Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Інвестиційна діяльність під контроль громадськості. Оцінка впливу на довкілля – новий термін в інвестуванні

Головна цитата

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України « Про оцінку впливу на довкілля», який передбачає обов’язкове врахування державних, громадських та приватних інтересів.у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля.

Інвестиційна діяльність під контроль громадськості. Оцінка впливу на довкілля – новий термін в інвестуванні

13:00 Пт 14.12.18 Автор : Михайло Гончарук 303 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку
Виконуючи свої міжнародні зобов’язання, Україна запроваджує механізми комплексного оцінювання впливу на навколишнє середовище господарської діяльності в цілому ряді галузей.

З 18 грудня 2017 року введено в дію Закон України « Про оцінку впливу на довкілля», який передбачає обов’язкове врахування державних, громадських та приватних інтересів.у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, що може мати значний вплив на довкілля.

На нашу думку, запуск механізмів цього закону, істотно вплине на процедури та строки реалізації інвестиційних та інфраструктурних проектів в Україні.

Що оцінюємо?

Перелік видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, включає в себе значну частину класифікатора видів економічної діяльності України.

Крім очевидних добування корисних копалин, нафтопереробної індустрії та установок для поводження з ядерним паливом, оцінювання впливу на довкілля потребуватимуть багато інших видів господарської діяльності: від виробництва мікробіологічної продукції до будівництва аеропортів та доріг.

Очевидно, що заплановані інвестиційні проекти, включаючи державні та територіальних громад, у сферах, що визначені Законом, будуть скореговані з врахуванням проведення оцінки впливу на довкілля.

 Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення;
аналіз уповноваженим органом інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності.

Підготовка повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (надалі – Повідомлення) за місцем провадження такої діяльності.

Оприлюднення Повідомлення

Уповноважений орган протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає таке повідомлення до уповноваженого центрального органу

Повідомлення оприлюднюється уповноваженим органом протягом трьох робочих днів з дня надходження.

Повідомлення вноситься уповноваженим органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля протягом трьох робочих днів з дня надходження.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення Повідомлення громадськість може надати уповноваженому органу зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкта господарювання та надає йому копії зауважень і пропозицій протягом трьох робочих днів з дня їх отримання.

Суб’єкт господарювання при підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля враховує повністю, враховує частково або обґрунтовано відхиляє зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Звіт з оцінки впливу на довкілля

Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку Звіту з оцінки впливу на довкілля (надалі – Звіт) і несе відповідальність за достовірність наведеної у звіті інформації згідно з законодавством.

Протягом трьох робочих днів з дня отримання уповноважений орган вносить Звіт до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Громадське обговорення

Громадське обговорення планованої діяльності після подання Звіту проводиться у формі громадських слухань та у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

Громадське обговорення починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення Звіту та надання громадськості доступу до Звіту для ознайомлення в порядку і триває не менше 25 робочих днів і не більше 35 робочих днів.

Усі пропозиції та зауваження громадськості, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду уповноваженим органом. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються. У разі ненадання зауважень та пропозицій протягом визначеного строку вважається, що зауваження та пропозиції відсутні.

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Уповноважений орган видає Висновок з оцінки впливу на довкілля (надалі – Висновок), яким, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Висновок надається суб’єкту господарювання безоплатно протягом 25 робочих днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі здійснення процедури оцінки транскордонного впливу - з дня завершення цієї процедури та затвердження рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля.

Висновок втрачає силу через п’ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності. Якщо до отримання рішення про провадження планованої діяльності внесено зміни до проектної документації чи зміни до законодавства, які вимагають зміни екологічних умов, визначених у Висновку, оцінка впливу на довкілля здійснюється повторно.

Висновок та інші результати оцінки впливу на довкілля протягом п’яти років.

Відповідальність

Діяльність суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, що провадиться з порушенням законодавства про оцінку впливу на довкілля, може бути:

тимчасово заборонена (зупинена) - до виконання встановлених у висновку з оцінки впливу на довкілля екологічних умов зупиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання;
припинена - повністю припиняється експлуатація підприємства чи окремих його цехів (дільниць) і одиниць обладнання.

Діяльність підприємств тимчасово забороняється (зупиняється) у разі порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля - до моменту забезпечення виконання таких екологічних умов.

Рішення про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля приймається виключно судом за позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, його територіальних органів або за позовом інших осіб, права та інтереси яких порушено.

Нескладний підрахунок свідчить, що мінімальний строк проведення оцінки впливу на довкілля навіть невеликого інвестиційного проекту, що підпадає під дію згаданого закону, становитиме близько шести місяців. Підготовка до реалізації інвестиційного проекту потребуватиме налагодження дієвої співпраці з громадськістю, зокрема з громадськими об’єднаннями екологічного спрямування.  Без сумніву поява потреби оцінювання впливу на довкілля вплине на вартість будь-якого інвестиційного проекту та його ризиковість.  

Honcharuk and Partners

Автор публікації: Михайло Гончарук

 

Інші публікації автора

Вестник:№6 червень 2019 - Вісник;
Партнерська програма 2019;
Річний звіт НААУ 2017;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 5;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Бажаєте розмістити Публікацію

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування