

 

Національна асоціація адвокатів України організовує та проводить заходи з підвищення кваліфікації адвокатів (як самостійно, так і в співпраці з національними та міжнародними партнерами), здійснює іншу діяльність, пов’язану з організацєію та проведенням заходів підвищення кваліфікації адвокатами (зокрема, акредитацію організаторів і заходів та сертифікацію експертів), а також видає методичні та інформаційні матеріали з питань підвищення кваліфікації.

 

Діяльність НААУ з підвищення кваліфікації

 
Заходи з підвищення кваліфікації

Підвищення свого професійного рівня є важливим професійним обов'язком кожного адвоката. Саме тому НААУ організовує та проводить низку заходів з підвищення кваліфікації для адвокатів по усіх регіонах України.

Зазначені заходи присвячуються найбільш актуальним питанням тлумачення та застосування українського законодавства, практиці Європейського суду, питанням адвокатської етики, тощо.
В якості експертів на заходах виступають судді, провідні вітчизняні адвокати, видатні науковці та міжнародні експерти.

Заходи з підвищення кваліфікації є безкоштовними для адвокатів.
Усі учасники таких заходів, дані про яких містяться в базі даних Єдиного реєстру адвокатів України, отримують сертифікати про підвищення кваліфікації із відповідною кількістю балів. 

План заходів на 2019 рік

Акредитація та сертифікація

З метою якісного організаційно-методичного забезпечення підвищення кваліфікації адвокатів створено Експертну раду з питань акредитації та сертифікації, яка здійснює організаційно-методичне забезпечення питань акредитації професійних програм підвищення кваліфікації та сертифікації осіб, які допускаються до організації та/або проведення заходів з підвищення кваліфікації адвокатами, проведення таких акредитації та сертифікації.

Усі особи, сертифіковані НААУ, можуть залучатися в якості доповідачів, експертів, тренерів або лекторів у заходах з підвищення кваліфікації НААУ, а також у заходах інших фізичних чи юридичних осіб, акредитованих Експертною радою.

Експертна рада також здійснює акредитацію організаторів заходів з підвищення кваліфікації, а також самі заходи, професійні програми, тощо.

Експерти НААУ

Книжки

Акордеон: Книжки

Перегляд файлу: Монографія Олександра Хрімлі “Захист прав інвесторів в сфері господарювання: теоретико-правовий аспект”

Перегляд файлу: Монографія «Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні і практичні аспекти»

Перегляд файлу: Практичний посібник: Методика перехресного допиту в суді

Перегляд файлу: Адвокатська техніка: методика підготовки прямого допиту і вступної промови

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Перегляд файлу: Методичні рекомендації для адвокатів про недопустимі докази

 

Перегляд файлу: Методичні рекомендації для адвокатів: «Цивільно-правова відповідальність у сфері надання медичної допомоги»

 

Перегляд файлу: Методичні рекомендації «Вакцинація у запитаннях і відповідях»

 

Перегляд файлу: Методичні рекомендації з оподаткування адвокатської діяльності

 

Перегляд файлу: Методичні рекомендації з податкового права

 

Перегляд файлу: ЄСПЛ, Европейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство

Перегляд файлу: Надання юридичної допомоги по справах, що витікають з дорожньо-транспортних пригод та інших правопорушень на транспорті. Методичні рекомендації

Перегляд файлу: Особливості формування доказів та доказування в кримінальному судочинстві України. Методичні рекомендації

Перегляд файлу: Надання правової допомоги суб'єктам господарювання під час податкових перевірок. Методичні рекомендації

Перегляд файлу: Протестна діяльність адвоката в кримінальному провадженні. Окремі питання правозастосування

Перегляд файлу: Підготовка справ про спадкування до судового розгляду

Перегляд файлу: Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

Перегляд файлу: Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу

ВІДЕОМАТЕРІАЛИ СЕМІНАРІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Виджет спільних актів: Офіційний канал на YouTube

Посилання

Офіційний канал на YouTube

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРІВ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Перегляд файлу: Реформування системи примусового виконання рішень в Україні

 

Перегляд файлу: Провадження у цивільних та адміністративних справах: новели законодавства

 

Перегляд файлу: Докази та доказування

 

Перегляд файлу: “Адвокати-державники в історії України”

 

Перегляд файлу: Право на справедливий судовий розгляд в контексті практики ЄСПЛ

 

Перегляд файлу: Окремі питання застосування цивільного законодавства у кредитних правовідносинах

 

Перегляд файлу: Актуальні питання адміністративного судочинства

 

Перегляд файлу: Аналіз окремих положень ЗУ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

Перегляд файлу: Анулювання документів дозвільного характеру та застосування заходів впливу до суб'єктів господарювання

Перегляд файлу: Взаємовідносини адвокатів та адвокатська етика (1)

Перегляд файлу: Взаємовідносини адвокатів та адвокатська етика (2)

Перегляд файлу: Деякі кримінально-правові аспекти податкових перевірок в сучасних умовах

Перегляд файлу: Дії захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або заміну запобіжного заходу

Перегляд файлу: Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення

Перегляд файлу: Експертиза в галузі безпеки життєдіяльності і охорони праці

Перегляд файлу: Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (1)

Перегляд файлу: Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (2)

Перегляд файлу: Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (3)

Перегляд файлу: Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (4)

Перегляд файлу: Заборона дискримінації в практиці Європейського суду з прав людини (5)

Перегляд файлу: Загальні засади кримінального провадження як засіб забезпечення єдності судової практики

Перегляд файлу: Запрет дискриминации в практике Европейского суда по правам человека

Перегляд файлу: Заходи забезпечення кримінального провадження

Перегляд файлу: Заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються до юридичних осіб

 

Перегляд файлу: Контроль господарського суду за виконанням судових рішень. Проблемні питання практики

 

Перегляд файлу: Місце перехресного допиту у судовому процесі

Перегляд файлу: Морально-етичний вигляд адвоката

Перегляд файлу: Особливості призначення та виконання судової пожежно-технічної експертизи

Перегляд файлу: Особливості розгляду судами цивільних справ про самочинне будівництво

Перегляд файлу: Позбавлення волі відповідно до ст. 5 Конвенції

 

Перегляд файлу: Право на справедливий судовий розгляд: кримінально-правовий аспект

 

Перегляд файлу: Правові аспекти звільнення від кримінальної відповідальності у випадках прийняття пропозиції

Перегляд файлу: Практичні рекомендації стягнення оплати правової допомоги адвоката як судових витрат у господарських справах

Перегляд файлу: Принцип рівності та заборона дискримінації

Перегляд файлу: Про практику застосування земельного законодавства при розгляді цивільних справ

Перегляд файлу: Процесуальні особливості участі адвоката у проведенні судових експертиз

Перегляд файлу: Судово-економічна експертиза

Перегляд файлу: Этические вопросы, которые возникают при общении адвокатов в социальных сетях

Перегляд файлу: Медіація: базові поняття та практичні питання

Перегляд файлу: Ключові пропозиції щодо посилення адвокатських прав та гарантій

Перегляд файлу: Професійні права адвокатів у світлі практики Європейського суду з прав людини

Перегляд файлу: Сторінки історії адвокатури України

Перегляд файлу: Видання НААУ з Історії адвокатури України

Перегляд файлу: Актуальні проблеми кримінального провадження за окремими злочинами у сфері службової діяльності (неправомірна вигода) та терористичного спрямування

Перегляд файлу: Захист прав внутрішньо переміщених осіб та тих, хто залишився в зоні конфлікту

Перегляд файлу: Актуальні питання застосування ЄКПЛ в контексті проведення АТО

Перегляд файлу: Перереєстрація господарюючих суб'єктів із зони АТО в інші регіони України

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Порядок підвищення кваліфікації адвокатів України,;
Рішення №67 від 26 лютого;
Рішення №58 від 4-5 липня;
Рішення №219 від 27 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Перелік тем для підвищення кваліфікації

Інші документи

Перелік тем для підвищення кваліфікації

Виджет спільних актів: Перелік експертів сертифікованих НААУ

Інші документи

Перелік експертів сертифікованих НААУ

Виджет спільних актів: Список організаторів та заходів, акредитованих НААУ

Інші документи

Список організаторів та заходів, акредитованих НААУ

Виджет спільних актів: План проведення заходів НААУ з підвищення кваліфікації адвокатів на 2019 рік

Інші документи

План проведення заходів НААУ з підвищення кваліфікації адвокатів на 2019 рік

 

Перегляд файлу: Програма Ради Європи «HELP»

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування