Національна Асоціація Адвокатів УкраЇни - Чи можливо уникнути кримінальної відповідальності за порушення правил обліку наркотичних засобів

Головна цитата

На цей час трапляються випадки, коли посадових, відповідальних осіб, суб’єктів господарювання(працівників аптек, баз, складів, лікувальних установ), які мають безпосереднє відношення до обліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, притягають до кримінальної відповідальності за порушення встановлених Правил обліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України, або за порушення встановлених Правил обліку отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів за частиною 2 статті 321 Кримінального кодексу України.

Чи можливо уникнути кримінальної відповідальності за порушення правил обліку наркотичних засобів

14:03 Чт 24.11.16 Автор : Анатолій Фесенко 2962 Переглядів 0 Коментарів Версія для друку

На цей час трапляються випадки, коли посадових, відповідальних  осіб, суб’єктів господарювання(працівників аптек, баз, складів, лікувальних установ), які мають безпосереднє відношення до обліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, притягають до кримінальної відповідальності за порушення встановлених Правил обліку  наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів за частиною 1 статті 320 Кримінального кодексу України, або  за порушення  встановлених  Правил  обліку отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів за частиною 2  статті 321 Кримінального кодексу України.

 

Диспозиція частини 1 статті 320 Кримінального кодексу України, має наступний зміст: 

           «Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель,   а також порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску,розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва  чи виготовлення цих засобів чи речовин».

Застосований законодавцем  зміст статті, викликає неоднозначність його тлумачення.  Чи його слід розуміти так, що кримінальна відповідальність передбачена, якщо були порушені наприклад правила обліку наркотичних засобів, психотропних речовин, які призначені  для виробництва чи виготовлення цих засобів?   А якщо наркотичні засоби, психотропні речовини призначені для реалізації населенню, і були порушені правила їх  обліку, в такому випадку виникає відповідальність? 

 

Диспозиція частини 2 статті 321 Кримінального кодексу України, передбачає:

              «Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними чи їх аналогами, або отруйних чи  сильнодіючих   лікарських засобів».

 

Для притягнення до кримінальної відповідальності за порушення Правил обліку, законодавець не передбачив  настання будь-яких наслідків.  Наприклад, аптечний склад отримав велику кількість лікарських засобів зі змістом наркотичних, психотропних речовин  для подальшої їх реалізації населенню. Відповідальна особа не встигла за добу перевірити за кількістю та якістю отримані лікарські засоби та внести до відповідного Журналу обліку. Наслідків не настало.     

             Державна служба України з контролю за наркотиками раптово здійснює перевірку аптечного складу і фіксує дії відповідальної особи, як порушення Правил обліку, вважаючи, що реєстрацію в Журналі, отриманих лікарських засобів, необхідно здійснювати на протязі доби не зважаючи на отриманий об’єм.  Слідчий, прокурор притягає відповідальну особу до кримінальної відповідальності. 

 

Названі  статті Кримінального кодексу за своїм змістом є бланкетними (мають відсильний характер), тобто  для  з'ясування  наявності  складу  конкретного  злочину необхідно звернутися до інших  нормативно-правових  актів  України в пошуках  відповідних Правил обліку.

 

Наказом  Міністерства юстиції України № 34/5 від 12.04.2005 року «Про вдосконалення порядку державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів», визначено, що:

       - правила це  - акт(розпорядчий документ), який конкретизує норми права загального характеру з метою регулювання поведінки суб'єктів правовідносин у певних галузях законодавства і вирішує процедурні питання;

      - порядок це  – акт(розпорядчий документ), який встановлює механізм реалізації прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, процедуру застосування нормативно-правового акта та умови провадження певної діяльності.

 

Розпорядчий документ( правила, порядок)  повинен містити реквізити та заголовок, а також відповідні  структурні складові.

 

ЗАКОН України «Про наркотичні засоби, психотропні  речовини і прекурсори», від  15 лютого 1995 року,  N 60/95-ВР( остання редакція від N 901-VIII (  901-19 ) від 23.12.2015) за своїм змістом не містить відповідних Правил обліку окрім того, що в статті 34  вказує на те, що операції,   здійснені   в   процесі   діяльності  щодо  обігу наркотичних   засобів,   психотропних   речовин   і   прекурсорів, підлягають   реєстрації  у  спеціальних  журналах  юридичних  осіб…. Форма зазначених журналів, порядок їх ведення і зберігання встановлюються центральним органом виконавчої влади.

 

Кабінет Міністрів України на цей час затвердив  дві постанови, в назві яких  є посилання на порядок зберігання, відпуску,  провадження діяльності,   пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом:

-   ПОСТАНОВУ № 333 «Про затвердження Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»,  від 13 травня 2013 року;

-   ПОСТАНОВУ № 589 «  Про затвердження Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних   речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», від 03 червня 2008 року.

 

Міністерство охорони здоров’я  України стосовно цього питання,   затвердило три  відповідні НАКАЗИ, які пройшли відповідну реєстрацію в Міністерстві юстиції:

 

- НАКАЗ МОЗ України  № 494  «Про деякі питання придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я» , від 07.08.2015 року;

- НАКАЗ МОЗ України  № 490  «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», від 17.08.2007 року;          

- НАКАЗ МОЗ України  № 360 « Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків», від 19.07.2005 року.

 

За змістом названі постанови, накази не містять ні Правил обліку ні Порядку ведення(заповнення) відповідних Журналів, передбачаючи тільки їх різні форми.

 

Наявність існуючих протиріч в розумінні і трактуванні змісту відповідних статей, відсутність відповідних Правил обліку в розумні окремого розпорядчого акту, дають підстави стверджувати про відсутність кримінального діяння в окремих випадках.

 

В Республіці Білорусь, Російській Федерації  на інших умовах передбачена кримінальна відповідальність  за порушення правил обліку наркотичних засобів, психотропних речовин, отруйних чи сильнодіючих речовин, а саме визначаються обов’язкові  вимоги.     

           Тобто, речовини повинні знаходитись під спеціальним контролем. До кримінальної відповідальності притягається особа, яка зобов’язана дотримуватись вказаних правил. Повинні виникнути  наслідки з необережності втрати або крадіжки названих засобів, речовин.   Відсутність будь-яких  наслідків, виключає кримінальну відповідальність.

       Крім того, окремими нормативно-правовими актами визначені  «Правила зберігання, обліку,та відпуску отруйних, наркотичних лікарських засобів та спеціальних рецептурних бланків на наркотичні засоби на аптечних складах», затверджені Наказом МОЗ Республіки Білорусь від 05.07.1999 року за № 215, - «Правила ведення і зберігання спеціальних журналів реєстрації операцій, пов’язаних з обігом наркотичних засобів та психотропних речовин», затверджені  постановою уряду Російської Федерації від 04.11.2006 року № 644.

 

Беручи до уваги існуючу практику в України з питання застосування частини першої статті 320 Кримінального кодексу України, частини 2 статті З21 Кримінального кодексу України, доречним було б усунути протиріччя в розумінні і трактуванні змісту відповідних статей, розробити відповідні Правила в якості окремого розпорядчого документу,скасувати кримінальну відповідальність за дії без наслідків.

Автор публікації: Анатолій Фесенко

 

Інші публікації автора

Вестник:№12 грудень 2018 - Вісник;
Річний звіт НААУ 2017;
Партнерська програма 2018;
Навчальні продукти для адвокатів;
Про НААУ Вісник;
Стратегія розвитку НААУ до 2020;
НеВестник 5;
НеВестник 4

Будьте проінформовані

Залишайтеся в курсі останніх новин, публікацій та заходів нашої організації, а також отримуйте актуальні правові огляди з коментарями юристів

Subscribe to our mailing list

* indicates required

Категорії

Бажаєте розмістити Публікацію

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування