Комітети

Акордеон: Комітет захисту соціальних прав адвокатів

Комітет з питань фізичної культури та спорту при Національній асоціації адвокатів України створено Розпорядженням № 72 від 13 вересня 2016 року «Про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту» з метою  організації та проведення для адвокатів регулярних занять, тренувань з фізичної культури і спорту, спортивних турнірів і змагань, заходів (семінарів, круглих столів тощо) зі спортивного та  медичного права, а також популяризації здорового способу життя серед адвокатів, встановлення дружніх контактів між професійними об’єднаннями, організаціями та колективами адвокатів, створення умов для неформального спілкування колег.

Для досягнення своєї мети Комітет:

- організовує та проводить для адвокатів регулярні заняття, тренування з фізичної культури та спорту, спортивні турніри і змагання;

- організовує і провадить для адвокатів заходи (семінари, круглі столи тощо) зі спортивного та медичного права;

- вивчає, узагальнює та розповсюджує вітчизняний і зарубіжний досвід організації дозвілля, а також з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- забезпечує і координує роботу з питань фізичної культури і спорту серед адвокатів;

- розробляє та подає на затвердження Голови НААУ, РАУ календарний план спортивних заходів Комітету;

- розробляє проекти положень про змагання і турніри, проведення яких відноситься до компетенції Комітету та забезпечує їх проведення;

- бере участь в організації та/або проведенні семінарі, конференцій, тренінгів та інших заходів НААУ;

- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

- взаємодіє з органами державної влади, міжнародними установами, громадськими об’єднаннями  та іншими установами і організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, особами з питань, що належать до його компетенції;

- розглядає звернення в межах своїх повноважень;

- виконує свої завдання у будь яких формах, що не заборонені Конституцією України, законодавчими актами України, Правилами адвокатської етики тощо.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ламах Тарас Борисович

 Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

Розпорядження 13.09.2016

Розпорядження № 72 від 13 вересня 2016 року про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань фізичної культури та спорту

 

Акордеон: Комітет з питань адвокатської етики

Комітет з питань адвокатської етики є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України шляхом відкритого голосування на засіданні Ради адвокатів України, яке відбулося 01 червня 2013 року. Нормативним документом, регулюючим діяльність Комітету є Положення про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України (рішення РАУ № 24 від 28 лютого 2014 року).

Основними завданнями Комітету є сприяння впровадженню, дотриманню та удосконалення Правил адвокатської етики.

Мета і завдання Комітету: 
- розроблення механізму забезпечення реалізації Правил адвокатської етики; 
- вивчення, аналіз та узагальнення професійних вимог до діяльності і правил поведінки різних професійних і соціальних груп в Україні та закордоном, підготовка рекомендацій щодо їх врахування при впровадженні, застосуванні і удосконаленні Правил адвокатської етики; 
- підготовка роз'яснень з’їзду адвокатів України або Ради адвокатів України щодо Правил адвокатської етики; 
- здійснення моніторингу та узагальнення практики застосування Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій щодо удосконалення Правил адвокатської етики; 
- розробка пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ, а також нормативно-правових актів з питань адвокатської етики; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з питань адвокатської етики при Національній асоціації адвокатів України.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Циганков Андрій Ігорович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Іванова Ярославна Олегівна 
Лебідь Олександра Павлівна 
Пліса Наталія Михайлівна 
Покотило Ігор Миколайович 
Шевчук Олексій Анатолійович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет з питань;
Рішення №24 від 28 лютого

Нормативні документи

 

Акордеон: Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Раді адвокатів України

Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності є консультаційно-дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Основними завданнями Комітету є
- визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність; 
- розроблення концептуальних засад проектів законодавчих актів, які прямо чи опосередковано пов’язані з адвокатською діяльністю; 
- вивчення і аналіз законодавства іноземних держав, практики його застосування та внесення пропозицій на обговорення Ради адвокатів України щодо вдосконалення вітчизняного законодавства з урахуванням світового досвіду; 
- підготовка висновків щодо доцільності прийняття законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зейкан Ярослав Павлович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Веселов Олександр Вікторович 
Гвоздій Валентин Анатолійович 
Дроздов Олександр Михайлович

Захаров Артем Вячеславович
Колесник Ганна Миколаївна 
Кухар Олексій Іванович 

Лапутько Сергій Олексійович
Островська Марія Анатоліївна 
Райко Василь Васильович 
Сицько Анжеліка Анатоліївна 
Солодко Євген Вікторович
Вавженчук Сергій Ярославович
Горох Олексій Петрович
Кундрик Руслан Святославович
Самборський Тарас Миколайович
Самсоненко В'ячеслав Володимирович
Сахнюк Сергій Володимирович
Сібільова Олена Вікторівна
Фесенко Анатолій Леонідович
Царик Руслана Миколаївна
Чундак Маріанна Володимирівна
Якименко Микола Миколайович
Яковець Ірина Станіславівна
Гуменюк Анжела Володимирівна
Іванченко Олег Ігорович
 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет законотворчих ініціатив;
Рішення №71 від 26 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету законотворчих ініціатив

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

Розпорядження 10.10.2016

Розпорядження про включення до складу Комітету законотворчих ініціатив з питань адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України адвокатів Лапутька С.О. та Захарова А.В.

 

Акордеон: Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності утворений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 16 лютого 2013 року № 74, з метою захисту професійних, та інших прав адвокатів, організація сприяння забезпечення гарантій адвокатської діяльності, та забезпечення необхідних умов для ефективного та якісного виконання адвокатами своїх професійних обов’язків.

Основні завдання Комітету: 
- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у галузі захисту прав та інтересів адвокатів, забезпечення гарантій адвокатської діяльності;
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення професійних прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності, які відбулись на території України; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та інтересів адвокатів, а також порушення гарантій адвокатської діяльності; 
- створення і систематичне вдосконалення необхідних заходів оперативного реагування при порушенні законних прав та інтересів адвокатів, а також гарантій адвокатської діяльності; 
- оперативне реагування на кожне звернення адвоката, яке стосується діяльності Комітету; 
- представництво інтересів адвокатів у правоохоронних органах, органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, судах, громадських об’єднаннях; 
- вжиття відповідно до чинного законодавства України, від імені Ради адвокатів України, заходів щодо усунення державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами порушень професійних прав та гарантій адвокатської діяльності; внесення пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущенних порушеннях; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед адвокатської спільноти, щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та гарантій адвокатської діяльності; 
- інформування адвокатської спільноти та громадськості щодо розгляду питань, які віднесені до компетенції Комітету; 
- вивчення думок адвокатської спільноти, щодо стану дотримання прав адвокатів та забезпечення гарантій адвокатської діяльності і прийняття її до уваги у своїй роботі; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно адвоката; 
- контроль, аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення професійних прав адвокатів в Україні, своєчасне інформування керівництва Ради адвокатів України; 
- участь у розгляді та підготовці пропозицій Комітету щодо вдосконалення організації захисту інформації, яка становить державну, адвокатську, комерційну, банківську або іншу таємницю, що охороняється законом, а також конфіденційну інформацію; 
- участь у розробці та реалізації системи заходів, які проводяться у взаємодії з правоохоронними органами щодо захисту життя, здоров'я, честі, гідності, майна адвокатів і членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій; 
- організація роботи телефону Ради адвокатів України, забезпечення оперативного опрацювання інформації, що надходить, а також вжиття необхідних заходів реагування щодо порушення прав адвокатів; 
-забезпечення розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав адвокатів у частині запобігання та протидії правопорушенням, пов’язаним із здійсненням адвокатської діяльності, участь в укладанні у встановленому законом порядку договорів з органами адвокатського самоврядування інших держав.

 

Графік особистого прийому адвокатів керівництвом Комітету:

Заступник Голови Комітету Грубський А.В. – кожна перша п’ятниця місяця.
Заступник Голови Комітету Черезов І.Ю. – кожна друга п’ятниця місяця.
Заступник Голови Комітету Солодко Є.В. – кожна третя п’ятниця місяця.

Часи прийому з 9.00 до 12.00.

Адреса: м. Київ, вул. Ярославська, 6, поверх 5.

Враховуючи ту обставину, що керівництво Комітету складають практикуючі адвокати, просимо з порозумінням поставитись до необхідності попереднього запису на прийом.
Телефон для запису: 096 208 06 07

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Боряк Ганна Леонідівна

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Солодко Євген Вікторович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Черезов Ігор Юрійович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Колесников Ігор Валерійович

 

Члени Комітету

                                         Секції Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності: 

                                   І. Секція взаємодії з правоохоронними органами та іншими державними органами: 
Болдін Максим Якович 
Гаврик Олександр Григорович 
Гунченко Олександр Вадимович 
Дацюк Юрій Богданович 
Дідовець Юрій Вікторович 
Єлов Віталій Андрійович 
Єрмоленко Анатолій Анатолійович 
Калюжна Барбара Володимирівна 
Карнаух Світлана Василівна

Корєньков Ігор Анатолійович
Крупнова Любов Василівна 
Кулєбякін Вадим Олександрович 
Мороз Сергій Вікторович 
Пономаренко Анатолій Семенович 
Протасов Євген Васильович

Рейнт Олена Василівна
Савченко Василь Сергійович 
Сілакова Олена Юріївна 
Степ’юк Валентин Сергійович 
Стрипа Ігор Степанович 
Сухотін Дмитро Аркадійович
                                                  ІІ. Секція оперативного виїзду та координації: 
Сердюк Віталій Анатолійович – Голова Секції 
Башловка Анатолій Миколайович

Боряк Галина Юріївна

Бузін Олег Володимирович 
Далеко Олег Анатолійович 
Колесников Ігор Валерійович 
Кононенко Анатолій Петрович 
Лапутько Сергій Олексійович 
Соколовська Оксана Володимирівна 
Тихоша Сергій Михайлович 
Шманько Олександр Антонійович 
Шумов Володимир Власович 
                                                      ІІІ. Секція правового представництва: 
Бережна Ярослава Степанівна 
Глоба Костянтин Вікторович 
Дроздов Олександр Михайлович 
Зосименко Ганна Романівна 
Левицька Ліана Анатоліївна 

Нейрановський Артем Олексійович
Поклітар Ганна Олександрівна 
Рибар Іван Юрійович 
Рибін Валентин Володимирович 
Романенко Ярослав Михайлович 
Філіпович Володимир Євгенович 
                                                        IV. Секція доступу до інформації:
Авдюшин Володимир Володимирович 
Величко Лариса Юріївна 
Деревянко Віталій Тихонович 
Дубець Микола Олексійович 
Дубинський Віктор Михайлович 
Карпенко Сергій Русланович 
Клюка Володимир Федорович 
Левчук Тетяна Василівна 
Репешко Павло Іванович 
Рохов Олег Володимирович 
Щипченко Микола Олексійович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет захисту прав;
Рішення №30 від 2 квітня;
Рішення №190 від 27 липня;
Положення про комітет захисту прав;
Рішення №182 від 27 липня;
Рішення №117 від 6 квітня;
Рішення №74 від 16 лютого

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про обрання Ламаха Т.Б. Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Поклітар Ганну Олександрівну

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Башловки Анатолія Миколайовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Грубського А.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Колесник Ганни Миколаївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Черезова Ігоря Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Розпорядження

Розпорядження про включення да складу Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності Романенка Ярослава Михайловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Розпорядження

Розпорядження про створення при Комітеті захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності робочої групи з розгляду звернень про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності за період 2013-2016 рр.

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

 

 

Акордеон: Комітет по міжнародним зв’язкам

Комітет з міжнародних зв’язків є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Мета створення Комітету: налагодження, розвиток та підтримання відносин між Національною асоціацією адвокатів України та іноземними, а також міжнародними організаціями.

Завдання Комітету: 
- надання рекомендацій щодо встановлення зв’язків із іноземними та міжнародними організаціями; 
- підготовка необхідних документів для оформлення відносин між НААУ та іноземними/міжнародними організаціями; 
- здійснення організаційного забезпечення, з метою прийняття НААУ до міжнародних об’єднань адвокатів/юристів; 
- підтримання ділових відносин з іноземними/міжнародними організаціями на постійній основі; 
- надання пропозицій Голові НААУ, РАУ щодо доцільності участі представників НААУ у міжнародних заходах; 
- надання пропозицій щодо проведення НААУ міжнародних заходів в Україні; 
- розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- співпраця з іноземними/міжнародними організаціями, які можуть надавати технічну або матеріальну допомогу з метою розвитку адвокатури України; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених Положенням про Комітет з міжнародних зв’язків.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гречківський Іван Павлович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Бабич Анна Валеріївна 
Бузаров Андрій Ігорович 

Васюренко Аліна Олегівна
Дроздов Олександр Михайлови 
Клим'юк Олег Юрійович 
Колесник Ганна Миколаївна 
Мнишенко Євгенія Сергіївна 
Павлов Микола Олександрович

Пронченко Андрій Валерійович
Оберкович Сергій Олексійович 
Шевчук Олексій Анатолійович 
Порохняк Ярослав Орестович 
Власюк Віталій Вікторович 
Караман Ігор Вікторович

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №70 від 26 лютого;
Положення про Комітет по міжнародним;
Рішення №54 від 4-5 липня;
Рішення №225 від 27 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Колесник Г.М.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Бузарова Андрія Ігоровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Клим’юка Олега Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Оберковича Сергія Олексійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Розпорядження

Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету по міжнародним зв’язкам адвоката Костіна Андрія Євгеновича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Розпорядження

Розпорядження про призначення ГоловоюКомітету по міжнародним зв’язкам заступника Голови Комітету по міжнародним зв’язкам, адвоката Гречківського Івана Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Порохняка Я.О., Власюка В.В., Карамана І.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету по міжнародним зв’язкам Дроздова О.М., Павлова М.О.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з міжнародних зв’язків адвоката Пронченка Андрія Валерійовича

 

 

Акордеон: Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 175, з метою координації дій адвокатів із надання кваліфікованої юридичної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям, а також організації та консолідації адвокатської спільноти для захисту прав та законних інтересів таких осіб.

 

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Островська Марія Анатоліївна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вилков Сергій Валентинович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Вилков Сергій Валентинович

Івашкова Надія Євгенівна

Іщенко Ганна Михайлівна

Костін Ілля Павлович

Рокицький Владислав Аркадійович

Сиченко Максим Олексійович

Фещик Наталія Миколаївна

Шабалін Андрій Валерійович

 

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №175 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Розпорядження

Розпорядження № 43 від 23 квітня 2016 року про звільнення з посади Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Гринь Людмили Василівни

Виджет спільних актів: Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Розпорядження

Розпорядження № 44 від 23 квітня 2016 року про призначення на посаду Голови Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Островської Марії Анатоліївни

Виджет спільних актів: Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Рішення

Рішення № 110 від 23 квітня 2016 року про затвердження Положення про Комітет з питань координації надання правової дпомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Положення

Положення про Комітет з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

Розпорядження

Розпорядження про включення адвокатів до складу Комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям

 

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови комітету з питань координації надання правової допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та переселенцям адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

 

Акордеон: Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України

Комітет з питань стратегічного розвитку та визначення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 жовтня 2014 року № 174. Головою Комітету обрано члена Ради адвокатів України, представника адвокатів від міста Києва Петрову Наталію Іванівну. Комітет створено з метою сприяння професійного розвитку адвокатів, презентування пріорітетних напрямків діяльності єдиної професійної організації адвокатів в Україні і підвищенню ролі інституту адвокатури в українському та міжнародному суспільствах.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Петрова Наталія Іванівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Ізовітова Лідія Павлівна 
Гвоздій Валентин Анатолійович 
Гречківський Павло Миколайович 
Афанасієв Роман Володимирович 
Будз Тарас Васильович 
Кошеля Василь Васильович 
Маланюк Микола Михайлович 
Полонський Юрій Мойсейович 
Сумська Наталія Дмитрівна

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №174 від 25 жовтня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань стратегічного розвику та визнічення пріоритетних напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України адвоката Гречківського І.П.

 

Акордеон: Комітет захисту прав людини

Комітет захисту прав людини є постійно діючим дорадчим колегіальним органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України № 20 від 03 березня 2015 року.

Основні завдання Комітету: 
- підготовка пропозицій Комітету щодо вдосконалення механізмів захисту прав людини; 
- підготовка пропозицій по вдосконаленню законодавства про права людини та приведення його у відповідність до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права; 
- виявлення, облік, аналіз і систематизація випадків порушення прав і свобод людини, які відбулися на території України; 
- аналіз та узагальнення практики у сфері захисту прав та основоположних свобод людини; 
- здійснення профілактичної роботи, яка направлена на попередження порушень прав та основоположних свобод людини; 
- створення і систематичне вдосконалення рекомендацій щодо реагування захисника при порушенні прав та основоположних свобод людини (клієнта); 
- вивчення і застосування методів правозахисної діяльності в країнах з високим рівнем захисту прав і свобод громадян; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед населення (у вигляді круглих столів, конференцій тощо) щодо способів та практики самостійного захисту своїх прав та свобод; 
- аналіз додержання законності правоохоронними органами під час проведення слідчих дій відносно людини (клієнта); 
- аналіз та прогнозування стану справ щодо порушення прав та свобод людини в Україні; 
- вивчення думки адвокатської спільноти щодо стану дотримання прав та основоположних свобод людини та подання результатів вивчення відповідним органам, установам, організаціям; 
- підвищення рівня обізнаності адвокатів щодо механізмів захисту прав людини; 
- підготовка в межах компетенції пропозицій до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ, РАУ. 
- за дорученням Голови НААУ, РАУ розгляд звернень в межах своїх повноважень; 
- здійснення іншої діяльності в межах повноважень, визначених цим Положенням.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Голова Комітету

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Гнатюк Тетяна Віталіївна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Анапріюк Андрій Сергійович 
Бірюк Микола Миколайович 
Боряк Ганна Леонідівна 
Бондаренко Антоніна Леонідівна 
Губський Віктор Георгійович 
Дємєнєва Олена Василівна 
Зозуля Наталія Володимирівна 
Іванов Андрій Петрович 
Кирплюк Дмитро Володимирович 
Кічужинець Людмила Михайлівна 
Кравчук Костянтин Павлович 
Свєтлічний Ігор Валерійович 
Свінціцький Ігор Анатолійович 
Сівак Тетяна Олександрівна

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету захисту прав людини

Виджет спільних актів: Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Положення

Положення про Комітет захисту прав людини при Національній асоціації адвокатів України

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Тетяни Віталіївни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини Іванова Андрія Петровича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету захисту прав людини адвоката Гнатюк Т.В.

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету захисту прав людини адвоката Свінціцького І.А.

 

Акордеон: Комітет з питань безоплатної правової допомоги

Комітет з питань безоплатної правової допомоги створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 04 липня 2015 року № 74. 

Комітет з питань надання безоплатної правової допомоги є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України.

Метою створення Комітету є моніторинг функціонування та розвитку системи безоплатної правової допомоги в Україні, проведення аналізу та узагальнення інформації з питань надання безоплатної правової допомоги, розробка змін до законодавства України про безоплатну правову допомогу та пов’язаних з ним актів, налагодження відносин у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства у сфері надання безоплатної правової допомоги та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;
- збирає, узагальнює і аналізує інформацію з питань надання безоплатної правової допомоги;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;
- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань надання безоплатної правової допомоги;
- розглядає звернення в межах своїх повноважень;
- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Вилков Сергій Валентинович

 

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Зосименко Ганна Романівна

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Дем'янова Олена Вікторівна

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 

Байдик Олександр Анатолійович

Галагуз Віталій Васильович

Грішин Євген Олексійович

Дем’янова Олена Вікторівна

Дємєнєва Олена Василівна

Дрюк Олексій Миколайович

Зосименко Ганна Романівна

Карнаух Олена Володимирівна

Кухта Володимир Борисович

Кушніренко Микола Володимирович

Логойда Тетяна Василівна

Моісєєнко Дмитро Павлович

Попович Павло Борисович

Резуненко Олександр Анатолійович

Самойленко Владислав Володимирович

Свєтлічний Ігор Валерійович

Сторчак Алла Анатоліївна

Шалімов Леонід Олександрович

Шелудченко Надія Олександрівна

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №74 від 04 липня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Черезова Ігоря Юрійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Черезова Ігоря Юрійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Дем'янової Олени Вікторівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомого адвоката Дем'янової Олени Вікторівни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Моісєєнка Дмитра Павловича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Моісєєнка Дмитра Павловича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Розпорядження

Розпорядження про призначення заступником Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Зосименко Ганни Романівни

Виджет спільних актів: Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Розпорядження

Розпорядження про звільнення з посади Голови Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Колесникова Ігоря Валерійовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету з питань безоплатної правової допомоги адвоката Вилкова Сергія Валентиновича

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Розпорядження 01.11.2016

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань безоплатної правової допомоги

Акордеон: Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності

Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності створений згідно з рішенням Ради адвокатів України від 25 вересня 2015 року № 102. Комітет є постійно діючим колегіальним дорадчим органом.

Метою створення Комітету є надання інформаційно-методологічну допомогу адвокатам з метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності експертного забезпечення. Основні напрямки роботи – підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) адвокатам при призначенні судових експертиз та експертних досліджень з метою захисту прав та інтересів громадян, юридичних осіб та держави, підготовка та надання рекомендацій з метою проведення аналізу висновків експертиз та експертних досліджень для визначення їх найефективнішого застосування у професійній діяльності адвоката, підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги) та ін.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Федчишин Віоллета Віталіївна

Акти: Національна Асоціація Адвокатів України: Рішення №102 від 25 вересня

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

Розпорядження

Розпорядження про призначення Головою Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності Федчишин В.В.

 

Акордеон: Комітет з питань медіації

Комітет з питань медіації є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним при Національній асоціації адвокатів України згідно з розпорядженням Голови Національної асоціації України від 15 березня 2016 року № 21.

Метою створення Комітету є сприяння розвитку інституту медіації в адвокатському суспільстві, поширення серед адвокатів практики мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою.

Завдання Комітету

- розробляє проекти актів законодавства, пропозиції до рішень з'їзду адвокатів України у сфері надання адвокатом послуг з медіації та вносить їх на розгляд Раді адвокатів України;
- розробляє пропозиції до рішень з’їзду адвокатів України, актів РАУ, Голови НААУ;
- здійснює моніторинг та узагальнення практики застосування медіації в адвокатській діяльності;
- бере участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, тренінгів та інших заходів Національної асоціації адвокатів України;
- взаємодіє з регіональними органами адвокатського самоврядування з питань, що належать до його компетенції;
- взаємодіє з громадськими організаціями з метою обговорення та узагальнення напрацювань з питань проведення медіації;
- розглядає звернення в межах своїх повноважень;
- виконує інші функції в межах компетенції за дорученням Ради адвокатів України, Голови НААУ, РАУ відповідно до Положення про Комітет з питань медіації.

СКЛАД КОМІТЕТУ

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Ситюк Владислав Вадимович

Персональна карточка с фото, должностью и контактами: Скрипник Станіслав Володимирович

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ

Кіян Артур Васильович
Погоріла Софія Олександрівна
Матієва Яна Сергіївна
Гавриленко Роман Валентинович
Кудінова Ольга Михайлівна
Вольвак Олександр Миколайович
Вовнюк Віктор Іванович
Стєбєлєв Антон Михайлович
Дроздов Олександр Михайлович
Дроздова Олена Валеріївна
Прасолов Ігор Вадимович
Козленко Анастасія Юріївна
Крупнова Любов Василівна
Гончаров Михайло Сергійович
Волощенко Ольга Михайлівна

Гаро Ганна Олександрівна

Власюк Катерина Петрівна

Барабаш Тетяна Анатоліївна

Романадзе Луіза Джумберовна

Нормативні документи

Виджет спільних актів: Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про створення при Національній асоціації адвокатів України Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Скрипника Станіслава Володимировича та Кіяна Артура Василовича

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Положення про Комітет з питань медіації

Положення

Положення про Комітет з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Розпорядження

Розпорядження про затвердження персонального складу Комітету з питань медіації

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Барабаш Тетяни Анатоліївни та Романадзе Луізи Джумберовни

Виджет спільних актів: Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

Розпорядження

Розпорядження про включення до складу Комітету з питань медіації адвокатів Гаро Ганни Олександрівни та Власюк Катерини Петрівни

 

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування