Семінар

До початку трансляції:

Окремі питання тактики захисту в кримінальних провадженнях по злочинах корупційного спрямування

9:00 Пт 23.02.18
м. Київ, готель “Раціотель” (вул. Ямська, 52, м. Палац Україна)
Доповідачі: Готін Олександр Миколайович
Організатор: Вища школа адвокатури

Вища школа адвокатури повідомляє про проведення 23-25 лютого в м.Києві триденного семінару з кримінального права «Окремі питання тактики захисту в кримінальних провадженнях по злочинах корупційного спрямування».

Викладач курсу: Готін Олександр Миколайович - кандидат юридичних наук, заступник Голови Ради адвокатів Луганської області, адвокат, автор понад 130 наукових праць, розробник низки законопроектів. Стаж практичної діяльності – більше 20 років. Експерт в галузі кримінального права.

Під час курсу слухачі зможуть дізнатися про :

- у стислі терміни (незалежно від стадії кримінального провадження, на якій адвокат вступив у справу), прогнозувати вірогідні лінії обвинувачення органу досудового розслідування, опрацьовувати оперативні і перспективі контрзаходи захисту;
- отримати нові знання ефективних тактичних адвокатських прийомів, що апробовані й втілені в конкретних кримінальних справах з позитивними результатами захисту;
- ознайомитись з найновішим досвідом виявлення і протидії штучній провокації вчинення корупційних правопорушень;
- опанувати стратегію і тактику адвокатської діяльності в умовах підвищеного суспільного резонансу, викликаного інформаційним та громадсько-політичним підсиленням позиції органів обвинувачення;
- пройти умовне тестування на предмет правильності складання і оперування різноплановими процесуальними документами (скарги, заяви, клопотання) в залежності від змін лінії обвинувачення і напрямку досудового розслідування;


Причини відвідати цей курс:

 

Актуальність проблематики

Відсоток справ корупційної спрямованості в загальному обсязі кримінальних проваджень і тепер і в майбутньому буде залишатися досить високим. Тому природньо, що перед фахівцями, які працюють і планують надалі здійснювати професійну діяльність на ринку юридичних послуг, незалежно від сфери правозастосування постає нагальна потреба поглибленого вивчення особливостей справ даної категорії.

Резонанс корупційних справ

Через підвищений суспільний інтерес до корупційних справ, зокрема внаслідок штучного їхнього переформатування з суто юридичної в інформаційно-політичну площину, досягнути ефективності захисту нерідко буває доволі складно. Тому одним із першочергових завдань, яке ставиться під час вивчення курсу є опрацювання тактичних прийомів локалізації і нейтралізації процесів штучного відриву кримінального провадження від правової матерії.

Обмежена інформованість сторони захисту про обсяг наявних у сторони обвинувачення доказів

Специфіка справ про корупційні діяння криється у чисельності матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій й матеріалів оперативно-розшукової діяльності. Тривалість строків процесуального оформлення матеріалів НСРД в якості доказів утруднює активний захист особи упродовж всього часу досудового розслідування. Здебільшого активний захист переноситься на стадію ст. 290 КПК України – на етап після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Тому під час вивчення курсу слухачам будуть запропоновані пропозиції й конкретні рекомендації з планування і проведення активних заходів захисту на період до виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України.

Практична спрямованість курсу

Програма курсу відзначається практичною спрямованістю, завдяки чому слухачі на прикладах діяльності автора і його робіт зможуть реалізувати всі здобуті навички на практиці. Слухачі отримають 18 залікових балів після проходження курсу!

Ви отримаєте усі інформаційні матеріали

Програма курсу містить інформаційні матеріали, що будуть надані усім слухачам. Зокрема, будуть надані для подальшого використання у їхній повсякденній правозастосовній діяльності такі довідкові матеріали: підбірка актуальних рішень судів України з висвітлених під час проходження курсу питань, які слухачі зможуть використовувати в процесі здійснення своєї поточної адвокатської діяльності щодо захисту в справах корупційної спрямованості; підбірка актуальних рішень Європейського Суду з прав людини з питань, що є предметом навчального курсу і котрі можна використовувати з метою ефективного захисту особи у справах про корупційні правопорушення; примірні зразки процесуальних документів захисника, які він складає та використовує в кримінальних та адміністративних справах про корупційні правопорушення.

 

 

Для реєстрації на курс  переходьте на сайт або звертайтесь за телефоном (044) 390 02 82.

Розповісти про подію

Надішліть файл із текстом публікації у форматі *.doc, фотографію за тематикою у розмірі 640х400 та Ваше фото.

Оберіть файл

НААУ вітає Вас на новому сайті!

Ця онлайн-платформа розроблена відповідно до структури глобального корпоративного сайту та сприяє кращому розумінню компетенції та напрямків діяльності Національної асоціації адвокатів України (НААУ). Сайт демонструє наше прагнення відповідати найвищим інформаційним стандартам сучасності. За його допомогою асоціація має змогу активно взаємодіяти із кожним користувачем.
Запрошуємо почати ознайомлення з порталом

Дізнатись що нового? Почати користування